Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Comercial » Conciliere directa. Exceptia prematuritatii introducerii actiunii

Conciliere directa. Exceptia prematuritatii introducerii actiunii

  Publicat: 12 Oct 2012       3336 citiri        Secţiunea: Drept Comercial  


Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
1.) Obiectul actiunii
Prin actiunea inregistrata la Judecatoria Buzau sub nr.16488/200/2010 din 3.12.2010, astfel cum a fost reprecizata , reclamanta SC IDM D. SRL a chemat in judecata pe parata SC A. SRL Buzau solicitand ca prin hotararea ce se va pronunta sa fie obligata la plata sumei de 3.089,18 lei pret marfa , cu cheltuieli de judecata in suma de 320,06 lei.

Prevazut in cap. II, t. I, C. proc. pen., partea generala,
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Asezata in sectiunea I, cap.II, t.I, C. proc. pen., partea generala ,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Legea 10 din 2001. Intervalul de timp in care s-a facut preluarea abuziva, cuprins intre 6 martie 1945 si 22 decembrie 1989, in cazul Legii nr. 10 din 2001 si al O.U.G. nr.94/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 501/2002, respectiv cuprins intre 6 septembrie 1940 si 22 decembrie 1989, in cazul O.U.G. nr. 83/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 66/2004;
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
In materie civila, contestaia in anulare, reglementata in cap I, t. , V, C. pro. civ., cale extraodrinara de atac,
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
In materie civila, contestaia in anulare, reglementata in cap I, t. , V, C. pro. civ., cale extraodrinara de atac,
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.

2.) - Motivarea actiunii
2.1.) - In fapt, reclamanta a sustinut ca in perioada 31.07.2006 - 30.06.2010 , a vandut paratei marfa in cuantum total de 16.780 lei , din care s-au facut plati partiale , ramanand neachitata suma de 3.089,18 lei , ce face obiectul actiunii .
2.2.) - In drept, reclamanta a invocat dispozitiile art.969 - 970 din Codul civil.
3.) - Intampinarea
Parata a formulat intampinare in conditiile art.115 - 118 Cod procedura civila , invocand pe cale de exceptie prematuritatea introducerii actiunii ( in lipsa dovezii privind procedura prealabila a concilierii ) iar pe fond netemeinicia actiunii ( intrucat a platit intreg pretul marfii, conform facturilor atasate ) : filele 29 - 30 dosar.
4.) - Solutia instantei fondului

4.1.) - Prin incheierea din 8.04.2011 s-a respins exceptia ca neintemeiata , retinandu-se in baza inscrisurilor evocate ca in cauza s-a efectuat procedura concilierii directe , conform art.720? Cod procedura civila .
4.2.) - Prin sentinta nr.2667 din 8.04.2011 s-a admis actiunea ca intemeiata parata fiind obligata sa plateasca reclamantei suma de 3.089 ,18 lei - contravaloare marfa livrata si suma de 326 lei cheltuieli de judecata .
4.3.) - Hotarand astfel , instanta fondului a retinut in baza probatoriului administrat ca parata datoreaza reclamantei , pe fondul relatiilor comerciale incheiate la perioada de referinta suma de 3.089,18 lei ce reprezinta contravaloare marfa livrata , facturile evocate facand dovada existentei intre parti a unui contract de vanzare - cumparare in forma simplificata.
5.) - Recursul
Prin decizia nr.406 din 24.06.2011 pronuntata de Tribunalul Buzau s-a anulat ca netimbrat recursul declarat de parata impotriva sentintei nr.2667 din 8.04.2011 pronuntata de Judecatoria Buzau in temeiul art.20 din Legea nr.146/1997 raportat la art.9 din OG nr.32/2005.
6.) - Contestatia in anulare
6.1.) - Impotriva deciziei a formulat contestatie in anulare parata , in temeiul art.318 Cod procedura civila , ce face obiectul dosarului nr.4623/114/2011 din 28.06.2011, invocand neluarea in considerare de catre tribunal a chitantei seria PMB nr.124177 din 20.05.2011 , in baza caruia a platit taxa de timbru de 158,00 lei, anterior judecarii recursului , dar nedepusa la dosar in termen util.
6.2.) - Prin decizia nr.536 din 13.10.2011 pronuntata de Tribunalul Buzau s-a admis contestatia in anulare si s-a dispus anularea deciziei nr.406 din 24.06.2011 fixandu-se termen de judecata pentru rejudecarea recursului la 10.11.2011.
7.) - Rejudecarea recursului
7.1.) - In rejudecarea recursului , parata a depus la dosar inscrisuri noi : facturi si extrase de cont , tribunalul solicitand ambelor parti sa efectueze un punctaj , iar reclamanta , prioritar , sa raspunda fiecarui document opus de parata , spre a se verifica eventuala stingere a datoriei pretinse , astfel cum s-a invocat in mod constant pe parcursul procesului .
7.2.) - Desi s-au acordat doua termene de judecata in acest sens , raporturile juridice deduse intre parti ,nu au putut fi clarificate , tribunalul apreciind ca se impune administrarea unei expertize contabile .
8.) - Solutia tribunalului
In raport de considerentele ce preced , in baza art.312 alin.5 din Codul de procedura civila , s-a admis recursul ca intemeiat si s-a casat sentinta atacata, dispunandu-se trimiterea cauzei aceleeasi instante spre rejudecare , solutie neimputabila judecatorului fondului ( in raport de inscrisurile noi depuse la dosar in recurs) .
Pronuntata de: Tribunalul Buzau - Decizie nr. 56 din data 30.05.2012


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Buzau    Exceptia prematuritatii introducerii actiunii    OG 32/2005    Conciliere directa    Contract de vanzare cumparare    Judecatoria Buzau    Legea 146/1997
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Promisiune bilaterala de cesiune de parti sociale. Denuntarea unilaterala a contractului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 2144 din 4 noiembrie 2020

ICCJ: Cu privire la rezolvarea aspectelor accesorii divortului, instanta de judecata poate consfinti acordul de mediere avand acest obiect.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia C.C.R. nr. 251/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 375 si art. 377 din Codul de procedura penala
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 158/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 159 alin. (3) teza a doua din Codul penal
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 117/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 375 si art. 377 din Codul de procedura penala, cu referire la art. 38 din Codul penal
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Natura juridica a avizului tehnic de racordare. Retea de distributie a energiei electrice. Efecte
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1282 din 30 iunie 2016

Incidenta motivului prevazut de dispozitiile art. 304 pct. 8 din Codul de procedura civila din 1865. Recurs. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1395 din 20 septembrie 2016

Profit nerealizat. Stabilirea cuantumului despagubirilor
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 98/2012

Transformare daune cominatorii in daune compensatorii
Pronuntaţă de: Judecatoria Patarlagele - Sentinta civila nr.56 din data 17.05.2011