Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Cerere de ordonanta presedintiala. Evacuare vremelnica

Cerere de ordonanta presedintiala. Evacuare vremelnica

  Publicat: 04 Oct 2012       4206 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Prin cererea de ordonanta presedintiala inregistrata pe rolul Judecatoriei Sinaia la data de 12.10.2009, sub nr. ..., reclamantul LDL a chemat in judecata pe paratii CI, CR si CCB, solicitand instantei ca prin hotararea ce o va pronunta sa dispuna evcuarea vremelmica a paratilor din imobilul de unde locuiesc fara forme legale.

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Atribuirea prin hotarare judecatoreasca a unui bun
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Desemneaza o invitatie publica adresata de catre AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanti, in vederea depunerii cererilor de finantare pentru proiecte, in cadrul unui domeniu de interventie al axelor prioritare din Programul Operational Regional 2007-2013 sau din Programele Operationale Sectoriale.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Registru de contabilitate in care operatiunile economice se inregistreaza in mod sistematic pe conturi.
Atribuirea prin hotarare judecatoreasca a unui bun
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
(in prima instanta). Reglementat in cap. II, t. II, C. proc. pen., partea speciala, s elimiteaza la fapta si persoana (persoanele) aratata in actul de sesizare a instantei, chiar si in cazul de extindere a procesului penal.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Masura de constrangere efectuata in temeiul dispozitiei date de organul administrativ competent
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Atribuirea prin hotarare judecatoreasca a unui bun
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Atribuirea prin hotarare judecatoreasca a unui bun
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Persoana careia i se atribuie bunul castigat - adjudecat la o licitatie
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Atribuirea prin hotarare judecatoreasca a unui bun
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Lista recapitulativa de marfuri,
Serviciu auxiliar alaturi de registratura, arhiva si biblioteca,
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
(Swap order) Ordin in care clientul specifica faptul ca trebuie executate doua tranzactii in cazul in care poate fi obtinuta o anumita diferenta de pret.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Este acea entitate destinata realizarii platii prin echivalent a despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv de statul român in perioada de referinta a actelor normative prevazute la art.1 alin. (1)
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.

In drept, cererea a fost intemeiata pe prevederile art. 581 Cod procedura civila.
In motivarea cererii de ordonanta presedintiala, reclamantul a invocat faptul ca este proprietarul imobilului situat in .....
Invedereaza faptul ca proprietatea acestui imobil a dobandit-o conform procesului verbal de adjudecare cu nr. 110/2003 emis de Biroul Judecatorului Judecatoresc Pavel Bebi, cand imobilul, proprietatea paratilor CI si C R a fost scos la licitatie publica.
Reclamantul invoca faptul ca dreptul sau de proprietate a fost inscris in Cartea funciara conform Incheierii cu nr. 2082 din data de 1.10.2003.
Reclamantul invedereaza ca actul de adjudecare a fost atacat in mai multe randuri in justitie de catre debitori, cereri care au fost respinse, iar la data de 18.11.2003, paratii au fost evacuati din apartament, in urma cererii de executare silita ce a facut obiectul dosarului executional nr... al Biroului Executorului Judecatoresc PB din Sinaia.
Contrar evacuarii, desi reclamantul nu si-a dat acordul, paratii au reintrat in apartament, unde, fara vreun titlu, locuiesc impreuna cu intreaga familie in mod clandestin.
Reclamantul solicita evacuarea din imobil a paratilor intrucat a formulat o actiune in evacuare pe dreptul comun care face obiectul dosarului nr. .... pe rolul Judecatoriei Sinaia.
Parata CR a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea cererii de ordonanta presedintiala ca neintemeiata deoarece in cauza nu este indeplinita conditia urgentei si este necesar sa se analizeze insusi fondul dreptului dedus judecatii.
De asemenea, arata ca paratii sunt proprietarii de drept ai imobilului iar actul de adjudecare despre care face vorbire reclamantul este un act fals obtinut prin fraudarea legilor tarii.
In cauza s-a administrat proba cu inscrisuri .
Din actele si lucrarile dosarului, instanta constata urmatoarele:
Reclamantul este proprietarul imobilului situat in ..., conform actului de adjudecare din 22 septembrie 2003, emis in dosarul executional nr. ..., de catre Biroul Executorului Judecatoreesc PB din Sinaia.
Conform actului de adjudecare, acest imobil a fost cumparat de reclamantul adjudecatar la pretul de 10.500 USD. In baza Incheierii nr. 2082 la data de 1.10.2003 s-a dispus intabularea dreptului de proprietate al reclamantului asupra imobilului apartamentul 13, situat in intravilan, in Cartea funciara individuala cu nr. .. - Azuga.
Paratii CI si CCB nu au formulat intampinare si nu s-au prezentat in instanta, dand dovada de pasivitate.
Potrivit art. 581, reclamantul a mai depus la dosarul cauzei un contract de garantie imobiliara din 27.08.2002, procesul verbal de situatie imobiliara din 2.07.2003, actul de adjudecare din 22 septembrie 2003, Sentinta civila nr. 726 din 24 septembrie 2003 a Judecatoriei Sinaia si un borderou cu chitante.
Totodata, reclamantul, prin aparatorul acestuia, a solicitat evacuarea paratilor pana la solutionarea in mod definitiv si irevocabil a dosarului cu nr. ... al Judecatoriei Sinaia.
A depus certificatul de grefa din data de 19.10.2009 din care rezulta ca dosarul cu nr. ... are ca obiect evacuarea paratilor, obligarea acestora la plata sumei de 7200 lei cu titlu de despagubiri pentru lipsa de folosinta a spatiului incepand cu data de 1.10.2006 pana la data introducerii actiunii, obligarea paratilor si la plata unor despagubiri de 200 lei lunar incepand cu data de 1.10.2009 pana la predarea efectiva a locuintei, obligarea paratilor la achitarea la zi a tuturor utilitatilor si a cheltuielilor de intretinere a imobilului si obligarea paratilor la predarea apartamentului in stare perfecta de folosinta.
Potrivit art. 581 Cod procedura civila, pe calea ordonantei presedintiale se pot lua masuri vremelnice in cazuri grabnice, pentru pastrarea unui drept care s-ar pagubi prin intarziere si pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara.
Desigur, pe calea ordonantei presedintiale se pot lua anumite masuri urgente, dar trebuie sa fie indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: urgenta apreciata in functie de situatia de fapt invocata, caracterul vremelnic, in sensul ca nu se pot lua masuri cu caracter definitiv ci doar limitate in timp, neprejudecarea fondului, adica se va cerceta aparenta dreptului si nicidecum fondul dreptului invocat.
Asadar, din analiza probelor administrate rezulta ca paratii ocupa imobilul ca simpli tolerati, fara a putea opune reclamantului vreun titlu, act de proprietate, contract de inchiriere si fara a-i plati acestuia vreo suma de bani, situatie pagubitoare pentru reclamant.
In acesta situatie, reclamantul nu-si poate exercita atributele dreptului de proprietate asupra imobilului in care locuiesc paratii, in mod concret creind prejudicii de ordin material reclamantului care nu se poate folosi de bunul sau ca un adevarat proprietar, inclusiv neputind obtine venituri de pe urma acestuia (ex. inchiriere).
Cauza grabnica este data de faptul ca reclamantul nu are siguranta ca paratii achita toate utilitatile la zi ale imobilului si ca apartamentul este utilizat de catre parati conform destinatiei sale, daca in prezent se afla in stare de folosinta corespunzatoare, situatie in care instanta urmeaza a admite prezenta cerere de emitere a ordonantei presedintiale si va dispune evacuarea paratilor din imobilul de mai sus, pe o perioada limitata in timp, vremelnica, avandu-se in vedere neprejudecarea fondului dosarului civil nr. ..., adica cercetarea aparentei dreptului si nicidecum insusi fondul dreptului invocat.
Pe de alta parte, lasarea in imobil a paratilor care locuiesc acolo fara nici un titlu, prejudiciaza fondul cauzei deoarece pune in discutie insasi lipsirea de folosinta a spatiului cat si posibilitatea prejudicierii in timp de parati a reclamantului prin neplata utilitatilor si a cheltuielilor de intretinere ale apartamentului, impiedicand folosinta normala a imobilului datorita starii conflictuale create.
Cercetand aparenta dreptului, vremelnicia si urgenta, conditii necesare pentru admisibilitatea cererii de ordonanta presedintiala, instanta urmeaza a constata, in temeiul art. 581 Cod procedura civila ca aceste conditii sunt indeplinite, astfel urmeaza a admite prezenta cerere de ordonanta presedintiala si va dispune evacuarea paratilor din imobilul situat in ... pana la solutionarea definitiva si irevocabila a dosarului civli nr. ... al Judecatoriei Sinaia avand ca obiect evacuarea paratilor.
In baza art. 274 Cod procedura civila, va obliga pe parati sa achite reclamantului cheltuieli de judecata in suma de 510,30 lei.
Pronuntata de: Tribunalul Sinaia - Sentinta civila nr.1489 din data 16.12.2009


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Sinaia    Ordonanta presedintiala    Licitatie publica    Evacuare    Drept comun    Judecatoria Sinaia    Contract de garantie imobiliara
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Carantina nelegala. Ordonanta presedintiala privind incetarea de indata a masurii carantinarii institutionalizate
Pronuntaţă de: Judecatoria BAIA MARE - SENTINTA CIVILA NR. 3787- Sedinta publica din 18 iunie 2020

Instanta este chemata sa cerceteze actele prezentate de parti pentru a stabili de partea cui este aparenta dreptului, dar nu se poate pronunta asupra validitatii actului sub aspectul indeplinirii conditiilor de fond (ordon. pres.)
Pronuntaţă de: Tribunalul Brasov Sectia I Civila, Decizia civila nr. 1174/2016, in sedinta publica din 13 septembrie 2016

Reclamantul a urmarit in esenta transformarea cererii de ordonanta presedintiala in actiune de drept comun, chiar daca a indicat gresit dispozitiile art. 104 Cod procedura civila
Pronuntaţă de: Tribunalul Vrancea Sectia I Civila, Decizia civila nr. 393/2016, in sedinta publica din 31 mai 2016

Ordonanta presedintiala impotriva deciziilor angajatorului este admisibila in considerarea principiului stabilitatii in munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Braila Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 120/2017, in sedinta publica din 3 martie 2017

Nici o prevedere legala nu interzice utilizarea procedurii Ordonantei presedintiale intr-un conflict individual de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj Sectia C.M.A.S., Sentinta civila nr. 22/2017, in sedinta publica din 12 ianuarie 2017

Tardivitatea modificarii cererii introductive. Distinctie neta cerere precizatoare - cerere modificatoare
Pronuntaţă de: Tribunalul Iasi Sectia I civila, pronuntata in Sedinta publica din 20 August 2015

Suspendarea executarii silite pe calea ordonantei presedintiale. Imposibilitate.
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti Sectia a III-a civila in Sedinta publica din data de 25.02.2016

Ordonanta presedinitiala. Analiza conditiilor de admisibilitate. Caracterul vremelnic al masurii (neindeplinire)
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sectia I civila in sedinta publica din 05 mai 2016

Act administrativ. Suspendarea executarii. Ordonanta presedintiala. Inadmisibilitate.
Pronuntaţă de: Decizia nr.1648 din 15 martie 2005, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal

Act administrativ. Suspendarea executarii. Ordonanta presedintiala. Inadmisibilitate.
Pronuntaţă de: Decizia nr.1648 din 15 martie 2005, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscalArticole Juridice

Profesionistii, indiferent de statutul lor juridic sunt supusi regulilor de drept civil
Sursa: Avocat Lacatus Igor

Fideiusiunea – definitie, caractere juridice, parti, tipuri, forma, efecte
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Noul Cod Civil: Apararea drepturilor nepatrimoniale (Art. 252-257)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Capacitatea de exercitiu si functionarea persoanei juridice (Art. 209 - 224 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Apararea drepturilor nepatrimoniale (Art. 252 - 257 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Limitele juridice ale dreptului de proprietate privata (Art. 602 - 630 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Acceptarea mostenirii (Art. 1.106 - 1.119 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro