Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Acordare pensie de urmas

Acordare pensie de urmas

  Publicat: 30 Oct 2012       4990 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Acordarea pensiei de urmas in conditiile art. 68 alin. 1 din O.U.G. nr. 100/2007 se realizeaza potrivit regulilor speciale astfel instituite fata de prevederile inscrise in Legea nr. 19/2000.

Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
In materie penala, conform art.14 Cod Procedura Penala, dreptul persoanei vatamate, constituita ca parte civila, de a alatura si exercita actiunea civila fie celei penale in cadrul procesului penal, fie inaintarea acesteia instantei civile.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Legea privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Este modul in care se calculeaza venitul care se va lua in considerare la acordarea creditului ,
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
(din Legea 10 din 2001) Actul scris prin care un cult religios sau o comunitate a unei minoritati nationale care se pretinde a fi indreptatit/a,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Functionar incadrat la instantele de judecata; judecatorie tribunal judetean, tribunal militar, avand atributii la pregatirea si desfasurarea activitatii de judecata.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
O interfata care este capabila sa incarce, pe rand,
Asemanare intre doua sau mai multe notiuni, situatii, fenomene etc.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
(din Legea 10 din 2001) Actul scris prin care un cult religios sau o comunitate a unei minoritati nationale care se pretinde a fi indreptatit/a,
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Asemanare intre doua sau mai multe notiuni, situatii, fenomene etc.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Legea privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Legea privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Asemanare intre doua sau mai multe notiuni, situatii, fenomene etc.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Asemanare intre doua sau mai multe notiuni, situatii, fenomene etc.


Prin sentinta civila nr. 1025/5.09.2008 Tribunalul Galati a admis in parte actiunea civila formulata de reclamantele N.M.C. si N.A. prin reprezentant legal N.C., in contradictoriu cu parata Casa Judeteana de Pensii Galati.


A obligat pe parata sa emita o noua decizie privind acordarea pensiei, in care cuantumul pensiei sa fie de 75% din salariul de baza brut, conform adeverintei nr. 814/07.05.2008 emisa de Tribunalul Galati si drepturile sa fie acordate incepand cu data depunerii cererii, 12.05.2008.


A respins celelalte cereri ca fiind nefondate.


Pentru a pronunta aceasta sentinta, prima instanta a retinut urmatoarele:


Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Galati sub nr. 4810/121/2008, din 08.07.2008 reclamantele N.M.C. si N.A. prin reprezentant legal N.C., au formulat in contradictoriu cu parata Casa Judeteana de Pensii contestatie impotriva deciziei 206561/13.06.2008 in ceea ce priveste cuantumul cumulat al pensiei de urmas stabilita in baza art. 68 al. 10,12 din Legea 567/2004 si data de la care se acorda pensia de urmas majorata, ca urmare a modificarii Legii 567/2004 prin OUG 100/ 2007.


In motivare, reclamantele au aratat ca mama lor, N.L.D. a incetat din viata la 15.01.2007, la data decesului indeplinind functia de personal auxiliar de specialitate la Judecatoria Galati si ca, in calitate de urmase ale acesteia au primit o pensie, in baza Legii nr. 19/2000.


Prin OUG 100/2007, art. 68 al. 10, 12 se prevede ca in cazul in care, la data decesului, sustinatorul legal nu indeplineste conditiile de acordare a pensiei de serviciu, copiii minori, precum si copiii majori pana la terminarea studiilor, dar nu mai mult de 26 de ani, au dreptul la o pensie de urmas in cuantum de 75% din salariul de baza brut lunar avut de sustinatorul decedat in ultima luna de activitate, actualizata ori de cate ori se majoreaza salariul brut al personalului auxiliar de specialitate din cadrul instantelor judecatoresti in activitate .


Intrucat dreptul la pensia de urmas nu este o pensie de serviciu sau o pensie de serviciu derivand din pensia de serviciu a sustinatorului, neavand un drept de optiune cu o alta pensie, au considerat ca, din oficiu, incepand cu 01.11.2007, cuantumul pensiei de urmas trebuia majorat la nivelul prevazut de alin 10, 12 din Legea 567/2004, modificata.


Au mai precizat ca intimata a calculat gresit procentul de 75%, ca nu a stabilit o pensie pentru fiecare urmas, ca in decizia anterioara, desi dreptul fiecareia e un drept individual, nu colectiv, ca numai dreptul individual la pensie de peste 1 000 lei se impoziteaza.


Intimata a formulat intampinare, prin a solicitat respingerea actiunii, aratand ca pentru reclamante s-a stabilit la data de 14.01.2007 o pensie de urmas in conditiile art. 71-85 din Legea 19/2000. Dupa aparitia OUG 100/2007, tutorele reclamantelor a depus la data de 12.05.2008 o cerere de acordare a pensiei de urmas in conformitate cu art. 68 al. 10 din Legea 567/2004, modificat prin OUG 100/2007. La data de 13.06.2008 s-a emis decizia 206561 prin care s-a stabilit pensia de urmas. Cuantumul acesteia s-a calculat pentru doi urmasi, conform art. 68 al 10 din Legea 567/2004, modificat prin OUG 100/2007, dar si de prevederile art. 71 al. 2 din Legea 19/2000, respectiv, pentru doi urmasi, 75% din baza de calcul . Aceasta intrucat art. 8 din HG 290/2005 privind normele de aplicare a Legii nr. 567/2004 nu a fost modificat, cuantumul pensiei de urmas stabilindu-se prin aplicarea procentelor prev. de Legea nr. 19/2000, aceiasi interpretare rezultand si din continutul art. 68 al. 10 din Legea nr. 567/2004, modificat prin OUG 100/2007.


S-a mai sustinut ca, din actele normative enumerate, rezulta ca se stabileste o pensie intr-un singur cuantum, si nu pensii individuale, ca acordarea si calcularea pensiilor in conditiile Legii 19/2000, cadrul legal general, si Legii 567/2004, nu se face din oficiu, ci la cerere . Pensia se acorda de la data indeplinirii conditiilor, daca cererea a fost depusa in termenele prevazute de lege sau de la data depunerii cererii pentru inscriere noua sau cu data de intai a lunii urmatoare, in cazul recalcularii (optiunii), cand cererea nu a fost depusa in termenele legale. In cauza, cererea a fost depusa peste termenele legale si s-a acordat cu data de intai a lunii urmatoare, respectiv, 01.06.2008.


In drept, a invocat Legea 19/2000 si Legea 567/2004, modificata prin OUG 100/2007.


Reclamantele au fost beneficiarele unei pensii de urmas, stabilite in conditiile art. 66 din Legea 19/2000, prin decizia 1-206561/21.02.2007, ca urmare a decesului mamei lor. Aceasta indeplinea functia de grefier la data decesului.


Prin OUG 100/2007, Legea 567/2004 a fost modificata, prin introducerea unui nou articol care reglementeaza situatia juridica a reclamantelor, respectiv art. 68 al. (10)care prevede ca: In cazul in care, la data decesului, sustinatorul legal nu indeplineste conditiile de acordare a pensiei de serviciu, copiii minori, precum si copiii majori pana la terminarea studiilor, dar nu mai mult de 26 de ani, au dreptul la o pensie de urmas in cuantum de 75% din salariul de baza brut lunar avut de sustinatorul decedat in ultima luna de activitate, in conditiile prevazute de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.


Acesta este un drept nou, introdus prin OUG 100/2007, derogatoriu de la toate celelalte prevederi in materie, in scopul de a asigura minorilor conditii materiale comparabile cu cele realizate de parinte in timpul vietii.


Fiind o prevedere speciala, derogatorie, se completeaza cu celelalte norme generale care nu sunt contrare.


Astfel, din interpretarea literala, dar si teleologica a alin. 10 se deduce ca textul se refera la o singura pensie, si nu la pensii individuale, pentru fiecare copil. Textul foloseste expres termenul de `` o pensie`` si a fost introdus pentru a se asigura un venit comparabil cu drepturile salariale de care ar fi beneficiat parintele, daca ar fi fost in viata.


Din acest punct de vedere, decizia a fost corect emisa.


In ceea ce priveste cuantumul pensiei, art. 68 al. 10 stabileste ca acesta este de 75% din salariul de baza brut lunar avut de sustinatorul decedat in ultima luna de activitate .


Este adevarat ca, in ultima parte a alineatului respectiv este cuprinsa mentiunea ca pensia se acorda, in conditiile prevazute de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare. Din modul de redactare a acestui articol se deduce ca, pensia se stabileste in conditiile generale stabilite de Legea 19/2000, mai putin conditia referitoare la aceea ca, sustinatorul legal nu indeplineste conditiile de acordare a pensiei de serviciu si la cuantum.


Acelasi aspect reiese din interpretarea sistematica a Legii 567/2004, astfel cum a fost modificata prin OUG 100/2007.


Astfel, in art. 68 al. 9, este reglementata pensia de urmas: Copiii minori, precum si copiii majori pana la terminarea studiilor, dar nu mai mult de 26 de ani, au dreptul la pensia de urmas calculata din pensia de serviciu aflata in plata sau la care ar fi avut dreptul la data decesului sustinatorul decedat, actualizata, dupa caz, daca indeplinesc conditiile Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si in procentele prevazute de aceasta lege, in functie de numarul de urmasi.


Spre deosebire de art. 68 al. 9 care prevede expres ca acest tip de pensie se acorda in conditiile Legii 19/2000 si in procentele prevazute de aceasta lege, in functie de numarul de urmasi, art. 68 al. 10 nu mai contine prevederea referitoare la procentele prevazute de Lega 19/2000, in functie de numarul de urmasi. In consecinta, nu se poate adauga la lege. Daca aceasta ar fi fost vointa legiuitorului, de a aplica regulile Legii 19/2000, s-ar prevazut expres, ca la alin. 9, sau macar s-ar fi facut trimitere la acest punct .


Nu s-a putut retine apararea referitoare la aplicarea HG 290/2005 privind normele metodologice de aplicare a Legii 567/2004, intrucat dreptul invocat de reclamante nu exista la data adoptarii normelor metodologice. HG 290/2005 nu contine prevederi generale, ci particulare, pentru fiecare tip de pensie reglementata la acea data de Legea 567/2004.


Reglementarea prevazuta de art. 68 al. 10 fiind una speciala, pentru aplicarea ei nu pot fi folosite, prin analogie alte prevederi speciale (cum ar fi cele din HG 290/2005), ci prevederile generale, cuprinse in Legea 19/2000, in masura in care nu sunt contrare sau incompatibile cu legea speciala.


De aceea, retinand ca art. 68 al. 10 din Legea 567/2004, modificata prin OUG 100/2007 deroga de la Legea 19/2000 in ceea ce priveste cuantumul pensiei, instanta a admis in parte actiunea, a anulat decizia si a obligat parata sa emita o noua decizie, in care cuantumul pensiei sa fie de 75% din salariul de baza brut lunar avut de sustinatorul decedat in ultima luna de activitate, conform adeverintei 814/07.05.2008, emisa de Tribunalul Galati.


Ca regula generala, drepturile de pensie se acorda la cerere . Nu face exceptie nici situatia de fata, cand trecerea de la un tip de pensie, reglementat de Legea 19/2000, la o pensie speciala, reglementata de OUG 100/2007, nu se putea face din oficiu, caci nu este nici un text care sa prevada aceasta obligatie pentru Casa Judeteana de Pensii, ci numai la cererea reclamantelor prin reprezentant legal. In lipsa unei cereri si a unei adeverinte de venituri eliberate de angajator, Casa Judeteana de Pensii nu putea cunoaste situatia particulara a reclamantelor, veniturile pe care le-ar fi avut sustinatorul legal si a dispune in consecinta.


Reclamantele au depus o cerere pentru acordarea pensiei in conditiile OUG 100/2007 la data de 12.05.2007.


In ceea ce priveste data de la care trebuiau acordate drepturile, pornind de la considerentele expuse anterior referitoare la caracterul special al acestor prevederi si la imposibilitatea coroborarii lor cu alte norme speciale, cuprinse in HG 290/2005, retinand ca in art. 10 din aceasta HG este reglementata doar data de la care se acorda drepturile de pensie de urmas stabilite ca urmare a optiunii de trecere de la pensia proprie din sistemul public la pensia de urmas stabilita din pensia de serviciu a titularului decedat, ca fiind luna urmatoare depunerii cererii si neputand fi extinsa prin analogie la alte situatii, in cauza se va da eficienta normei generale, cuprinsa in art. 85 din Legea 19/2000.


Acesta prevede ca:


(1) Drepturile de pensie de urmas, in cazul persoanelor care indeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege la data decesului sustinatorului asigurat, se acorda la cerere:


a) incepand cu luna urmatoare decesului, in cazul in care sustinatorul decedat era pensionar, daca cererea a fost depusa in termen de 90 de zile de la data decesului;


b) de la data decesului sustinatorului, in cazul in care sustinatorul decedat nu era pensionar la data decesului, daca cererea a fost depusa in termen de 90 de zile de la aceasta data;


c) de la data depunerii cererii, in situatiile in care s-au depasit termenele prevazute la lit. a) si b).


Reclamantele se incadreaza in art. 85 al. 1 lit. c, dreptul urmand a fi acordat cu data depunerii cererii.


Fata de aceste considerente, actiunea a fost admisa in parte .


Impotriva acestei hotarari a declarat recurs recurs parata Casa Judeteana de Pensii Galati considerand-o nelegala.


In motivarea recursului a aratat ca:


In primul rand a aratat ca data acordarii drepturilor de la data depunerii cererii s-a acordat cu incalcarea prev. art. 10 din HG nr. 290/2005.


In al doilea rand a aratat ca, in mod gresit prima instanta a obligat institutia sa emita o noua decizie de pensie de urmas, in care cuantumul pensiei sa fie de 75% din salariul de baza brut, cu incalcarea prev. art. 7 si 8 din HG nr.290/2005 si art. 71 al. 2 din Legea 19/2000 si art. 68 al. 9 si 10 din Legea 567/2004.


In drept a invocat disp. art. 304 pct. 9 Cod procedura civila.


In concluzie, a solicitat admiterea recursului asa cum a fost formulat, in sensul modificarii in parte a sentintei civile recurate si in rejudecare, respingerea contestatiei ca nefondata.


Intimatele au formulat intampinare prin care au solicitat respingerea recursului ca nefondat, mentinerea hotararii instantei de fond ca fiind legala si temeinica.


Prin decizia civila nr. 94/R/23.01.2009 a Curtii de Apel Galati a fost respins recursul declarat de parata Casa Judeteana de Pensii Galati, impotriva sentintei civile nr. 1025/5.09.2008 pronuntata de Tribunalul Galati, ca nefondat.


Au fost avute in vedere urmatoarele considerente:


In ceea ce priveste critica adusa hotararii instantei de fond referitor la faptul ca drepturile salariale au fost acordate de la data depunerii cererii, cu incalcarea prev. art. 10 din H.G. nr.290/2005, apreciem ca nu este intemeiata.


Este adevarat ca potrivit art. 10 din HG nr. 290/2005 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor de serviciu din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, drepturile de pensie de urmas stabilite ca urmare a optiunii de trecere de la pensia proprie din sistemul public la pensia de urmas stabilita din pensia de serviciu a titularului decedat se cuvin si se acorda incepand cu luna urmatoare depunerii cererii.


Dar, din interpretarea literala a textului de lege rezulta fara echivoc ca acestea reglementeaza doar data de la care se acorda drepturile de pensie de urmas stabilite ca urmare a optiunii de trecere de la pensia proprie din sistemul public la pensia de urmas stabilita din pensia de serviciu a titularului decedat ca fiind luna urmatoare depunerii cererii si nu poate fi extinsa prin analogie la alte situatii.


Asadar, in cauza se va da eficienta normei generale cuprinsa in art. 85 din Legea nr. 19/2000 care prevede ca ``drepturile de pensie de urmas in cazul persoanelor care indeplinesc conditiile prevazute de lege la data decesului sustinatorului asigurat, se acorda de la data depunerii cererii.


In speta, reclamantele au depus cerere pentru acordarea pensiei de urmas la data de 12.05.2007 in conditiile O.U.G. nr. 100/2007 si in consecinta, dreptul urmeaza a fi acordat de la data depunerii cererii in conformitate cu art. 85 al. 1 lit. c din Legea nr. 19/2000 contrar sustinerilor recurentei.


Referitor la cel de-al doilea motiv de recurs invocat instanta apreciaza ca nici acesta nu este intemeiat.


Potrivit art. 68 al. 1 din O.U.G. nr. 100/2007, in cazul in care la data decesului, sustinatorul legal nu indeplineste conditiile de acordare a pensiei de serviciu, copiii minori, precum si copiii majori pana la terminarea studiilor, dar nu mai mult de 26 de ani, au dreptul la o pensie de urmas in cuantum de 75% din salariul de baza brut lunar avut de sustinatorul decedat in ultima luna de activitate, in conditiile prev. de Legea nr. 19/2000 cu modificarile si completarile ulterioare.


Acesta este un drept nou, introdus prin OUG nr. 100/2007 care a modificat Legea nr. 567/2004, derogatoriu de la toate celelalte prevederi in materie.


Este adevarat ca, in ultima parte a alineatului respectiv este cuprinsa mentiunea ca pensia de acorda in conditiile prev. de Legea nr. 19/2000 cu modificarile si completarile ulterioare, dar din modul de redactare a acestui articol rezulta ca pensia se stabileste in conditiile generale stabilite de Legea nr. 19/2000 mai putin conditii referitoare la aceea ca, sustinatorul legal nu indeplineste conditiile de acordare a pensiei de serviciu si la cuantum.


Mai mult, H.G. nr. 290/2005 privind normele metodologice de aplicare a Legii nr. 567/2004 nu devine aplicabila in cauza, intrucat dreptul invocat de reclamante nu exista la data adoptarii normelor metodologice.


Reglementarea prev. de art. 68 al. 10 a fost introdusa prin OUG nr. 100/2007 iar pentru aplicarea ei nu pot fi folosite prin analogie H.G. nr. 290/2005 cu prevederile generale cuprinse in Legea nr. 19/2000 in conditiile in care nu sunt contrare sau incompatibile cu legea speciala.

Pronuntata de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr. 94 din data 23.01.2009


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Galati    Tribunalul Galati    Legea 19/2000    Major    Dreptul la pensie de urmas    Minor    Pensie de serviciu    Urmas    Casa Judeteana de Pensii Galati    Pensie    OUG 100/ 2007    HG 290/2005    Legea 567/2004    Salariu de baza brut    Pensionar    Pensie de urmas
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Conflict negativ de competenta intre sectiile civile ale aceluiasi tribunal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 48 din 30 mai 2018 a Curtii de Apel Galati

Conflict negativ de competenta generat de obiectul actiunii in materia fondului funciar
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 56 din 18 iunie 2018 a Curtii de Apel Galati

Reorganizarea activitatii prin desfiintarea doar a postului de director. Angajatorul nu a reusit sa dovedeasca masura reorganizarii societatii doar prin desfiintarea unui singur post de director
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 53/12.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Predare temporara in cazul in care predarea unei persoane in baza unui mandat european de arestare a fost amanata. Inoportunitatea predarii atunci cand persoana solicitata este arestata preventiv in cauza in care este judecata in Romania
Pronuntaţă de: Incheierea din 18 ianuarie 2018 a Curtii de Apel Galati

Revizuire. Inscrisurile descoperite in Arhivele Statului nu reprezinta „inscrisuri noi”
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 19/A din 02.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Decizia nr. 30/2020 privind examinarea recursului in interesul legii privind cauza reala si serioasa a concedierii. Selectarea salariatilor ce ar urma a fi concediati
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Cerere de acordare a unor masuri reparatorii prin echivalent aferente unui imobil preluat abuziv in perioada comunista. Obligatia dovedirii calitatii de proprietar la momentul confiscarii
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 708 din 10 februarie 2020

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere pentru cauza de utilitate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJArticole Juridice

Consideratii asupra constitutionalitatii competentei Curtilor de Apel de a judeca infractiunile savarsite de magistratii ce functioneaza in cadrul acestora
Sursa: Irina Maria Diculescu

Constitutionalitatea derogarii de la principiul aplicarii imediate a legii noi
Sursa: Irina Maria Diculescu

Principiul controlului ierarhic al activitatii procurorului – masura benefica sau permisiva de abuz?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea in timp a legii 165/2013 privind finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate in mod abuziv – aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Faptele salariatului care pot constitui abateri disciplinare. Spete si doctrina relevante
Sursa: Irina Maria Diculescu

Clauza de neconcurenta in contractele de munca. Aplicabilitate practica. Solutii jurisprudentiale
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Actiunea pauliana in noul Cod Civil
Sursa: Lect. Univ. Dr. Florin CIUTACU / Av. Dr. Artin SARCHIZIAN