Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Comercial » Plata sumei reprezentand pretul datorat

Plata sumei reprezentand pretul datorat

  Publicat: 12 Oct 2012       1901 citiri        Secţiunea: Drept Comercial  


Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
1.) Obiectul actiunii
Prin actiunea inregistrata la Judecatoria Patarlagele sub nr. 2257/277/2009 din 16.12.2009, reclamanta SC M. S. 200 SRL a chemat in judecata pe parata SC N. SRL Patarlagele , solicitand ca prin hotararea ce se va pronunta sa fie obligata la plata sumei de 5.504 lei reprezentand pret marfa .

Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Act normativ care cuprinde principiile si reglementarile referitoare la relatiile sociale avand ca obiect vanzarea si cumpararea marfurilor.
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Viciu al unei hotarari,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Asezata in sectiunea I, cap.II, t.I, C. proc. pen., partea generala ,
Mijloc de proba in procesul civil, si, in mod corespunzator, in litigiul de munca, constand in intrebari formulate de una din parti sau de instanta, din oficiu, pentru obtinerea marturisirii celeilalte parti, cu privire la faptele care fac obiectul judecatii.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Desfiintare a unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel).
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Totalitatea normelor juridice care reglementeaza raporturile sociale din domeniul administratiei de stat, activitate indeplinita de organele administrative.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
1. Document prin care se face o instiintare (publica) cu caracter oficial.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Contabilitatea care se refera la contabilitatea clientilor si a furnizorilor.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este o metoda care se utilizeaza in evaluarea unor proiecte de investitii si care foloseste tehnica actualizarii.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la circulatia aeriana
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
In categoria activelor circulante, post ce se refera la creantele salariale, sociale si fiscale determinate
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel

2.) Motivarea actiunii
2.1.) In fapt, reclamanta a sustinut ca desi a vandut paratei o masina de cusut in valoare de 5.504 lei conform facturii nr. 9480278 din 29.12.2006, aceasta nu i-a platit pretul marfii la termenul de scadenta din 29.01.2007, in conditiile in care a notificat-o cu adresa nr. 228/14.09.2009.
2.2.) In drept, reclamanta a invocat dispozitiile art. 969, art. 1295, art.1361 din Codul civil si ale art.36 si 43 din Codul comercial.
3.) Intampinarea
Citata legal, parata a formulat intampinare in temeiul art. 115-118 din Codul de procedura civila, invocand pe cale de exceptie lipsa calitatii sale procesuale pasive ( intrucat nu a incheiat raporturi comerciale cu reclamanta), iar pe fond, netemeinicia actiunii ( intrucat nu si-a insusit sub semnatura si stampila factura pretins emisa de reclamant): filele 21-25.
4.) - Probe
4.1.) In sprijinul actiunii reclamanta a depus inscrisuri la filele 6-24 dosar.
4.2.) - Desi la termenul de judecata din 01.03.2010, paratei i s-a incuviintat proba cu inscrisuri, aceasta nu a depus la dosar nici un act, la termenul acordat la 29.03.2010.
5.)- Solutia instantei fondului ( I)
5.1.) - Prin sentinta nr. 422 din 29.03.2010. pronuntata de Judecatoria Patarlagele s-a admis exceptia invocata de parata privind lipsa calitatii sale procesual pasive, respingandu-se actiunea prin consecinta.
5.2.)- Pentru a hotari astfel, instanta fondului a retinut in baza probatoriului administrat ca reclamanta nu a dovedit existenta unui contract incheiat cu parata, in baza caruia sa-i fi livrat masina de cusut in litigiu, factura invocata nefiind semnata si nici stampilata de reprezentantul societatii sau de vreun salariat al acesteia.
6. ) - Recursul ( I )
6.1.) - Impotriva sentintei a declarat recurs reclamanta in termen legal conform art. 301 din Codul de procedura civila, criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie potrivit motivelor de recurs depuse la dosar in baza art. 303.
6.2.) - In expunerea motivelor de recurs, reclamanta a invocat in esenta solutionarea cauzei cu incalcarea dreptului la un proces echitabil si a dreptului la aparare, in conditiile in care nu i s-a comunicat intampinarea formulata de parata, iar instanta fondului nu s-a pronuntat asupra probelor solicitate prin insasi actiunea introductiva: inscrisuri, interogatoriu si expertiza contabila.
7.) - Solutia tribunalului ( I )
7.1.) - Prin decizia nr. 699 din 15.10.2010 pronuntata de Tribunalul Buzau s-a admis recursul ca intemeiat, dispunandu-se casarea sentintei si trimiterea cauzei aceleeasi instante spre rejudecare.
7.2.) - Hotarand astfel , tribunalul a retinut ca instanta fondului a pasit la solutionarea cauzei fara sa se pronunte asupra probatoriului solicitat de reclamanta prin actiunea introductiva si fara sa i se comunice intampinarea formulata de parata, incalcandu-i astfel dreptul la aparare.
8.) - Solutia instantei fondului ( II )
8.1.) - Cauza s-a reinregistrat la Judecatoria Patarlagele sub nr. 2449/277/2010 din 10.12.2010, reclamanta depunand la dosar inscrisuri : factura si aviz de expeditie in original si copii xerox de pe inscrisurile care confirma privind raporturile comerciale incheiate cu parata la perioada octombrie 2004 - decembrie 2006 ( filele 46-54, 57-60).
8.2.) - Prin sentinta nr. 1548 din 27.10.2011 pronuntata de Judecatoria Patarlagele s-a respins actiunea ca neintemeiata.
8.3.) - Hotarand astfel, noua instanta a fondului a retinut in baza probatoriului administrat ca reclamanta nu a facut dovada existentei unui contract intre parti si nici a acceptarii de catre parata a facturii nr. 9480278/29.12.2006, aceasta nefiind inregistrata in contabilitate .
9.) - Recursul ( II)
9.1.) Impotriva sentintei nr. 1548 din 27.10.2011 a declarat recurs reclamanta, invocand: inregistrarea facturii in contabilitatea paratei spre a se deduce TVA , insotirea facturii de avizul de expeditie nr. 7576778/17.10.2007 si livrarea efectiva a bunului impreuna cu documentatia aferenta prin serviciul Cargus, conform metodei practicate intre parti la perioada anilor 2004-2006.
9.2.) - Intimata parata a formulat intampinare, solicitand motivat respingerea recursului ca neintemeiat.
10.) - Analiza . Constatari
10.1) - Examinand sentinta atacata, in raport de actele si lucrarile dosarului, de prevederile legale incidente cauzei, de criticile formulate, precum si din oficiu, conform art. 3041 din Codul de procedura civila, tribunalul constata ca recursul declarat este intemeiat.
10.2.) - Conform facturii nr.9480278 din 29.12.2006 si a avizului de insotire a marfii emis sub nr. 1576778 din 17.10.2007 in care se face trimitere la factura mentionata anterior, reclamanta a livrat societatii parate o masina de cusut la pretul de 5.504 lei, stabilindu-se ca plata acestuia se va face in termen de 30 de zile ( acte depuse in original la filele 69, 74).
10.3.) - Bunul respectiv , insotit de documentatia evocata, a fost livrat prin serviciul unei societati de transport : Cargus International SRL , potrivit metodei de lucru adoptate de parti la perioada anilor 2004 - 2006, in baza comenzilor urmate de executare , astfel cum se confirma cu inscrisurile depuse la filele 46- 60 dosar , intre care se regasesc si ordinele de plata emise de parata.
10.4.) - Procedandu-se la efectuarea unei expertize contabile, spre a se demonstra inregistrarea facturii in contabilitatea paratei, s-a constatat ca arhiva acesteia din perioada anterioara datei de 19.02.2008 a ars in incendiu ( filele 35 - 37 dosar).
10.5.) - Tribunalul , considera ca o astfel de constatare facuta de expert la declaratia administratorului societatii, fara ca aceasta sa fie coroborata cu alte probe, fie la nivelul organelor fiscale, fie la nivelul organelor de interventie pentru stingerea incendiului, este lipsita de relevanta pentru cauza.
10.6.) - De necontestat, in raport de data livrarii marfii : decembrie 2006 si perioada stabilita pentru conservarea documentelor la nivelul societatii de curierat : 9 luni, aceasta nu putea comunica instantei nici o informatie, astfel cum rezulta din adresa depusa la fila 82 dosar fond .
10.7.) - In contextul expus, tribunalul retine ca in cauza s-a facut cu prisosinta dovada livrarii bunului, si neachitarii pretului acestuia la termenul de scadenta stabilit prin factura emisa.
11.) - Solutia tribunalului
11.1) - Pentru considerentele ce preced, in baza art. 312 al. 2 raportat la art.304 pct.9 din Codul de procedura civila s-a admis recursul ca intemeiat si s-a modificat sentinta atacata in sensul admiterii actiunii si obligarii paratei la plata catre reclamanta a sumei de 5.504 lei - pret marfa livrata.
11.2.) - Conform art. 274 Cod procedura civila parata va fi obligata sa plateasca reclamantei suma de 637,50 lei cheltuieli de judecata la fond si in apel.
Pronuntata de: Tribunalul Buzau - Decizie nr. 62 din data 30.05.2012


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Buzau    Exceptia lipsei calitatii procesual pasive    Judecatoria Patarlagele    Salariat    Angajat    Angajator
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Promisiune bilaterala de cesiune de parti sociale. Denuntarea unilaterala a contractului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 2144 din 4 noiembrie 2020

ICCJ: Cu privire la rezolvarea aspectelor accesorii divortului, instanta de judecata poate consfinti acordul de mediere avand acest obiect.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia C.C.R. nr. 251/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 375 si art. 377 din Codul de procedura penala
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 158/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 159 alin. (3) teza a doua din Codul penal
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 117/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 375 si art. 377 din Codul de procedura penala, cu referire la art. 38 din Codul penal
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Natura juridica a avizului tehnic de racordare. Retea de distributie a energiei electrice. Efecte
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1282 din 30 iunie 2016

Incidenta motivului prevazut de dispozitiile art. 304 pct. 8 din Codul de procedura civila din 1865. Recurs. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1395 din 20 septembrie 2016

Profit nerealizat. Stabilirea cuantumului despagubirilor
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 98/2012

Emitere autorizatie de constructie. Plata daune morale, cominatorii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr.1124 din data 19.05.2011