Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Plata suma reprezentand zile de concediu neefectuate. Plata salariu compensatoriu

Plata suma reprezentand zile de concediu neefectuate. Plata salariu compensatoriu

  Publicat: 06 Nov 2012       3522 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
La data de 15.10.2010, prin sentinta civila nr. 1589/2010, pronuntata de Tribunalul Maramures, s-a admis actiunea formulata de reclamanta M.M.S., in contradictoriu cu parata SC K.L.A. SA si, in consecinta:

Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Obligatie ce revine partilor dintr-un proces de a face dovada imprejurarilor, faptelor, afirmatiilor, sustinerilor pe care isi intemeiaza pretentiile ori apararile prezentate in fata organului de jurisdictie.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Capacitatea unei intreprinderi de a face fata scadentelor sale de plata, atat pe termen scurt cat si pe termen mediu si lung.
Capacitatea unei intreprinderi de a face fata scadentelor sale de plata, atat pe termen scurt cat si pe termen mediu si lung.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Diferenta intre pretul de vanzare al unui produs/serviciu si costul acestuia; diferenta intre dobanda platita la depozite si dobanda perceputa la creditele acordate de catre o banca.
Capacitatea unei intreprinderi de a face fata scadentelor sale de plata, atat pe termen scurt cat si pe termen mediu si lung.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Persoana fizica sau juridica care garanteaza cu veniturile sau cu bunurile sale o obligatie a unui debitor fata de creditorul sau.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Operatiune prin care se sting fara plata in numerar, unele datorii reciproce intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, ramanand sa se achite eventualele diferente de sume, nu in bani, ci prin simpla lor inregistrare.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Diferenta intre pretul de vanzare al unui produs/serviciu si costul acestuia; diferenta intre dobanda platita la depozite si dobanda perceputa la creditele acordate de catre o banca.
Capacitatea unei intreprinderi de a face fata scadentelor sale de plata, atat pe termen scurt cat si pe termen mediu si lung.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,

A fost obligata parata sa-i plateasca reclamantei sumele reprezentand compensarea in bani a celor 11 zile de concediu de odihna, neefectuate in anul 2009 si a celor 7 zile de concediu de odihna neefectuate in anul 2010, raportat la contractul individual de munca al reclamantei inregistrat la ITM Bucuresti sub nr. 4489111/I/14.10.2008.
A fost obligata parata sa-i plateasca reclamantei un salariu compensatoriu in conformitate cu prevederile art. 78 alin. 1 din Contractul Colectiv de Munca Unic la nivel national pe anii 2007-2010.
Pentru a pronunta solutia mentionata, prima instanta a avut in vedere urmatoarele:
Potrivit contractului individual de munca nr. 4489 III/J/14.10.2008 reclamanta a fost salariata a paratei in functia de inspector coordonator asigurari, cu incepere de la data de 01.10.2008 si cu un salariu de baza brut lunar de 3550 lei RON.
La data de 24.04.2010 contractul de munca al reclamantei a incetat prin concediere pentru motive ce nu tin de persoana salariatului, in temeiul art. 65 lit. a din Codul muncii.
Potrivit art. 287 Codul muncii, sarcina probei in conflictele de munca revine angajatorului, acesta fiind obligat sa depuna dovezile in apararea sa pana la prima zi de infatisare, iar conform art. 163 Codul muncii, plata salariului se dovedeste prin semnarea statelor de plata, precum si prin orice alte documente justificative care demonstreaza efectuarea platii catre salariatul indreptatit.
Prin intampinarea depusa parata a recunoscut neplata indemnizatiei de concediu aferenta zilelor de concediu de odihna ramase neefectuate si, ca urmare, in temeiul art. 141 al. 4 C. muncii, instanta a dispus plata catre reclamanta a sumei reprezentand compensarea in bani a celor 11 zile de concediu de odihna neefectuate in anul 2009 si a celor 7 zile de concediu de odihna neefectuate in anul 2010, raportat la contractul individual de munca al acesteia inregistrat la I.T.M. Bucuresti sub nr. 4489111/I/14.10.2008.
In baza art. 67 Codul muncii coroborat cu art. 78 al. 1 din Contractul colectiv de munca unic la nivel national pe anii 2007-2010 instanta a obligat parata sa-i plateasca reclamantei un salariu compensatoriu. Apararile paratei, conform carora nu intruneste cerintele prevazute de Legea nr. 32/2000 si de Ordinul nr. 4/2008, referitoare la asigurarea marjei de solvabilitate disponibile si marjei de solvabilitate minime, nu prezinta nicio relevanta fata de pretentia dedusa judecatii izvorata din raportul de munca dintre parata angajator si reclamanta in calitate de fost angajat.
In termen legal, a declarat recurs parata K.L.A. S.A., solicitand admiterea acestuia, cu consecinta respingerii cererii de acordare a salariului compensatoriu.
In sustinerea recursului, societatea parata a aratat ca nu poate fi obligata sa acorde prioritar plata de salarii compensatorii in detrimentul executarii obligatiilor ce izvorasc din contractele de asigurari.
In acest sens, societatea parata face trimitere la Legea nr. 32/2000 privind activitatea asigurare si supraveghere a asigurarilor precum si la Ordinul nr. 4/2008 privind marja de solvabilitate la asiguratori, sustinand ca functioneaza in baza normelor legale mentionate, astfel ca nu ii sunt aplicabile dispozitiile din CCM Unic la nivel national pentru anii 2007-2010 privitoare la salariul compensatoriu.
Prin memoriul de recurs societatea a formulat si o cerere de suspendare a executarii sentintei atacate, aratand, in sustinerea acesteia, in esenta, ca plata salariului compensatoriu in favoarea reclamantei constituie un real pericol de a crea prejudicii majore in randul contractantilor de asigurare cu care societatea se afla in raporturi contractuale, prejudicii majore care ar putea avea efecte dezastruoase atat asupra functionarii recurentei precum si asupra institutiilor statului Roman, respectiv Comisia de Supraveghere a Asigurarilor ca garant al executari contractelor de asigurare.
Reclamanta intimata nu si-a exprimat pozitia procesuala.
Nu au fost administrate probe noi.
Recursul este nefondat.
Potrivit art. 7 al. 2 din legea nr. 130/1996, contractele colective de munca incheiate cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare, constituie legea partilor.
In acest sens, Curtea noteaza ca prin art. 78 din CCM Unic la nivel national pentru anii 2007-2010, s-a stabilit ca la incetarea contractului individual de munca din motive ce nu tin de persoana salariatului, angajatorul va acorda acestuia o compensatie de cel putin un salariu lunar, in afara drepturilor cuvenite la zi. Prevederile mentionate au un caracter minimal, nefiind posibila inlaturarea acestora prin contracte colective de munca la nivel inferior.
In cauza dedusa judecatii, contractul individual de munca al reclamantei intimate a incetat la data de 24.04.2010, in temeiul art. 65 din Codul Muncii, respectiv din motive care nu tin de persoana reclamantei, astfel ca aceasta este indreptatita sa beneficieze de plata salariul compensatoriu.
Sunt lipsite de relevanta sustinerile recurentei referitoare la Legea nr. 32/2000 privitoare la activitatea de asigurare si supraveghere a asigurarilor precum si la Ordinul nr. 4/2008 privind marja de solvabilitate la asiguratori, aceasta in contextul in care dispozitiile legale mentionate privesc exclusiv modul de functionare si organizare specifica a societatilor care isi desfasoara activitatea in acest domeniu, fara a cuprinde vreo mentiune cu privire la raporturile efective de munca intre aceste societati, in calitate de angajatori si salariatii acestora, in calitate de angajati.
Din perspectiva art. 1 din CCM Unic la nivel national pentru anii 2007-2010, care defineste partile contractante, Societatea recurenta intra sub incidenta acestuia, astfel ca in calitate de angajator este tinuta sa respecte drepturile si obligatiile instituite prin acest contract, inclusiv obligatia instituita prin art. 78.
Concluzionand ca Tribunalul a transat corect cauza dedusa judecatii, in baza art. 312 al.1 din Codul de procedura civila, Curtea va respinge ca nefondat recursul societatii parate.
In ceea ce priveste cererea de suspendarea a executarii sentintei atacate, Curtea noteaza ca prin solutionarea recursului la acest termen de judecata, aceasta a ramas fara obiect, astfel ca o va respinge ca atare.
Pronuntata de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr.954 din data 14.03.2011


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Cluj    Tribunalul Maramures    Concediu de odihna    Legea 32/2000    Legea 130/1996    Contract individual de munca    Salariat    Salariu    Angajat    Angajator    Contract colectiv de munca unic la nivel national    Stat de plata
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Clauza de arvuna si clauza de dezicere. Deosebiri. Actiune in denuntarea unilaterala a contractului
Pronuntaţă de: I.C.CJ., Sectia I civila, decizia nr. 2589 din 8 decembrie 2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul „Meritul Militar”. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

Stingerea litigiului prin tranzactie. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1042 din 17 iunie 2020

Principiile fundamentale ale procesului civil. Decaderea reclamantului din proba incuviintata. Conditii si efecte. Rolul judecatorului in aflarea adevarului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1572 din 16 septembrie 2020

Actiune in raspundere civila delictuala. Vatamarea integritatii corporale. Pierderea capacitatii de munca. Lipsa unui contract de munca valabil incheiat anterior producerii faptei ilicite
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 38 din 15 ianuarie 2020

Nelegalitatea procedurii cercetarii disciplinare prealabile atrage nulitatea deciziei de sanctionare disciplinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizia civila nr. 762/A/2019 din data de 21.05.2019

Contract de munca temporara. Angajarea muncitorilor pusi la dispozitie. Plata de daune compensatorii
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL CLUJ - DECIZIA CIVILa Nr. 473 din 18 Septembrie 2019

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Pot fi atacate in justitie, cu actiune in anulare, si hotararile adoptate de adunarea speciala a actionarilor
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJArticole Juridice

Ce se intampla cu sumele achitate in temeiul unui act administrativ fiscal anulat. Poate instanta dispune direct restituirea lor?
Sursa: Alex Slujitoru si Cristiana Ionescu, Avocati, Radu si Asociatii SPRL

O clauza contractuala care nu a fost negociata se aplica intre parti in lipsa unui acord diferit in aceasta privinta
Sursa: EuroAvocatura.ro

Termenul de prescriptie pentru solicitarea de reparatii materiale in urma condamnarii politice a unui ascendent din perspectiva liberului acces la justitie
Sursa: Irina Maria Diculescu

Concedierea salariatilor. Consecintele nerespectarii termenului de preaviz
Sursa: Avocat Andrei-Gheorghe Gherasim

Onorariile minime ale avocatilor. Si despre concurenta ...
Sursa: Avocat drd. Janos Szekely - Baroul Satu-Mare

[Av. Muncii] Scopul acordarii termenului de preaviz in cazul concedierii salariatilor
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

ICCJ. Decizia de concediere nu mai poate fi revocata dupa comunicarea acesteia catre salariat
Sursa: EuroAvocatura.ro