Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Insolventa si Faliment » Deschidere procedura insolventa

Deschidere procedura insolventa

  Publicat: 26 Oct 2012       2629 citiri        Secţiunea: Insolventa si Faliment  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Prin sentinta comerciala nr. 231/09.02.2010 pronuntata de judecatorul sindic in dosarul nr. 402/121/2010 al Tribunalului Galati, s-a admis cererea formulata de creditoarea S.C. P 2003 S.R.L., prin lichidator judiciar CCM IPURL pentru deschiderea procedurii insolventei debitoarei S.C. J S.R.L. cu consecinta declansarii procedurii insolventei asupra acestei societati.

Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Legea 10 din 2001. Masuri cu caracter reparator acordate in situatiile in care restituirea in natura nu este posibila, sub forma unor titluri de valoare nominala folosite in procesul de privatizare,
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Termen care defineste creanta
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Zile in care se cuprinde intreg intervalul de timp dintre momentul inceperii si implinirii termenului, inclusiv prima si ultima zi a termenului.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Reglementata in sectiunea V, cap. I, t. IV, C. proc. pen.,
Operatiune asiguratoare prin care o persoana fizica sau juridica dispune pastrarea unei sume de bani in contul altei persoane, care renunta sa o primeasca.
Act adoptat de organele de stat,
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act adoptat de organele de stat,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.


S-a desemnat administrator judiciar pe practicianul in insolventa Insolvexpert S.P.R.L. Galati, cu atributiile prev. de disp. art. 20 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 si o renumeratie lunara in suma de 700 lei care va fi platita din averea debitoarei.


S-a dispus obligarea debitoarei ca, in termen de 10 zile de la deschiderea procedurii generale a insolventei sa depuna actele si informatiile prevazute de disp. art. 28 alin. 2 din Legea nr. 85/2006 modificata.


De asemenea, s-a dispus luarea primelor masuri .


Pentru a pronunta aceasta hotarare, judecatorul sindic a retinut urmatoarele considerente;


Creditoarea S.C. P 2003 S.R.L. Galati detine o creanta certa, lichida si exigibila, impotriva debitoarei S.C. J S.R.L. care este prezumata in insolventa intrucat a incetat platile catre creditoare cu peste 30 de zile .


Creanta detinuta de creditoare este in cuantum de 37312,22 lei iar debitoarea nu a contestat starea de insolventa, in cauza fiind indeplinite conditiile prevazute de art. 31 coroborat cu art. 3 alin. 1 pct. 12 din Legea nr. 85/2006.


Impotriva acestei hotarari a formulat recurs si cerere de suspendare a executarii sentintei recurate, debitoarea S.C. J S.R.L.


Prin cererea de suspendare a executarii sentintei recurate a motivat urmatoarele:


S.C. J S.R.L. Galati nu se afla in stare de vadita de insolventa in sensul Legii nr.85/2006, aceasta deruleaza in continuare relatii comerciale cu partenerii sai comerciali si este la zi cu plata datoriilor catre bugetul statului si ceilalti parteneri comerciali, este la zi cu plata salariilor catre salariatii sai, iar cererea S.C. P 2003 S.R.L. a fost introdusa abuziv si fara nici o prealabila notificare a debitoarei S.C. P 2003 S.R.L. incearca pe aceasta cale sa-si recupereze o pretinsa creanta pe care o are de incasat de la societatea S.C. J S.R.L., dar fata de pretentiile acesteia, societatea debitoare are de formulat aparari si are de solicitat administrarea unor probatorii care nu se pot face in cadrul procesual al insolventei.


In drept, a invocat art. 581-582 si urmatoarele Cod procedura civila.


Legal citata, intimata creditoare S.C. P 2003 S.R.L., prin lichidator judiciar C CM IPURL a formulat intampinare solicitand respingerea cererilor formulate de debitoare.


A precizat ca debitoarea a fost convocata in vederea concilierii directe la data de 02.11.2009, confirmarea de primire fiind la data de 08.10.2009, insa aceasta nu s-a prezentat. A aratat ca debitoarea a efectuat o plata partiala in suma de 2500 lei.


Analizand actele si lucrarile dosarului, Curtea a retinut urmatoarele;


Desi recurenta debitoare a invocat prev. art. 581 Cod procedura civila, Curtea a calificat cererea formulata de debitoarea S.C. J S.R.L. ca fiind o cerere de suspendare a executarii sentintei prin care s-a deschis procedura insolventei pana la solutionarea recursului declarat impotriva acestei hotarari, in temeiul art. 300 alin. 2 si 3 Cod procedura civila coroborat cu art. 403 alin. 3 Cod procedura civila.


Debitoarea a facut dovada consemnarii CEC Bank S.A. a sumei de 500 lei cu titlu de cautiune asa cum rezulta din recipisa de consemnare nr. 697277/1 din 30.06.2010.


Sentinta nr. 231/09.02.2010 este o hotarare pronuntata de judecatorul sindic, prin care s-a dispus deschiderea procedurii insolventei asupra debitoarei S.C. J S.R.L.


Debitoarea S.C. J S.R.L. nu a formulat contestatie impotriva cererii de deschidere a procedurii insolventei conform art. 33 alin. 2 din Legea nr. 85/2006 modificata si completata.


Potrivit art. 8 alin. 4 din Legea nr. 85/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, prin derogare de la disp. art. 300 alin. 2 si 3 Cod procedura civila hotararile judecatorului sindic nu vor putea fi suspendate de instanta de recurs, cu exceptia cazurilor strict enumerate de disp. art. 8 alin. 5 din aceeasi lege.


Prin urmare, se poate dispune suspendarea executarii sentintei recurate pana la solutionarea recursului, in temeiul art. 300 alin. 2 si 3 Cod procedura civila coroborat cu art. 8 alin. 5 lit. a-d din Lege numai in cazul urmatoarelor hotarari pronuntate de judecatorul sindic: sentinta de respingere a contestatiei debitorului impotriva cererii creditorului de deschidere a procedurii, sentinta prin care se decide intrarea in procedura simplificata, sentinta prin care se decide intrarea in faliment, pronuntata in conditiile art. 107;sentinta de solutionare a contestatiei la planul de distribuire a fondurilor obtinute din lichidare si din incasarea de creante, introdusa in temeiul art. 122 alin. 3.


Sentinta a carei suspendare se solicita, priveste deschiderea procedurii generale a insolventei asupra debitoarei S.C. J S.R.L., debitoare care nu a formulat contestatie in temeiul art. 33 alin. 2 din Lege.


Asa fiind, o atare hotarare nu este susceptibila de a fi suspendata deoarece nu se incadreaza in exceptiile expres si limitativ prevazute de art. 8 alin. 5 din Legea nr. 85/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.


Pe cale de consecinta cererea de suspendare a executarii sentintei recurate este afectata de un fine de neprimire conform art. 8 alin. 4 din Lege.


Fata de considerentele mai sus retinute, va respinge cererea de suspendare pana la solutionarea recursului, ca fiind inadmisibila.


Prin respingerea cererii de suspendare nu s-a dispus nici o masura de natura a produce vreun prejudiciu intimatei creditoare, astfel ca urmeaza a elibera cautiunea celui care a depus-o, potrivit art. 7231 alin. 3 Cod procedura civila.

Pronuntata de: Curtea de Apel Galati - Decizie din data 01.07.2010


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Galati    Tribunalul Galati    Creditor    Debitor    Insolventa    Cautiune    Conciliere directa    Faliment    Lichidator judiciar    Legea 85/2006    Creanta certa    Creanta lichida    Creanta exigibila
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere pentru cauza de utilitate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Pentru admiterea revizuirii faptele trebuie sa fie noi, iar nu mijloacele de proba in dovedirea unei fapte sau imprejurari cunoscute de instanta la solutionarea cauzei
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 40/A/2019

Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere pentru cauza de utilitate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ 41/2019: In calculul drepturilor salariale pentru plata cu ora nu se include si gradatia de merit
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 41/2019

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ - Hotararile pronuntate in procedura filtrarii nu pot fi atacate cu contestatie in anulare sau cu revizuire
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ - Decizia nr. 14/2019 dispozitiile art. 43 alin. (2) din Codul penal presupun ca toate infractiunile concurente sa fie savarsite dupa condamnarea definitiva neexecutata sau executata partial
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia nr. 3/2019 privind solutionarea sesizarilor formulate prin care se solicita pronuntarea unei hotarari prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 12/2019: regimul suspendarii conditionate a pedepsei ca efect al aplicarii legii penale mai favorabile sub vechiul Cod Penal se mentine si dupa intrarea in vigoare a Codului Penal actual
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si JustitieArticole Juridice

Consideratii asupra constitutionalitatii competentei Curtilor de Apel de a judeca infractiunile savarsite de magistratii ce functioneaza in cadrul acestora
Sursa: Irina Maria Diculescu

Constitutionalitatea derogarii de la principiul aplicarii imediate a legii noi
Sursa: Irina Maria Diculescu

Principiul controlului ierarhic al activitatii procurorului masura benefica sau permisiva de abuz?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea in timp a legii 165/2013 privind finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate in mod abuziv aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Faptele salariatului care pot constitui abateri disciplinare. Spete si doctrina relevante
Sursa: Irina Maria Diculescu

Clauza de neconcurenta in contractele de munca. Aplicabilitate practica. Solutii jurisprudentiale
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Actiunea pauliana in noul Cod Civil
Sursa: Lect. Univ. Dr. Florin CIUTACU / Av. Dr. Artin SARCHIZIAN