Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Anulare incheieri ale Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara. Intabulare drept de proprietate

Anulare incheieri ale Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara. Intabulare drept de proprietate

  Publicat: 06 Nov 2012       4835 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie în baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, în schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Prin Sentinta civila nr. 4772 din 13.04.2010 a Judecatoriei Cluj-Napoca, a fost admisa plangerea formulata de petentii Z.N.O. si C.I.E., au fost anulate incheierile Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Cluj nr.93.019/2009, 93.013/2009 si 92.986/2009 si s-a dispus intabularea dreptului de proprietate al petentei M.L. conform sentintei civile nr. 3320/2009 a Judecatoriei Cluj-Napoca.

Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Inscriere a unui drept real imobiliar sau notarea unui act cu privire la un imobil, in cartea funciara.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie în baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, în schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie în baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, în schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Legea 10 din 2001. Persoana fizica sau juridica, proprietara a unui/unor imobil(e) la data preluarii abuzive, care indeplineste conditiile impuse de lege pentru a beneficia de dispozitiile acesteia;
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este relatarea facuta de catre expertul desemnat de instanta, in scris sau oral, in care acesta expune constatarile si concluziile sale cu privire la imprejurarile de fapt a caror lamurire a fost solicitata.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie în baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, în schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie în baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, în schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.

Pentru a pronunta aceasta hotarare, judecatoria a retinut ca, prin incheierea de carte funciara nr. 92.986/2009, s-a respins cererea, pe motiv ca prevederile sentintei civile nr. 3320/2009 se refera la o suprafata de 660 m.p., cuprinsa intr-o suprafata mai mare de 1000 m.p., fara a se dispune dezmembrare a intregii parcele si fara a se depune act autentic sau act care sa tina loc de act autentic, conform cerintelor art. 83 din Ordinul 663/2006.
Prin Incheierea de carte funciara 93013/2009, s-a respins cererea de intabulare a dreptului de proprietate dobandit prin aceeasi sentinta, pe motiv ca documentatia cadastrala nu indeplineste conditiile legale.
Prin Incheierea 93019/2009, s-a admis cererea formulata.
Avand in vedere dispozitiile sentintei civile nr. 3320/2009, s-a apreciat ca fiind nereale sustinerile din incheierile atacate, respectiv ca nu s-a dispus dezmembrarea suprafetei de 660 m.p. si ca nu este depus act autentic, intrucat hotararea judecatoreasca, care reprezinta un act autentic, nu poate fi cenzurata si nepusa in executare de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Cluj ori de alte institutii.
Prin decizia civila nr. 501/19.10.2010 a Tribunalului Cluj, apelul declarat de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara a fost respins ca nefondat.
Pentru a pronunta aceasta decizie, tribunalul a retinut ca primul motiv invocat, respectiv acela al nepronuntarii primei instante asupra exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive a O.C.P.I., nu poate fi primit, intrucat, din analiza hotararii, rezulta ca instanta nu a avut in vedere existenta vreunui parat in cauza, solutionarea cererii facandu-se prin raportare la dispozitiile specifice procedurii necontencioase. Hotararea nu a fost pronuntata in contradictoriu cu aceasta persoana .
Pe fond, prin sentinta civila 3320/2009 pronuntata de Judecatoria Cluj-Napoca, a fost admisa actiunea civila formulata de C.I.E. si, avand in vedere raportul de expertiza tehnica extrajudiciara, s-a dispus dezmembrarea unei parcele in suprafata de 660 m.p., din parcela cu nr. top 1310/1/4/1, inscrisa in CF 1330 Feiurd, parte dintr-un teren de 1000 m.p., inscris in TP 27915/ 849/1995, emis pe numele lui V.M..
Totodata, s-a dispus intabularea dreptului de proprietate in favoarea reclamantei asupra terenului, precum si evidentierea unei constructii.
Prin raportul de expertiza tehnica, parte integranta din hotarare, parcela din CF 1332 Feiurd s-a dezmembrat in doua, una cu o suprafata de 660 m.p., inscriindu-se in CF noua in favoarea titularului mentionat in titlul de proprietate, V.M..
Asa cum corect a remarcat si reprezentanta intimatei, interesul in promovarea actiuni (actiune oblica) se rezuma doar la suprafata de 660 m.p. si nu la intreaga suprafata de 1000 m.p., cat masoara intreaga parcela, pentru care lui V.M. i s-a emis titlul de proprietate .
Asadar, nu exista niciun interes ca initial sa fie intabulata intreaga suprafata de teren ce a apartinut lui V.M., din care o parte s-a transmis prin acte juridice validate pe cale atipica, prin hotararea judecatoreasca pronuntata.
Raportat la considerentele si dispozitiile cuprinse in hotararea judecatoreasca, prin raportare sa continutul raportului de expertiza in cauza nu a pare ca fiind necesar a se dispune obligarea petentului la depunerea unui act de dezmembrare in conformitate cu prevederile art. 83 din Ordinul ANPI nr. 663/2006, intrucat hotararea judecatoreasca ce constituie un act autentic face referire la dezmembrarea solicitata de petenta, necesara pentru intabularea dreptului sau de proprietate .
Impotriva acestei decizii, a declarat in termen legal recurs apelantul, solicitand modificarea ei, in sensul admiterii apelului, schimbarii sentintei apelate, cu consecinta respingerii plangerii.
In motivarea recursului sau, apelantul invoca din nou exceptia lipsei calitatii sale procesuale pasive, iar, pe fond, in masura in care s-ar trece peste aceasta exceptie, reitereaza starea de fapt invocata in motivele de apel si arata ca inscrierea nu poate fi efectuata pentru ca documentatia cadastrala intocmita in vederea intabularii dreptului de proprietate nu a fost receptionata, fiind transmisa asistentului registrator si registratorului in vederea intocmirii incheierii de respingere.
Petenta, prin intampinare, a solicitat respingerea recursului ca nefondat, reiterand dispozitiile deciziei pronuntate in apel.
Analizand recursul formulat prin prisma motivelor invocate, raportat la dispozitiile art. 304 pct. 9 Cod proc. civ., in care acestea pot fi incadrate, curtea apreciaza ca acesta nu este fondat, intrucat, in ceea ce priveste exceptia lipsei calitatii procesuale pasive, asa cum corect a retinut tribunalul si rezulta si din dispozitivul sentintei civile nr. 4772/2010 a Judecatoriei Cluj-Napoca, plangerea formulata de petenti a fost solutionata in procedura necontencioasa, hotararea nefiind pronuntata in contradictoriu cu Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Cluj, acesta promovand apel in calitate de persoana interesata, in sensul art. 336 alin. 3 Cod proc. civ.
Pe fond, recurentul a reiterat motivele invocate in fata instantei de apel, la care aceasta a raspuns, fara a formula critici punctuale referitoare la considerentele deciziei pronuntate in apel, pe care curtea si le insuseste in totalitate.
In plus, asa cum se poate observa din motivarea apelului si a recursului, recurentul isi invoca propria culpa, intrucat a fost intocmita o documentatie cadastrala si au fost acordate numere cadastrale noilor parcele rezultate in urma pronuntarii hotararii judecatoresti ce constituie titlul in baza caruia s-a solicitat inscrierea, prin care s-a dezlipit parcela initiala de 1000 mp, documentatia fiind intocmita de un expert autorizat de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Cluj si purtand stampila unui inspector de cadastru, recurentul refuzand receptionarea documentatiei cadastrale fara a justifica acest refuz, decat prin aceea ca nu este insotita de un act autentic de dezlipire, in conditiile in care hotararea judecatoreasca de care se prevaleaza petentii este actul autentic prin care s-a dispus dezlipirea.
Pronuntata de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr. 525 din data 10.02.2011


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Cluj    Judecatoria Cluj-Napoca    Drept de proprietate    Intabulare drept de proprietate    Tribunalul Cluj    Titlu de proprietate    Exceptia lipsei calitatii sale procesuale pasive
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Clauza de arvuna si clauza de dezicere. Deosebiri. Actiune in denuntarea unilaterala a contractului
Pronuntaţă de: I.C.CJ., Sectia I civila, decizia nr. 2589 din 8 decembrie 2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul „Meritul Militar”. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

Stingerea litigiului prin tranzactie. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1042 din 17 iunie 2020

Principiile fundamentale ale procesului civil. Decaderea reclamantului din proba incuviintata. Conditii si efecte. Rolul judecatorului in aflarea adevarului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1572 din 16 septembrie 2020

Actiune in raspundere civila delictuala. Vatamarea integritatii corporale. Pierderea capacitatii de munca. Lipsa unui contract de munca valabil incheiat anterior producerii faptei ilicite
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 38 din 15 ianuarie 2020

Nelegalitatea procedurii cercetarii disciplinare prealabile atrage nulitatea deciziei de sanctionare disciplinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizia civila nr. 762/A/2019 din data de 21.05.2019

Contract de munca temporara. Angajarea muncitorilor pusi la dispozitie. Plata de daune compensatorii
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL CLUJ - DECIZIA CIVILa Nr. 473 din 18 Septembrie 2019

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Pot fi atacate in justitie, cu actiune in anulare, si hotararile adoptate de adunarea speciala a actionarilor
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJArticole Juridice

Ce se intampla cu sumele achitate in temeiul unui act administrativ fiscal anulat. Poate instanta dispune direct restituirea lor?
Sursa: Alex Slujitoru si Cristiana Ionescu, Avocati, Radu si Asociatii SPRL

O clauza contractuala care nu a fost negociata se aplica intre parti in lipsa unui acord diferit in aceasta privinta
Sursa: EuroAvocatura.ro

Emiterea ordinului de protectie. Conditii si Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Plata cheltuielilor de judecata. Aspecte practice. Netemeinicia solicitarii de cenzurare a cheltuielilor de judecata. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Concedierea salariatilor. Consecintele nerespectarii termenului de preaviz
Sursa: Avocat Andrei-Gheorghe Gherasim

Onorariile minime ale avocatilor. Si despre concurenta ...
Sursa: Avocat drd. Janos Szekely - Baroul Satu-Mare

[Av. Muncii] Scopul acordarii termenului de preaviz in cazul concedierii salariatilor
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim