Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Contract de antrepriza. Inocare compensare judiciara

Contract de antrepriza. Inocare compensare judiciara

  Publicat: 13 Nov 2012       6488 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
1. Datoria persoanei creditate.
Prin cererea, inregistrata sub nr. 60144/3/2010, reclamanta SC DD SA prin administrator judiciar a chemat in judecata parata SC ACC SRL solicitand obligarea la plata sumei de 153.501,68 lei compusa din 82.904,59 lei debit si 70.597,09 lei penalitati.

1. Unitate de constructie specializata in executarea de lucrari de constructii pe baza de contract.
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Persoana care a implinit varsta de 18 ani.
Este relatarea facuta de catre expertul desemnat de instanta, in scris sau oral, in care acesta expune constatarile si concluziile sale cu privire la imprejurarile de fapt a caror lamurire a fost solicitata.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
1. Unitate de constructie specializata in executarea de lucrari de constructii pe baza de contract.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Viciu al unei hotarari,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act prevazut de lege, prin care un organ de stat este informat si abilitat sa desfasoare o anumita activitate
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
(Legea 10 din 2001) 1. cu bunuri sau servicii - masura reparatorie alternativa constând in acordarea de bunuri si servicii, cu acceptul persoanei indreptatite, pâna la concurenta valorii imobilului preluat in mod abuziv.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Termen care defineste creanta
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Denumire data monedei unice europene.
1. Unitate de constructie specializata in executarea de lucrari de constructii pe baza de contract.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este un mijloc legal sau conventional de asigurare a executarii obligatiilor;
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Reglementate in sectiunea I, cap. II, t. II, C. proc. pen., partea speciala;
Arhaism utilizat pentru a desemna pe oricare din partile unui contract in raport cu cealalta parte contractanta.
Parte din pasivul unei companii care reprezinta datoriile (pe teren scurt, mediu si lung), adica sumele a caror rambursare o vor cere creditorii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
(Legea 10 din 2001) 1. cu bunuri sau servicii - masura reparatorie alternativa constând in acordarea de bunuri si servicii, cu acceptul persoanei indreptatite, pâna la concurenta valorii imobilului preluat in mod abuziv.
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Suma de bani acordata cu anticipatie de catre o persoana pentru procurarea unui bun, executarea unei lucrari sau pentru prestarea unui serviciu.
Este relatarea facuta de catre expertul desemnat de instanta, in scris sau oral, in care acesta expune constatarile si concluziile sale cu privire la imprejurarile de fapt a caror lamurire a fost solicitata.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.


In motivarea cererii s-a aratat ca partile au derulat raporturi comerciale in temeiul contractului de antrepriza nr. BC 287/23.08.2007, reclamanta, in calitate de prestator executand lucrari de amenajari interioare a caror contravaloare nu a fost integral achitata.


Astfel contravaloarea facturata cu factura nr. 7006758/1.11.2008, in cuantum de 440.409 lei, acceptata la plata a fost achitata partial, cu OP la 1.11.2008 emis pentru suma de 174.805,15 lei; 176.950 lei suma compensata prin stornarea facturii 7006756/1.11.2008 si suma de 5.734,26 lei prin stornarea facturii 4963873/24.11.2008.


In sustinerea cererii de obligare la plata penalitatilor de intarziere, reclamanta s-a prevalat de clauzele contractuale, respectiv art. 6.8 din contractul de antrepriza, prin care partile au convenit penalitati de 0,1 % pe zi intarziere.


Fata de obiectiunile ridicate de catre parata, in cursul procedurii concilieri prealabile, s-a invederat ca reclamanta nu recunoaste facturile de penalitati emise de catre beneficiar, invocate in compensarea debitului.


S-a mai sustinut ca aceasta pretinsa creanta ar fi trebuit valorificata in cadrul procedurii insolventei declansate impotriva reclamantei, in termenul fixat de instanta pentru inregistrarea declaratiilor de creanta, nefiind posibila valorificarea pretentiilor corelative impotriva debitorului insolvent pe calea dreptului comun.


In drept au fost invocate dispozitiile art. 969 cod civil, art. 64, art. 76 si art. 77 Legea 85/2006.


Prin cerere precizatoare, formulata la 12.10.2011, reclamanta si-a major pretentiile, solicitand obligarea paratei la plata sumei de 84.645,87 lei penalitati de intarziere asa cum acestea au fost calculate si mentionate in raportul de expertiza administrat in cauza.


Prin intampinarea formulata la 23.02.2001, parata SC ACC SRL a solicitat respingerea cererii ca neintemeiata.


S-a sustinut ca pe parcursul derularii raporturilor contractuale, au aparut disfunctionalitati datorate atitudinii culpabile a reclamantei, care au determinat sistarea platilor, in temeiul art. 4 din actul aditional nr. 1/0.01.2008 beneficiarul, constatand lipsuri calitative la lucrarile efectuate stabilind sarcini si raspunderi pentru prestator.


De asemenea, s-a sustinut ca factura invocata ca temei al pretentiilor nu este acceptata la plata, nu a fost semnata de un reprezentant al beneficiarului si nu poarta stampila societatii.


Parata a invocat compensarea legala, prevalandu-se de dispozitiile art. 1143 - 1155 cod civil, sustinand ca apararile reclamantei intemeiate pe necomunicarea facturilor emise pentru contravaloarea penalizarilor nu pot fi retinute, cata vreme pentru diferentele de sume mentionate in cererea introductiva, insusi administratorul judiciar a retinut intervenita compensarea.


Au fost invocate dispozitiile art. 115 - 118 c.pr.civ.


Prin sentinta comerciala nr. 19914/28.10.201, Tribunalul Bucuresti a respins actiunea ca neintemeiata.


Pentru a hotari astfel, prima instanta a retinut cu precadere intervenita compensarea legala, apreciind ca aceasta nu presupune indeplinirea unor formalitati de catre parti, operand de drept .


Astfel, a apreciat, analizand materialul probatoriu administrat, ca reclamanta nu si-a indeplinit obligatia de livrare a materialelor si de remediere a defectiunilor, in mod justificat beneficiarul facand aplicarea art. 6 din actul aditional privind penalitatile de intarziere.


A mai apreciat instanta ca, prin stornarile succesive efectuate de catre reclamanta, si implicit compensarile operate acesta, a recunoscut intervenita compensarea si cu privire la suma in litigiu, fiind fara relevanta faptul ca facturile emise de parata, operatiunea de stornare, si cu privire la suma in litigiu, nu a fost inregistrata in contabilitatea proprie.


S-a mentionat ca si in lipsa emiterii facturilor de penalitati sau a neacceptarii acestora, creanta constand in penalitati de intarziere rezulta din contractul de antrepriza ceea ce ii confera in sine caracter cert, lichid si exigibil, situatie in care devin aplicabile dispozitiile art. 1144 cod civil.


Raportat la dispozitiile art. 1143 si art. 1155 cod civil, instanta a apreciat dovedite sustinerile paratei privind compensarea legala intre creante reciproce ale partilor.


Impotriva acestei sentinte a formulat apel SC DD SA, prin lichidator judiciar, pentru motive de nelegalitate si netemeinicie.


In motivarea apelului s-a invocat incalcarea principiului disponibilitatii instanta retinand intervenita compensarea, invocata de parata pe cale de exceptie, prin intampinare, in lipsa actului de sesizare reprezentat de cererea reconventionala.


Au fost reluate sustinerile privind neacceptarea de care reclamanta a facturilor emise de catre beneficiar pentru contravaloarea penalitatilor, cu o valoare identica diferentei datorate.


S-a sustinut aplicarea gresita a normelor privind compensarea legala respectiv a dispozitiilor art. 1145 cod civil, apreciind stinsa creanta prin compensare cu o cranta nedovedita in conditiile art. 46 cod comercial.


Au fost invocate si dispozitiile art. 1185 cod civil referitor la valoarea doveditoare a registrelor ce emana de la comercianti, care nu fac credinta in favoarea celor ce le-a scris, doar au putere in contra lui.


Referitor la certitudinea creantei invocate de parata, s-a sustinut ca in cauza nu au fost administrate probe concludente in dovedirea executarii cu intarziere a lucrarilor sau a constatarii unor deficiente grave la lucrarile executate, procesele verbale 717/28.02.2008 si nr. 734/14.03.2008 fiind inscrisuri care emana exclusiv de la beneficiar, neinsusite de reclamanta.


Au fost reluate susinerile privind nerespectarea dispozitiilor speciale ale Legii 85/2006, referitor la obligativitatea valorificarii creantei prin inscriere la masa credala, in termenul fixat de instanta, la data invocarii compensarii, acesta fiind implinit, situatie in care creditoarea este decazuta din dreptul de urmarire a creantei.


Prin intampinarea formulata de SC ACC SRL, la 07.02.2012, s-a solicitat respingerea apelului, mentinerea ca legala si temeinica a sentintei atacate.


S-a sustinut, in esenta, ca certitudinea creantei rezulta din prevederile contractuale fiind indiferent ca facturile emise pentru contravaloarea penalitatilor in cuantum de 82 908,61 lei, trimise reclamantei prin posta cu confirmare de primire au fost sau nu acceptate.


Astfel, s-a sustinut ca certitudinea creantei rezulta din prevederile contractului, este lichida pentru ca intinderea acesteia a fost determinata prin raportare al cuantumul stabilit prin contract de 100 EURO pe zi de intarziere si este exigibila intrucat termenul scadent s-a implinit.


In ceea ce priveste neinscrierea la masa credala s-a sustinut ca, parata a precizat ca nu se impune a formula declaratie de creanta, intrucat a operat compensarea.


Examinand actele si lucrarile dosarului, Curtea, apreciaza apelul intemeiat pentru urmatoarele considerente:


A rezultat ca intre SC DD SA, prestator si SC ACC SRL, beneficiar, a intervenit contractul de antrepriza nr. BC287/23.08.2007, avand ca obiect furnizarea de produse si executarea de catre prestator a unor lucrari de amenajari interioare,la cererea si conform exigentelor de design ale beneficiarului. Prin art. 6.6 ca modalitate de plata s-a convenit intocmirea facturii de catre prestator si transmiterea acesteia beneficiarului, pe baza situatiei de lucrari, urmand ca acesta sa achite in termen de 30 de zile contravaloare, in caz contrar fiind tinut la plata penalitatilor de intarziere de 0,1% pe zi intarziere, conform art. 6.8 din contrat.


Prin act aditional nr. 1/07.01.2008 partile au convenit prelungirea contractului, garantia pentru calitatea lucrarilor, suplimentarea obligatiilor prestatorului, in sensul remedierii defectelor, cu penalitati in conformitate cu pct. 6 din actul aditional de 100 EURO/zi de intarziere.


Prestatorul a emis factura nr. 70006758/1.11.2008, in valoare de 440 409 lei , factura ce nu poarta semnatura beneficiarului, insa, care a fost acceptata la plata prin plata partiala si invocarea compensarii pentru restul la plata .


Astfel, beneficiarul a achitat cu OP 174 805,15 lei, suma de 176 950 lei stornand factura emisa in contra prestatorului cu nr. F7006756/1.11.2008 si suma de 5 734,26 lei prin stornarea facturii F4963873/ 24.11.2008, ramanand in litigiu suma de 82.904,59 lei.


Refuzul la plata pentru diferenta pretinsa in prezenta cauza este intemeiat pe compensarea legala a creantei detinuta de beneficiar in contra prestatorului, constatata prin facturile nr. 1047/17.04.2008, nr. 1347/05.06.2008 si nr. 2094/15.09.2008 pentru suma totala de 82.908,61 lei.


Facturile mentionate nu au fost acceptate la plata de catre prestator ,pentru a face dovada in favoarea emitentului si in contra destinatarului, conform art. 46 cod comercial.


Pentru a face dovada existentei unei creante certe, lichide si exigibile doar existenta contractului partilor nu este suficienta.


Prin contract partile au determinat legea ce guverneaza raporturile dintre ele conform art. 969 cod civil, pretentiile izvorate in cursul derularii contractului urmand a fi determinate prin raportare la clauzele stabilite.


Astfel, existenta clauzei penale convenite la pct. 6 din actul aditional nr. 1/07.01.2008, coroborata cu emiterea unor facturi neacceptate la plata, in temeiul unor exceptii apreciate de cocontractant ca justificate, nu probeaza nicidecum existenta unei creante certe, lichide si exigibile.


Prin urmare caracterul cert, lichid si exigibil al creantei, in conditiile contestarii de catre debitor, nu se poate stabili decat prin actionarea acestuia in instanta.


In aceste conditii compensarea nu mai are un caracter legal, neputand opera decat pe cale judecatoreasca.


Compensatia presupune o plata dubla abstracta, reprezentand un mod simplificat de stingere a doua datorii simultane, apartinand partilor deopotriva implicate in raporturi juridice obligationale.


Pentru a fi incidente dispozitiile art. 1144 cod civil prin care se reglementeaza compensatia legala, creantele reciproce, presupunand obligatia achitarii unei sume de bani trebuie sa fie deopotriva certe lichide si exigibile.


Certitudinea creantei presupune existenta ei sigura, potrivit art. 379 alin. 3 c.pr.civ. creanta este certa atunci cand rezulta din insusi actul de creanta sau din alte acte, chiar neautentice emanate de la debitor sau recunoscute de dansul.


Creata nu poate fi opusa cu puterea recunoscuta de 1144 cod civil atunci cand are un caracter litigios.


De asemenea, retine ca neintrunite si conditiile prevazute de art.3 HG 685/1999 pentru aprobarea Regulamentului de compensare a datoriilor nerambursate la scadenta ale contribuabililor, persoane juridice, potrivit carora compensarea nu poate opera decat cu respectarea procedurii si numai prin utilizarea documentelor prevazute de actul normativ.


Asa cum am retinut parata nu a probat existenta unei creante certe, situatie in care compensarea nu putea fi valorificata decat in conditiile art. 119 alin. 1 c.pr.civ., pe cale judecatoreasca, prin investirea instantei cu cerere reconventioanala.


Numai in conditiile sesizarii legale, instanta ar fi avut caderea de a verifica certitudinea si exigibilitatea creantei.


Apreciaza, pentru cele mai sus retinute, ca in mod gresit, prima instanta, in conditiile in care nu s-a probat existenta unei creante certe si exigibile, necontestate de catre debitor, a retinut intervenita compensarea legala.


Cat priveste compensarea judiciara acesta nu poate fi constatata de instanta in lipsa actului de sesizare, cererea reconventionala, cu incalcarea principiului disponibilitatii.


Faptul ca cererea reconventioanla formulata impotriva unui debitor insolvent ar fi intrat sub incidenta dispozitiilor art. 36 legea 85/2006 apare ca irelevant, in conditiile in care creantele pretinse de parata au avut termen scadent anterior deschiderii procedurii, parata nu a formulat cerere de inscriere la masa credala in termenul fixat de instanta, invocarea propriei culpe in administrarea cu diligenta a propriilor interese, excedand cenzurii instantei de judecata .


Astfel, apreciaza intemeiata cererea de chemare in judecata, asa cum a fost formulata, retinand ca existenta si certitudinea creantei pretinse, in cuantum de 82 904,59 lei diferenta la plata, conform facturii 7006758/01.11.2008, reprezentand avans prestari servicii, refacturate, nu au fost contestate ci, dimpotriva, implicit recunoscute prin opunerea compensarii de catre parata.


In ceea ce priveste cererea de majorarea pretentiilor constand in penalitati de intarziere, la suma de 84 645,87 lei asa cum acestea au fost determinate prin raportul de expertiza administrat in prima instanta, instanta apreciaza calculul gresit efectuat, prin raportare la facturi ce nu au legatura cu platile si compensarile acceptate si necontestate de parti, referitor la debitul in litigiu.


Din cuprinsul cererii de chemare in judecata a rezultat ca penalitatile de intarziere, in cuantum de 70 597,09 lei au fost calculate corect pentru suma de 440 409 lei pentru care a fost emisa factura 7006758/01.11.2008, conform clauzei penale cuprinsa in art. 6.8 din contract prin care s-au stabilit penalitati de 0,1% pe zi intarziere, prin raportare la platile succesive, efectuate la 01.11.2008, 28.11.2008 si 23.12.2009 si pentru diferenta neachitata de 82 904,59 lei.


In consecinta, in temeiul art. 296 c.pr.civ. a admis apelul, a schimbat sentinta atacata si a admis cererea in de chemare in judecata asa cum a fost formulata, obligand parata la plata sumei de 153 501,68 lei reprezentand 82 904,59 lei si 70 597,09 lei penalitati de intarziere.

Pronuntata de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr.65 din data 13.02.2012


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Cluj    Administrator judiciar    Principiul disponibilitatii    Compensare judiciara    Creanta certa    Cerere reconventionala    HG 685/1999    Masa credala    Creanta lichida    Comerciant    Creanta exigibila    Contract de antrepriza    Tribunalul Bucuresti    Reclamant    Prestator    Lucrari de amenajari interioare    Penalitati de intarziere    Clauze contractuale    Beneficiar    Insolventa    Faliment    Drept comun    Legea 85/2006
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Clauza de arvuna si clauza de dezicere. Deosebiri. Actiune in denuntarea unilaterala a contractului
Pronuntaţă de: I.C.CJ., Sectia I civila, decizia nr. 2589 din 8 decembrie 2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul „Meritul Militar”. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

Stingerea litigiului prin tranzactie. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1042 din 17 iunie 2020

Principiile fundamentale ale procesului civil. Decaderea reclamantului din proba incuviintata. Conditii si efecte. Rolul judecatorului in aflarea adevarului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1572 din 16 septembrie 2020

Actiune in raspundere civila delictuala. Vatamarea integritatii corporale. Pierderea capacitatii de munca. Lipsa unui contract de munca valabil incheiat anterior producerii faptei ilicite
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 38 din 15 ianuarie 2020

Nelegalitatea procedurii cercetarii disciplinare prealabile atrage nulitatea deciziei de sanctionare disciplinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizia civila nr. 762/A/2019 din data de 21.05.2019

Contract de munca temporara. Angajarea muncitorilor pusi la dispozitie. Plata de daune compensatorii
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL CLUJ - DECIZIA CIVILa Nr. 473 din 18 Septembrie 2019

Conflict de interese. Folosirea functiei pentru favorizarea unor persoane
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, decizia nr. 69/RC din 20 februarie 2020

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJArticole Juridice

Ce se intampla cu sumele achitate in temeiul unui act administrativ fiscal anulat. Poate instanta dispune direct restituirea lor?
Sursa: Alex Slujitoru si Cristiana Ionescu, Avocati, Radu si Asociatii SPRL

O clauza contractuala care nu a fost negociata se aplica intre parti in lipsa unui acord diferit in aceasta privinta
Sursa: EuroAvocatura.ro

Concedierea salariatilor. Consecintele nerespectarii termenului de preaviz
Sursa: Avocat Andrei-Gheorghe Gherasim

Stabilirea salariului minim diferentiat si modul de contestare a decizilor emise de angajator. Lista functiilor si ocupatiilor care necesita studii superioare
Sursa: MCP Cabinet avocati

Onorariile minime ale avocatilor. Si despre concurenta ...
Sursa: Avocat drd. Janos Szekely - Baroul Satu-Mare

[Av. Muncii] Scopul acordarii termenului de preaviz in cazul concedierii salariatilor
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

CJUE. Este interzisa transmiterea si prelucrarea datelor cu caracter personal intre autoritatile administratiei publice fara informarea persoanelor vizate
Sursa: Euroavocatura.ro