Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Restituire metale pretioase. Plata suma reprezentand contravaloare cantitate aur si argint

Restituire metale pretioase. Plata suma reprezentand contravaloare cantitate aur si argint

  Publicat: 08 Nov 2012       3108 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Prin sentinta civila nr. 9500 din 20 octombrie 2010, pronuntata de Judecatoria Baia Mare a fost admisa actiunea civila formulata de reclamantii S.C. in nume propriu si in calitate de mandatar al reclamantilor B.A.I., A.C.A., B.L., P.L., B.N.O., in contradictoriu cu Banca Nationala Romana – Sucursala Maramures, si in consecinta a fost obligata parata sa plateasca reclamantilor contravaloarea cantitatii de 2.296 grame aur fin si 1.148 grame argint fin calculate la pretul practicat la data platii.

Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Rude colaterale, de gradul II, care au aceiasi parinti ori au un parinte comun.
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Infractiune cpnstand in fapta unei persoane incadrate in munca sau care indeplineste o insarcinare in serviciul unei organizatii sau institutii de a insusi, folosi sau trafica, in interesul sau ori pentru altul, bani,
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Descoperire de cont ce apare atunci cand titularul a efectuat prelevari superioare activelor existente sau limitei de credit acordate.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Desfiintare a unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel).
Reprezinta a doua etapa a fazei procesuale a judecatii dupa judecarea in prima instanta si inaintea judecarii in recurs,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Act adoptat de organele de stat,
Mijloc juridic procesual pus la dispozitia partii interesate, procurorului etc.,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Examinare, analizare a unei probleme inainte de a se lua o hotarare definitiva.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Institutie judecatoreasca avand competenta de a solutiona (in prima sau in ultima instanta) anumite pricini prevazute de lege; cladire unde se afla sediul acestei instante.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Mijloc procesual care da posibilitatea de a se invoca unele stari de fapt si situatii (lipsa unui martor, a unor acte) pe care instanta trebuie sa le solutioneze imediat.
Desfiintarea unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel, recurs in anulare).
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel


Pentru a pronunta aceasta sentinta instanta a retinut ca, raportat la prevederile art. 26 al 1 din O.U.G. 190/2000 modificata si republicata, la dispozitiile Legii nr. 591/15.12.2004, in speta este vorba de metale pretioase dintre cele enumerate prin textul legii mai sus amintite, fiind indeplinita si conditia privind confiscarea in baza unuia dintre actele normative enumerate, respectiv Decretul nr. 210/1960.


In speta reclamantii au dovedit ca sunt mostenitorii legali ai defunctului B.C., s-a facut dovada cantitatii de aur si argint confiscat si faptul ca aceste cantitati nu se mai gasesc fizic in gestiunea paratei.


Prin decizia civila nr. 329/A/27.04.2011 a Tribunalului Maramures, a fost admis recursul declarat de Banca Nationala - Sucursala Maramures impotriva sentintei civile nr. 9500 din 20 octombrie 2010, pronuntata de Judecatoria Baia Mare, pe care a modificat-o, in sensul ca a respins actiunea civila formulata de reclamantii S.C., B.A.I., A.C.A., B.L., P.L. si B.N.O., in contradictoriu cu Banca Nationala a Romaniei - Sucursala Maramures.


Prin aceeasi decizie a fost respins recursul promovat de reclamantii S.C., B.A.I., A.C.A., B.L., P.L. si B.N.O.


Pentru a pronunta aceasta decizie, tribunalul a retinut urmatoarele:


Reclamantii sunt mostenitorii defunctului B.C., decedat la data de 06.04.1988, in calitate de frati si nepoti de frati, astfel ca, acestia au calitate procesuala activa in promovarea actiunii de restituire a metalelor pretioase.


In dosarele Procuraturii locale sub numerele: 1774/B/1969, 1301/B/1969 si 1397/B/1969 s-a dat ordonanta de scoatere de sub urmarire penala pentru invinuitii B.C., O.D. si M.G., deoarece faptele pentru care au fost cercetati, furt, delapidare si detinere de metale pretioase, s-au prescris. Din starea de fapt retinuta in aceste ordonante reiese ca, O.D. in perioada 15.05.1946 - 05. 1953 a lucrat la Uzina ``1 Mai`` Ferneziu, in calitate de sef serviciu transporturi, sef serviciu preschimbare si referent tehnic, ca in aceste calitati avea atributii de serviciu preluarea minereurilor de aur si argint de la producatori particulari si de pregatire a probelor impreuna cu delegatul bancii nationale in vederea analizelor de laborator. Numitul M.G., in perioada anilor 1945-1954 a lucrat la Banca Nationala a RSR Baia Mare, in calitate de inspector de vize si control materiale pretioase, fiind delegatul permanent al bancii la prelucrarea si preluarea metalelor pretioase de la Uzina 1 Mai Ferneziu.


Dupa o intelegere prealabila dintre cei doi in vara anului 1947 au scos din sectia de preschimbare a uzinei cantitatea de 1208 kg minereu bogat in aur si argint pe care l-au transportat cu o caruta la locuinta lui B.C. pe care apoi l-a ingropat in pamant la domiciliul sau din Baia Mare, pana in ziua de 12 august 1969 cand a fost descoperit de organele de politie. Din cantitatea de minereu gasita a rezultat 2,296 kg aur fin si 1,148 kg argint fin ce s-a predat la BN a RSR conform procesului verbal 289 din 27 august 1969.


Din starea de fapt retinuta in dosarele de cercetare penala a reiesit ca minereul care a fost prelucrat, a fost sustras din Uzina 1 Mai si dus autorului deposedat, unde a fost dat in pastrare, acesta ingropandu-l in pamant la domiciliul sau.


Pe cale de consecinta, nefiind dovedita indeplinirea conditiei de proprietate al autorului deposedat, in mod gresit instanta de fond a admis actiunea reclamantilor, omitand sa analizeze indeplinirea tuturor conditiilor prevazute de lege pentru ca mostenitorii sa poata obtine restituirea bunurilor confiscate.


Recursul promovat de reclamanti a fost respins.


Impotriva acestei decizii au declarat recurs in termenul legal reclamantii, solicitand in principal casarea deciziei recurate si trimiterea cauzei pentru o noua judecata in apel la Tribunalul Maramures, iar in subsidiar, modificarea deciziei recurate in sensul respingerii apelului declarat de Banca Nationala a Romaniei Sucursala Maramures li mentinere ca temeinica si legala a hotararii pronuntata de instanta de fond .


In motivarea recursului cu privire la cererea principala, recurentii au aratat ca instanta a incalcat dispozitiile art. 304 pct. 1 Cod proc.civ., nefiind alcatuita potrivit dispozitiilor legale ale art. 54 alin. 1 din Legea nr. 304/2004, potrivit carora, apelurile se judeca in complet format din 2 judecatori, iar recursul in complet format din 3 judecatori. In speta, instanta de fond a pronuntat o hotarare judecatoreasca susceptibila de a fi atacata cu apel, iar tribunalul, calificand in mod gresit calea de atac ca fiind recursul, a pronuntat in complet de 3 judecatori o hotarare irevocabila, rapind reclamantilor o cale de atac prevazuta de lege.


Cu privire la cererea subsidiara, recurentii au aratat ca ei sunt mostenitorii defunctului B.C. A., ca au facut dovada prin ordonanta de scoatere de sub urmarire penala pronuntata de procuratura Local Baia Mare la 30.09.1969, ca de la antecesorul lor s-a confiscat in intregime cantitatea de 2296 grame aur fin si 1148 grame argint fin, astfel ca, cele doua cerinte ale legii, natura de metale pretioase si confiscarea, sunt indeplinite in cauza.


Prin intampinarea depusa, intimata a solicitat respingerea recursului ca inadmisibil si nefondat.


Cu privire la inadmisibilitatea recursului, intimata a aratat ca in legislatia romaneasca nu este reglementata posibilitatea exercitarii recursului la recurs, legea prevazand pentru aceasta ipoteza alte cai de atac.


Cu privire la cererea de respingere a recursului ca nefondat, intimata a aratat ca antecesorul reclamantilor nu a fost niciodata proprietarul cantitatii de 2296 grame aur fin si 1148 grame argint fin, ci doar un detentor precare, astfel incat reclamantii nu sunt indreptatiti la promovarea unei actiuni in restituire in baza OUG nr. 190/2000.


Examinand recursul declarat, prin prisma motivelor invocate, curtea apreciaza ca este intemeiat si in baza art. 304 pct. 1, art. 312 alin. 1 Cod proc.civ., urmeaza sa-l admita pentru urmatoarele considerente:


Instanta de fond a pronuntat sentinta civila nr. 9500/20.10.2010 ca fiind supusa caii de atac a recursului in termen de 15 zile de la comunicare, fara a arata care sunt motivele pentru care stabileste calea de atac a recursului.


Din dosarul instantei de fond se constata ca Banca Nationala a Romaniei a comunicat ca valoarea la data de 30.09.2010 a gramului de aur fin este de 131,7241 lei, iar valoarea la data de 7.10.2010 a gramului de argint este de 2,2929 lei. Aplicand aceste valori la cantitatea de 2296 grame aur fin si 1148 grame argint fin, rezulta ca valoarea cantitatii de aur in litigiu este de 300.776 lei, iar a argintului de 2296 lei.


Tribunalul Maramures in sedinta publica din 20.04.2011 retine ca reprezentanta recurentilor declara valoarea obiectului cauzei ca depasind suma de 100.000 lei si dupa deliberare ``constata ca in cauza se aplica dispozitiile Legii speciale si stabileste ca recursul este calea de atac in care se impune judecarea cauzei``, fara a arata textul legal in baza caruia califica calea de atac ca fiind recursul si fara a stabili exact valoarea bunurilor in litigiu in raport de care ar fi urmat sa stabileasca calea de atac.


Conform dispozitiilor art. 282 pct. 1 Cod proc.civ., hotararile date in prima instanta de judecatorie sunt supuse apelului la tribunal, iar conform art. 2821 pct. 1 Cod proc.civ., nu sunt supuse apelului hotararile judecatoresti date in prima instanta in cererile introduse pe cale principala privind pensii de intretinere, litigii al caror obiect are o valoare de pana la 100.000 lei (Ron).


In dispozitiile legii speciale nu exista un text care sa prevada ca hotararile pronuntate pe baza OUG nr. 190/2000 sunt supuse doar caii de atac a recursului, astfel ca in cauza sunt aplicabile dispozitiile generale din Codul de procedura civila, conform carora, in raport de cele retinute in aliniatele precedente cu privire la valoarea bunurilor in litigiu, calea de atac impotriva hotararii pronuntata de Judecatoria Baia Mare este apelul.


Chiar daca paratul si-a intitulat calea de atac impotriva sentintei ca fiind ``recurs``, tribunalul avea obligatia sa-i dea calificarea juridica exacta. In speta, tribunalul solutionand cauza ca fiind recurs in complet format din 3 judecatori in loc de 2, cum prevede legea, a incalcat normele imperative privind compunerea instantei, astfel ca este incident cazul de casare prev. de art. 304 pct. 1 Cod proc.civ., in raport de care recursul va fi admis, iar decizia tribunalului casata cu trimiterea cauzei la aceeasi instanta pentru judecare ca apel.

Pronuntata de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr.3160 din data 22.09.2011


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Cluj    Judecatoria Baia Mare    Banca Nationala Romana    Furt    Delapidare    Detinere de metale pretioase    Aur fin    Mostenire    Mostenitor    Tribunalul Maramures    Argint fin    OUG 190/2000    Legea 304/2004    Legea 591/2004    Decretul 210/1960
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Clauza de arvuna si clauza de dezicere. Deosebiri. Actiune in denuntarea unilaterala a contractului
Pronuntaţă de: I.C.CJ., Sectia I civila, decizia nr. 2589 din 8 decembrie 2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul „Meritul Militar”. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

Stingerea litigiului prin tranzactie. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1042 din 17 iunie 2020

Principiile fundamentale ale procesului civil. Decaderea reclamantului din proba incuviintata. Conditii si efecte. Rolul judecatorului in aflarea adevarului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1572 din 16 septembrie 2020

Actiune in raspundere civila delictuala. Vatamarea integritatii corporale. Pierderea capacitatii de munca. Lipsa unui contract de munca valabil incheiat anterior producerii faptei ilicite
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 38 din 15 ianuarie 2020

Nelegalitatea procedurii cercetarii disciplinare prealabile atrage nulitatea deciziei de sanctionare disciplinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizia civila nr. 762/A/2019 din data de 21.05.2019

Contract de munca temporara. Angajarea muncitorilor pusi la dispozitie. Plata de daune compensatorii
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL CLUJ - DECIZIA CIVILa Nr. 473 din 18 Septembrie 2019

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Pot fi atacate in justitie, cu actiune in anulare, si hotararile adoptate de adunarea speciala a actionarilor
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJArticole Juridice

Ce se intampla cu sumele achitate in temeiul unui act administrativ fiscal anulat. Poate instanta dispune direct restituirea lor?
Sursa: Alex Slujitoru si Cristiana Ionescu, Avocati, Radu si Asociatii SPRL

O clauza contractuala care nu a fost negociata se aplica intre parti in lipsa unui acord diferit in aceasta privinta
Sursa: EuroAvocatura.ro

Concedierea salariatilor. Consecintele nerespectarii termenului de preaviz
Sursa: Avocat Andrei-Gheorghe Gherasim

Onorariile minime ale avocatilor. Si despre concurenta ...
Sursa: Avocat drd. Janos Szekely - Baroul Satu-Mare

Introducerea partii responsabile civilmente in procesul penal dupa finalizarea procedurii de camera preliminara - neconstitutionalitate
Sursa: Av. Andrei Gheorghe Gherasim

[Av. Muncii] Scopul acordarii termenului de preaviz in cazul concedierii salariatilor
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

CJUE. Este interzisa transmiterea si prelucrarea datelor cu caracter personal intre autoritatile administratiei publice fara informarea persoanelor vizate
Sursa: Euroavocatura.ro