Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Contestatie impotriva deciziei de concediere disciplinara. Contract individual de munca

Contestatie impotriva deciziei de concediere disciplinara. Contract individual de munca

  Publicat: 08 Oct 2012       5101 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Prin cererea inregistrata sub nr. _____ contestatorul _____ a formulat in contradictoriu cu intimata ______ contestatie impotriva Deciziei nr. 972 /6.12.2010 privind concedierea disciplinara solicitand anularea deciziei, obligarea intimatei la plata unei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat daca nu ar fi intervenit concedierea, calculata de la data de 6.12.2010 pana la reintegrarea efectiva, reintegrarea pe postul de sofer avut anterior, obligarea la plata salariului de baza stabilit prin contractul individual de munca in perioada octombrie noiembrie 2010 si la plata diurnei pentru perioada 11.05.2010- 6.12.2010 conform contractului individual de munca .

Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Indemnizatie zilnica ce se acorda, in conditiile legii,
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Indemnizatie zilnica ce se acorda, in conditiile legii,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Reprezinta fapta savarsita cu vinovatie de catre functionarii publici, demnitari si asimilatii acestora
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Indemnizatie zilnica ce se acorda, in conditiile legii,
Indemnizatie zilnica ce se acorda, in conditiile legii,
Mijloc de proba in procesul civil, si, in mod corespunzator, in litigiul de munca, constand in intrebari formulate de una din parti sau de instanta, din oficiu, pentru obtinerea marturisirii celeilalte parti, cu privire la faptele care fac obiectul judecatii.
Indemnizatie zilnica ce se acorda, in conditiile legii,
Denumire data monedei unice europene.
Mijloc de proba in procesul civil, si, in mod corespunzator, in litigiul de munca, constand in intrebari formulate de una din parti sau de instanta, din oficiu, pentru obtinerea marturisirii celeilalte parti, cu privire la faptele care fac obiectul judecatii.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Indemnizatie zilnica ce se acorda, in conditiile legii,
Indemnizatie zilnica ce se acorda, in conditiile legii,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Indemnizatie zilnica ce se acorda, in conditiile legii,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.

In motivarea actiunii a aratat ca in perioada 11.05-6.12.2010 a fost angajatul intimatei in functia de sofer .Pentru lunile noiembrie - decembrie 2010 desi era angajat nu a primit salariul de baza stabilit prin contract , iar in luna noiembrie a solicitat plata diurnei reprezentantii societatii refuzand context in care a fost emisa decizia de concediere fara a fi respectate dispozitiile legale.
Considera ca, decizia ce i-a fost comunicata la sfarsitul lunii decembrie 2010 este lovita de nulitate absoluta intrucat a fost emisa cu nerespectarea prev. art.262 al.2 Codul Muncii in sensul ca nu este descrisa fapta pentru care a fost sanctionat, nu se mentioneaza prevederile din Statutul personal sau Regulamentul Intern care ar fi fost incalcate , nu a fost efectuata cercetarea disciplinara si nici temeiul de drept in baza caruia s-a aplicat sanctiunea disciplinara.
In drept, contestatia a fost intemeiata pe dispozitiile Codului Muncii:
La dosar contestatorul a depus in copii: contractul individual de munca si Decizia de concediere nr. 972/2010.
Intimata ____ a formulat intampinare invocand exceptia tardivitatii contestatiei, iar pe fond respingerea acesteia ca neintemeiata , cu obligarea la plata cheltuielilor de judecata .
Cu privire la tardivitate s-a sustinut ca actiunea a fost inregistrata la data de 24.01.2011 peste termenul legal de 30 de zile de la comunicarea deciziei contrar prevederilor art. 268 al.5 Codul Muncii.
Referitor la fondul cauzei a sustinut ca a fost convocat contestatorul la cercetarea disciplinara de doua ori prima data prin convocatul din 28.09.2010 nepreluat de angajat , iar a doua data prin adresa nr. 12.11.2010 primita de acesta ,prin care s-au indicat ora, locul si obiectul convocarii. Contestatorul nu s-a prezentat fiind aplicabile prev. art.267 al.3 Codul Muncii , s-a realizat cercetarea disciplinara intocmindu-se in acest sens procesul verbal din 26.11.2010 in care a fost descrisa fapta savarsita,respectiv neprezentarea la locul de munca incepand cu data de 27.09.2010.
Decizia respecta conditiile de formula prev. de art.268 al.2 Codul Muncii privind descrierea faptei, temeiul de drept , termenul de contestatie si instanta competenta .
In ceea ce priveste plata salariului pentru lunile noiembrie si decembrie a sustinut ca plata intervine urmare a muncii prestate de salariat insa cum reclamantul nu a prestat serviciile stipulate in contractul de munca incepand cu luna octombrie pretentiile acestuia cu privire la drepturile salariale sunt neintemeiate.
Referitor la diurna s-a sustinut ca au fost respectate normele in domeniu si contractul individual de munca incheiat cu reclamantul potrivit caruia beneficia de un salariu de baza lunar brut de 1.050 lei plus 25% spor de vechime , a beneficiat de diurna asa cum rezulta din ordinele de plata anexate intampinarii.
La dosar intimata a depus documentatia ce a stat la baza emiterii deciziei , ordine de plata, centralizator de stat de plata pentru lunile mai - noiembrie 2010 , dovada de comunicare a deciziei.
Prin incheierea din ____ a fost respinsa exceptia tardivitatii contestatiei avandu-se in vedere faptul ca decizia de concediere i-a fost comunicata contestatorului la data de 22.12.2010 potrivit confirmarii de primire depusa in copie la fila 75 dosar iar contestatia a fost inregistrata la instanta la data de 14.01.2011 in termenul legal de 30 de zile ce curge de la data comunicarii deciziei.
Analizand probatoriul administrat in cauza instanta constata ca este intemeiata in parte actiunea contestatorului pentru urmatoarele considerente :
Conform contractului individual de munca inregistrat sub nr. 10115871 /2010 contestatorul _____ a fost angajat pe perioada nedeterminata incepand cu data de 11.05.2010 ca sofer autocamion la _____.
Prin Decizia de concediere nr. 972/6.12.2010 in temeiul art.61 lit. a Codul Muncii i-a fost desfacut contractul de munca incepand cu data de 29.11.2010 retinandu-se abaterea disciplinara a neprezentarii la locul de munca nici dupa notificare prin scrisoare recomandata fapta ce constituie abatere disciplinara potrivit art.263 al.2 Codul Muncii.
Contrar sustinerilor contestatorului decizia cuprinde fapta pentru care a fost sanctionat respectiv, neprezentarea la locul de munca , temeiul de drept in baza caruia s-a aplicat sanctiunea respectiv art.263 al.2 Codul Muncii cu referire la art.61 lit.a Codul Muncii si a fost efectuata cercetarea disciplinara prev. de art.267 Codul Muncii.
Rezulta din documentele ce au stat la baza emiterii deciziei ca prin adresele din 12.11.2010 respectiv, 28.09.2010 salariatul a fost convocat la efectuarea cercetarii disciplinare , potrivit referatului din 28.09.2010 acesta neprezentandu-se la locul de munca incepand cu data de 27.09.2010 , iar la finalizarea cercetarii a fost incheiat procesul verbal din 26.11.2010 propunandu-se sanctiunea disciplinara a desfacerii contractului individual de munca .
Este insa fondata sustinerea contestatorului potrivit careia decizia este lovita de nulitate absoluta pentru nerespectarea dispozitiilor legale referitoare la prevederile din statutul de personal sau regulamentul intern ce au fost incalcate.
Conform art. 268 al.2 Codul Muncii sub sanctiunea nulitatii absolute in decizie se cuprinde in mod obligatoriu intre altele, precizarea prevederilor din Statutul de personal, regulamentul intern, sau contractul colectiv de munca aplicabil care au fost incalcate de salariat .
In consecinta, in Decizia de concediere nr. 972/2010 nu s-au consemnat prevederile din Statutul de personal, regulamentul intern, sau contractul colectiv de munca aplicabil ce ar fi fost incalcate de catre contestator situatie in care intervine nulitatea absoluta a deciziei raportat la dispoz.art.268 al.2 lit. b Codul Muncii.
Fata de aceasta situatie conform art.76 cu referire la art.268 al.2 lit.b Codul Muncii va fi admisa contestatia impotriva deciziei , se va constata nulitatea absoluta a Deciziei de concediere nr. 972/6.12.2010 emisa de intimata _______, iar in temeiul art.78 Codul Muncii va fi obligata intimata catre contestator la plata unei despagubiri egala cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul, calculata de la data de 6.12.2010 si pana la reintegrarea efectiva.
Potrivit art.78 al.2 Codul Muncii se va dispune reintegrarea contestatorului pe postul detinut anterior acela de sofer autocamion .
Referitor la celelalte capete de cerere privind plata salariului si a diurnei instanta retine ca fiind neintemeiate pentru urmatoarele considerente :
Din referatul nr. 0285/28.09.2010 rezulta ca incepand cu data de 27.09.2010 contestatorul _______ nu s-a mai prezentat la locul de munca situatie ce se coroboreaza si cu centralizatorul de stat de plata pe luna octombrie 2010 din care rezulta brut realizat 0, rest de plata 0 .
Fata de aceasta situatie s-a invocat de catre intimata neexecutarea contractului de munca si astfel netemeinicia pretentiilor privind drepturile salariale.
Art. 154 Codul Muncii prevede ca salariul reprezinta contraprestatia muncii prestata de salariat in baza contractului individual de munca iar in conditiile in care munca nu a fost prestata solicitarea contestatorul de a-i fi platite drepturile salariale pe lunile noiembrie si decembrie 2010 este evident neintemeiata.
Conform contractului individual de munca pe langa salariu contestatorul beneficia de diurna conform avizelor efectuate.
Intimata a sustinut ca a fost achitata diurna in perioada lucrata de catre contestator incepand cu luna mai 2010 situatie ce rezulta din ordinele de plata depuse la dosar .
La interogatoriu s-a solicitat intimatei a raspunde daca este adevarat ca prin contractul individual de munca trebuia sa i se achite o diurna , ca valoarea acesteia era de 12 Euro la 100 km si daca i-a fost achitata valoarea diurnei.
In lipsa raspunsului intimatei la interogatoriu va fi retinuta raportat la dispoz.art.225 Cod proc.civ. si la celelalte probe administrate numai ca un inceput de dovada , rezultand intr-adevar conform contractului individual de munca prevederea referitoare la diurna insa nu se poate retine ca intemeiata cererea de acordare la valoarea de 12 Euro/ 100 Km.
La pct.J lit.c din Contractul individual de munca s-a consemnat doar diurna conform avizelor efectuate iar nu si aceasta valoare de 12 Euro/100 km si nu rezulta din probatoriu avizele din perioada ce face obiectul cauzei mai 2010- decembrie 2010 in raport de care se solicita plata diurnei.
Ca urmare, fata de aceste considerente vor fi respinse ca neintemeiate capetele de cerere privind salariul pentru perioada noiembrie - decembrie 2010 si diurna.
Se va lua act ca nu se solicita cheltuieli de judecata de catre contestator.
Pronuntata de: Tribunalul Buzau - Sentinta civila nr. 7 din data 24.02.2012


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Buzau    Salariu de baza    Concediere    Desfacere disciplinara    Diurna    Spor de vechime    Exceptia tardivitatii contestatiei    Nulitate absoluta    Despagubiri    Contract colectiv de munca    Salarii indexate    Drepturi salariale    Contract individual de munca
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Promisiune bilaterala de cesiune de parti sociale. Denuntarea unilaterala a contractului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 2144 din 4 noiembrie 2020

ICCJ: Cu privire la rezolvarea aspectelor accesorii divortului, instanta de judecata poate consfinti acordul de mediere avand acest obiect.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia C.C.R. nr. 251/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 375 si art. 377 din Codul de procedura penala
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 158/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 159 alin. (3) teza a doua din Codul penal
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 117/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 375 si art. 377 din Codul de procedura penala, cu referire la art. 38 din Codul penal
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Incepand cu anul 2010, nu mai vorbim de o indemnizatie de conducere, ci de un salariu de baza aferent functiei de conducere. Istoricul reglementarilor privind indemnizatia de conducere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Suceava Sectia I Civila, Decizia civila nr. 234/2017, in sedinta publica din 23 martie 2017

Nivelul minim al salariului are in vedere cuantumul salariului de baza (care include si sporul de vechime), iar nu cuantumul salariului de incadrare (ca punct de pornire in calculul salariului de baza)
Pronuntaţă de: Tribunalul Ialomita Sectia Civila, Sentinta civila nr. 89/2017, in sedinta din 25 ianuarie 2017

Legea nu impune un anumit mod de calcul al salariilor pentru salariatii ce nu fac parte din categoria celor platiti din fonduri publice, ci numai respectarea unui nivel minim
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a C.M.A.S., Decizia nr. 165/2017, in sedinta publica din data de 16.01.2017

Salariul minim brut pe tara nu constituie valoare de referinta la algoritmul de calcul al salariului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VII-a Conflicte de munca si asigurari socialeArticole Juridice

Plata drepturilor cuvenite salariatilor detasati. Aspecte particulare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Obligatia de a stabili un salariu superior salariului minim garantat in plata. Reglementari si controverse
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Neafectarea venitului lunar de catre clauza de neconcurenta
Sursa: MCP Cabinet avocati

Calculul valorii unei ore suplimentare. Aplicarea sporului de 75 la suta
Sursa: MCP Cabinet avocati

A fost modificat Codul muncii
Sursa:

A fost modificat regimul strainilor in Romania
Sursa:

Modul de stabilire a nivelului maxim al salariului de baza pentru personalul incadrat in directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului
Sursa: