Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Somatie de plata. Respingere contestatie in anulare

Somatie de plata. Respingere contestatie in anulare

  Publicat: 30 Sep 2012       5393 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Prin sentinta nr..2011 pronuntata de Tribunalul Gorj in dosarul ../2011 a fost respinsa ca tardiva cererea in anulare formulata de debitorul SC SRL , impotriva sentintei nr.322/2011 pronuntata in dosarul nr./2011.

Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Comunicare scrisa, adresata ardesata direct sau prin executorul judecatoresc, prin care se cere debitorului executarea obligatiei scadente.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
1. Comunicare scrisa, adresata ardesata direct sau prin executorul judecatoresc, prin care se cere debitorului executarea obligatiei scadente.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Termen care defineste creanta
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Zile in care se cuprinde intreg intervalul de timp dintre momentul inceperii si implinirii termenului, inclusiv prima si ultima zi a termenului.
Act procedural prin care organul de urmarire penala, instanta de judecata, in procese penale sau civile, ori alt organ de jurisdictie dispune ca o persoana sa se prezinte in fata sa la o data determinata, in legatura cu un proces.
Inscris prin care o persoana este chemata in fata otganului de urmarire penala, a instantei de judecata penala sau civila ori a altui organ de jurisdictie in legatura cu un proces.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Cheltuielile totale efectuate de utilizatorii interni si externi pentru achizitionarea bunurilor si serviciilor finale produse intr-o economie.
Situatie care consta in indeplinirea, potrivit cerintelor legii, a actelor de chemare a persoanelor interesate in fata organului de jurisdictie ori a organelor de urmarire penala.
Act procedural prin care organul de urmarire penala, instanta de judecata, in procese penale sau civile, ori alt organ de jurisdictie dispune ca o persoana sa se prezinte in fata sa la o data determinata, in legatura cu un proces.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
In materie civila, contestaia in anulare, reglementata in cap I, t. , V, C. pro. civ., cale extraodrinara de atac,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Totalitatea conditiilor cerute de lege pentru ca o fapta sa constituie infractiune.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Act prin care un organ de jurisdictie se recunoaste competent sa rezolve cererea ce i-a fost adresata
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
In materie civila, contestaia in anulare, reglementata in cap I, t. , V, C. pro. civ., cale extraodrinara de atac,
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.

Pentru a pronunta aceasta sentinta , instanta a retinut urmatoarele:
La data de 26.09.2011, parata debitoarea SC aSRL a formulat cerere in anulare impotriva sentintei nra../2011,pronuntata de Tribunalul Gorj in dosarul nra./95/2011, cauza fiind inregistrata sub nra./2011.
In motivarea cererii parata debitoare a aratat ca reclamanta - creditoare a chemat-o in judecata pentru emiterea ordonantei de plata pentru suma de a lei , reprezentand c/v marfa livrata catre SC aSRL conform facturilor fiscale nr. a.05.2008, nr. ...05.2008, nr. ...05.2008.
S-a sustinut ca , Tribunalul Gorj, in dosarul nra/2010, la cel de-al doilea termen de judecata, apreciind in mod eronat ca procedura este legal indeplinita, a pronuntat sentinta nr. a.07.2011 prin care a admis cererea creditoarei.
A aratat parata debitoare ca nu are sediul in Tg-Jiu, .. conform dovezilor atasate la cererea in anulare.
Ca, sentinta pronuntata este afectata de vicii care conduc la existenta unei nulitati absolute si in al doilea rand netemeinica ca urmare a aplicarii in mod gresit a dispozitiilor legale in materie.
Prin cererea inregistrata la data de .. 2011, sub nra/2011, la Tribunalul Gorj, reclamanta creditoare a. SA a solicitat ca in contradictoriu cu parata debitoare SC .. SRL sa se emita o somatie de plata in sensul obligarii acesteia la plata sumei de .. lei, reprezentand contravaloarea berii livrata paratei de antecesoarea reclamantei, respectiv SC a SA, obligarea paratei la plata dobanzii legale pentru suma sus mentionata incepand cu a...06.2008 pana la achitarea integrala a debitului, cu cheltuieli de judecata .
Prin sentinta nra., s-a admis cererea de somatie de plata formulata de reclamanta creditoare a SA, impotriva paratei debitoare SC a SRL .
S-a ordonat paratei debitoare sa achite reclamantei debitoare suma de a lei, reprezentand contravaloare facturi neachitate, precum si dobanda legala , incepand cu a..06.2008 pana la achitarea integrala a prejudiciului, in termen de 30 zile de la data comunicarii prezentei ordonante.
A fost obligata parata la 44 lei cheltuieli de judecata catre reclamanta.
Pentru a pronunta aceasta sentinta, tribunalul a retinut ca reclamanta s-a subrogat in drepturile SC a. SA ca urmare a fuziunii acesteia din urma cu societatea reclamanta, asa cum rezulta din actele depuse la dosar.
Facturile invocate in cauza in suma totala de a.. lei sunt insusite de catre cumparatoarea SC aSRL prin semnatura de primire si aplicare de stampila.
Pentru aceste considerente, instanta a constatat ca in cauza sunt incidente dispozitiile c, reclamanta facand dovada ca detine o creanta certa, lichida si exigibila in suma de a. lei impotriva paratei.
Impotriva sentintei, a formulat cerere in anulare parata debitoare , cauza fiind inregistrata sub nra/2011, cu prim termen de judecata la data de a..09.2011.
Prin sentinta nra..2011, tribunalul a anulat ca netimbrata cererea in anulare formulata de catre reclamanta SC a. SRL.
Pentru a pronunta aceasta sentinta, tribunalul a retinut ca debitoarea SC ..SRL legal citata la sediul indicat in cererea in anulare, semnand delegatul pentru primirea citatiei nu s-a conformat obligatiei legale cu care a fost citata de a face dovada achitarii unei taxe de timbru de 18,5 lei si timbru judiciar de 2,5 lei.
Tribunalul , analizand actele si lucrarile dosarului, a constatat ca actiunea in anulare este tardiv introdusa motiv pentru care a respins-o cu urmatoarea motivare.
Parata debitoarea a formulat prima cerere in anulare la data de a07.2011, deci este evident ca la acest termen avea cunostinta de continutul sentintei prin care s-a admis somatia de plata, sentinta care a fost data cu drept de actiune in anulare, actiune care trebuie introdusa in termen de 10 zile de la data comunicarii.
Ori, de la data introducerii primei actiuni in anulare, a07.2011, pana la data introducerii celei de-a doua cereri in anulare au trecut mai mult de 10 zile .
In dosarul a2011, la fila 15, se afla dovada de indeplinirea procedurii de citare cu parata SC a SRL, de unde rezulta ca citatia a fost primita de un delegat al acesteia, a insarcinat cu primirea corespondentei, aceasta fiind citata cu mentiunea timbrarii cererii.
Chiar daca in dosarul nra2011, parata nu ar fi fost citata legal, din moment ce a introdus actiunea in anulare in dosarul nra/2011, rezulta ca aceasta a avut cunostinta de continutul sentintei nra..07.2011 si nu se poate considera ca are dreptul sa introduca la nesfarsit cereri in anulare, motivand faptul ca nu a fost legal citata in dosarul de fond .
Impotriva acestei sentinte s-a formulat contestatie in anulare de catre debitoare, sustinandu-se ca dezlegarea data cauzei ,este rezultatul unei greseli materiale ,constand in calcularea termenului in care aceasta putea formula cerere in anulare, respectiv la a.07.2011, neavandu-se in vedere ca procedura de comunicare a sentintei, ca de altfel si procedura de citare este nula.
A sustinut de asemenea ca, in acest context cererea in anulare formulata la a.09.2011 este in termen.
Tribunalul, examinand contestatia in anulare de fata , in raport de motivele invocate , constata urmatoarele:
Contestatia in anulare, cale extraordinara de atac, de retractare, este deschisa exclusiv pentru motivele expres si limitativ prevazute de art.317 C.pr.civ. (necompetenta sau vicii privind procedura citarii) si art.318 C.pr.civ. (greseala materiala sau nepronuntarea asupra unui motiv de recurs).
Analizand criticile contestatoarei, se constata ca acestea sunt nefondate.
Astfel , parata debitoare a formulat prima cerere in anulare la data de a.07.2011, data la care, evident ca avea cunostinta de continutul sentintei prin care s-a admis somatia de plata, sentinta care a fost data cu drept de actiune in anulare.
Din moment ce a cunoscut ca cererea a fost judecata in procedura speciala a ordonantei de plata, contestatoarea avea obligatia de a exercita calea de atac in termenul de 10 zile de la data comunicarii .
Chiar daca ordonanta nu a fost comunicata prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, aceasta nu inseamna ca debitorul este oricand in termen sa exercite cererea in anulare.
Prin Decizia nra.2006 Inalta Curte de Casatie si Justitie , a stabilit ca cererea de investire cu formula executorie a ordonantei de admitere in tot sau in parte, a somatiei de plata nu este admisibila daca aceasta nu a fost comunicata , prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.
Ratiunea pentru care s-a ajuns la aceasta interpretare , este tocmai aceea de a da posibilitatea debitorului sa ia cunostinta de ordonanta si sa poata exercita caile de atac reglementate de legea speciala..
Potrivit art.102 alin.2 CPCiv, termenele incep sa curga si impotriva partii care a cerut comunicarea sentintei, de la data cand a cerut-o.
In speta dedusa judecatii termenul a inceput sa curga de la data cand s-a exercitat prima cerere in anulare, respectiv ...07.2011.
Constatand asadar , ca nu exista o greseala materiala evidenta de ordin procedural, ca cererea in anulare nu a fost respinsa gresit ca tardiv, urmeaza a se respinge contestatia in anulare.
Instanta:
Respinge ca nefondata contestatia in anularea sentintei nra..2011 pronuntata de Tribunalul Gorj in dosarul a/2011 formulata de contestatoarea SC . SRL in contradictoriu cu intimata SC a SA.
Irevocabila.
Pronuntata de: Tribunalul Gorj - Sentinta comerciala nr. 12 din data 14.02.2012


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Gorj    Debitori    Creditori    Cerere in anulare    Ordonanta de plata    Nulitate absoluta    Dobanda legala    Somatie de plata    Inalta Curte de Casatie si Justitie
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Executarea obligatiei de plata a despagubirilor civile. Ridicarea sechestrului asigurator
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, incheierea nr. 100 din 25 februarie 2020

Publicarea numelui reclamantului in cuprinsul listei debitorilor, ulterior stingerii obligatiei de plata si anularii titlurilor de creanta. Nerespectarea dispozitiilor legale privind protectia datelor cu caracter personal
Pronuntaţă de: Judecatoria Iasi - Sentinta civila nr. 13391 din data de 27 Noiembrie 2019

Actiune in pretentii formulata ulterior inchiderii procedurii insolventei. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1395 din 16 iulie 2020

Importanta indicarii unui spor stabilit prin CCM in contractul individual de munca sau actele aditionale la acesta
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta Civila nr. 1003/10.12.2020

Jurisdictia muncii si solutionarea conflictelor de munca. Exceptia necompetentei functionale
Pronuntaţă de: Tribunalul GORJ Sentinta civila nr. 78/10.01.2019

Concedierea pentru savarsirea unei abateri disciplinare poate fi dispusa numai dupa indeplinirea de catre angajator a cercetarii disciplinare prealabile
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CRAIOVA Decizia civila nr. 02.04.2019

Modificarea unilaterala a felului muncii si implicit a salariului. Nelegalitatea deciziei angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Decizia civila nr. 459 din data de 28 Octombrie 2020

Nerespectarea regulilor de procedura interna a angajatorului. Abatere disciplinara
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentita civila nr. 213 din data de 02 Iunie 2020

Nulitatea absoluta a deciziei de imputare. Lipsa unui titlu executoriu
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta civila nr. 372/2019

Obligarea angajatorului la plata orelor suplimentare prestate de salariat. Dispozitii legale incidente
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj Sentinta civila nr. 534/10.09.2020Articole Juridice

Executarea silita a institutiilor publice. Recuperarea sumelor datorate prin procedura de validare a popririi
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Cesiunea de creanta. Efectele asupra executarii silite
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Cererea abuziva a falimentului introdusa de catre creditor. Mijloacele de aparare ale debitorului vizat
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

CJUE: Despre respectarea termenelor de plata care nu depasesc 30 sau 60 de zile
Sursa: EuroAvocatura.ro

Prezentarea unui act de identitate valabil pentru executarea unei hotarari judecatoresti regula de conduita necesara ci nu limitare a liberului acces la justitie
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea in timp a legii darii in plata aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea darii in plata: plafonul sumei imprumutate mijloc de protectie sau element discriminatoriu
Sursa: Irina Maria Diculescu