Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Functionar public. Fonduri comunitare. Plata drepturi salariale

Functionar public. Fonduri comunitare. Plata drepturi salariale

  Publicat: 07 Nov 2012       2707 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Prin sentinta civila nr.1397/23 aprilie 2010 a Tribunalului Cluj, s-a admis actiunea formulata de reclamantii M.T. s.a. impotriva paratei CAMERA AGRICOLA A JUDETULUI CLUJ (FOSTUL OFICIU JUDETEAN DE CONSULTANTA AGRICOLA) si a fost obligata parata la plata in favoarea fiecaruia dintre reclamanti a drepturilor salariale reprezentand sporul de 75% din salariul de baza incepand cu 31.01.2005 si in continuare pana la incetarea raporturilor de serviciu precum si la inscrierea in carnetul de munca a acestui spor. Totodata, tribunalul a respins cererea reclamantilor de acordare a cheltuielilor de judecata

Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Act adoptat de organele de stat,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
(Basis) Pretul de cumparare a unui anumit activ, ajustat pentru anumite evenimente cum ar fi acordarea dividendelor in actiuni.
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.


In motivarea hotararii s-a retinut ca reclamantii sunt functionari publici care gestioneaza fonduri comunitare, iar faptul ca nu se contesta indreptatirea reclamantilor la plata acestor drepturi ci se imputa doar neacordarea fondurilor necesare angajatorului, constituie un motiv de admitere a actiunii.


Impotriva acestei sentinte s-a declarat recurs de catre Camera Agricola a judetului Cluj solicitandu-se modificarea sentintei cu consecinta respingerii actiunii pe motiv ca in perioada 2005-2008 a fost dispusa suspendarea sporului in cauza, iar in bugetul Ministerului Agriculturii si al Oficiului Judetean de Consultanta Agricola Cluj, nu au fost prevazute fonduri pentru achitarea sporului de 75%.


Impotriva aceleiasi sentinte au declarat recurs reclamantii solicitand schimbarea in parte a hotararii in sensul acordarii si a cheltuielilor de judecata .


Asupra recursului, Curtea va retine urmatoarele:


Reclamantii sunt functionari publici in cadrul Camerei Agricole a judetului Cluj avand si responsabilitati privind gestionarea asistentei financiare comunitare acordate Romaniei.


Potrivit art.1 din Legea 490 din 10 noiembrie 2004, personalul de specialitate din cadrul structurilor care au ca obiect de activitate gestionarea asistentei financiare comunitare acordate Romaniei, poate fi constituit din personal contractual sau, dupa caz, functionari publici. Acest articol a suferit numeroase modificari prin ordonanta 54/2005, Legea nr. 9/2006 si Legea 260 din 7 iulie 2009. In ultima forma a legii se arata ca personalul de specialitate care are si indeplineste efectiv atributii in cadrul structurilor care au ca obiect de activitate gestionarea asistentei financiare este constituit din personal contractual sau dupa caz, functionari publici, prin aceasta intelegandu-se potrivit alin.2 alt personal decat cel incadrat pe functii comune din sectorul bugetar. Acest personal putea avea majorate salariile de baza corespunzatoare functiilor cu pana la 75% in functie de indeplinirea criteriilor stabilite prin hotarare a guvernului, iar odata cu art.I din OUG 35/11.04.2009 pentru acest personal urmeaza a fi facuta o evaluare a activitatii, ocazie cu care se poate modifica procentul de majorare a salarului de baza . Oricum, drepturile salariale trebuiau acordate potrivit bugetelor aprobate, ceea ce semnifica existenta unui buget prevazut pentru acordarea acestor majorari la dispozitia ordonatorilor de credite.


In cazul reclamantilor in perioada 2005 - 14 aprilie 2008 a fost dispusa suspendarea sporului in cauza, iar dupa aceasta data nu a fost prevazut in buget pentru acordarea acestui spor, iar in continuare nu a fost facuta o evaluare a activitatii pentru a se stabili cat anume urmeaza sa fie si daca urmeaza sa fie efectuata o majorare salariala tocmai datorita lipsei fondurilor in acest sens, iar dupa emiterea OUG 35/2009 urmau a fi stabilite prin Hotararea guvernului structurile care au ca obiect de activitate gestionarea asistentei financiare comunitare, numarul si structura posturilor, criteriile de acordare, de incadrare a personalului pe functii specifice si procentul ce urmeaza a fi acordat personalului corespunzator atributiilor din fisa postului.


Reclamantii desi au facut parte dintr-o astfel de structura, nu pot beneficia de acest spor pana la stabilirea tuturor criteriilor a raportului de evaluare a unui buget destinat acestui scop.


Instanta de judecata nu poate intra in atributul puterii executive pentru a determina criteriile in baza caruia se acorda acest spor, cuantumul acestui spor, evaluarea activitatii reclamantilor si nici sa acorde chiar in ipoteza existentei tuturor acestor aspecte, un spor salarial in conditiile inexistentei unui buget aprobat in acest scop, asa cum prevad dispozitiile legale.


Asa fiind, in conformitate cu prevederile art.304 pct.9 C.proc.civ., va admite recursul declarat de Camera Agricola a judetului Cluj, va modifica in totalitate sentinta civila atacata in sensul ca va respinge actiunea ca neintemeiata.


Avand in vedere solutia actiunii reclamantilor in baza prevederilor art.312 C.proc.civ.raportat la art.274 C.pr.civ.va respinge recursul declarat de reclamanti, ca nefondat.

Pronuntata de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr.83 din data 13.01.2011


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Cluj    Fond comunitar    Angajator    Drepturi salariale    Salariu de baza    Angajat    Salariu    Salariat    Legea 490/2004    Functionar public    Legea 9/2006    Legea 260/2009    OUG 35/2009    OG 54/2005
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Contract de munca temporara. Angajarea muncitorilor pusi la dispozitie. Plata de daune compensatorii
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL CLUJ - DECIZIA CIVILa Nr. 473 din 18 Septembrie 2019

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Pot fi atacate in justitie, cu actiune in anulare, si hotararile adoptate de adunarea speciala a actionarilor
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ. Fals in inscrisuri sub semnatura privata. Continutul infractiunilor de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere pentru cauza de utilitate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere pentru cauza de utilitate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

RIL - Decizia ICCJ 2/2019 - tribunalele specializate sunt competente sa solutioneze apelurile in cererile formulate in procedura executarii silite in materiile ce fac obiectul specializarii lor.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia CCR nr. 274/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii ale art. 421 din Codul de procedura penala
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Sentinta nr. 263/CA/2016 -Actiune in Contencios administrativ S.D. - S.A. impotriva Guvernului Romaniei si intervenientului Ministerul Finantelor Publice
Pronuntaţă de: Curtea de Apel OradeaArticole Juridice

O clauza contractuala care nu a fost negociata se aplica intre parti in lipsa unui acord diferit in aceasta privinta
Sursa: EuroAvocatura.ro

Concedierea salariatilor. Consecintele nerespectarii termenului de preaviz
Sursa: Avocat Andrei-Gheorghe Gherasim

Onorariile minime ale avocatilor. Si despre concurenta ...
Sursa: Avocat drd. Janos Szekely - Baroul Satu-Mare

[Av. Muncii] Scopul acordarii termenului de preaviz in cazul concedierii salariatilor
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

CJUE. Este interzisa transmiterea si prelucrarea datelor cu caracter personal intre autoritatile administratiei publice fara informarea persoanelor vizate
Sursa: Euroavocatura.ro

Partile obligate sa participe la sedinta de informare. Cererile incidentale
Sursa: EuroAvocatura.ro

Calea de atac impotriva incheierilor prin care sunt admise cererile de investire cu formula executorie a cambiilor si biletelor la ordin.
Sursa: CSM