din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2696 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Instanta este chemata sa cerceteze actele prezentate de parti pentru a stabili de partea cui este aparenta dreptului, dar nu se poate pronunta asupra validitatii actului sub aspectul indeplinirii conditiilor de fond (ordon. pres.)

Instanta este chemata sa cerceteze actele prezentate de parti pentru a stabili de partea cui este aparenta dreptului, dar nu se poate pronunta asupra validitatii actului sub aspectul indeplinirii conditiilor de fond (ordon. pres.)

  Publicat: 06 Mar 2019       2799 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Constata ca prin sentinta civila nr. 399/13.04.2016 pronuntata in dosarul nr. XXXXXXXXXXXX Judecatoria Zarnesti a respins ca neintemeiata cererea formulata de reclamanta GRINTESCU A_________ in contradictoriu cu paratul B____ I___.

Act adoptat de organele de stat,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
(autorecuzarea)- Institutia prin care persoana incopatibila se abtine sa participe in procesul penal,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Mijloc juridic procesual pus la dispozitia partii interesate, procurorului etc.,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Se refera la dreptul persoanelor fizice sau juridice care sunt parti supuse unei investigatii a Comisiei, sa consulte dosarul Comisiei, de fiecare data cand aceasta intentioneaza adoptarea unei decizii care le-ar fi defavorabila acestor parti.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Persaoana care are calificarea profesionala si cunostinte de specialitate si are dreptul sa acorde asistenta juridica sau sa reprezinte partile intr-un proces.
Document care justifica primirea unei sume de bani. Constituie un act justificativ de inregistrare a sumelor incasate in registrul de casa si in contabilitate.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Mijlocul utilizat de catre fiecare negociator pentru convingerea partenerului de tratative sa accepte conditiile de contractare oferite.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act adoptat de organele de stat,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Llucru/bun asupra caruia este impusa o sarcina
Obligatie ce revine partilor dintr-un proces de a face dovada imprejurarilor, faptelor, afirmatiilor, sustinerilor pe care isi intemeiaza pretentiile ori apararile prezentate in fata organului de jurisdictie.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Constitutie (tratat instituind o Constitutie pentru Europa). La 18 iunie 2004, cei 25 de sefi de stat si de guvern ai Uniunii Europene au adoptat un tratat instituind o Constitutie pentru Europa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Act adoptat de organele de stat,
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
1. Contract incheiat intre locatar si locator prin care primul inchiriaza un bun,
Se refera la dreptul persoanelor fizice sau juridice care sunt parti supuse unei investigatii a Comisiei, sa consulte dosarul Comisiei, de fiecare data cand aceasta intentioneaza adoptarea unei decizii care le-ar fi defavorabila acestor parti.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Fapta de a face, de a comite. Vezi si Fapt omisiv.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Document eliberat, la cerere, proprietarului unui imobil sau titularului unui drept real principal asupra unui imobil, de catre serviciul de carte funciara, care functioneaza in cadrul Judecatoriei, in raza teritoriala a careia este situat imobilul respectiv.
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Obligatie ce revine partilor dintr-un proces de a face dovada imprejurarilor, faptelor, afirmatiilor, sustinerilor pe care isi intemeiaza pretentiile ori apararile prezentate in fata organului de jurisdictie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Document eliberat, la cerere, proprietarului unui imobil sau titularului unui drept real principal asupra unui imobil, de catre serviciul de carte funciara, care functioneaza in cadrul Judecatoriei, in raza teritoriala a careia este situat imobilul respectiv.
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Drept in temeiul caruia proprietarul unui imobil, fond dominant, exercita anumite prerogative asupra unui alt imobil, fond aservit, apartinand altui proprietar.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Expresie numerica rezultata din compararea a doua niveluri ale aceluiasi indicator, proces, fenomen etc. aflat in situatii diferite (perioade sau locuri diferite).
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
(din Legea 10 din 2001) Actul scris prin care un cult religios sau o comunitate a unei minoritati nationale care se pretinde a fi indreptatit/a,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):

Pentru a pronunta aceasta hotarare prima instanta a retinut urmatoarele considerente:

Prin cererea de chemare in judecata inregistrata pe rolul instantei sub nr.XXXXXXX/02.03.2016, reclamanta GRINTESCU A_________ a solicitat instantei, in contradictoriu cu paratul B____ I___, ca prin hotararea ce o va pronunta sa dispuna pe cale de ordonanta presedintiala obligarea paratului la deblocarea caii de acces auto din ___________________________ Predelut, ______________________, spre proprietatea reclamantei din __________________________.44, _______________________, jud. B_____ si la abtinerea de la orice fel de acte sau actiuni care ar putea ingradi normalul acces auto la imobil, pana la solutionarea dosarului civil nr.XXXXXXXXXXXX, cu cheltuieli de judecata .

In fapt, reclamanta a aratat, in esenta, ca este proprietar al imobilului situat pe __________________________.44, _______________________, jud. B_____, iar, in data de 20.02.2016, paratul a ridicat o poarta pe care a amplasat-o orizontal pe ___________________________ Predelut, ______________________, proprietate publica si a inchis-o cu lacat, impiedicand astfel accesul cu autoturismul catre imobilul proprietatea reclamantei, aflat la capatul strazii mentionate.

Prin intampinare, paratul B____ I___ a solicitat respingerea ca neintemeiata a cererii, aratand, in esenta, ca portiunea de teren ingradita face parte din imobilul teren inscris in CF nr.378, nr.top.)xxxxx/1,xxxxx/3), proprietatea paratului si nicidecum din domeniul public al comunei B___, iar ___________________________ Predelut, ______________________, nici nu traverseaza si nici nu este adiacenta terenului proprietatea paratului.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta a retinut urmatoarele:

Potrivit art.996 alin.1 C.Proc.Civ., instanta, stabilind ca in favoarea reclamantului exista aparenta de drept, va putea sa ordone masuri provizorii in cazuri grabnice, pentru pastrarea unui drept care s-ar pagubi prin intarziere sau pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara.

Din interpretarea acestor dispozitii legale rezulta ca admisibilitatea ordonantei presedintiale presupune indeplinirea unor conditii speciale si anume, existenta unei aparente de drept in favoarea celui ce solicita masura, urgenta si caracterul vremelnic al masurii solicitate a se lua pe aceasta cale .

In aceste conditii, instanta trebuie, in primul rand, sa stabileasca daca in favoarea reclamantei exista aparenta dreptului.

Instanta a constatat cC´┐Ż, pe de-o parte, reclamanta afirma ca paratul a blocat accesul spre proprietatea reclamantei ingradind o portiune din ___________________________ Predelut, ______________________, strada care apartine domeniului public al comunei B___ si, astfel, este destinata utilizarii de catre orice persoana, deci inclusiv de catre reclamanta.

Pe de alta parte, paratul afirma ca portiunea de teren ingradita face parte din imobilul teren inscris in CF nr.378, nr.top.(xxxxx/1,xxxxx/3), proprietatea paratului si nicidecum din domeniul public al comunei B___, iar ____________________________________________________________, nici nu traverseaza si nici nu este adiacenta terenului proprietatea paratului, motiv pentru care, nefiind vorba de o proprietate publica, ci de proprietatea privata a paratului, reclamanta nu are dreptul de a folosi respectivul teren fara acordul paratului.

Din examinarea adresei nr.1943/01.03.2016, emisa de Primaria B___, instanta a constatat ca, intr-adevar, ____________________________________________________________, apartine domeniului public al comunei, insa, in aparenta, aceasta strada nu traverseaza proprietatea paratului, nu se invecineaza cu proprietatea paratului, iar circulatia pe aceasta strada este posibila pe intreaga lungime, fara a exista porti care sa ingradeasca accesul .

In aceste conditii, instanta a constatat ca, in cauza, nu este indeplinita conditia existentei unei aparente de drept in favoarea reclamantei, motiv pentru care cererea reclamantei a fost respinsa.

Prin cererea inregistrata la data de 14.04.2016 in dosarul primei instante, paratul B____ I___ a solicitat completarea sentintei civile nr.399/13.04.2016, pronuntata de Judecatoria Zarnesti in dosarul nr.XXXXXXXXXXXX, aratand ca instanta a omis sa se pronunte cu privire la cheltuielile de judecata solicitate in cauza.

Prin sentinta civila nr. 406/20.04.2016 Judecatoria Zarnesti a admis aceasta cerere si a obligat reclamanta GRINTESCU A_________ la plata catre paratul B____ I___ a sumei de 500 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata .

La adoptarea acestei solutii, prima instanta a retinut urmatoarele considerente:

Potrivit art.444 alin.1 C.Proc.Civ., daca prin hotararea data instanta a omis sa se pronunte asupra unui capat de cerere principal sau accesoriu ori asupra unei cereri conexe sau incidentale, se poate cere completarea hotararii in acelasi termen in care se poate declara, dupa caz, apel sau recurs impotriva acelei hotarari.

Instanta a constatat ca, intr-adevar, paratul a solicitat, atat prin intampinare, cat si prin concluziile formulate la termenul din data de 13.04.2016, obligarea reclamantei la plata catre parat a sumei de 500 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata reprezentand onorariu aparator a___ si a depus in acest sens chitanta care atesta plata onorariului, insa, dintr-o omisiune, acest capat de cerere nu a fost solutionat prin sentinta civila nr.399/13.04.2016, pronuntata de Judecatoria Zarnesti in dosarul nr.XXXXXXXXXXXX.

In aceste conditii, avand in vedere ca, prin sentinta civila nr.399/13.04.2016, pronuntata de Judecatoria Zarnesti in dosarul nr.XXXXXXXXXXXX, a fost respinsa cererea de chemare in judecata ca neintemeiata, reclamanta cazand astfel in pretentii, instanta, in temeiul art.453 alin.1 C.Proc.Civ., a obligat reclamanta GRINTESCU A_________ la plata catre paratul B____ I___ a sumei de 500 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata .

Impotriva celor doua hotarari judecatoresti evocate a declarat calea de atac a apelului reclamanta Grintescu A_________, care a solicitat modificarea sentintei civile nr. 399/13.04.2016 in sensul admiterii cererii de ordonanta presedintiala si, pe cale de consecinta, obligarea intimatului la deblocarea caii de acces din _____________________________ Predelut, ______________________) spre proprietatea reclamante i din _______________________, _________________________. 44, jud. B_____. Apelanta precizeaza ca a declarat apel si impotriva sentintei civile nr. 406/20.04.2016, pentru considerentul ca aceasta a fost data in completarea sentintei civile nr. 399/13.04.2016.

In motivarea caii de atac exercitate apelanta reclamanta arata ca solutia s-a bazat exclusiv pe adresa nr. 1943/1.03.2016, fara ca aceasta sa fi fost coroborata cu alta proba administrata in cauza, fiind vorba de o argumentatie insuficienta a probelor in ceea ce priveste aflarea adevarului.

Apelanta arata ca a solicitat proba cu cercetarea la fata locului, iar instanta a respins ca neutila solutionarii cauzei aceasta proba, avand in vedere obiectul cererii si existenta la dosar a unor inscrisuri necesare solutionarii cauzei. Apelanta apreciaza ca proba cu cercetare locala este admisibila in cadrul ordonantei presedintiale, iar judecatorul fondului nu a argumentat sintagma ,,avand in vedere ca prezenta cauza are ca obiect ordonanta presedintiala``. Potrivit dispozitiilor art. 998 alin.3 C.pr.civ., probele care nu sunt admisibile sunt cele a caror administrare necesita un timp indelungat, aspect care in opinia apelantei nu se aplica in speta. Proba propusa indeplineste conditiile privitoare la legalitate, verosimilitate, pertinenta si concludenta, constituie un mijloc de dovada prevazut de lege si nu este prohibita de lege, nu contrazice legile naturale universal recunoscute, are legatura cu obiectul procesului, respectiv se refera la o situatie de fapt care trebuie demonstrata in sprijinul pretentiilor formulate si este apta sa conduca la solutionarea procesului. Singurul inscris si de altfel singura proba care a dus la solutionarea cauzei a fost adresa primariei B___ nr. 1943/1.03.2016. Judecatorul fondului nu a facut nicio referire la faptul ca extrasul de carte funciara depus de catre parat dateaza din 6.03.2001, deci anterior Hotararii nr. 34/31.03.2011, prin care Consiliul Local al ______________ insusit inventarul bunurilor care apartin domeniului public al com. B___, inclusiv ____________________________ cum nu a observat nici faptul ca vecinatatile aferente acesteia si prezentate in anexa la hotarare nu au fost actualizate, desi imobilul proprietatea apelantei poarta in mod evident adresa _________________________. 44.

Apelanta arata ca dosarul de fond nr. XXXXXXXXXXXX nu a primit inca termen de judecata, astfel ca solutia atacata consfinteste o situatie de fapt abuziva, accesul sau la imobil nefiind posibil a fi realizat din ______________________________ cum se arata in adresa Primariei ___________________________> Cererea de apel este timbrata cu 20 lei taxa judiciara de timbru.

Intimatul parat B____ I___ a depus la dosarul cauzei intampinare, prin care a solicitat respingerea cererii de apel si obligarea apelantei la plata cheltuielilor de judecata .

In motivarea acestei pozitii procesuale intimata arata ca in mod legal a fost respinsa proba cu cercetare locala, intrucat lamurirea procesului prin stabilirea sau nu a aparentei de drept nu putea fi realizata prin aceasta proba, deoarece amplasamentul unei strazi nu poate sa rezulte decat din acte oficiale, emanand de la titularul proprietatii publice, in speta ________________________ fata locului nu poate sa stabileasca existenta unei porti amplasata perpendicular pe aceasta strada, deoarece adresa indica fara echivoc ca nu exista nicio poarta care sa ingradeasca accesul pe aceasta strada.

Intimatul parat mai arata ca in extrasul de carte funciara actualizat nu rezulta ca imobilul ar fi grevat de vreo sarcina . Accesul la proprietatea reclamantei este prevazut direct din ____________________________ poarta de acces care se afla pe latura de est a proprietatii sale, acces permis si confirmat prin adresa nr. 1660/23.02.2016, eliberata reclamantei de Primaria B___. Din acest motiv imobilului proprietatea reclamantei i s-a atribuit nr. 44 pe _________________________________ strada nu traverseaza si nu este adiacenta proprietatii intimatului.

In ce priveste apelul declarat impotriva sentintei civile nr. 406/2016, intimatul arata ca nu exista o motivare a caii de atac exercitate.

In drept s-au invocat prevederile art. 205 C .pr.civ.si 44 din Constitutie .

In probatiune instanta a admis si administrat la cererea apelantei proba cu inscrisuri .

Analizand hotararile judecatoresti apelate in raport cu criticile formulate prin cererea de apel, apararile invocate prin intampinare, actele si lucrarile dosarului si dispozitiile legale incidente in cauza, Tribunalul constata urmatoarele:

Prima instanta a retinut corect starea de fapt dedusa judecatii, a respins legal proba cu cercetarea locala si a interpretat legal probele admise si administrate in cauza, pronuntand o hotarare legala si temeinica.

Sub aspectul probatoriului administrat in cauza, judecatoria a admis prin dispozitiile incheierii de sedinta din data de 16.03.2016 pentru ambele parti proba cu inscrisurile depuse la dosarul cauzei si a dispus emiterea unei adrese catre Primaria ___________________ aceasta institutie sa comunice daca in prezent este posibila circulatia pe intreaga strada Principesa I_____ si daca la momentul emiterii adresei pe aceasta strada exista montata vreo poarta care interzice accesul in continuare pe ___________________________-a solicitat a se indica daca ____________________________________ imobilul teren proprietatea paratului inscris in CF 378 Predelut.

Primaria _____________________ dosarul cauzei adresa nr. 1943/1.03.2016, prin care arata ca in conformitate cu hotararea Consiliului Local B___ nr. 33/2011 privind aprobarea completarii inventarului bunurilor care apartin domeniului public al com. B___ ___________________________ inregistrata la poz. 14, fiind descrisa in felul urmator: proprietar: _______________________ ml; locatie - B___ - Predelut; coordonate cardinale: 1. Nord: O____ I____; 2. Sud: M____ P______; 3. Est: F______ E_____; 4. Vest: Mari_____ D__ V_____. Primaria a precizat ca circulatia pe ___________________________ posibila pe intreaga lungime a acesteia de 1100 ml, fara a exista porti care sa ingradeasca accesul . Pe lungimea de 1100 ml a strazii respective aceasta nu traverseaza proprietatea paratului.

In sedinta publica din 13.04.2016 reclamanta a solicitat admiterea probei cu cercetare la fata locului, unde va putea fi convocat si un reprezentant al Primariei B___. Instanta a respins ca neutila solutionarii cauzei proba cu cercetare la fata locului, avand in vedere obiectul cererii de chemare in judecata - ordonanta presedintiala si faptul ca la dosar exista inscrisuri necesare solutionarii cauzei.

Solutia pronuntata este corecta, intrucat din adresa emisa de Primaria ______________________ emis pe baza unei documentatii a carei valabilitate se poate prezuma si in temeiul hotararii Consiliului Local, rezulta contrariul celor sustinute de reclamanta, in sensul ca accesul reclamantei pe ___________________________ impiedicat de parat care a blocat _________________________ conditiile in care ______________________ de nicio poarta, circulatia fiind posibila pe intreaga sa lungime si, mai mult decat atat, __________________________________ paratului, aceste aspecte fiind constatate printr-un inscris emis de autoritatea locala - titularul dreptului de proprietate asupra strazii, act care beneficiaza de prezumtia de legalitate, nu se putea retine aparenta de drept in favoarea reclamantei. Or, aparenta de drept ar fi fost in favoarea autoarei cererii daca pozitia acesteia, in cadrul raportului juridic pe care se grefeaza ordonanta presedintiala, este preferabila din punct de vedere legal, in conditiile unei sumare caracterizari si analize ale situatiei de fapt . Aparenta de drept nu este in favoarea reclamantei in conditiile descrise de adresa emisa de Primaria ___________________________> Instanta nu a respins proba ca inadmisibila, fata de incidenta art. 999 alin.3 C.pr.civ., intrucat proba cu cercetarea locala ar fi necesitat un timp indelungat in vederea administrarii sale, ci ca inutila, fata de inscrisurile deja administrate. Or, solutia adoptata este legala, intrucat prin constatarile instantei de la fata locului nu se putea combate mentiunile din actul emis de autoritatea locala. Este corecta apararea intimatului din intampinare in sensul ca amplasamentul strazii nu poate sa reiasa decat din acte oficiale, emanate de la titularul dreptului de proprietate publica, iar nu din constatarile instantei de la fata locului.

Din actele depuse la dosar nu rezulta aparenta dreptului reclaman tului , raporturile juridice dintre parti neputand fi dezlegate pe calea procedurii sumare p revazute de dispozitiile art.997 si urm. C.pr.civ. In cursul judecarii unei cereri de ordonanta presedintiala nu se poate realiza decat un examen sumar al cauzei, pentru a se stabili de partea cui este aparenta dreptului. Examenul sumar al cauzei se intinde asupra tuturor pretentiilor si apararilor reciproce ale partilor, instanta putand examina in acest scop actele sau titlurile infatisate de parti. Instanta este insa chemata sa cerceteze aceste titluri si actele prezentate de parti numai pentru a stabili de partea cui este aparenta dreptului si nu se poate pronunta asupra valabilitatii actului sub aspectul indeplinirii conditiilor de fond, intrucat o atare cercetare este rezervata numai judecatii in fond . In consecinta, instanta nu putea inlatura din ansamblul probatoriu adresa emisa de Primaria B___, proba suficienta pentru ca instanta sa poata decide asupra solutiei in cauza, avand in vedere si specificul cererii cu care a fost investita.

Faptul ca paratul ar fi depus la dosarul cauzei un extras de carte funciara din 2001 nu are relevanta, de vreme ce, in primul rand, sarcina probei revine reclamantei, potrivit art. 249 C .pr.civ., astfel incat acesteia ii revenea obligatia de a dovedi ca aparenta dreptului este in favoarea sa, iar, in al doilea rand, cu prilejul judecarii prezentei cereri intimatul a depus la dosarul cauzei extras de carte funciara (filele 27, 28), din care rezulta ca situatia de carte funciara este nemodificata. Neactualizarea anexei Hotararii nr. 34/31.03.2011 a Consiliului Local al _____________________ relevanta in cauza, de vreme ce aceasta oricum nu atesta faptul ca ____________________________________ proprietatea intimatului parat. In cazul in care apelanta reclamanta apreciaza ca Hotararea nu reflecta corect starea de fapt, in sensul ca sunt indicati gresit vecinii strazii respective, are posibilitatea atacarii in contencios administrativ a actului administrativ mentionat, in ipoteza in care justifica un interes in acest sens.

Faptul ca dosarul nr. XXXXXXXXXXXX este in procedura prealabila si nu a primit inca termen de judecata nu se poate constitui intr-un argument pentru admiterea cererii de chemare in judecata, in conditiile in care nu s-a dovedit aparenta dreptului.

Mai mult decat atat, dupa pronuntarea sentintelor atacate, la data de 23.08.2016, intre parti s-a incheiat conventia de constituire a unui drept de servitute de trecere autentificata sub nr. 865/2016 de Biroul Individual Notarial S_____ - Coriolan E___ - M_____ din B___, jud. B_____, astfel incat, fata de acest act autentic, instanta retine ca partile au inteles sa solutioneze pe cale amiabila litigiul dintre acestea.

Avand in vedere aceste considerente, in temeiul art. 480 alin.1 C.pr.civ., instanta urmeaza sa respinga cererea de apel formulata, pastrand sentinta primei instante nr. 399/13.04.2016 ca fiind legala si temeinic motivata. Intrucat apelanta nu a invocat motive de apel distincte in ce priveste sentinta de completare nr. 406/20.04.2016 , ci a solicitat schimbarea acestei hotarari ca o consecinta a admiterii caii de atac impotriva sentintei civile nr. 399/13.04.2016 , solutia ce va adopta va fi tot in sensul respingerii apelului declarat impotriva hotararii de completare.

Fata de cererea formulata de apelanta, in sensul ca Tribunalul sa indice calea de acces pe care o are ca imobilul proprietatea sa , instanta retine ca aceasta nu poate constitui obiect al cercetarii judecatoresti fata de prevederile art. 478 alin.1 C.pr.civ., potrivit carora prin apel nu se poate schimba cadrul procesual stabilit in fata primei instante.

Intimatul parat a solicitat prin intampinare obligarea apelantei reclamante la plata cheltuielilor de judecata in apel, fara insa a face dovada acestor cheltuieli in conformitate cu prevederile art. 452 C .pr.civ., astfel incat Tribunalul va respinge aceasta cerere .PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII,

DECIDE :

Respinge cererea de apel formulata de apelanta reclamanta Grintescu A_________, reprezentata de av. B_____ L_______, in contradictoriu cu intimatul parat B____ I___, reprezentat de m_______ B____ F_______, impotriva sentintelor civile nr. 399/13.04.2016 si 406/20.04.2016 ale Judecatoriei Zarnesti pronuntate in dosarul nr. XXXXXXXXXXXX, pe care le pastreaza.

Respinge cererea intimatului parat de obligare a apelantei reclamante la plata cheltuielilor de judecata .

Definitiva.
Pronuntata de: Tribunalul Brasov Sectia I Civila, Decizia civila nr. 1174/2016, in sedinta publica din 13 septembrie 2016


Citeşte mai multe despre:    Ordonanta presedintiala    Proba cercetare la fata locului    Aparenta de drept    Limitele devolutiunii    Drept de servitute masura temporara    Eliberare cale de acces    Act primarie
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Carantina nelegala. Ordonanta presedintiala privind incetarea de indata a masurii carantinarii institutionalizate
Pronuntaţă de: Judecatoria BAIA MARE - SENTINTA CIVILA NR. 3787- Sedinta publica din 18 iunie 2020

RIL admis - sectiile civile ale tribunalelor sunt competente functional sa solutioneze apelurile declarate impotriva hotararilor pronuntate de judecatorii asupra contestatiilor formulate impotriva executarilor silite pornite in temeiul dispozitiilor art. 260 din Legea nr. 207/2015
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia C.C.R. nr. 129/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 721 din Codul de procedura civila
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Reclamantul a urmarit in esenta transformarea cererii de ordonanta presedintiala in actiune de drept comun, chiar daca a indicat gresit dispozitiile art. 104 Cod procedura civila
Pronuntaţă de: Tribunalul Vrancea Sectia I Civila, Decizia civila nr. 393/2016, in sedinta publica din 31 mai 2016

Ordonanta presedintiala impotriva deciziilor angajatorului este admisibila in considerarea principiului stabilitatii in munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Braila Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 120/2017, in sedinta publica din 3 martie 2017

Nici o prevedere legala nu interzice utilizarea procedurii Ordonantei presedintiale intr-un conflict individual de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj Sectia C.M.A.S., Sentinta civila nr. 22/2017, in sedinta publica din 12 ianuarie 2017

Tardivitatea modificarii cererii introductive. Distinctie neta cerere precizatoare - cerere modificatoare
Pronuntaţă de: Tribunalul Iasi Sectia I civila, pronuntata in Sedinta publica din 20 August 2015

Exceptia lipsei calitatii procesuale active in calea ordonantei presedintiale. Momentul pana la care poate fi atacata o hotarare a unei asociatii/federatii/organ colegial sau societar
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sestia a IV-a Civila, pronuntata in Sedinta publica de la 07 octombrie 2015

Suspendarea executarii silite pe calea ordonantei presedintiale. Imposibilitate.
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti Sectia a III-a civila in Sedinta publica din data de 25.02.2016Articole Juridice

Operatorii de platforme online nu fac in principiu ei insisi o comunicare publica a continuturilor protejate de dreptul de autor pe care utilizatorii lor le incarca in mod nelegal
Sursa: EuroAvocatura.ro

Profesionistii, indiferent de statutul lor juridic sunt supusi regulilor de drept civil
Sursa: Avocat Lacatus Igor

Fideiusiunea ´┐Ż definitie, caractere juridice, parti, tipuri, forma, efecte
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Noul Cod Civil: Apararea drepturilor nepatrimoniale (Art. 252-257)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Capacitatea de exercitiu si functionarea persoanei juridice (Art. 209 - 224 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Apararea drepturilor nepatrimoniale (Art. 252 - 257 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Limitele juridice ale dreptului de proprietate privata (Art. 602 - 630 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro