Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Plata diferente salariale. Legea 118/2010

Plata diferente salariale. Legea 118/2010

  Publicat: 24 Oct 2012       6581 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Prin sentinta civila nr.1471/12.07.2011 pronuntata de Tribunalul Galati, a fost admisa actiunea formulata de reclamanta S.M., in contradictoriu cu parata S.G., jud.Galati.

Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Dezechilibru de ansamblu al economiei care consta in aparitia sau cresterea discrepantei dintre masa monetara si oferta de bunuri fata de situatia existenta anterior.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Constituţia României - Intrare in vigoare: 31/10/2003
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ansamblu de principii si norme juridice in baza carora se stabileste domeniul de aplicare a unor acte normative, atunci cand anumite raporturi, acte sau fapte au legatura cu doua sau mai multe legi din state diferite.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Dezechilibru de ansamblu al economiei care consta in aparitia sau cresterea discrepantei dintre masa monetara si oferta de bunuri fata de situatia existenta anterior.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Bunuri materiale, activitati sau actiuni, proiecte, pe care o banca accepta sa le crediteze
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.


A fost anulata decizia nr.70/19.01.2011 emisa de parata S.G.


A fost obligata parata S.G. sa plateasca reclamantei diferentele salariale rezultate intre salariul cuvenit potrivit deciziei nr.75/06.01.2010 si salariul efectiv incasat, actualizate cu rata inflatiei cu incepere de la data de 19.01.2011 si pana la plata efectiva, cu aplicarea dispozitiilor Legii 118/2010.


Pentru valorificarea drepturilor acordate prin Legea 221/2008, modificata si completata s-a adresat instantei de judecata, sens in care s-a pronuntat sentinta civila nr. 2 /0.01.2010 a Tribunalului Galati, prin care parata a fost obligata sa-i plateasca diferenta dintre drepturile banesti efectiv incasate si cele cuvenite prin aplicarea dispozitiilor Legii 221/2008, prin care s-a aprobat O.G. 15/2008 incepand cu data de 01.10.2008 si pana la 31.12.2009, actualizate cu indicele de inflatie la data platii.


In aplicarea acestei sentinte care este definitiva si irevocabila, parata a emis decizia nr. 75/06.01.2010, dispunand plata drepturilor salariale cu luarea in considerare a majorarilor prevazute de Legea 221/2008.


La data de 19.01.2011, prin decizia nr.70 parata a revenit asupra deciziei nr.75/2010 si a dispus reincadrarea conform dispozitiilor aplicabile anterior pronuntarii sentintei civile nr. 2/06.01.2010 a Tribunalului Galati.


Considera ca decizia contestata este nula absolut, deoarece i s-a modificat unilateral salariul, nu se indica termenul in care poate fi contestata si nici instanta competenta sa o analizeze, face referire la adrese emise de I.S.J. Galati care nu i s-au adus la cunostinta si este data in aplicarea unor acte normative abrogate.


Considera ca aceasta dispozitie contravine Legii 221/2008 si incalca autoritatea de lucru judecat a hotararii judecatoresti mentionate, incalca dreptul sau de proprietate si art.20 din Constitutia Romaniei.


Instanta de fond a retinut ca reclamanta face parte din categoria salariatilor bugetari, a caror salarizare este reglementata prin lege. Ca urmare, salariul, poate fi modificat unilateral in aplicarea legii . In cauza parata, la emiterea deciziei ce face obiectul cauzei s-a intemeiat pe Legea 330/2009 si OUG.1/2010.


Cum in speta, raporturile de munca nu pot face obiectul negocierii, rezulta ca angajatorul putea in anul 2011 sa emita o alta dispozitie de incadrare a reclamantei, ce putea avea ca efect inclusiv diminuarea drepturilor salariale, dar in concordanta cu dispozitiile legale aplicabile. Avand in vedere ca potrivit art. 157 alin.2 C.muncii sistemul de salarizare a personalului din autoritatile si institutiile publice se stabileste prin lege, ca statutul personalului platit din fondurile publice, inclusiv salarizarea sta sub semnul legalitatii spre deosebire de angajatii din mediul privat unde salariile se stabilesc prin negociere, ca potrivit art.17 alin.4 C.muncii orice modificare a contractului individual de munca, inclusiv salariul, determinata prin lege, face parte de drept din acel contract, se constata ca apararea reclamantei, potrivit cu care decizia contestata este nula, nu poate fi primita.


Decizia nr.70/19.01.2011, nu este o decizie de sanctionare disciplinara si in consecinta nu-i sunt aplicabile disp. art.268 C.muncii.


Ca urmare, aceasta aparare a reclamantei nu poate conduce la anularea masurii contestate.


Pe fondul cauzei, s-a constatat urmatoarele:


Problema aplicarii majorarilor acordate prin Legea 221/2008 modificata si completata a fost solutionata prin Decizia nr.3/2011 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, data in recurs in interesul legii.


In concret, reclamanta este beneficiara efectelor sentintei civile nr. 2/06.01.2010 a Tribunalului Galati, definitiva si irevocabila, opozabila si paratei din prezenta cauza, deoarece a fost parte in dosar, prin care angajatorul a fost obligat sa-i plateasca drepturile salariale cu luarea in considerarea a dispozitiilor Legii 221/2008.


Parata, nu a contestat calitatea de salariat a reclamantei, iar acesta si-a dovedit calitatea cu decizia contestata in cauza.


In speta, se pune problema modului in care angajatorul trebuia sa procedeze in privinta reclamantei in ceea ce priveste drepturile salariale, ca efect al Legii 221/2008 modificata si completata:


Astfel, prin sentinta civila nr. 2/06.01.2010, definitiva si irevocabila parata a fost obligata sa plateasca reclamantei diferenta dintre drepturile banesti efectiv incasate si cele cuvenite prin aplicarea dispozitiilor Legii 221/2008, prin care s-a aprobat O.G. 15/2008 incepand cu data de 01.10.2008, actualizate cu indicele de inflatie la data platii.


In aplicarea acestei sentinte, trebuia emisa o noua decizie de reincadrare a reclamantei, prin care sa i se recalculeze drepturile salariale, cu luarea in considerare a acestor majorari si cu plata diferentelor rezultate intre ceea ce trebuia sa incaseze ca efect al recalcularii si ceea ce a incasat efectiv.


In acest sens, angajatorul a emis corect dispozitia nr.75/06.01.2010, necontestata in cauza, deoarece la data de 31.12.2009, salariul reclamantei cuprindea si majorarea acordata prin Legea 221/2008 modificata si completata si potrivit principiilor enumerate de art.7 alin.2 din Legea 330/2009 si ale art.6 din OUG.1/2010, salariul incasat de reclamanta in luna ianuarie 2010 nu putea fi mai mic decat cel din decembrie 2009, care cuprindea si majorarea acordata prin Legea 221/2008 modificata si completata, eventualele diferente urmand a fi remediate sub forma unor compensatii lunare cu caracter tranzitoriu.


Pentru anul 2011, angajatorul avea obligatia sa emita o alta dispozitie de incadrare, in concordanta cu Legea 284/2010, si cu principiile Legii 330/2009 si ale OUG 1/2010, avand ca baza de calcul dispozitia nr.75/06.01.2010 si nu mai putea reveni la salarizarea anterioara dispozitiei din 2010.


Ca urmare, critica adusa de reclamanta estre intemeiata, motiv pentru care a fost admis acest capat de cerere, deoarece angajatorul nu avea temei legal sa revina asupra drepturilor salariale acordate reclamantei prin decizia nr.75/06.01.2010.


Ca efect al anularii se mentin efectele deciziei nr.75/06.01.2010, dar angajatorul, din punct de vedere scriptic, are obligatia sa emita o alta decizie pentru perioada 19.01.2011-31.12.2011 si impreuna cu finantatorul sa procedeze la acordarea catre reclamanta a diferentelor salariale (ceea ce rezulta in urma aplicarii Legii 221/2008 modificata si completata si ceea ce a incasat efectiv reclamanta), actualizate in baza art. 161 alin.4 C.muncii si cu aplicarea Legii 118/2010.


Avand in vedere ca reclamanta nu a solicitat obligarea angajatorului la emiterea unei alte decizii pentru anul 2011 ci a cerut mentinerea deciziei nr.75/2010, care a fost emisa in baza Legii 330/2009 abrogata prin Legea 284/2010, instanta potrivit art.129 alin.6 C.proc.civ. nu poate dispune mentinerea deciziei nr.75/2010, deoarece s-ar substitui atributiilor angajatorului.


Pentru considerentele mai sus expuse, a fost admisa in parte actiunea, s-a anulat decizia nr.70/19.01.2011 si a fost obligata parata la plata diferentelor salariale, rezultate potrivit celor mai sus mentionate.


Instanta de recurs a retinut urmatoarele aspecte:


Nu este intemeiata critica formulata de catre recurenta-parata vizand existenta in cadrul hotararii a unor motive contradictorii.


Faptul ca instanta de fond a respins exceptia de nulitate a deciziei contestate si a analizat-o pe fond, considerand-o nelegala nu reprezinta un motiv de modificare in sensul prevederilor art.304 pct.7 Cod procedura civila.


Aceasta deoarece regimul juridic exceptiilor procesuale este unul distinct, ce vizeaza anumite neregularitati procedurale si nu trebuie confundate cu apararile de fond .


In consecinta, faptul ca instanta de fond a retinut ca decizia contestata nu este nula ca urmare a examinarii unei atare exceptii de nulitate nu atrage imposibilitatea analizarii si pe fond a acesteia, fapt ce nu constituie expresia unor motive contradictorii dupa cum invoca recurenta-parata.


Nici critica de nelegalitate nu poate fi primita cata vreme decizia contestata a fost emisa de parata in baza unor acte normative care nu-si produceau efectele, fiind abrogate.


Din preambulul deciziei nr.70/19.01.2011 rezulta ca i-au avut in vedere la momentul emiterii prevederilor Legii nr.330/2009 si ale OUG nr.1/2010, dispunandu-se modificarea unei decizii anterioare privind salarizarea intimatei-reclamante S.M.


Prevederile Legii nr.330/2009 si ale OUG nr.1/2010 au fost abrogate in mod expres prin dispozitiile art.39 lit.w, x din Legea nr.284/2010 intrata in vigoare la data de 1 ianuarie 2011, deci anteriori emiterii deciziei contestate.


Celelalte critici formulate de recurenta parata vizand efectele unor acte normative ulterioare emiterii deciziei nu pot fi primite cata vreme nulitatea atrage desfiintarea sa inca de la momentul emiterii, ca efect al caracterului nelegal al acesteia.


Cu inscrisurile noi depuse in recurs rezulta ca incepand cu data de 01.01.2011 salarizarea intimatei-reclamante s-a efectuat in baza unei alte decizii iar plata drepturilor salariale s-a efectuat retroactiv in luna iunie 2011.


Drept urmare, capatul de cerere privind obligarea paratei la plata diferentelor salariale rezultate intre salariul cuvenit potrivit deciziei anterioare nr.75/06.01.2010 si salariul efectiv incasat, actualizat cu incepere de la data de 19.01.2011 si pana la plata efectiva cu aplicarea dispozitiilor Legii nr.118/2010, a ramas fara obiect .


Doar pentru aceste considerente si in temeiul dispozitiilor art.312 alin.1 C.pr.civila, a fost admis recursul declarat de parata S.G.

Pronuntata de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr. 1556 din data 21.10.2011)


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Galati    Tribunalul Galati    Drepturi salariale    Inalta Curte de Casatie si Justitie    Legea 284/2010    Salariat    Angajat    Angajator    Negociere    Contract individual de munca    Sanctionare disciplinara    Legea 330/2009    OUG 1/2010    Nulitate absoluta    Salariat bugetar    Salariu de baza    Rata inflatiei    Legea 118/2010    Legea 221/2008    Drepturi banesti    OG 15/2008
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Conflict negativ de competenta intre sectiile civile ale aceluiasi tribunal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 48 din 30 mai 2018 a Curtii de Apel Galati

Conflict negativ de competenta generat de obiectul actiunii in materia fondului funciar
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 56 din 18 iunie 2018 a Curtii de Apel Galati

Reorganizarea activitatii prin desfiintarea doar a postului de director. Angajatorul nu a reusit sa dovedeasca masura reorganizarii societatii doar prin desfiintarea unui singur post de director
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 53/12.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Predare temporara in cazul in care predarea unei persoane in baza unui mandat european de arestare a fost amanata. Inoportunitatea predarii atunci cand persoana solicitata este arestata preventiv in cauza in care este judecata in Romania
Pronuntaţă de: Incheierea din 18 ianuarie 2018 a Curtii de Apel Galati

Revizuire. Inscrisurile descoperite in Arhivele Statului nu reprezinta „inscrisuri noi”
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 19/A din 02.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Decizia nr. 30/2020 privind examinarea recursului in interesul legii privind cauza reala si serioasa a concedierii. Selectarea salariatilor ce ar urma a fi concediati
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Cerere de acordare a unor masuri reparatorii prin echivalent aferente unui imobil preluat abuziv in perioada comunista. Obligatia dovedirii calitatii de proprietar la momentul confiscarii
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 708 din 10 februarie 2020

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere pentru cauza de utilitate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJArticole Juridice

Consideratii asupra constitutionalitatii competentei Curtilor de Apel de a judeca infractiunile savarsite de magistratii ce functioneaza in cadrul acestora
Sursa: Irina Maria Diculescu

Constitutionalitatea derogarii de la principiul aplicarii imediate a legii noi
Sursa: Irina Maria Diculescu

Principiul controlului ierarhic al activitatii procurorului – masura benefica sau permisiva de abuz?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea in timp a legii 165/2013 privind finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate in mod abuziv – aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Faptele salariatului care pot constitui abateri disciplinare. Spete si doctrina relevante
Sursa: Irina Maria Diculescu

Clauza de neconcurenta in contractele de munca. Aplicabilitate practica. Solutii jurisprudentiale
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Actiunea pauliana in noul Cod Civil
Sursa: Lect. Univ. Dr. Florin CIUTACU / Av. Dr. Artin SARCHIZIAN