Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Mediere » Indeplinirea procedurii medierii. Reziliere contract de intretinere

Indeplinirea procedurii medierii. Reziliere contract de intretinere

  Publicat: 12 Mar 2013       7313 citiri        Secţiunea: Mediere  


Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Pe rol fiind judecarea cererii formulata de reclamantul BV, in contradictoriu cu paratii MD si MV, avand ca obiect de intretinere.

Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act procedural prin care organul de urmarire penala, instanta de judecata, in procese penale sau civile, ori alt organ de jurisdictie dispune ca o persoana sa se prezinte in fata sa la o data determinata, in legatura cu un proces.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Posibilitate acordata, de catre Comisie, partilor carora aceasta le-a comunicat obiectiunile privind incalcarea dreptului comunitar al concurentei, de a-si face cunoscut punctul de vedere.
In materie civila, potrivit C.proc. civ., nu pot fi ascultati ca martori :
Posibilitate acordata, de catre Comisie, partilor carora aceasta le-a comunicat obiectiunile privind incalcarea dreptului comunitar al concurentei, de a-si face cunoscut punctul de vedere.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Reglementate in sectiunea I, cap. II, t. II, C. proc. pen., partea speciala;
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
In considerarea unei anumite persoane, expresie latina care defineste actele juridice la incheierea carora elementul determinant l-au constituit aptitudinile,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Mijloc de proba in procesul civil, si, in mod corespunzator, in litigiul de munca, constand in intrebari formulate de una din parti sau de instanta, din oficiu, pentru obtinerea marturisirii celeilalte parti, cu privire la faptele care fac obiectul judecatii.
Mijloc de proba in procesul civil, si, in mod corespunzator, in litigiul de munca, constand in intrebari formulate de una din parti sau de instanta, din oficiu, pentru obtinerea marturisirii celeilalte parti, cu privire la faptele care fac obiectul judecatii.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Oficiu electoral - organism electoral constituit la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti, fara a avea atributia de a constata rezultatele alegerilor la acel nivel,
Este persoana care are cunostinta despre o fapta sau o imprejurare de natura sa serveasca la aflarea adevarului in procesul penal, avand obligatia de a se prezenta la chemarea organelor judiciare, de a depune marturie si de a relata adevarul si numai adevarul.
Suma care se plateste periodic de catre titulsrul unei obligatii legale de
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este persoana care are cunostinta despre o fapta sau o imprejurare de natura sa serveasca la aflarea adevarului in procesul penal, avand obligatia de a se prezenta la chemarea organelor judiciare, de a depune marturie si de a relata adevarul si numai adevarul.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):

Vazand dispozitiile art. 6 din Legea nr. 192/2006 cu privire la mediere si profesia de mediator, modificata prin Legea nr. 370/2009 si O.G. nr. 13/2010, precum si obiectul cauzei, instanta face cunoscut partilor ca au posibilitatea sa se adreseze unui mediator autorizat, in orice faza a procesului, in vederea solutionarii pe aceasta cale a litigiului nascut intre ele.

Procedura de citare legal indeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de catre grefierul de sedinta, care invedereaza instantei faptul ca s-au depus note scrise de catre reclamant.

Paratul MD depune la dosar un bilet de iesire din spital.

Instanta pune in discutia partilor exceptia autoritatii de lucru judecat invocata de catre parati in notele de sedinta depuse la dosar la termenul anterior.

Paratii solicita admiterea exceptiei intrucat s-au mai judecat in anul 2003.

Reclamantul solicita respingerea exceptiei.

Instanta respinge exceptia autoritatii de lucru judecat invocata de catre parati, intrucat obligatia de intretinere este una continua, iar reclamantul a invocat in sustinerea pretentiilor sale aspecte ulterioare celor avute in vedere de instanta in dosarul 121116/2003, care s-a pronuntat asupra cererii formulata de reclamantul Bobina Vasile, in contradictoriu cu paratii MD si MV, avand ca obiect de intretinere.

Reclamantul precizeaza ca renunta la audierea unuia dintre martorii propusi si precizeaza ca in sala se afla numitul Bobina Constantin pe care il propune ca martor .

Paratul MD solicita ascultarea martorilor VV si PL pe care arata ca i-a adus necitati.

Instanta, in temeiul art. 186 Cpc, procedeaza la audierea martorilor BC, VV si PL sub prestare de juramant, declaratiile acestora fiind consemnate si atasate la dosarul cauzei.

Nemaifiind alte cereri de formulat, probe de administrat sau exceptii de invocat, instanta constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul pe fond .

Reclamantul BV, solicita sa se admita actiunea astfel cum a fost formulata si precizata.

Paratul MD, personal, avand cuvantul pe fondul cauzei, solicita respingerea actiunii, avand in vedere faptul ca acesta si-a indeplinit obligatiile asumate.

Parata MV, personal, avand cuvantul pe fondul cauzei, solicita respingerea actiunii.

INSTANTA, Deliberand, instanta constata urmatoarele:

Prin actiunea inregistrata la data de 06.04.2012, pe rolul Judecatoriei Tg.-Jiu sub numarul 4957/318/2012, reclamantul BV a chemat in judecata pe paratii MD si MV, solicitand instantei ca prin sentinta ce se va pronunta sa se dispuna rezolutiunea contractului de intretinere autentificat sub nr. 5165/09.12.1999 incheiat intre parti.

In motivarea actiunii, reclamantul a aratat ca paratii nu si-au indeplinit obligatiile asumate prin contract, el fiind nevoit sa se descurce singur, atat cat starea de sanatate ii permite avand in vedere faptul ca are 90 de ani.

In dovedire, reclamantul a depus in xerocopie la dosarul cauzei contractul de intretinere autentificat sub nr. 5165/09.12.1999 incheiat intre parti.

Legal citati, cu mentiunea de a depune intampinare, nu au inregistrat acest act procedural la dosar, dar s-au prezentat in fata instantei pentru a formula aparari, depunand si note de sedinta.

In cauza instanta a administrat proba testimoniala, fiind audiati martorii BC, la propunerea reclamantului si VV si PL, la propunerea paratilor, declaratiile acestora fiind consemnate si atasate la dosarul cauzei si proba cu interogatoriul administrat din oficiu reclamantului si paratului MD, raspunsurile acestora fiind atasate la dosarul cauzei.

Analizand materialul probator administrat in cauza, instanta retine urmatoarele:

Pentru considerentele expuse in practicau prezentei sentinte, instanta a respins exceptia autoritatii de lucru judecat invocata de catre parati.

Prin contractul de intretinere autentificat sub nr. 5165/09.12.1999 reclamantul BV, impreuna cu sotia sa BM, in prezent decedata, s-au obligat sa instraineze catre paratii MD si MV imobilul situat in comuna ..., compus din teren in suprafata de 380 mp, casa de locuit cu doua camere si o anexa gospodareasca compusa din trei incaperi, iar debitorii contractului s-au obligat sa asigure creditorilor intretinerea pe tot timpul vietii, imbracaminte, locuinta, hrana, tratament medicamentos si cu tot ce este necesar unui trai decent, iar dupa deces sa-i inmormanteze dupa obiceiul locului. Contractul de intretinere este un contract cu titlu oneros, aleatoriu, sinalagmatic, translativ de proprietate prin care una din parti instraineaza un bun, iar cealalta parte se obliga sa ii asigure intretinerea in natura (de regula, hrana, imbracaminte, ingrijiri medicale, etc) pe timpul cat va trai, iar dupa moarte sa o inmormanteze.

Instanta constata asadar ca, in lipsa de reglementari speciale, obligatiile partilor contractante dintr-un contract de intretinere trebuie executate potrivit regulilor generale referitoare la executarea obligatiilor. Debitorul intretinerii este obligat astfel sa acorde ingrijirea in natura in conditiile prevazute in contract, iar in lipsa unor stipulatii speciale potrivit regulilor aplicabile obligatiilor de a face contractate intuitu personae.

In caz de neexecutare culpabila a obligatiei de intretinere, sanctiunea care intervine este rezolutiunea contractului de intretinere, contract nenumit caruia ii sunt aplicabile regulile generale din materia dreptului obligatiilor (in speta art. 1020-1021 C.civ.). Un asemenea contract, nefiind reglementat de Codul civil, nu este insa nici pus la indoiala, prin art. 5 din Codul civil fiind interzise numai conventiile contrare ordinii publice si bunelor moravuri. Chiar daca intre parti a fost incheiat un contract aleatoriu, sunt aplicabile regulile generale prevazute de art. 1020 C.civ, conditia rezolutorie fiind pusa la indemana oricareia dintre partile contractante, atunci cand cealalta parte nu-si respecta obligatiile asumate.

Prestarea intretinerii reprezinta, in sarcina debitorului, o obligatie de a face, cu caracter strict personal, care, in caz de neexecutare, determina rezolutiunea contractului respectiv, potrivit art. 1020 C.civ.

Instanta retine din administrarea probei testimoniale coroborata cu raspunsurile la interogatoriu ale reclamantului Bobina Vasile ca paratii MD si MV si-au indeplinit in mod corespunzator obligatiile asumate.

Astfel, din declaratiile martorilor VV si PL care se coroboreaza intre ele, precum si cu raspunsurile la interogatoriu ale reclamantului rezulta ca paratii si-au indeplinit obligatiile de intretinere in sensul ca au asigurat, ingrijirea reclamantului, prin spalarea rufelor murdare, transportarea acestuia la spital pentru a primi ingrijiri medicale.

De asemenea, ambii martori au declarat ca reclamantul refuza sa mai primeasca ingrijire de la parati, aspect confirmat si de raspunsurile reclamantului la interogatoriul administrat din oficiu .

Instanta retine ca martorul propus de catre reclamant, BC, a aratat ca l-a ajutat pe reclamant in diferite ocazii si ca nu cunoaste daca paratii l-au ingrijit sau nu pe reclamant, precizand doar faptul ca in perioada iernii nu au locuit cu reclamantul si ca acesta se poate intretine singur intrucat are pensie .

Este adevarat ca in ultimul timp paratii nu au mai asigurat reclamantului ingrijire, insa acest lucru s-a datorat exclusiv refuzului reclamantului, asa cum a recunoscut la interogatoriu, recunoastere care sub aspect juridic are valoarea probatorie a unei marturisiri judiciare provocate, in conditiile art.1204-1206 C.civ., acesta declarand ca nu primeste mancare intrucat ii este frica ca este otravita.

Cat priveste sustinerea reclamantului ca a fost lasat sa stea in ger pe perioada iernii, instanta retine ca aceasta nu a fost dovedita, martorul PL, precizand ca a fost rugat de parata sa il ia la bloc, dar a refuzat. Fiind ascultat de catre instanta, reclamantul a aratat ca nu isi aduce aminte sa fi fost invitat sa stea la bloc, insa nu vrea sa stea la bloc intrucat nu ii convine acest lucru.

Fata de considerentele expuse mai sus, avand in vedere faptul ca in speta nu s-a reusit a se proba ca paratii MD si MV nu si-ar fi indeplinit obligatia de intretinere fata de reclamant, din contra, din intreg materialul probator administrat in cauza rezultand ca si-au indeplinit obligatiile contractuale, reclamantul fiind cel care a refuzat in ultimul timp primirea intretinerii, instanta va respinge cererea dedusa judecatii ca neintemeiata.

In temeiul dispozitiilor art.274 alin.1 C.proc.civ. se va lua act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata .

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE


Respinge exceptia autoritatii de lucru judecat invocata de catre parati.
Respinge actiunea civila formulata de reclamantul BV, in contradictoriu cu paratii MD SI MV, avand ca obiect de intretinere.
Ia act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata .
Cu recurs.
Pronuntata de: Judecatoria Targu-Jiu - Sentinta civila nr. 8648 din 08-mai-2012


Citeşte mai multe despre:    Mediere    Mediator    Legea 192/2006    Obiectul medierii
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Obligativitatea executarii clauzelor din contractele colective de munca. Instanta de judecata nu se poate abate de la vointa partilor
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 5551/2019

Perioada petrecuta in consemn la dispozitia si la sediul angajatorului. Timp de lucru
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Decizia civila nr. 2777 din data de 23.11.2019

Rezolutiunea contractului intervine pentru neexecutarea contractului, cu daune-interese in favoarea creditorului, daca acestea i se cuvin
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1936 din 29 octombrie 2019

ICCJ: Cu privire la rezolvarea aspectelor accesorii divortului, instanta de judecata poate consfinti acordul de mediere avand acest obiect.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Titularii dreptului de proprietate privata afectati de capacitatile energetice pot pretinde indemnizatii pentru lipsa de folosinta numai in masura in care capacitatile energetice au fost realizate dupa intrarea in vigoare a Legii energiei electrice nr. 13/2007
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Efectele motivarii implicite a unor capete de cerere sau cereri aditionale sau incidentale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 1025/2019

Scopul activitatii de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare. Insolventa beneficiar
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1737/2019

Procedura prealabila este obligatorie ori de cate ori legea speciala prevede dreptul partii de a se adresa instantei de contencios administrativ
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 2271/2016

In cazul in care hotararea a fost atacata cu apel numai partial, partea din hotarare care nu a fost supusa apelului dobandeste autoritate de lucru judecat
Pronuntaţă de: ICCJ Decizia nr. 1025/2019

Decizia CCR nr. 466/2019 - admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum si a Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a RomanieiArticole Juridice

Un serviciu care pune in legatura directa, prin intermediul unei aplicatii electronice, clienti si soferi de taxi constituie un serviciu al societatii informationale din moment ce nu reprezinta o parte integranta dintr-un serviciu global al carui element principal ar fi o prestatie de transport
Sursa: EuroAvocatura.ro

Contract individual de munca, Model 2021. PDF si Word editabil
Sursa: MCP Cabinet avocati

Particularitati privind procedura concilierii in litigiile de munca
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Procedura concilierii conflictelor de munca. Suspendarea termenelor de solutionare a conflictelor de munca pe durata concilierii
Sursa: avocat Ioana Emilia | MCP Cabinet avocati

Consultantul extern specializat in legislatia muncii. Calitate, atributii si responsabilitati
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Updatarea Regulamentului intern al angajatorului cu procedura de solutionare amiabila a conflictelor de munca
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati.

Restituirea taxei de timbru in ipoteza solutionarii litigiilor civile pe calea medierii
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati