Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Plangere impotriva incheierii de carte funciara. Legea 7/1996

Plangere impotriva incheierii de carte funciara. Legea 7/1996

  Publicat: 22 Oct 2012       3121 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Prin cererea inregistrata la nr. 6303/231/2011 la Judecatoria Focsani C.I.H. si C.E. au formulat plangere impotriva incheierii de carte funciara nr. 17308 din iulie 2009.

Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Plangerea prin care se solicita autoritatii publice emitente sau celei ierarhic superioare, dupa caz,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,

In motivarea plangerii petenta C.E. a aratat ca este proprietara terenului dobandit prin contractul autentificat sub nr. 20198/21 decembrie 1994 pe care ulterior a construit o casa impreuna cu sotul sau. Mai arata ca prin sentinta civila nr. 1939/2007 s-a perfectat conventia de vanzare-cumparare dintre sotul sau si familia T.A. si T.N., conventie la care nu a participat si care nu-i este opozabila.
Au solicitat admiterea plangerii si anularea incheierii de carte funciara prin care s-a inscris dreptul de proprietate al lui T.N. si S. cu privire la suprafata de 500 mp teren curti constructii si o casa de locuit, imobile situate in F str. C. nr. 24 jud. V.
Prin sentinta civila nr. 5731 din 29 septembrie 2011 Judecatoria Focsani a respins plangerea ca neintemeiata.
Pentru a hotari astfel, instanta de fond a retinut ca registratorul de carte funciara a respectat procedura de inscriere in cartea funciara reglementata de art. 47-55 din Legea nr. 7/1996 R, nefiind abilitat de lege sa dea o rezolvare juridica unor situatii litigioase.
Impotriva acestei sentinte au declarat apel in termen petentii considerand ca este nelegala si netemeinica intrucat este nemotivata instanta de fond neanalizand motivele invocate prin plangere . Pe fondul cauzei considera petentii ca au fost incalcate dispozitiile art. 20 din Legea nr. 7/1996, intrucat dreptul de proprietate al petentei C.E. nu a iesit niciodata din patrimoniul acesteia nici cu privire la teren si nici cu privire la constructie.
Au solicitat admiterea apelului, schimbarea in tot a sentintei, iar pe fondul cauzei admiterea plangerii si desfiintarea incheierii OCPI Vrancea nr. 17308/ 01 iulie 2009.
Prin decizia civila nr. 21 din 09.02.2012 Tribunalul Vrancea a respins ca nefondat apelul declarat de petentii C.I.H. si C.E. impotriva sentintei civile nr. 5731/29.09.2011 a Judecatoriei Focsani.
S-a retinut in motivarea deciziei ca registratorul de carte funciara a respectat intocmai procedura de inscriere el neputand analiza existenta sau inexistenta vreunui drept de proprietate asupra imobilului in favoarea unuia sau altuia dintre proprietari.
Hotararea judecatoreasca in baza careia s-a facut inscrierea este definitiva si vizeaza intregul imobil situat in F str. C. nr. 24 ea fiind opozabila petentei care a participat la judecata in calitate de intervenienta.
Impotriva acestei decizii au declarat recurs reclamantii C.O.H. si C.E. criticand-o pentru nelegalitate pentru urmatoarele motive:
- Hotararea cuprinde motive straine de criticile formulate pe calea apelului si nu analizeaza in nici un fel motivele plangerii;
- Dispozitia legala incalcata de registratorul sef nu este analizata in hotararea recurata - respectiv dispozitiile art. 20 din Legea nr. 7/1996.

Recursul declarat de reclamanti este nefondat.
In motivele de apel apelantii au solicitat sa se analizeze dispozitiile art. 20 din Legea nr. 7/1996 potrivit carora dreptul de proprietate si celelalte drepturi reale asupra unui imobil se vor inscrie in cartea funciara pe baza actului prin care s-au constituit ori s-au transmis in mod valabil.
Asa cum s-a aratat in motivarea deciziei pronuntata de instanta de apel prin sentinta civila nr. 1939/14.05.2007 a Judecatoriei Focsani ramasa definitiva si irevocabila s-a perfectat conventia de vanzare-cumparare intervenita intre C.H., T.N. si T.S. cu privire la imobilul compus din suprafata de 500 m.p. casa de locuit situata in F, str. C. nr. 24.
In aceasta cauza recurenta C.E. a avut calitatea de intervenienta, iar cererea sa de interventie a fost respinsa ca nefondata.
Prin incheierea nr. 17308 din 1.07.2009 O.C.P.I. Vrancea a admis cererea numitilor T.N. si S. si a inscris imobilul respectiv in proprietatea acestora in cartea funciara nr. 14575 cu nr. cadastral 10478N.
Prin prezenta plangere adresata Judecatoriei Focsani se solicita de catre petentii C.I.H. si C.E. sa se constate ca prin sentinta civila nr. 1939/14.05.2007 a Judecatoriei Focsani definitiva si irevocabila numitii T.N. si T.S. nu au dobandit un drept de proprietate asupra imobilului din Focsani str. C. nr. 24 si prin urmare incheierea nr. 17308/1.07.2009 a OCPI F urmeaza a fi anulata.
In speta, in mod corect atat instanta de fond cat si instanta de apel au motivat ca registratorul de carte funciara in temeiul dispozitiilor art. 47 - 55 din Legea nr. 7/1996 investit cu o cerere privind efectuarea de operatiuni de carte funciara nu este abilitat de lege sa dea o rezolvare juridica unor situatii litigioase.
De esenta procedura de inscriere in cartea funciara reglementata de Legea nr. 7/1996 este necontencioasa astfel ca motivele invocate de recurenti referitoare la neanalizarea dreptului de proprietate invocat nu au o fundamentare juridica.
Pe de alta parte asa cum a motivat instanta de apel hotararea judecatoreasca in baza careia s-a facut inscrierea in cartea funciara este irevocabila si vizeaza intregul imobil situat in F str. C nr. 24 ea fiind opozabila si petentei C.E. care a participat la judecata in calitate de intervenienta.
Pronuntata de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr. 212 din data 18.04.2012


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Galati    Contract de vanzare-cumparare    Carte funciara    Drept de proprietate    Intervenient    Proprietar    Legea 7/1996    Tribunalul Vrancea    Judecatoria Focsani
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Decizia nr. 30/2020 privind examinarea recursului in interesul legii privind cauza reala si serioasa a concedierii. Selectarea salariatilor ce ar urma a fi concediati
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Cerere de acordare a unor masuri reparatorii prin echivalent aferente unui imobil preluat abuziv in perioada comunista. Obligatia dovedirii calitatii de proprietar la momentul confiscarii
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 708 din 10 februarie 2020

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere pentru cauza de utilitate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Pentru admiterea revizuirii faptele trebuie sa fie noi, iar nu mijloacele de proba in dovedirea unei fapte sau imprejurari cunoscute de instanta la solutionarea cauzei
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 40/A/2019

Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere pentru cauza de utilitate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ 41/2019: In calculul drepturilor salariale pentru plata cu ora nu se include si gradatia de merit
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 41/2019

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ - Hotararile pronuntate in procedura filtrarii nu pot fi atacate cu contestatie in anulare sau cu revizuire
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ - Decizia nr. 14/2019 dispozitiile art. 43 alin. (2) din Codul penal presupun ca toate infractiunile concurente sa fie savarsite dupa condamnarea definitiva neexecutata sau executata partial
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si JustitieArticole Juridice

Restrictiile privind vanzarea-cumpararea terenurilor agricole situate in extravilan si aplicarea principiului tempus regit actum
Sursa: Irina Maria Diculescu

Consideratii asupra constitutionalitatii competentei Curtilor de Apel de a judeca infractiunile savarsite de magistratii ce functioneaza in cadrul acestora
Sursa: Irina Maria Diculescu

Principiul controlului ierarhic al activitatii procurorului masura benefica sau permisiva de abuz?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea in timp a legii 165/2013 privind finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate in mod abuziv aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Faptele salariatului care pot constitui abateri disciplinare. Spete si doctrina relevante
Sursa: Irina Maria Diculescu

Clauza de neconcurenta in contractele de munca. Aplicabilitate practica. Solutii jurisprudentiale
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Ghid util contestare taxa auto
Sursa: Cabinet de avocatura Leonte Oana Madalina