Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Dobandire drept de proprietate. Antecontract de vanzare-cumparare. Promisiune bilaterala

Dobandire drept de proprietate. Antecontract de vanzare-cumparare. Promisiune bilaterala

  Publicat: 16 Oct 2012       4645 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Act adoptat de organele de stat,
La data de 11.02.2011, reclamantul a chemat in judecata pe paratii, solicitand ca pe baza probelor ce se vor administra sa se constate ca in baza unei conventii de vanzare cumparare, a dobandit dreptul de proprietate asupra unei suprafete de 3700 m.p. teren categoria arabil, situat in extravilanul com., jud. tarlaua 16/5, parcela 176 si sa se pronunte o hotarare care sa tina loc de act de vanzare-cumparare cu referire la imobilul mentionat.

Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Hotarare prin care instanta rezolva unele probleme ridicate in cursul judecatii,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act sau fapt juridic pe care se intemeiaza dreptul de proprietate al unei persoane asupra unui lucru,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Operatie de impartire a proprietatii commune intre coproprietari in urma careia fiecare dintre acestia devine proprietar exclusiv asupra unui, unor bun sau a unei parti determinate material.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Dovada scrisa prin care
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Confirmare intr-o anumita functie
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Reprezinta ansamblul actelor cu caracter normativ emise de catre institutiile comunitare, in principal de catre Consiliul UE si Comisia Europeana, in cursul exercitarii competentelor ce le sunt atribuite prin Tratat. Tratatul CEE enumera cinci astfel de instrumente:
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Operatie de impartire a proprietatii commune intre coproprietari in urma careia fiecare dintre acestia devine proprietar exclusiv asupra unui, unor bun sau a unei parti determinate material.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Indatorire a debitorului intr-un raport de obligatie,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Act adoptat de organele de stat,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Conventia prin care una din parti sau ambele parti se obliga sa incheie in viitor
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Conventia prin care una din parti sau ambele parti se obliga sa incheie in viitor
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Act adoptat de organele de stat,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act adoptat de organele de stat,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Reglementata in C. proc. pen. in acelasi cadru ca si actiunea penala.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;


Reclamantul a luat in posesie terenul si a platit in pretul.


Arata ca desi a facut nenumarate demersuri pentru ca paratii sa-si indeplineasca obligatia asumata prin conventia de instrainare, aceea de a se prezenta la notar pentru incheierea actelor in forma autentica anterior datei de 31.12.2010, acestia nu au dat curs cererilor sale.


In drept cererea a fost intemeiata de dispozitiile art. 111 C.pr.civila, art. 1073 si urm. C. civil, art. 5 al. 2 -titlul X din Legea nr. 247/2005


Cererea a fost legal timbrata.


In motivarea cererii, reclamantul a depus la dosar inscrisuri : copia actului intitulat ``chitanta`` (fila 6), notificare inaintata prin intermediul Biroului Executorului Judecatoresc , din data de 1.02.2011 (fila 7), incheiere de certificare nr. 760/8.02.2011 emisa de Biroul Notarului Public (fila 8), titlu de proprietate nr. 58152/15/14.02.1994 (fila 9), contract de partaj voluntar autentificat sub nr. 697/1994 de fostul Notariat de Stat Local (fila 10), contract de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 3715/05.07.2002 de Biroul Notarial Individual (fila 12), adeverinta nr. 110/8.02.2011 a Consiliului Local (fila 13), taxa timbru (filele 14, 23), certificat de atestare fiscala nr. 85/09.03.2011 emis de Primaria (fila 18).


Din oficiu instanta a dispus o adresa catre OCPI, care prin adresa nr. 10583/15.03.2011- ca pentru imobilul teren in suprafata de 3700 m.p. de la data de 1.01.1998 si pana in prezent, pe numele nu au fost inscrise sarcini.


Paratii, desi legal citati, nu au formulat intampinare.


In baza art. 167 C.p.c. instanta admite proba cu acte .


In raport de probele administrate in cauza instanta retine ca paratii au dobandit suprafata de 3700 m.p. teren categoria arabil situat in tarlaua 16/5, parcela 176 , in anul 2002, prin act autentic de vanzare-cumparare, de la numitii, care la randul lor il dobandira printr-un act de partaj voluntar ( nr. 697/1994) a averii succesorale ramase de pe urma defunctului, privind suprafata de 6,25 ha. teren situat pe raza loc., reconstituit in baza titlului de proprietate nr. 58152/15/14.02.1994.


In baza actelor din dosar si a sustinerilor partilor, instanta retine ca intre reclamant , in calitate de cumparator si parati, in calitate de vanzatori, s-a incheiat la data de 15.10.2010 un inscris intitulat ``chitanta`` prin care acestea au convenit vanzarea-cumpararea unei suprafete de 3700 m.p. teren categoria arabil, situat in extravilanul com. pretul vanzarii si ca incheierea contractul de vanzare-cumparare in forma autentica sa se faca pana la data de 31.12.2010, asumandu-si o obligatie de a face.


De la data incheierii conventiei de instrainare a terenului, reclamantul a platit pretul si a preluat bunul, avand stapanirea lui , iar paratii au recunoscut in instanta dreptul reclamantului la actiune si au solicitat sa se pronunte o hotarare care sa tina loc de act autentic de vanzare -cumparare.


Din situatia de fapt expusa, instanta retine ca reclamantul si-a indeplinit obligatiile asumate prin antecontract - a achitat pretul si a facut demersuri pentru incheierea contractului in forma autentica notificand paratii sa se prezinte la notar - iar incheierea contractului de vanzare-cumparare in forma autentica nu s-a putut perfecta din culpa paratilor, care nu au raspuns acestor solicitari.


Instanta retine ca reclamantul si-a indeplinit exact obligatiile asumate prin conventia de vanzare intitulata ``chitanta``, pana la momentul stabilit pentru incheierea in forma autentica a contractului de vanzare-cumparare.


Potrivit art. 5 alin. (2) din Titlul X al Legii nr. 247/2005 ``in situatia in care dupa incheierea unui antecontract cu privire la teren, cu sau fara constructii, una dintre parti refuza ulterior sa incheie contractul, partea care si-a indeplinit obligatiile poate sesiza instanta competenta care poate pronunta o hotarare care sa tina loc de contract``.


Cum reclamantul si-a indeplinit integral obligatiile asumate prin promisiunea bilaterala de vanzare-cumparare intitulata ``chitanta``, cu respectarea dispozitiilor legale citate, avand in vedere si pozitia paratilor care recunosc in totalitate pretentiile reclamantului, instanta va pronunta o hotarare care sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare.


Va lua act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata .


Instanta:


Admite actiunea .


Costata ca reclamantul a cumparat de la paratii suprafata de 3700 m.p. teren categoria de folosinta ``arabil``, situat in extravilanul comunei in tarlaua 16/5, parcela 176, intre vecinii : la Nord:, la Sud:, la Est :, la Vest :, in baza inscrisului sub semnatura privata intitulat ``chitanta`` , din data de 15.10. 2010, contra sumei de 1500 lei.


Prezenta tine loc de contract .


Dupa ramanerea definitiva si irevocabila a hotararii, un exemplar se va comunica a A.F.P.C..


Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare .

Pronuntata de: Judecatoria Buzau - Sentinta civila nr. 435 din data 19.07.2011


Citeşte mai multe despre:    Judecatoria Buzau    Drept de proprietate    Teren extravilan    Act de vanzare-cumparare    Legea 247/2005    Titlu de proprietate    Promisiune bilaterala    Contract de vanzare-cumparare    Antecontract de vanzare-cumparare
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Drept de proprietate dobandit ope legis. Actiune in constatare interogatorie. Interes actual
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 956 din 27 mai 2020

Hotararea CEDO in Cauza Dimitrie Dan Popescu si altii impotriva Romaniei. Imposibilitatea de a se bucura de dreptul de proprietate
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

ICCJ - Stipularea clauzei penale in CIM prin care este evaluata paguba produsa de salariat angajatorului este nula
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ: stipularea clauzei penale in CIM sau intr-un act aditional al acestuia, prin care este evaluata paguba produsa angajatorului de salariat din vina si in legatura cu munca sa, este interzisa si este sanctionata cu nulitatea clauzei.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 10/2019: in cazul nedepunerii armei la un armurier autorizat dupa expirarea permisului de arma, arma si munitia intra sub incidenta confiscarii speciale chiar daca a fost dispusa clasarea.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 13/2019: Lipsa autorizatiei de construire sau nerespectarea prevederilor acesteia - impedimente pentru recunoasterea dreptului de proprietate
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Teren apartinand fondului forestier. Calitate procesuala activa a Regiei Nationale a Padurilor
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr.412 din 23 februarie 2016

Plan urbanistic zonal. Refuz de eliberare a certificatului de urbanism. Drept de proprietate incalcat.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara Decizie 528/R (14.09.2006)

Proprietate extratabulara. Actiune in granituire.
Pronuntaţă de: I.C.C.J., sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 123 din 13 ianuarie 2005.

Cerere de restituire in natura a unui teren expropriat de stat, ce face parte dintr-un ansamblu hotelier.
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 12 din 5 ianuarie 2006.Articole Juridice

Dialogurile MCP (XII)- Uzucapiunea terenurilor scoase din circuitul juridic
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

La incarcarea nelegala a unui film pe o platforma online nu poate solicita si adresa sa de e-mail sau IP ori numarul de telefon
Sursa: EuroAvocatura.ro

Actiunea in revendicare. Caracteristici si efecte
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Plata cheltuielilor de judecata. Aspecte practice. Netemeinicia solicitarii de cenzurare a cheltuielilor de judecata. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Restrictiile privind vanzarea-cumpararea terenurilor agricole situate in extravilan si aplicarea principiului tempus regit actum
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea in timp a legii darii in plata aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Reglementarea contractului de donatie in Noul Cod Civil
Sursa: avocat STOICA IOANA