Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Restituire in natura imobil

Restituire in natura imobil

  Publicat: 31 Oct 2012       2597 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Reclamantii P.M., P.C. si P.O. au chemat in judecata pe parata Municipiul Braila, prin Primar solicitand anularea dispozitiei nr. 4720/24.02.2004 si restituirea in natura a imobilului situat in Braila, Bulevardul Al. I. Cuza, nr. 112 (fost 118).

1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
NATURA 2000 (Obiectiv de tip NATURA 2000)
Este un titlu în temeiul caruia persoana pentru care s-a emis face dovada calitatii sale de mostenitor.
Legea 10 din 2001. Reconstituirea dreptului de proprietate asupra aceluiasi imobil care a fost preluat in mod abuziv in perioada de referinta a legii;
Inscris constatator al contractului de mandat care da posibilitatea ca mandatarul sa lucreze in numele si pe socoteala mandatului.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Persoana care este chemata la mostenire in temeiul legii.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Viciu al unei hotarari,
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Persoana care este chemata la mostenire in temeiul legii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Persoana care este chemata la mostenire in temeiul legii.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
In cazul in care legislatia unei anumite ramuri de drept nu acopera toate situatiile posibile din practica, acestora din urma li se aplica legislatia dreptului comun.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Prevazute in cap. I, t. III, C. proc. pen., partea generala, mijloace prin care se constata elementele de fapt ce pot servi ca proba
Este acel act juridic prin care o persoana (testatorul) dispune de patrimoniul sau, in tot sau in parte, dupa incetarea sa din viata.
Sinonim - de cujus. Persoana decedata.
Este un titlu în temeiul caruia persoana pentru care s-a emis face dovada calitatii sale de mostenitor.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Rude colaterale, de gradul II, care au aceiasi parinti ori au un parinte comun.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Rude colaterale, de gradul II, care au aceiasi parinti ori au un parinte comun.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.

In motivarea cererii reclamantii au aratat ca sunt mostenitorii autorului P.P., decedat la data de 3.11.2002, titular al notificarii adresate Primariei Municipiului Braila. Imobilul aflat in litigiu a intrat in proprietatea defunctului G.A. in baza contractului de vanzare cumparare autentificat sub nr. 1178/1946, imobil ce a fost preluat de catre stat in baza Decretului nr. 223/1974. Defunctul G.A. a fost fratele defunctei A.A., defuncta care a lasat aproape toate bunurile sale membrilor familiei P., in baza testamentului autentificat in 26.09.1995. Deoarece preluarea a fost abuziva iar reclamantii sunt persoane indreptatite, acestia au apreciat ca se justifica restituirea imobilului in natura .
In intampinarea formulata, parata Municipiul Braila, prin Primar a aratat ca nu exista niciun certificat de mostenitor de pe urma defunctului G.A. din care sa rezulte ca sora sa, A.A., are vocatie succesorala la imobilul a carui restituire in natura se solicita. Mai mult, prin procura autentificata sub nr. 2459/1974, defunctul A.G. imputerniceste pe A.M. sa administreze imobilul aflat in litigiu. La data decesului, in patrimoniul defunctului G.A., nu se mai afla acest imobil deoarece fusese preluat de stat .
Prin sentinta civila nr. 165 din 23.02.2009 a Tribunalului Braila, actiunea reclamantilor a fost respinsa ca nefondata.
Pentru a pronunta aceasta hotarare, instanta de fond a retinut, in esenta, ca, desi s-a facut dovada ca defunctul P.P. este mostenitor testamentar al defunctei A.A. nu s-a facut dovada ca aceasta din urma este mostenitor legal sau testamentar al defunctului G.A., proprietarul imobilului preluat abuziv.
Impotriva sentintei civile nr. 165 din 23.02.2009 a Tribunalului Braila au declarat apel reclamantii criticand-o pe motive de nelegalitate si netemeinicie.
In esenta, reclamantii au sustinut ca actele depuse la dosar dovedesc pe deplin calitatea defunctei A.A. de mostenitor al fostului proprietar al imobilului in litigiu, G.A., sens in care au solicitat ca, pe baza reanalizarii acestora, instanta sa admita apelul si, schimband in tot sentinta atacata, sa admita actiunea asa cum a fost formulata.
Prin decizia civila nr. 278 din 13.10.2009 a Curtii de Apel Galati apelul reclamantilor a fost admis. A fost schimbata in tot sentinta atacata si, in rejudecare, a fost admisa contestatia, a fost anulata dispozitia emisa de Primar si s-a dispus restituirea in natura a terenului in litigiu catre reclamanti, instanta de apel retinand, in acest sens, urmatoarele:
Potrivit art. 4.4 din Normele metodologice de aplicare unitara a Legii nr. 10/2001, in toate cazurile, stabilirea calitatii de mostenitor (legal sau testamentar) a persoanei indreptatite la beneficiul Legii nr. 10/2001 se face potrivit legii civile romane.
Pe de alta parte, art. 4.2 din Normele metodologice mai stabileste ca norma referitoare la accesul mostenitorilor persoanei indreptatite la beneficiul legii implica o analiza calificata a actelor doveditoare depuse de solicitant (acte de stare civila, certificate de mostenitor, daca acestea exista, testamente) pentru stabilirea calitatii de mostenitor legal sau testamentar.
Pornind de la aceste dispozitii legale, Curtea a constatat ca, in speta, desi instanta de fond a facut o analiza atenta a tuturor actelor depuse de reclamanti la dosar, concluzia la care a ajuns, in sensul ca acestea nu sunt suficiente pentru a demonstra calitatea defunctei A.A. de mostenitor legal sau testamentar al fostului proprietar al imobilului in litigiu, G.A., este gresita.
Art. 22 din Legea nr. 10/2001 nu contine prevederi speciale in ceea ce priveste dovedirea dreptului de proprietate al persoanei indreptatite asupra imobilelor solicitate si, eventual, a calitatii sale de mostenitor al fostului ori adevaratului proprietar, ceea ce inseamna ca sunt aplicabile regulile de drept comun.
Astfel, dovada calitatii de mostenitor se face, de regula, cu certificatul de mostenitor sau de legatar, ori hotararea judecatoreasca iar, in lipsa acestora, prin orice alte mijloace de proba care atesta legatura de rudenie, acceptarea mostenirii, etc., respectiv acte de stare civila, testamentul intocmit de defunct si altele.
In speta, este adevarat ca reclamantii nu au putut prezenta un certificat de mostenitor care sa ateste, dincolo de orice dubiu, calitatea de mostenitoare a defunctei A.A. in succesiunea fostului proprietar al imobilului revendicat, G.A..
Acest lucru nu a fost posibil, insa, din cauza unor imprejurari obiective, independente de vointa reclamantilor intrucat, asa cum s-a retinut si de catre instanta de fond, deschiderea succesiunii defunctului G.A. a avut loc in urma cu 30 de ani, respectiv in 1979, in SUA, fiind evidente impedimentele de natura temporala si spatiala care i-au pus pe reclamanti in imposibilitatea de a produce o asemenea dovada, desi diligente in acest sens au fost depuse.
In lipsa certificatului de mostenitor, insa, Curtea a apreciat ca, in cauza, au fost administrate suficiente alte dovezi pe baza carora se poate retine ca defuncta A.A. justifica calitatea de succesoare a lui G.A..
Astfel, din extrasul de pe certificatul de nastere emis pe numele A.A. si din certificatul de botez de la fila 103 dosar fond, privindu-l pe G.A., rezulta ca cei doi sunt frati (din parintii A. si M.).
Acestia au mai avut un frate, M.A., decedat la data de 26.02.1993.
Cum data decesului este mult anterioara momentului aparitiei Legii nr. 10/2001, iar sotia supravietuitoare a acestuia nu a urmat procedura administrativa reglementata prin acest act normativ, este evident ca M.A. ori mostenitorii acestuia nu au calitatea de persoane indreptatite in sensul Legii nr. 10/2001, A.A. fiind singura mostenitoare a lui A.G. in ceea ce priveste imobilul in litigiu, acesteia profitandu-i si cota ce i-ar fi revenit fratelui decedat, M.A., in conformitate cu dispozitiile art. 4.7. din Normele metodologice de aplicare unitara a Legii nr. 10/2001.
Pe de alta parte, calitatea de mostenitoare a A.A. rezulta si din imprejurarea ca aceasta a fost citata la deschiderea succesiunii de pe urma defunctului G.A., iar in baza ordinului de plata telegrafic din 19.06.1984 a fost transferata, in favoarea acesteia, suma de 3,482.95 US$, suma ce provenea din succesiunea mentionata.
In inscrisul emanat de la B.R.C.E. adresat numitei A.A. se mentioneaza in mod expres ca ``in urma drepturilor ce vi se cuvin din succesiunea lui G.A., decedat in SUA la 28.04.1979, va facem cunoscut ca prin ordinul de plata s-a transferat suma de 3482,95 USD ce provine din succesiunea mentionata``.
Prin inscrisuri oficiale emise la data de 19.02.1980 si 19.03.1980 de Societatea de banca elvetiana, numitei A.A., in calitate de mostenitoare a defunctului G.A., i-a fost comunicat faptul ca bunurile defunctului G.A. au fost transferate in Statele Unite, din ordinul administratorului succesiunii G.L.M..
In sfarsit, din cuprinsul cererii adresate Primariei Galati in noiembrie 2001, de sotia celui de-al treilea frate, M.A., rezulta, de asemenea, ca A.A. si M.A., frati ai defunctului G.A., sunt singurii mostenitori ai acestuia.
Curtea a retinut ca toate aceste inscrisuri dovedesc calitatea de mostenitoare a numitei A.A. in succesiunea defunctului G.A. astfel incat, Curtea a constatat ca motivul care a stat la baza respingerii notificarii formulate de aceasta, mentinut ca atare si de catre instanta de fond, este neintemeiat.
In consecinta, retinand ca s-a facut dovada calitatii de mostenitor, atat in ceea ce o priveste pe defuncta A.A. cat si in ceea ce ii priveste pe mostenitorii acesteia, respectiv reclamantii din prezenta cauza, precum si dovada preluarii abuzive a imobilului in litigiu, prin Decizia nr. 571 din 17.12.1976 emisa in baza Decretului nr. 223/1974, avand in vedere, totodata, si faptul ca restituirea in natura a imobilului revendicat este posibila, acesta fiind ocupat de chiriasi, Curtea, in conformitate cu dispozitiile art. 296 Cod procedura civila, a admis apelul declarat de reclamanti si, schimband in tot sentinta atacata, a admis contestatia si a anulat dispozitia emisa de Primar, dispunand restituirea in natura a imobilului.
Pronuntata de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr.278 din data 13.10.2009


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Galati    Contract de vanzare-cumparare    Proprietar    Succesiune    Succesor    Chirias    Drept comun    Legatar    Revendicare    Decretul 223/1974    Vocatie succesorala    Mostenire    Mostenitor    Testamentar    Legea 10/2001
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Clauza de arvuna si clauza de dezicere. Deosebiri. Actiune in denuntarea unilaterala a contractului
Pronuntaţă de: I.C.CJ., Sectia I civila, decizia nr. 2589 din 8 decembrie 2020

Conflict negativ de competenta intre sectiile civile ale aceluiasi tribunal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 48 din 30 mai 2018 a Curtii de Apel Galati

Conflict negativ de competenta generat de obiectul actiunii in materia fondului funciar
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 56 din 18 iunie 2018 a Curtii de Apel Galati

Predare temporara in cazul in care predarea unei persoane in baza unui mandat european de arestare a fost amanata. Inoportunitatea predarii atunci cand persoana solicitata este arestata preventiv in cauza in care este judecata in Romania
Pronuntaţă de: Incheierea din 18 ianuarie 2018 a Curtii de Apel Galati

Revizuire. Inscrisurile descoperite in Arhivele Statului nu reprezinta „inscrisuri noi”
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 19/A din 02.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Contract de vanzare-cumparare cu drept de habitatie viagera. Actiune in rezolutiune. Neindeplinirea culpabila a obligatiei privind asigurarea folosintei imobilului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 331 din 6 februarie 2020

Promisiune de vanzare-cumparare. Neincheierea actului in termenul stipulat in clauzele conventionale. Prescriptie extinctiva. Incetarea efectelor antecontractului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 203 din 29 ianuarie 2020

Contract de vanzare-cumparare. Actiune pauliana. Frauda debitorului. Complicitatea la frauda a tertului dobanditor
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 365 din 12 februarie 2020

Decizia nr. 30/2020 privind examinarea recursului in interesul legii privind cauza reala si serioasa a concedierii. Selectarea salariatilor ce ar urma a fi concediati
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Cerere de acordare a unor masuri reparatorii prin echivalent aferente unui imobil preluat abuziv in perioada comunista. Obligatia dovedirii calitatii de proprietar la momentul confiscarii
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 708 din 10 februarie 2020Articole Juridice

Restrictiile privind vanzarea-cumpararea terenurilor agricole situate in extravilan si aplicarea principiului tempus regit actum
Sursa: Irina Maria Diculescu

Consideratii asupra constitutionalitatii competentei Curtilor de Apel de a judeca infractiunile savarsite de magistratii ce functioneaza in cadrul acestora
Sursa: Irina Maria Diculescu

Principiul controlului ierarhic al activitatii procurorului – masura benefica sau permisiva de abuz?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea in timp a legii 165/2013 privind finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate in mod abuziv – aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Faptele salariatului care pot constitui abateri disciplinare. Spete si doctrina relevante
Sursa: Irina Maria Diculescu

Clauza de neconcurenta in contractele de munca. Aplicabilitate practica. Solutii jurisprudentiale
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Ghid util contestare taxa auto
Sursa: Cabinet de avocatura Leonte Oana Madalina