Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Lipsa titlu locativ. Evacuare. Culpa detentorului precar

Lipsa titlu locativ. Evacuare. Culpa detentorului precar

  Publicat: 08 Nov 2012       2710 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Prin sentinta civila nr. 528/30.01.2009 a Judecatoriei Turda a fost admisa actiunea formulata de reclamantii M.M. si M.I. si in consecinta, s-a dispus evacuarea paratilor din imobilul proprietatea lor situat in comuna Ciurila.

Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Legea 10 din 2001. Suprafata de teren afectata utilizarii constructiei retrocedabile, in limita imprejmuirilor existente;
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Masura de constrangere efectuata in temeiul dispozitiei date de organul administrativ competent
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Masura de constrangere efectuata in temeiul dispozitiei date de organul administrativ competent
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.


In considerentele hotararii instanta a retinut ca, imobilul casa si teren aferent este proprietatea reclamantilor in cota de 3/96 parte iar paratii au confirmat existenta unor discutii privind vanzarea catre ei a intregului imobil fara insa a se incheia vreun inscris.


Actiunea in evacuare are ca finalitate aplicarea unei sanctiuni civile respectiv evacuarea fundamentata pe ideea de culpa a detentorului precar sau a celui ce ocupa abuziv imobilul fara a poseda vre-un titlu locativ.


Prin decizia civila nr. 294 din 6 mai 2009 a Tribunalului Cluj a fost respins ca nefondat apelul declarat de catre paratii R.B., R.R., R.M.C., R.A.C., R.G. si R.B., intimati fiind M.M. si M.I. in contra Sentintei civile nr. 528 din 30.01.2009 a Judecatoriei Turda, care a fost mentinuta in totul.


Pentru a pronunta aceasta decizie, tribunalul a retinut ca paratii nu au putut prezenta un titlu valid in temeiul caruia ocupa locuinta iar la interogatoriul luat in acestora la instanta de fond acestia au recunoscut existenta unor discutii in legatura cu vanzarea imobilului dar si lipsa oricarui inscris intocmit in acest sens, precizand chiar ca avansul achitat vanzatorilor le-a fost restituit de acestia.


Ocuparea locuintei in lipsa vreunui titlu si in lipsa oricarui acord al proprietarului fundamenteaza ideea de culpa a apelantilor iar aceasta culpa, asa cum a retinut si instanta fondului, nu poate fi sanctionata decat prin evacuarea paratilor.


Lipsa oricarui titlu rezulta si din continutul cererii de chemare in judecata din anul 2006 prin care acestia au solicitat recunoasterea dreptului lor de proprietate pentru cota de 3/96 parte din imobil.


Potrivit art. 21 din Legea nr. 114/1996, inchirierea locuintelor se face pe baza acordului dintre proprietar si chirias, consemnat prin act scris inregistrat la organele fiscale.


Din intampinarea formulata la fondul cauzei a reiesit cu certitudine ca intre parti nu s-a incheiat nici un fel de act. De altfel, paratii s-au referit mereu la cumpararea cotei din imobil si nicidecum la inchiriere, ceea ce confirma faptul ca reclamantii nu s-au obligat nicicand sa procure paratilor folosinta locuintei in litigiu.


Impotriva acestei decizii au declarat recurs in termenul legal paratii, solicitand suspendarea judecarii cauzei pana la solutionarea dosarului civil nr. xxx/328/2009 aflat pe rolul Judecatoriei Turda, admiterea recursului, modificarea deciziei atacate in sensul admiterii apelului,schimbarea sentintei si in consecinta, respingerea actiunii.


In motivarea recursului s-a aratat ca au formulat actiune inregistrata pe rolul Judecatoriei Turda sub nr. xxx/328/2009, ce are ca obiect obligarea reclamantilor M.I. si Maria sa le recunoasca dreptul de proprietate asupra cotei de 3/96 parte din imobilul in litigiu, cu titlu de cumparare, actiune nesolutionata pana la promovarea prezentului recurs, motiv pentru care se impune suspendarea acestuia in baza art. 244 pct. 1 Cod proc.civ.


In ce priveste fondul cauzei, paratii recurenti au aratat ca au ocupat imobilul in litigiu cu consimtamantul reclamantei M.M., care de altfel a si recunoscut ca s-a obligat sa le vanda imobilul fara a incheia vreun act scris cu privire la aceasta operatiune de vanzare-cumparare.


Cauza a fost suspendata in data de 19.11.2009 in baza art. 244 pct. 1 Cod proc.civ., instanta apreciind ca aceasta masura se impune pana la solutionarea irevocabila a actiunii inregistrata pe rolul Judecatoriei Turda sub nr. xxx/328/2009.


La data de 19.04.2011 recurentii au formulat cerere prin care au solicitat repunerea cauzei pe rol, intrucat motivul suspendarii a incetat, dosarul inregistrat pe rolul Judecatoriei Turda cu nr. xxx/328/2009 fiind solutionat irevocabil prin sentinta civila nr. 3430/30 iunie 2010 a acestei instante.


Examinand recursul declarat, prin prisma motivelor invocate, curtea apreciaza ca este intemeiat si in consecinta si in baza art.304 pct. 9 coroborat cu art. 312 alin. 1 Cod proc.civ., urmeaza sa-l admita pentru urmatoarele considerente:


Reclamantii M.M. si M.I. au sustinut ca sunt proprietari asupra cotei de 3/96 parte din imobilul casa de lemn, curte, in suprafata de 643 mp si gradina intravilan in suprafata de 13.080 mp, inscris in Cf 462 Ciurila, nr. top 124 si 125, motiv pentru care au promovat actiunea in evacuarea paratilor din acest imobil.


Prin sentinta civila nr. 3430/30 iunie 2010 a Judecatoriei Turda, definitiva si irevocabila prin neatacarea ei cu apel, paratii M.I. si M.M. au fost obligati sa recunoasca reclamantilor R.B. si R.R. dreptul de proprietate asupra cotei de 3/96 parte din imobilul inscris in CF 462 Ciurila, sub A+1, nr. top 124 si 125, in caz de refuz sentinta urmand sa tina loc de contract autentic de vanzare-cumparare. S-a dispus si inscrierea in cartea funciara a dreptului de proprietate al reclamantilor.


S-a demonstrat asadar ca, reclamantii, proprietari ai cotei de 3/96 parte din imobilul in litigiu, si-au instrainat dreptul de proprietate asupra acestei cote in favoarea paratilor, fapt confirmat prin sentinta civila nr. 3430/30 iunie 2010 a Judecatoriei Turda, astfel ca nu mai au calitatea de proprietari asupra cotei de 3/96 parte din imobilul in litigiu.


Prin urmare, recurentii opun reclamantilor M.I. si M.M. un titlu legal de proprietate asupra cotei de 3/96 parte din imobilul inscris in Cf 462 Ciurila, A+1 nr. top 125 si 125.


Potrivit dispozitiilor art. 480 Cod civil, actiunea in evacuare poate fi promovata de catre titularul dreptului de proprietate . or, asa cum s-a retinut, reclamantii nu au facut dovada dreptului real pretins, astfel ca actiunea lor in evacuarea paratilor nu poate fi admisa.


In consecinta, recursul fiind intemeiat, va fi admis in baza art. 304 pct. 9 si 312 alin. 1 Cod proc.civ., decizia civila nr. 294/6 mai 2009 a Tribunalului Cluj va fi modificata in sensul ca, in baza art. 296 alin. 1 Cod proc.civ., va fi admis apelul declarat de parati impotriva sentintei civile nr. 528/2009 a Judecatoriei Turda, care va fi schimbata in sensul ca, va fi respinsa actiunea civila exercitata de reclamantii M.M. si M.I. impotriva paratilor pentru evacuarea lor din imobilul inscris in Cf 462 Ciurila, A+1, nr. top 124 si 125.

Pronuntata de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr.1884 din data 26.05.2011


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Cluj    Drept de proprietate    Proprietar    Evacuare    Titlu locativ    Consimtamant    Legea 114/1996    Cota-parte    Detentor precar    Tribunalul Cluj    Chirias    Contract de inchiriere    Judecatoria Turda
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Clauza de arvuna si clauza de dezicere. Deosebiri. Actiune in denuntarea unilaterala a contractului
Pronuntaţă de: I.C.CJ., Sectia I civila, decizia nr. 2589 din 8 decembrie 2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul „Meritul Militar”. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

Stingerea litigiului prin tranzactie. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1042 din 17 iunie 2020

Drept de proprietate dobandit ope legis. Actiune in constatare interogatorie. Interes actual
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 956 din 27 mai 2020

Principiile fundamentale ale procesului civil. Decaderea reclamantului din proba incuviintata. Conditii si efecte. Rolul judecatorului in aflarea adevarului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1572 din 16 septembrie 2020

Actiune in raspundere civila delictuala. Vatamarea integritatii corporale. Pierderea capacitatii de munca. Lipsa unui contract de munca valabil incheiat anterior producerii faptei ilicite
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 38 din 15 ianuarie 2020

Nelegalitatea procedurii cercetarii disciplinare prealabile atrage nulitatea deciziei de sanctionare disciplinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizia civila nr. 762/A/2019 din data de 21.05.2019

Hotararea CEDO in Cauza Dimitrie Dan Popescu si altii impotriva Romaniei. Imposibilitatea de a se bucura de dreptul de proprietate
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Contract de munca temporara. Angajarea muncitorilor pusi la dispozitie. Plata de daune compensatorii
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL CLUJ - DECIZIA CIVILa Nr. 473 din 18 Septembrie 2019Articole Juridice

Dialogurile MCP (XII)- Uzucapiunea terenurilor scoase din circuitul juridic
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Ce se intampla cu sumele achitate in temeiul unui act administrativ fiscal anulat. Poate instanta dispune direct restituirea lor?
Sursa: Alex Slujitoru si Cristiana Ionescu, Avocati, Radu si Asociatii SPRL

La incarcarea nelegala a unui film pe o platforma online nu poate solicita si adresa sa de e-mail sau IP ori numarul de telefon
Sursa: EuroAvocatura.ro

O clauza contractuala care nu a fost negociata se aplica intre parti in lipsa unui acord diferit in aceasta privinta
Sursa: EuroAvocatura.ro

Actiunea in revendicare. Caracteristici si efecte
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Restrictiile privind vanzarea-cumpararea terenurilor agricole situate in extravilan si aplicarea principiului tempus regit actum
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea in timp a legii darii in plata – aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu