Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Comercial » Constatarea dreptului de proprietate asupra autoturismului

Constatarea dreptului de proprietate asupra autoturismului

  Publicat: 12 Oct 2012       3254 citiri        Secţiunea: Drept Comercial  


Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
1)- Obiectul actiunii
Prin actiunea inregistrata la Judecatoria Rm. Sarat sub nr. 2586/287/2009 din 2.11.2009, reclamantul M. N. a chemat in judecata pe parata SC D. E. SRL Rm. Sarat solicitand ca prin hotararea ce se va pronunta sa se constate dreptul sau de proprietate asupra autoturismului Renault Clio X, dobandit in cursul lunii iunie 2008 , cu cheltuieli de judecata .

inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Denumire data monedei unice europene.
(Conversion) Operatiunea de schimbare a unui instrument financiar cu un altul, de obicei a obligatiunilor de corporatie sau a actiunilor preferentiale cu actiuni comune.
Aceasta operatiune intervine in momentul in care inscrisul respectiv-cambia-e furat, furat sau deteliorat
(in prima instanta). Reglementat in cap. II, t. II, C. proc. pen., partea speciala, s elimiteaza la fapta si persoana (persoanele) aratata in actul de sesizare a instantei, chiar si in cazul de extindere a procesului penal.
Datorii aparute ca urmare a desfasurarii ciclului de exploatare.
Cauza care impiedica punerea in miscare sau exercitarea actiunii penale,
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Este organul judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care exercita atributiile ce revin acestui minister.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Situatie care consta in indeplinirea, potrivit cerintelor legii, a actelor de chemare a persoanelor interesate in fata organului de jurisdictie ori a organelor de urmarire penala.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Legea 10 din 2001. Intervalul de timp in care s-a facut preluarea abuziva, cuprins intre 6 martie 1945 si 22 decembrie 1989, in cazul Legii nr. 10 din 2001 si al O.U.G. nr.94/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 501/2002, respectiv cuprins intre 6 septembrie 1940 si 22 decembrie 1989, in cazul O.U.G. nr. 83/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 66/2004;
Asezata in sectiunea I, cap.II, t.I, C. proc. pen., partea generala ,
Dovada pe care o poate face cel chemat sa raspunda pentru insulta sau calomnie, in scopul de a stabili adevarul afirmatiei sau imputarii facute si a inlatura astfel caracterul penal al faptei.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Mijloc de proba in procesul civil, si, in mod corespunzator, in litigiul de munca, constand in intrebari formulate de una din parti sau de instanta, din oficiu, pentru obtinerea marturisirii celeilalte parti, cu privire la faptele care fac obiectul judecatii.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Asezata in sectiunea I, cap.II, t.I, C. proc. pen., partea generala ,
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Viciu al unei hotarari,
Sinonim - de cujus. Persoana decedata.
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la circulatia aeriana
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Desfiintare a unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel).
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
(Acting in concert) Atunci cand doi sau mai multi investitori actioneaza in baza unei intelegeri cu scopul atingerii unui obiectiv comun - de exemplu, obtinerea unei pozitii de control sau majoritare intr-o companie detinuta public prin cumpararea actiunilor companiei respective de pe piata secundara.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Act sau fapt juridic pe care se intemeiaza dreptul de proprietate al unei persoane asupra unui lucru,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Denumire data monedei unice europene.
Legea 10 din 2001. Intervalul de timp in care s-a facut preluarea abuziva, cuprins intre 6 martie 1945 si 22 decembrie 1989, in cazul Legii nr. 10 din 2001 si al O.U.G. nr.94/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 501/2002, respectiv cuprins intre 6 septembrie 1940 si 22 decembrie 1989, in cazul O.U.G. nr. 83/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 66/2004;
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Se deosebeste de contractul de vanzare-cumparare,
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Asezata in sectiunea I, cap.II, t.I, C. proc. pen., partea generala ,
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Viciu al unei hotarari,
Despagubiri ce se acorda partii vatamate
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Dezechilibru de ansamblu al economiei care consta in aparitia sau cresterea discrepantei dintre masa monetara si oferta de bunuri fata de situatia existenta anterior.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Este o metoda care se utilizeaza in evaluarea unor proiecte de investitii si care foloseste tehnica actualizarii.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Denumire data monedei unice europene.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Desfiintarea unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel, recurs in anulare).
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Una dintre modalitatile de reparare a pagubei pricinuite prin infractiune.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Dezechilibru de ansamblu al economiei care consta in aparitia sau cresterea discrepantei dintre masa monetara si oferta de bunuri fata de situatia existenta anterior.
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.

2)- Motivarea actiunii
2.1.)- In fapt , petentul a sustinut : la inceputul lunii iunie 2008, M. E. - reprezentant al paratei SC D.E. SRL , concubin al surorii sale de peste 15 ani si cu care se afla in relatii de deplina incredere si ajutor reciproc, i-a oferit spre vanzare autoturismul Renault Clio X , la pretul de 6.000 euro ( 22.000 ron prin conversie ) , cu plata in rate , urmand ca actul sa fie perfectat in luna mai 2009 , cand opera amortizarea bunului ce facea parte din patrimoniul societatii.
2.2.) -Astfel incheiata intelegerea la data de 14.06.2008, in prezenta martorilor B. M. si I. P. si a surorii sale M.V., i-a inmanat vanzatorului suma de 10.000 ron , la data de 5.07.2009 i-a achitat 10.000 ron in prezenta unei cunoscute care se afla in vizita , iar in luna octombrie 2009 i-a mai platit 1000 lei diferenta de 130 lei din pret, facand obiectul compensarii unor datorii .
2.3.) -Intelegerea de vanzare - cumparare a bunului nu a putut fi finalizata intrucat la data de 26.11.2008 a intervenit decesul vanzatorului iar fiica sa M.A.M. , desi cunostea conventia , i-a cerut sa-i restituie autoturismul in a carei posesie se afla din luna iunie 2008, cheile si documentele originale fiindu-i inmanate inca de la data de 5.07.2009, cu prilejul platii celei de a doua transe din pret .
2.4.) Demersurile intreprinse in lunile ianuarie si februarie 2009 in vederea finalizarii conventiei , in conditiile in care a achitat integral pretul stabilit , au ramas fara rezultat , iar prin rezolutia din 23.06.2009 pronuntata de Parchetul de pe langa Judecatoria Rm. Sarat in dosarul nr. 93/P/2009 s-a confirmat propunerea de neincepere a urmaririi penale .
2.5.) - In drept , reclamantul a invocat dispozitiile art. 1.295 Cod civil si art. 111 din Codul de procedura civila .
3.) Modificarea actiunii
La primul termen de judecata din 7.12.2009, reclamantul si-a modificat actiunea , sustinand ca intelege sa solicite pronuntarea unei hotarari judecatoresti care sa tina loc de act de vanzare -cumparare a autoturismului in temeiul dispozitiilor art. 1.073 din Codul civil (fila 31 dosar).
4.) - Intampinarea
Parata a formulat intampinare conform art. 115-18 din Codul de procedura civila prin care a solicitat respingerea actiunii ca neintemeiata intrucat reclamantul nu detine probe de natura sa ateste ca a achizitionat autoturismul contra pret de la societate, ci ,l-a folosit la perioada de referinta pentru aprovizionare ( filele 40-42).
5. ) -Probe
In sprijinul sustinerilor formulate prin actiunea introductiva s-a administrat proba cu inscrisuri ( filele 9-26, 81-92) , interogatoriu ( fila 76 ) si martori ( filele 77,78,79, 80 ).
6.) - Solutia instantei fondului (I)
6.1.) - Prin sentinta nr. 1951 din 15.11.2010 pronuntata de Judecatoria Rm. Sarat s-a respins ca inadmisibila actiunea formulata.
6.2.) - Pentru a hotari astfel , apreciind asupra insuficientei probatoriului administrat , de natura sa demonstreze vanzarea - cumpararea autoturismului cu plata integrala a pretului stabilit , instanta fondului a apreciat ca actiunea este inadmisibila , nefiind intrunite cerintele art. 1.073 din Codul civil .
7.) - Recursul (I)
7.1.) - Impotriva sentintei a declarat recurs reclamantul in termen legal conform art. 301 din Codul de procedura civila, criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie potrivit motivelor de recurs depuse la dosar in baza art. 303 . 7.2.) - In expunerea motivelor de recurs reclamantul a invocat gresita solutionare a cauzei fara introducerea in proces a succesoarei in drepturi a asociatului defunct : M.A.M. ; nepunerea in discutia partilor a inadmisibilitatii actiunii ; nemotivarea sentintei in raport de prevederile art. 261 pct. 5 din Codul de procedura civila in conditiile in care nu s-au analizat toate sustinerile si apararile partilor in proces.
7.3.) - Prin decizia nr.246 din 15.04.2011 s-a admis recursul ca intemeiat dispunandu-se casarea sentintei nr.1951 din 15.11.2010 si trimiterea cauzei aceleeasi instante pentru a se pronunta pe fond .
7.4.) - Hotarand astfel, instanta de control judiciar a avut in vedere urmatoarele considerente :
7.4.1.) - Desi la primul termen de judecata din 7.12.2009, in aplicarea art. 132 din Codul de procedura civila reclamantul si-a modificat actiunea in sensul ca a solicitat pronuntarea unei hotarari judecatoresti care sa tina loc de act de vanzare -cumparare a autoturismului , in temeiul art. 1073 din Codul civil , ce se califica drept o actiune in realizare , instanta nu s-a pronuntat asupra fondului litigiului , respingand in mod gresit cererea ca inadmisibila .
7.4.2.) - Astfel respinsa actiunea , instanta fondului nu a pus in discutia partilor in proces exceptia de inadmisibilitate , incalcand , in contextul expus , dreptul acestora la un proces echitabil .
7.4.3.) - Avandu-se in vedere ca tranzactia de vanzare - cumparare a bunului s-a incheiat intre reclamant si M. E. , ulterior decedat instanta a pasit la solutionarea pe fond a litigiului fara sa introduca in proces pe succesoarea in drepturi a acestuia : M.A. M..
8.) - Solutia instantei fondului
8.1.) - Cauza s-a inregistrat la Judecatoria Rm. Sarat sub nr.2050/287/2011 din 9.06.2011 , iar prin sentinta nr.2656 din 21.11.2011 s-a admis in parte actiunea si s-a dispus obligarea paratei M.A.M. la plata catre reclamant a sumei de 22.000 lei cu titlu de dezdaunari , respingandu-se actiunea in contradictoriu cu parata SC D. E. SRL Rm. Sarat.
8.2.) - Hotarand astfel , instanta fondului a retinut ca reclamantul a dovedit conventia incheiata intre el si SC D.E. SRL privind vanzarea - cumpararea autoturismului X la pretul de 6.000 euro ( 22.000 lei prin conversie) si ca vanzatorul a primit pretul integral predand cumparatorului autovehiculul , cheile si actele acestuia.
8.3.) - In conditiile in care reclamantul a folosit autoturismul doar in perioada iunie 2008 - octombrie 2009 cand i-a fost luat de parata M.A.M. fiica vanzatorului decedat la perioada de referinta , instanta a apreciat ca nu mai este posibila indeplinirea obligatiei de transmitere a proprietatii autoturismului catre cumparator , in sensul prevederilor art.1073 Cod civil , acesta fiind indreptatit , insa , la a fi dezdaunat.
8.4.) - Retinand ca intelegerea privind promisiunea de vanzare a autoturismului si-a asumat-o doar M.E. , fara acordul celuilalt asociat si ca in patrimoniul societatii nu s-a inregistrat pretul obtinut din vanzare , instanta a respins actiunea formulata de reclamant in contradictoriu cu parata SC D. E. SRL Rm. Sarat.
9.) - Recursul (II)
Impotriva sentintei nr.2656 din 21.11.2011 au declarat recurs ambele parti , criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie.
9.1.) - In expunerea motivelor de recurs , reclamantul a invocat in esenta gresita respingere a actiunii in contradictoriu cu SC D.E. SRL ( contrar dovezilor administrate ) , nerealizarea unei drepte despagubiri in conditiile in care instanta nu a dispus actualizarea sumei acordate in raport de indicele de inflatie si neacordarea tuturor cheltuielilor de judecata .
9.2.) - In expunerea motivelor de recurs , parata M.A. M.a invocat : nemotivarea sentintei ; gresita introduceri sale in proces in calitate de parata ; injusta admitere a actiunii desi nu s-a facut dovada platii pretului ; obligarea sa incorecta la dezdaunarea reclamantului desi bunul este in fiinta , aflandu-se in posesia societatii ; gresita apreciere de catre instanta fondului asupra imposibilitatii morale de a se preconstitui un inscris.
10.) - Analiza . Constatari
Examinand sentinta atacata in raport de actele si lucrarile dosarului , de criticile formulate de ambele parti , precum si din oficiu conform art.304? din Codul de procedura civila , tribunalul constata :
10.1) - In referire la recursul declarat de parata:
10.1.1) - Instanta fondului a retinut in mod corect si motivat ca intre reclamantul M. N.si M.E., in calitate de administrator al SC D.E. SRL s-a incheiat in luna iunie 2008 o conventie de vanzare - cumparare a autoturismului X la pretul de 6.000 euro , efectiv achitat, bunul fiind predat cumparatorului si folosit pana in luna octombrie 2009 cand i-a fost luat de parata M.A.M. si revandut.
10.1.2.) - Situatia in fapt si in drept astfel retinuta , este fundamentata de probatoriul cu inscrisuri si martori administrat pe parcursul celor doua cicluri procesuale in fond , instanta motivand solutia conform prevederilor art.261 pct.5 din Codul de procedura civila.
10.1.3.) - Introducerea in proces , la cel de-al doilea fond al cauzei a paratei M.A.M., in calitate de coasociat al SC D.E. SRL a fost dispusa , motivat , de instanta de control judiciar prin decizia nr.246 din 15.04.2011, in raport de probatoriul administrat in cauza , iar potrivit art.315 alin.1 Cod procedura civila , in caz de casare , hotararile instantei de recurs asupra problemelor de drept dezlegate sunt obligatorii pentru judecatorii fondului.
10.1.4.) - Instanta fondului a facut o corecta interpretare a prevederilor restrictive ale art.1191 Cod civil referitoare la admisibilitatea probei cu martori, in sensul ca nu-si gasesc aplicarea in situatiile prevazute de art.1198 care vizeaza imposibilitatea materiala si morala a creditorului de a reconstitui dovada scrisa despre obligatia ce pretinde , practica judiciara fiind constanta sub acest aspect.
10.1.5) - In raport de capetele de cerere ale actiunii , de probatoriul administrat , dar si optiunea reclamantului exprimata inclusiv prin notele de concluzii scrise depuse in recurs , instanta fondului a dispus in mod corect dezdaunarea acestuia si nu restituirea autoturismului , acesta fiind revandut astfel cum rezulta din dovezile administrate.
10.2) - In referire la recursul declarat de reclamant:
10.2.1.) - Contrar considerentelor sentintei atacate , tribunalul apreciaza ca instanta fondului a retinut in mod gresit ca pretul obtinut din vanzarea bunului nu a fost evidentiat in contabilitatea societatii , concludent in acest sens fiind extrasul de cont depus la fila 43 dosar recurs, astfel ca declaratia martorului P. M. nu prezinta credibilitate sub aspectul invocat.
10.2.2) - Dovezile administrate in cauza atesta ca parata M.A. M. a acceptat pur si simplu succesiunea defunctului sau tata , deci inclusiv pasivul , context in care tribunalul apreciaza ca instanta fondului a retinut in mod gresit ca nu poate fi antrenata raspunderea societatii comerciale.
10.2.3.) - Tribunalul primeste si motivele de critica invocate de reclamant sub aspectul neactualizarii sumei acordate , astfel ca nu se poate realiza o justa despagubire , dar si sub aspectul stabilirii nejustificate a cheltuielilor de judecata efectuate pe parcursul celor doua cicluri procesuale.
11.) - Solutia tribunalului
11.1) - Pentru considerentele ce preced, in baza art.312 alin.2 raportat la art.304 pct.9 Cod procedura civila , s-a admis recursul declarat de reclamant si s-a modificat sentinta in sensul obligarii paratei M.A. M. in solidar cu coparata SC D. E. SRL Rm. Sarat la plata catre reclamant a sumei de 22.000 lei , actualizata in raport de indicele de inflatie la data achitarii efective a debitului.
11.2.) - Pentru considerentele expuse la paragraful 10.1.) al prezentei decizii s-a respins ca neintemeiat recursul declarat de parata M.A. M. .
11.3.) - Conform prevederilor art.274 Cod procedura civila , cei doi parati au fost obligati sa plateasca in solidar reclamantului suma de 4.515 lei cheltuieli de judecata ( in loc de 1.440 lei ) , reprezentand taxe de timbru si onorariu avocat sustinute de chitantele depuse la filele : 8,25,28,93 dosar nr.2586/287/2009 : fond ; filele 13,19 dosar 2586/287/2009 : recurs ; filele 49,50,52,53 dosar nr.2050/287/2011 : recurs.
Pronuntata de: Tribunalul Buzau - Decizie nr. 58 din data 30.05.2012


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Buzau    Concubinaj    Vanzator    Cumparator    Parchetul de pe langa Judecatoria Ramnicu Sarat    Despagubiri    Titlu de dezdaunari    Dreptul la un proces echitabil    Judecatoria Ramnicu Sarat    Exceptia de inadmisibilitate    Contract de vanzare-cumparare
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Promisiune bilaterala de cesiune de parti sociale. Denuntarea unilaterala a contractului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 2144 din 4 noiembrie 2020

ICCJ: Cu privire la rezolvarea aspectelor accesorii divortului, instanta de judecata poate consfinti acordul de mediere avand acest obiect.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia C.C.R. nr. 251/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 375 si art. 377 din Codul de procedura penala
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 158/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 159 alin. (3) teza a doua din Codul penal
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 117/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 375 si art. 377 din Codul de procedura penala, cu referire la art. 38 din Codul penal
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Natura juridica a avizului tehnic de racordare. Retea de distributie a energiei electrice. Efecte
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1282 din 30 iunie 2016

Incidenta motivului prevazut de dispozitiile art. 304 pct. 8 din Codul de procedura civila din 1865. Recurs. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1395 din 20 septembrie 2016

Profit nerealizat. Stabilirea cuantumului despagubirilor
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 98/2012

Desfacere casatorie. Partaj bunuri comune
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr. 1708 din data 29.11.2011