Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Spete Drept Succesoral » Anulare certificat de mostenitor. Renuntare la succesiune

Anulare certificat de mostenitor. Renuntare la succesiune

  Publicat: 09 Nov 2012       14968 citiri        Secţiunea: Spete Drept Succesoral  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Operatie de impartire a proprietatii commune intre coproprietari in urma careia fiecare dintre acestia devine proprietar exclusiv asupra unui, unor bun sau a unei parti determinate material.
Prin sentinta civila nr. 143 din 4.02.2009 a Judecatoriei Simleul Silvaniei, a fost respinsa ca nefondata actiunea precizata a reclamantului D.G. impotriva paratilor R.C., D.D., D.S., D.C., D.D., P.F. si D.L., pentru stabilirea masei succesorale suplimentare ramase in urma def. D.G. si partaj.

Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Act juridic unilateral si solemn, constand intr-o declaratie expresa in fata Notariatului de Stat, prin care un mostenitor,
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Inscriere a unui drept real imobiliar sau notarea unui act cu privire la un imobil, in cartea funciara.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Ansamblul bunurilor, drepturilor si obligatiilor care alcatuiesc patrimoniul lasat de defunct.
Situatia persoanei care este chemata sau indreptatita sa vina la mostenirea unei persoane,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Componentele structurale ale actului juridic civil, adica elementele sale constitutive, care pot fi comune tuturor actelor civile
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Ansamblul bunurilor, drepturilor si obligatiilor care alcatuiesc patrimoniul lasat de defunct.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Inscriere a unui drept real imobiliar sau notarea unui act cu privire la un imobil, in cartea funciara.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Reprezinta a doua etapa a fazei procesuale a judecatii dupa judecarea in prima instanta si inaintea judecarii in recurs,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Act juridic, prin care titularul unui drept subiectiv se desista de la acesta in mod definitive. Renuntarea la drept este un act de dispozitie,
Procedura juridica prin care un act sau un inscris este recunoscut in mod legal de catre o autoritate notariala.
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Persoana care accepta oferta facuta de o alta persoana numita ofertant de a incheia cu acesta un contract
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Ansamblul bunurilor, drepturilor si obligatiilor care alcatuiesc patrimoniul lasat de defunct.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Ansamblul bunurilor, drepturilor si obligatiilor care alcatuiesc patrimoniul lasat de defunct.
Prevazut in sectiunea II, cap. II, t. 1, C. proc. pen., partea genrala,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblul bunurilor, drepturilor si obligatiilor care alcatuiesc patrimoniul lasat de defunct.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.


A fost admisa cererea reconventionala formulata de paratii - reclamantii reconventionali D.L.F. si D.D. si, in consecinta, s-a dispus anularea certificatului de mostenitor nr. 38/1993, emis de Notariatul de Stat Simleu Silvaniei si a declaratiilor de renuntare la succesiune inregistrate sub nr. 40 si 41 in registrul de renuntare la succesiuni din anul 1993 al Notariatului de Stat Simleu Silvaniei.


S-a dispus anularea incheierii de intabulare 158 CF din 16.II.1993 si restabilirea situatiei anterioare acestui act in CF 683 Cosniciu de Jos.


Reclamantul a fost obligat sa le plateasca paratilor reclamanti reconventionali D.L.F. si D.D., cu titlu de cheltuieli de judecata, suma de 2500 lei.


Pentru a pronunta aceasta sentinta, judecatoria a retinut ca cererea privind stabilirea masei succesorale suplimentare dupa def. D.G. nu este intemeiata; terenurile la care se face referire nu au intrat niciodata in patrimoniul defunctului, ci direct in cel al mostenitorilor, in temeiul art.13 alin. 3 din Legea nr.18/1991 si art. 34 alin. 2 din Regulamentul de aplicare al legilor fondului funciar.


In ceea ce priveste cererea reconventionala, aceasta a fost apreciata intemeiata, Certificatul de mostenitor nr.38/1993 fiind intocmit fara respectarea dispozitiilor din Cap. 3 al Decretului nr.40/1953.


Astfel, notarul de stat, dupa ce a constatat ca, de pe urma persoanei decedate au ramas bunuri, E¯cheama inaintea sa pe toti mostenitorii presupusi si pe legatari`` (art.13). Obligativitatea citarii tuturor celor cu vocatie la mostenire este mentinuta si in prezent, fiind prevazuta in art.75 din Legea nr. 36/1995, care reglementeaza in prezent procedura succesorala notariala. Dezbaterea succesiunii pe cale notariala, in urma def. D.G., decedat la 15.08.1986 si D.M., decedata la 7.01. 1989, s-a desfasurat fara citarea tuturor persoanelor cu vocatie succesorala dupa cei doi defuncti, respectiv a reclamantilor reconventionali D.L.F. si D.D., nepotii de fiu ai defunctilor.


Lipsa citarii in cauza succesorala a tuturor persoanelor prevazute de lege atrage nulitatea certificatului de mostenitor eliberat in aceste conditii .


D.G., tatal reclamantilor reconventionali a decedat la 15 iulie 1992, iar declaratiile exprese de renuntare la succesiunea parintilor sai sunt date in forma autentica si inregistrate la 16.02.1993 sub nr. 40, 41 in Registrul de renuntari la succesiune al fostului Notariat de Stat Simleu Silvaniei, deci dupa decesul declarantului.


Pentru aceste motive, instanta a constatat nulitatea celor doua declaratii de renuntare la mostenire.


Cum, prin incheierea nr.105/8 februarie 1991, in baza certificatului de mostenitor, s-a dispus intabularea reclamantului D.G. asupra cotei de 2/3 parti din imobilul cu nr.top. 693/b din CF Cosniciu de Jos arator cu casa la Costileasa de 4320 mp; fiind un act juridic accesoriu celui a carui nulitate s-a pronuntat, instanta a constatat nulitatea acestei inscrieri.


Prin decizia civila nr. 3/22.01.2010 a Tribunalului Salaj, a fost admis apelul declarat de reclamantul D.G. impotriva sentintei civile nr.143/04.02.2009 a Judecatoriei Simleu Silvaniei, ce a fost schimbata in ceea ce priveste cererea reconventionala si cheltuielile de judecata .


Rejudecand cauza sub aceste aspecte, tribunalul a respins ca nefondata cererea reconventionala formulata de paratii D.L.F. si D.D. privind anularea certificatului de mostenitor nr.38/1993 emis de Notariatul de Stat Simleu Silvaniei, anularea declaratiilor de renuntare inregistrate sub nr.40 si 41 si a incheierii de intabulare nr.158 din 16.02.1993, precum si restabilirea situatiei anterioare.


A fost inlaturata obligarea reclamantilor de la plata cheltuielilor de judecata din fata instantei de fond, fiind mentinute restul dispozitiilor sentintei, iar paratii D.L.F. si D.D. au fost obligati la 1000 lei cheltuieli de judecata in apel.


In considerentele acestei decizii, se retine ca nemultumirile reclamantului D.G. sunt legate de modalitatea in care prima instanta a solutionat cererea reconventionala formulata in cauza admitand-o si anuland certificatul de mostenitor nr. 38/1993 emis de Notariatul de Stat Simleu Silvaniei si declaratiile de renuntare nr. 40 si 41.


Instanta s-a pronuntat doar in baza registrului depus in cauza, fara a verifica si cele doua declaratii date in fata notarului de catre D.G.. S-a retinut, astfel, ca acestea au fost date de aceasta persoana in 16.02.1993, desi decedase in 15 iulie 1992.


Instanta a facut demersuri pentru a se depune in cauza cele doua declaratii de renuntare .


Potrivit acestora, D.G. jr. a renuntat la succesiunea parintilor sai D.G. si D.M. conform incheierilor de autentificare 36 si 37 din data de 9 ianuarie 1992.


El a decedat la data de 15.06.1992, astfel ca nu se poate retine ca nu avea capacitate de folosinta la acea data .


Este adevarat ca cele doua declaratii autentice au fost inregistrate in registrul de renuntari doar in 16.02.1993, cu ocazia dezbaterii succesiunii, dat acesta nu este un motiv pentru a fi considerate nule.


In aceasta noua situatie, paratii reconventionali nu mai pot avea vocatie succesorala, tatal lor fiind renuntator la succesiunea parintilor sai.


Judecatoria a apreciat gresit ca eliberarea certificatului de mostenitor s-a facut fara citarea tuturor mostenitorilor.


Impotriva acestei decizii, au declarat in termen legal recurs paratii reclamanti reconventionali, solicitand modificarea ei, in sensul respingerii apelului reclamantului, mentinerii sentintei judecatoriei, cu cheltuieli de judecata .


In motivarea recursului lor, paratii invedereaza ca antecesorul, respectiv tatal paratilor recurenti este titular al dreptului de proprietate asupra terenurilor inscrise in titlul de proprietate emis in temeiul Legii nr. 18/1991, el formuland cerere de reconstituire a dreptului de proprietate si fiind, astfel, repus in termenul de optiune succesorala dupa tatal sau, decedat in anul 1989 si dupa mama sa, decedata in anul 1987, in temeiul art. 13 alin. 2 din legea invocata, aceasta acceptare nemaiputand fi revocata, declaratiile de renuntare, chiar depuse anterior decesului, respectiv din 9.02.1992, fiind ulterioare manifestarii dreptului de optiune succesorala.


Tatal recurentilor fiind mostenitor acceptant cu privire la succesiunea ramasa dupa parintii sai, recurentii trebuiau citati, in calitate de nepoti de fiu, la dezbaterea succesiunii din anul 1993.


Reclamantul, desi legal citat, ca si paratii intimati, nu au depus intampinare si nu s-au prezentat in fata instantei de recurs.


Analizand recursul formulat prin prisma motivelor invocate, raportat la disp. art. 304 pct. 9 Cod proc.civ., ce constituie temeiul sau in drept, curtea apreciaza ca acesta este fondat, din considerentele ce urmeaza a fi expuse.


Astfel, asa cum corect sustin reclamantii, instanta de apel a incalcat dispozitiile de drept substantial referitoare la manifestarea dreptului de optiune succesorala de catre antecesorul paratilor reclamanti reconventionali.


Reclamantul a solicitat instantei, prin actiunea principala, sa partajeze masa succesorala suplimentara ramasa dupa defunctul D.G., decedat la 25.08.1986, cu imobilele cuprinse in titlul de proprietate nr. 22603/74634/1999 eliberat de Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Salaj.


Asa cum rezulta din cuprinsul titlului de proprietate indicat in cererea de chemare in judecata, acesta a fost emis in favoarea mostenitorilor lui D.G., respectiv a numitilor D.G., D.T., D.S., D.C., D.F., D.D. si D.G.


Reclamantul a sustinut ca el este unicul mostenitor al defunctului D.G., dupa care a fost reconstituit dreptul de proprietate, deoarece ceilalti mostenitori au renuntat la succesiune, asa cum rezulta din cuprinsul certificatului de mostenitor nr. 38/16.02.1993 emis de Notariatul de Stat Local Simleu Silvaniei.


Prin cerere reconventionala, paratii D.L.F. si D.D., in calitate de mostenitori ai defunctului D.G., trecut ca titular in titlul de proprietate, fiul lui D.G. dupa care a fost emis certificatul de mostenitor, au solicitat anularea acestui certificat, pe motiv ca renuntarea la mostenire a antecesorului lor nu este valabila.


D.G., cel dupa care a fost reconstituit dreptul de proprietate prin titlul de proprietate si a carui mostenire constituie obiectul actiunii principale, a decedat la 25.08.1986.


Conform art. 700 C. civil, dreptul de optiune succesorala trebuie manifestat in termen de 6 luni de la data deschiderii succesiunii, exceptie de la aceasta regula fiind disp. art. 13 din Legea nr. 18/1991, care repuneau in termenul de optiune succesorala pe cei care nu au renuntat la mostenire pentru terenurile obiect al acestei legi, cererea de reconstituire a dreptului de proprietate fiind considerata act de acceptare a succesiunii.


Antecesorul paratilor reclamanti reconventionali, fiul lui D.G., respectiv D.G. jr, a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor in baza Legii nr. 18/1991, fiind si trecut ca titular in titlul de proprietate .


Acesta a decedat la 15 iulie 1992, anterior emiterii certificatului de mostenitor contestat dupa antecesorul sau, iar, la data de 9.01.1992, a formulat o declaratie de renuntare la succesiunea dupa parintii sai.


In conditiile in care aceasta declaratie de renuntare a fost formulata dupa implinirea termenului de optiune succesorala si dupa ce succesiunea, in ceea ce priveste terenurile obiect al legii fondului funciar fusese acceptata prin depunerea cererii de reconstituire a dreptului de proprietate, ea putand fi revocata doar in interior aceluiasi termen prev. de art. 700 C.civil, ce a inceput sa curga, pentru aceste terenuri, de la data intrarii in vigoare a legii, acest termen fiind implinit la data declaratiei de renuntare, asa cum corect a retinut judecatoria, desi cu alta motivare, declaratia de renuntare este nula, astfel ca si certificatul de mostenitor emis in temeiul ei este nul, justificandu-se, astfel, admiterea cererii reconventionale.


Instanta de apel aplicand in mod gresit dispozitiile de drept substantial, subzista motivul de recurs prev. de art. 304 pct. 9 Cod proc.civ., considerent pentru care, in temeiul art. 312 alin. 1-3 Cod proc.civ., recursul paratilor reclamanti reconventionali va fi admis, decizia obiect al recursului modificata, in sensul respingerii apelului reclamantului si mentinerii sentintei judecatoriei privind admiterea cererii reconventionale avand ca obiect desfiintarea declaratiilor de renuntare la succesiune, a certificatului de mostenitor emis in baza acestora, precum si a inscrierii din cartea funciara efectuata in temeiul certificatului de mostenitor desfiintat.

Pronuntata de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr.1204 din data 20.05.2010


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Cluj    Succesiune    Succesor    Tribunalul Salaj    Antecesor    Judecatoria Simleul Silvaniei    Decretul 40/1953    Masa succesorala    Mostenire    Mostenitor    Titlu de proprietate    Drept de proprietate    Proprietar    Legea 18/1991
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Clauza de arvuna si clauza de dezicere. Deosebiri. Actiune in denuntarea unilaterala a contractului
Pronuntaţă de: I.C.CJ., Sectia I civila, decizia nr. 2589 din 8 decembrie 2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul „Meritul Militar”. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

Stingerea litigiului prin tranzactie. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1042 din 17 iunie 2020

Principiile fundamentale ale procesului civil. Decaderea reclamantului din proba incuviintata. Conditii si efecte. Rolul judecatorului in aflarea adevarului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1572 din 16 septembrie 2020

Actiune in raspundere civila delictuala. Vatamarea integritatii corporale. Pierderea capacitatii de munca. Lipsa unui contract de munca valabil incheiat anterior producerii faptei ilicite
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 38 din 15 ianuarie 2020

Nelegalitatea procedurii cercetarii disciplinare prealabile atrage nulitatea deciziei de sanctionare disciplinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizia civila nr. 762/A/2019 din data de 21.05.2019

Contract de munca temporara. Angajarea muncitorilor pusi la dispozitie. Plata de daune compensatorii
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL CLUJ - DECIZIA CIVILa Nr. 473 din 18 Septembrie 2019

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Pot fi atacate in justitie, cu actiune in anulare, si hotararile adoptate de adunarea speciala a actionarilor
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJArticole Juridice

Ce se intampla cu sumele achitate in temeiul unui act administrativ fiscal anulat. Poate instanta dispune direct restituirea lor?
Sursa: Alex Slujitoru si Cristiana Ionescu, Avocati, Radu si Asociatii SPRL

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion

Paradigmele muncii in contextul noilor schimbari sociale
Sursa: Alexandra Florescu, internship MCP Cabinet avocati

O clauza contractuala care nu a fost negociata se aplica intre parti in lipsa unui acord diferit in aceasta privinta
Sursa: EuroAvocatura.ro

Taxele pentru dezbaterea succesiunii
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Termenul in care se accepta si se dezbate succesiunea
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Deschiderea succesiunii si dezbaterea succesiunii. Modalitati de dezbatere a succesiunii
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati