Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Imposibilitatea invocarii pentru prima oara in recurs a exceptiei necompetentei teritoriale a primei instante

Imposibilitatea invocarii pentru prima oara in recurs a exceptiei necompetentei teritoriale a primei instante

  Publicat: 13 Feb 2013       3097 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Ansamblul unitar de reglementari avand ca obiect o anumita activitate, drepturile si obligatiile
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Necompetenta teritoriala a primei instante, care oricum ca regim juridic este de ordine privata intemeiata pe art.10 pct.5 C.proc.civ., nu poate fi invocata pentru prima oara in cadrul recursului de catre recurenta-parata. Art.1591 alin.3 C.proc.civ. prevede neechivoc ca aceasta exceptie se poate invoca numai de catre parat prin intampinare sau, cand intampinarea nu este obligatorie, cel mai tarziu la prima zi de infatisare, ceea ce nu s-a facut de catre recurenta.

(Tribunalul Arad ,sectia civila, decizia civila nr. 21 R /17 ianuarie 2012,dosar nr. 11069/55/2011)

Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Stipulatie sau prevedere contractuala, prin care partile stabilesc de comun acord, anticipat si prin apreciere, cuantumul despagubirilor ce vor fi datorate de partea in culpa, in cazul neindeplinirii ori implinirii necorespunzatoare a obligatiilor asumate.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Desfiintare a unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel).
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Exceptio non adimpleti contractus este expresia latina ; dreptul oricareia din partile unui cotract bilateral, sinalagmatic, de a refuza indeplinirea obligatiilor pe care si le-a asumat, atata vreme cat cealalta parte nu-si indeplineste propriile sale obligatii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Calificativ propriu normei juridice care stabileste categoric cerinta ca subiectul de drept sa aiba numai o anumita conduita,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Reglementata in cap. I, t. II, C. proc. pen., partea speciala, hotarare pronuntata de instanta de judecata in cursul judecatii care nu rezolva fondul cauzei,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Act procedural prin care organul de urmarire penala, instanta de judecata, in procese penale sau civile, ori alt organ de jurisdictie dispune ca o persoana sa se prezinte in fata sa la o data determinata, in legatura cu un proces.
Ansamblul unitar de reglementari avand ca obiect o anumita activitate, drepturile si obligatiile
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.


Prin sentinta civila nr. 9923 din 11 octombrie 2011 pronuntata in dosar nr. 11069/55/2011, Judecatoria Arad a admis cererea de chemare in judecata formulata de reclamanta SC Z.T. SRL Arad, in contradictoriu cu parata SC R.L.N. SRL, cu sediul in Deta, si a obligat parata sa plateasca reclamantei suma de 1.800, 69 de lei, cu titlu de pret neachitat si suma de 1.937, 61 lei, cu titlu de daune moratorii.


A obligat parata sa achite reclamantei suma de 396, 72 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata .


Pentru a pronunta aceasta sentinta, instanta de fond a retinut ca reclamanta a emis un numar de 9 facturi fiscale, in perioada 22.07.2010 - 26.08.2010 catre parata, astfel la rubrica semnatura de primire s-a aplicat o semnatura si o stampila; din contravaloarea facturii seria ZAD FMC nr. 1047382 reclamanta a solicitat obligarea paratei la plata sumei de 376,73 lei, astfel suma totala solicitata de reclamanta, in baza facturilor mentionate, este de 2.846,69 lei, reprezentand contravaloare marfa neachitata. Conform calculului reclamantei parata datoreaza si penalitati de intarziere, la data de 15.11.2010 acestea fiind de 1.937,61 lei.


Pe baza facturilor avand in vedere disp. art. 36 si art. 46 Cod comercial, a retinut ca intre parti a intervenit o conventie de vanzare cumparare, avand ca obiect marfa inscrisa in factura, pentru pretul acolo stipulat si a mai constatat ca nu s-au adus probe contrare de catre parata in sensul ca nu si-ar fi insusit clauza penala pentru intarzierea la plata .


A apreciat in temeiul art. 1 Cod comercial coroborat cu 1361 Cod civil si art. 1087 Cod civil (norme aplicabile in raport cu data nasterii raporturilor contractuale), obligarea paratei la plata sumei de 1 800, 69 lei catre reclamanta, cu titlu de pret neachitat, si la plata sumei de 1 937, 61 lei, cu titlu de daune moratorii.


Impotriva acestei hotarari a declarat recurs parata SC R.L.N. SRL Arad, solicitand instantei de control judiciar, ca urmare a admiterii caii de atac, casarea hotararii si trimiterea cauzei spre competenta solutionare Judecatoriei Deta.


In motivare, recurenta apreciaza hotararea instantei de fond ca nelegala si netemeinica atat pe fondul cauzei cat si pe cale de exceptie .


Astfel instanta de fond a ignorat cererea depusa pentru pregatirea apararii.


Cu privire la exceptie, Judecatoria Arad nu era competenta sa solutioneze prezenta cauza, fiind vorba de necompetenta teritoriala, deoarece raporturile contractuale dintre recurenta si intimata s-au nascut in orasul Deta, la sediul recurentei, si executarea lor a avut loc tot la Deta, ca si locul platii. Potrivit art. 10 pct. 4 Cod procedura civila ``in cererile privitoare la obligatiile comerciale, instanta locului unde obligatia a luat nastere sau aceea a locului platii``, deci instanta competenta sa solutioneze prezentul litigiu este Judecatoria Deta.


Cu privire la fondul cauzei, hotararea este data cu aplicarea gresita a legii si cuprinde motive contradictorii, astfel desi actiunea a fost admisa pentru o suma mai mica decat cea solicitata, nu apare mentiunea de ``admite in parte``.


In drept invoca disp.art. 304 pct. 5, 7 si 9 si art. 312 si urm. cod procedura civila.


Intimata reclamanta SC Z. T. SRL Arad a depus la 12 ianuarie 2012, intampinare prin care a solicitat respingerea recursului, ca nelegal si neintemeiat.


Cu privire la primul motiv de recurs, invocat de lipsa apararii, apreciaza ca textul de lege al art. 156 aliniat 1 cod procedura civila nu este unul imperativ ci unul permisiv.


Cu privire la exceptia de necompetenta teritoriala invocata de recurenta, conform art. 10 pct. 2 si art. 12 cod procedura civila, Judecatoria Arad era competenta sa solutioneze actiunea, decoarece alegerea instantei de judecata apartine reclamantului, care a avut de ales intre instanta locului incheierii contractului si cea a locului platii, iar plata trebuia facuta la Banca ING - Arad.


Cu privire la fondul cauzei, instanta de fond a procedat corect, deoarece prin precizarea de actiune depusa la 7 octombrie 2011, si-a restrans pretentiile la suma de 1880,69 lei, ca urmare a unei plati partiale.


In drept invoca disp. art. 115-118 cod procedura civila.


Examinand recursul formulat prin prisma art. art.3041 C.proc.civ. tribunalul a retinut ca hotararea primei instante este temeinica si legala.


Motivul de recurs vizand incalcarea dreptului la aparare nu poate fi retinut. Din incheierea de sedinta de la termenul din data de 13 09 2011, reiese ca prima instanta a admis cererea de amanare in vederea pregatirii apararii formulata de recurenta-parata, fixand un nou termen pentru data de 11 10 2011, la care insa nu s-a prezentat niciun reprezentant al recurentei, desi aceasta avea termenul in cunostinta prin semnarea dovezii de citare de la fila 21, in baza art.153 alin.1 C.proc.civ.


Necompetenta teritoriala a primei instante, care oricum ca regim juridic este de ordine privata intemeiata pe art.10 pct.5 C.proc.civ., nu poate fi invocata pentru prima oara in cadrul recursului de catre recurenta-parata. Art.1591 alin.3 C.proc.civ. prevede neechivoc ca aceasta exceptie se poate invoca numai de catre parat prin intampinare sau, cand intampinarea nu este obligatorie, cel mai tarziu la prima zi de infatisare, ceea ce nu s-a facut de catre recurenta.


De la fila 27 din dosarul primei instante, reiese ca intimata-reclamanta si-a precizat cuantumul pretentiei in sensul micsorarii ei, ceea ce in baza art.132 alin.2 pct.2 C.proc.civ. nu se considera modificare de actiune, astfel incat nu se punea problema comunicarii ei, iar prima instanta a admis actiunea astfel cum a fost ea precizata si nu in parte asa cum se sustine prin cererea de recurs. Din considerentele sentintei rezulta atat probele pe care ea se intemeiaza, adica facturile acceptate de recurenta cat si o plata partiala efectuata din creanta initial pretinsa.


Pentru considerentele expuse,tribunalul a respins recursul formulat de recurenta SC R.L.N. SRL in contradictoriu cu intimata SC Z. T. SRL impotriva sentintei civile nr.9923 din 11 10 2011 pronuntata de Judecatoria Arad.


Pronuntata de: Tribunalul Arad, Decizia nr. 21 din 17.01.2012


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Arad    Exceptie de necompetenta teritoriala    Obligatii comerciale    Dreptul la aparare    Locul incheierii contractului
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ - Decizia nr. 14/2019 dispozitiile art. 43 alin. (2) din Codul penal presupun ca toate infractiunile concurente sa fie savarsite dupa condamnarea definitiva neexecutata sau executata partial
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia CCR nr. 778/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 19 alin. (2) din OUG nr. 51/2008
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia ICCJ nr. 10/2019: in cazul nedepunerii armei la un armurier autorizat dupa expirarea permisului de arma, arma si munitia intra sub incidenta confiscarii speciale chiar daca a fost dispusa clasarea.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 10/2019: participantul la comiterea unei infractiuni care a fost judecat separat de ceilalti participanti si audiat ulterior ca martor, in cauza disjunsa, nu poate avea calitatea de subiect activ al infractiunii de marturie mincinoasa
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ: actiunea de conducere a unui vehicul, astfel cum este prevazuta de art. 336 din Codul penal, nu presupune in mod necesar punerea in miscare a vehiculului prin actionarea sistemelor de autopropulsie.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ-dezlegare chestiune de drept. Intreprinderea individuala nu are calitatea de persoana juridica si nu poate raspunde penal in conditiile art. 135 Cod penal
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Act administrativ. Suspendarea executarii. Ordonanta presedintiala. Inadmisibilitate.
Pronuntaţă de: Decizia nr.1648 din 15 martie 2005, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal

Dreptul de aparare. Ascultarea inculpatului de catre instanta de apel
Pronuntaţă de: I.C.C.J., sectia penala, decizia nr. 6263 din 27 octombrie 2006

Daune produse prin neeliberarea la timp a carnetului de munca. Competenta solutionarii in prima instanta a actiunii. Conflict de competenta.
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 3083 din 18 aprilie 2005.Articole Juridice

Momentul pana la care poate fi emisa decizia de sanctionare disciplinara. Doctrina si practica relevante
Sursa: Irina Maria Diculescu

Clauza de neconcurenta in contractele de munca. Aplicabilitate practica. Solutii jurisprudentiale
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim