Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Demolarea constructiilor nelegal realizate

Demolarea constructiilor nelegal realizate

  Publicat: 08 Nov 2012       10878 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Prin sentinta civila nr. 9623/30.06.2009, pronuntata de Judecatoria Cluj-Napoca, a fost respinsa cererea formulata de reclamantul Municipiul Cluj-Napoca, in contradictoriu cu parata G.V.A., avand ca obiect obligatie de a face, ca neintemeiata.

Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Pricipiu general de drept, potrivit caruia autoritatile de stat, institutiile publice si toti cetatenii sunt obligati sa respecte legea,comportamentul lor sa fie conform prevederilor acesteia.
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Mijloc juridic procesual pus la dispozitia partii interesate, procurorului etc.,


Pentru a pronunta aceasta solutie, instanta de fond a retinut in considerentele sentintei faptul ca in calitate de proprietar al imobilului din Cluj-Napoca, str. O. nr. 14, parata a efectuat lucrari de modificare a imobilului, si intrucat aceasta nu detinea autorizatie de construire, prin procesul verbal de contraventie din 09.01.2008, a fost sanctionata cu 3000 lei amenda contraventionala, dispunandu-se totodata oprirea imediata a lucrarilor si intrarea in legalitate.


Plangerea contraventionala formulata de parata impotriva procesului verbal de contraventie a fost respinsa irevocabil, prin decizia civila nr. 1151/17.10.2008 a Tribunalului Cluj, insa, ulterior acestor imprejurari, parata a demarat formalitatile de obtinere a autorizatiei de construire, la data de 18.02.2008 fiind eliberat certificatul de urbanism, iar la data de 12.12.2008 fiind eliberata autorizatia de construire nr. 2034/2008.


Impotriva acestei sentinte a declarat apel, in termen legal, reclamantul Municipiul Cluj-Napoca, fara insa sa depuna la dosarul cauzei un memoriu care sa cuprinda motivele de apel.


Tribunalul Cluj, prin decizia civila nr. 76/A/02.02.2010, a respins ca nefondat apelul reclamantului Municipiul Cluj-Napoca, cu motivarea ca parata a intrat in legalitate, prin eliberarea autorizatiei de construire si a certificatului de urbanism, situatie fata de care, solicitarea reclamantului, de desfiintare a lucrarilor, nu se mai justifica.


Impotriva acestei decizii a declarat recurs, in termen legal, reclamantul Municipiul Cluj-Napoca, solicitand admiterea recursului, modificarea deciziei recurate, in sensul admiterii actiunii astfel cum a fost formulata, cu cheltuieli de judecata .


In motivarea recursului s-a aratat ca se impune obligarea paratei la desfiintarea lucrarilor de constructie nelegal executate la imobilul din Cluj-Napoca, str. C. nr. 14, si aducerea imobilului la starea initiala, intrucat autorizatia de construire nr. 2034/12.12.2008 a fost eliberata pentru executarea urmatoarelor lucrari de construire: ``inlocuire invelitoare, montare geamuri velux si reface imprejmuire proprietate``, in timp ce faptele pentru care a fost sanctionata contraventional parata constau in modificarea formei acoperisului, suprainaltare zidarie, demolare perete interior, lucrari pentru care parata nu detine autorizatie de construire.


Tot in motivarea recursului a fost reprodusa starea de fapt a cauzei, iar in drept au fost invocate prevederile art. 304 pct. 8 si 9 C.proc.civ.


Prin intampinarea formulata in cauza, parata intimata a solicitat respingerea recursului ca nefondat, cu motivarea ca a intrat in legalitate, sens in care a fost eliberata autorizatia de construire si certificatul de urbanism.


La termenul de judecata din data de 23.04.2010 Curtea, din oficiu, in temeiul art. 306 alin. 2 C.proc.civ., a invocat un motiv de recurs de ordine publica, si anume, exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantului Municipiul Cluj-Napoca in promovarea cererii de chemare in judecata, exceptie fundamentata pe urmatoarele considerente:


In conformitate cu prevederile art. 32 alin. 1 din Legea nr. 50/1991, republicata si actualizata ca urmare a ultimelor modificari ce i-au fost aduse prin Legea nr. 401/2003, in cazul in care persoanele sanctionate contraventional au oprit executarea lucrarilor, dar nu s-au conformat in termen celor dispuse prin procesul verbal de constatare a contraventiei, potrivit prevederilor art. 28 alin. 1, organul care a aplicat sanctiunea va sesiza instantele judecatoresti pentru a dispune, dupa caz: incadrarea lucrarilor in prevederile autorizatiei; desfiintarea constructiilor realizate nelegal.


Alin. 2 al aceluiasi art. 32 prevede ca in cazul in care instanta va admite cererea formulata de organul care a aplicat sanctiunea, va stabili si termenele limita de executare a masurilor de incadrare a lucrarilor in prevederile autorizatiei sau de desfiintare a constructiilor realizate nelegal.


Art. 32 alin. 3 din aceeasi lege stipuleaza faptul ca in cazul nerespectarii termenelor limita stabilite, masurile dispuse de instanta, in conformitate cu prevederile alin. 2, se vor aduce la indeplinire prin grija primarului, cu sprijinul organelor de politie, cheltuielile urmand sa fie suportate de catre persoanele vinovate.


Potrivit art. 28 din Legea nr. 50/1991 republicata, o data cu aplicarea amenzii pentru contraventiile prevazute la art. 26 alin. 1 lit. a si b se dispune oprirea executarii lucrarilor, precum si, dupa caz, luarea masurilor de incadrare a acestora in prevederile autorizatiei sau de desfiintare a lucrarilor executate fara autorizatie ori cu nerespectarea prevederilor acesteia, intr-un termen stabilit in procesul verbal de constatare a contraventiei.


Art. 27 din aceeasi lege stabileste cine anume are in competenta urmarirea respectarii disciplinei in domeniul autorizarii executarii lucrarilor de constructii, respectiv, cui ii revine competenta de aplicare a sanctiunii in cazul in care se constata savarsirea unei contraventii in domeniu:


``(1) Presedintii consiliilor judetene, primarii si organele de control din cadrul autoritatilor administratiei publice locale si judetene au obligatia sa urmareasca respectarea disciplinei in domeniul autorizarii executarii lucrarilor in constructii in cadrul unitatilor lor administrativ-teritoriale si, in functie de incalcarea prevederilor legale, sa aplice sanctiuni sau sa se adreseze instantelor judecatoresti si organelor de urmarire penala, dupa caz.


(2) Arhitectul-sef al judetului si personalul imputernicit al compartimentului de specialitate din subordinea acestuia urmaresc respectarea disciplinei in domeniul autorizarii executarii lucrarilor de constructii pe teritoriul administrativ al judetului, precum si respectarea disciplinei in urbanism si amenajarea teritoriului legata de procesul de autorizare a constructiilor.


(3) Contraventiile prevazute la art. 26 alin. (1), cu exceptia celor de la lit. h)-l), se constata si se sanctioneaza de catre compartimentele de specialitate cu atributii de control ale autoritatilor administratiei publice locale ale municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, oraselor si comunelor, pentru faptele savarsite in unitatea lor administrativ-teritoriala sau, dupa caz, in teritoriul administrativ al sectoarelor municipiului Bucuresti, potrivit competentelor de emitere a autorizatiilor de construire/desfiintare.


(4) Contraventiile prevazute la art. 26 alin. (1) lit. h), i) si j) se constata si se sanctioneaza de catre organele de control ale Inspectoratului de Stat in Constructii.


(5) Procesele-verbale de constatare a contraventiilor, incheiate de organele de control ale administratiei publice locale, se inainteaza, in vederea aplicarii sanctiunii, sefului compartimentului care coordoneaza activitatea de amenajare a teritoriului si de urbanism sau, dupa caz, presedintelui consiliului judetean ori primarului unitatii administrativ-teritoriale sau al sectorului municipiului Bucuresti in a carui raza s-a savarsit contraventia``.


Din dispozitiile art. 32 alin. 1 si 3, coroborat cu art. 28 alin. 1 si 26 din Legea nr. 50/1991 republicata, rezulta neindoielnic ca primarul este organul abilitat de lege sa aplice sanctiunea, sa sesizeze instanta pentru luarea masurilor prevazute de art. 32 alin. 1 lit. a si b, respectiv, sa aduca la indeplinire masurile dispuse de instanta in conditiile alin. 2 si 3 ale art. 32 din acelasi act normativ.


Prin urmare, singurul caruia legiuitorul i-a conferit competenta de a aplica sanctiunea, de a sesiza instanta in conditiile art. 32 alin. 1 din Legea nr. 50/1991 republicata, si de a pune in executare masurile dispuse de instanta este exclusiv organul care a aplicat sanctiunea, in speta, Primarul municipiului Cluj-Napoca.


Din procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor nr. 231/09.01.2008, incheiat de Primarul municipiului Cluj-Napoca, rezulta in mod evident ca Primarul municipiului Cluj-Napoca este cel care a aplicat paratei intimate, ca o consecinta a constatarii contraventiei savarsita de aceasta, amenda de 3000 lei.


Pe cale de consecinta, avand in vedere ca Primarul municipiului Cluj-Napoca a aplicat amenda contraventionala, in conformitate cu prevederile art. 32 alin. 1 din Legea nr. 50/1991 republicata, coroborat cu art. 32 alin. 3, 28 alin. 1 si 27 din acelasi act normativ, Primarul municipiului Cluj-Napoca era singurul care avea competenta de a sesiza instanta de judecata in vederea dispunerii obligarii paratei la demolarea constructiilor nelegal realizate si deci, doar Primarul municipiului Cluj-Napoca justifica in cauza calitatea procesuala activa pentru promovarea cererii introductive de instanta.


Constatandu-se ca cererea de chemare in judecata a fost formulata de catre Municipiul Cluj-Napoca, deci de catre o persoana care nu justifica o calitate procesuala activa in acest sens, prin prisma textelor legale mai sus invocate, Curtea constata ca actiunea reclamantului Municipiul Cluj-Napoca se impunea a fi respinsa ca fiind promovata de o persoana lipsita de calitate procesuala activa.


Insa, avand in vedere ca doar reclamantul Municipiul Cluj-Napoca a uzat de caile de atac a apelului si a recursului si ca in propria cale de atac acestuia nu i se poate agrava situatia, dat fiind dispozitiile exprese in acest sens ale art. 316 C.proc.civ., raportat la art. 296 teza II C.proc.civ., Curtea constata ca singura solutie legala care poate fi pronuntata in cauza, este aceea a respingerii recursului reclamantului ca nefondat.


Asa fiind, in temeiul tuturor considerentelor mai sus expuse si a prevederilor art. 312 alin. 3 C.proc.civ., Curtea urmeaza sa respinga ca nefondat prezentul recurs.

Pronuntata de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr.968/R din data 23.04.2010


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Cluj    Autorizatie de constructie    Legea 401/2003    Legea 50/1991    Exceptia lipsei calitatii procesuale active    Amenda contraventionala    Plangere contraventionala    Proprietar    Tribunalul Cluj    Certificat de urbanism
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Clauza de arvuna si clauza de dezicere. Deosebiri. Actiune in denuntarea unilaterala a contractului
Pronuntaţă de: I.C.CJ., Sectia I civila, decizia nr. 2589 din 8 decembrie 2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul „Meritul Militar”. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

Stingerea litigiului prin tranzactie. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1042 din 17 iunie 2020

Principiile fundamentale ale procesului civil. Decaderea reclamantului din proba incuviintata. Conditii si efecte. Rolul judecatorului in aflarea adevarului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1572 din 16 septembrie 2020

Actiune in raspundere civila delictuala. Vatamarea integritatii corporale. Pierderea capacitatii de munca. Lipsa unui contract de munca valabil incheiat anterior producerii faptei ilicite
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 38 din 15 ianuarie 2020

Nelegalitatea procedurii cercetarii disciplinare prealabile atrage nulitatea deciziei de sanctionare disciplinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizia civila nr. 762/A/2019 din data de 21.05.2019

Contract de munca temporara. Angajarea muncitorilor pusi la dispozitie. Plata de daune compensatorii
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL CLUJ - DECIZIA CIVILa Nr. 473 din 18 Septembrie 2019

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Pot fi atacate in justitie, cu actiune in anulare, si hotararile adoptate de adunarea speciala a actionarilor
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJArticole Juridice

Ce se intampla cu sumele achitate in temeiul unui act administrativ fiscal anulat. Poate instanta dispune direct restituirea lor?
Sursa: Alex Slujitoru si Cristiana Ionescu, Avocati, Radu si Asociatii SPRL

O clauza contractuala care nu a fost negociata se aplica intre parti in lipsa unui acord diferit in aceasta privinta
Sursa: EuroAvocatura.ro

Concedierea salariatilor. Consecintele nerespectarii termenului de preaviz
Sursa: Avocat Andrei-Gheorghe Gherasim

Schimbarea destinatiei de folosinta a constructiilor in 2018. Proceduri. Solutii
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Onorariile minime ale avocatilor. Si despre concurenta ...
Sursa: Avocat drd. Janos Szekely - Baroul Satu-Mare

[Av. Muncii] Scopul acordarii termenului de preaviz in cazul concedierii salariatilor
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

CJUE. Este interzisa transmiterea si prelucrarea datelor cu caracter personal intre autoritatile administratiei publice fara informarea persoanelor vizate
Sursa: Euroavocatura.ro