Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Mediere » Acord de mediere efectuat in cadrul procedurii de insolventa

Acord de mediere efectuat in cadrul procedurii de insolventa

  Publicat: 12 Mar 2013       5660 citiri        Secţiunea: Mediere  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Prin sentinta comerciala nr. 595 din 17.02.2009, pronuntata in dosarul nr(...) al Tribunalul Comercial Cluj s-a admis cererea formulata de creditoarea (...) T. (...) SRL B, si in consecinta:

Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Inregistrare sistematica a informatiilor privind situatia patrimoniala si a rezultatelor obtinute de catre un agent economico-social, atat pentru necesitatile acestuia cat si pentru relatiile cu asociatii sau actionarii,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Comunicare scrisa, adresata ardesata direct sau prin executorul judecatoresc, prin care se cere debitorului executarea obligatiei scadente.
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Act juridic prin care reclamantul se desista la judecata.
Sintagma ce desemneaza creanta cu scadenta implinita, deci a carei executare, la nevoie chiar silita, poate fi ceruta de catre creditor.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Termen care defineste creanta
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Desfiintare a unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel).
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Termen care defineste creanta
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Parte din pasivul unei companii care reprezinta datoriile (pe teren scurt, mediu si lung), adica sumele a caror rambursare o vor cere creditorii.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Partea finala a hotararii pronuntata de catre un organ de jurisdictie,care cuprinde solutia data cauzei.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Oficiu electoral - organism electoral constituit la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti, fara a avea atributia de a constata rezultatele alegerilor la acel nivel,
Partea finala a hotararii pronuntata de catre un organ de jurisdictie,care cuprinde solutia data cauzei.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Activitatea organizata sau autorizata de o autoritate publica, in scopul satisfacerii, dupa caz, a unui interes public.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Partea finala a hotararii pronuntata de catre un organ de jurisdictie,care cuprinde solutia data cauzei.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Desfiintare a unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel).
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Desfiintare a unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel).
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.

S-a dispus deschiderea procedurii generale a insolventei fata de debitoarea (...) U. D. SRL Campia U..

S-a desemnat in calitate de administrator judiciar CABINETUL INDIVIDUAL DE PRACTICIAN IN INSOLVENTA N. H..

A fost obligata debitoarea, prin reprezentantul legal, sa depuna la dosar, in termen de 10 zile de la data prezentei hotarari, toate actele prev. de art.28 din Legea nr.85/2006, sub sanctiunea prev. de art.147 din acelasi act normativ.

S-a dispus ridicarea dreptului de administrare al debitoarei.

S-a dispus indisponibilizarea partilor sociale ale asociatilor societatii debitoare si inscrierea acestei mentiuni in registrele de evidenta .

S-a dispus in sarcina administratorului judiciar efectuarea notificarilor prev. de art.61.

S-a stabilit in sarcina adunarii generale a asociatilor debitoarei obligatia de a desemna, pe cheltuiala sa, administratorul special, conform prev. art.18 alin.1 din Legea nr.85/2006, care va indeplini atributiile prev. de art.18 alin.2.

In motivarea sentintei se retine ca prin cererea inregistrata la data de 16 ianuarie 2009, creditoarea (...) T. (...) SRL a solicitat deschiderea procedurii insolventei fata de debitoarea (...) U. D. SRL, apreciind ca aceasta societate se afla in stare de insolventa si nu mai poate face fata obligatiilor sale comerciale, invocand existenta unei creante certe, lichide si exigibile in cuantum de 97.250 lei, cererea fiind intemeiata pe disp. art. 31 din Legea nr.85/2006.

Cererea creditoarei a fost comunicata debitoarei, iar la data de 28 ianuarie 2009 debitoarea a formulat contestatie, solicitand respingerea cererii creditoarei, contestand starea de insolventa, aratand ca face plati zilnice si a incheiat cu creditoarea acordul de mediere la biroul mediatorului H. E. cu nr. de autorizatie 273/25.07.2008. S-a aratat ca prin acordul de mediere incheiat intre parti la data de 20.01.2009, debitoarea a hotarat sa achite suma de 97.250 lei in trei transe, mentionandu-se faptul ca creditoarea renunta la orice fel de pretentii impotriva debitoarei pe perioada achitarii debitului.

S-a mai aratat ca concomitent cu introducerea cererii de deschidere a procedurii insolventei creditoarea a mai inregistrat pe rolul J u d e c a t o r i e i T u r d a o cerere de emitere a somatiei de plata care are ca termen de judecata data de 12.02.2009, solicitand plata aceleiasi sume. Neintelegerile cu creditoarea privind achitarea acestei sume au fost rezolvate intre timp, debitoarea facand dovada faptului ca are de incasat la randul ei de la alte societati comerciale sume mai mari decat aceea pe care trebuie sa o achite creditoarei, astfel ca intre parti s-a incheiat acordul de mediere aratat. debitoarea arata ca admiterea cererii creditoarei ar perturba in mod grav activitatea societatii debitoare si ar crea multiple probleme si in ceea ce priveste angajatii societatii si contractele in derulare.

Potrivit art.58 din Legea nr.192/2006, cand partile aflate in conflict au ajuns la o intelegere, se redacteaza un acord care va cuprinde toate clauzele consimtite de acestea si care are valoarea unui inscris sub semnatura privata, iar conform art.59 intelegerea partilor poate fi supusa notarului public in vederea autentificarii ori, dupa caz, incuviintarii instantei de judecata in conditiile prev. de art.63 din acelasi act normativ, respectiv se va pronunta la cererea partilor o hotarare conform disp. art.271 C.pr.civ.

In speta, anexat contestatiei sale debitoarea a depus acordul de mediere incheiat la data de 20 ianuarie 2009, deci ulterior formularii cererii de deschidere a procedurii insolventei, iar in cuprinsul acestui acord se mentioneaza ca acest inscris sub semnatura privata poate fi supus verificarii instantei de judecata - J u d e c a t o r i a T u r d a, in dosar nr(...), cu termen de judecata la 12.02.2009, instanta avand obligatia sa ia act de invoiala partilor .

Din cuprinsul contestatiei rezulta ca litigiul aflat pe rolul J u d e c a t o r i e i T u r d a are ca obiect o cerere de somatie de plata pentru aceeasi suma pentru care s-a cerut deschiderea procedurii insolventei, iar din cuprinsul acordului de mediere rezulta ca partile ar fi convenit ca suma de 97.250 lei sa fie achitata in trei transe, de cate 32.416 lei, respectiv ultima 32.418 lei, scadenta de plata a primei transe fiind la 31 ianuarie 2009.

Inscrisul anexat contestatiei nu face dovada ca debitoarea ar fi platit prima transa din creanta recunoscuta.

Pana la acest termen de judecata creditoarea nu a formulat vreo cerere de amanare sau vreo cerere de renuntare la judecata si nici nu a invederat ca i s-ar fi platit o parte din creanta .

Nici una dintre parti nu a fost prezenta in instanta si nu a facut dovada modului in care s-a pronuntat J u d e c a t o r i a T u r d a in dosarul mentionat mai sus.

In aceste conditii, judecatorul sindic nu poate aprecia ca aceasta creanta, recunoscuta de catre debitoare ca fiind certa si lichida, nu ar fi exigibila, respectiv nu poate lua act de acordul de mediere in sensul admiterii contestatiei.

Aceasta intrucat creditoarea a facut dovada faptului ca detine impotriva debitorului o creanta certa, lichida si exigibila de mai mult de 30 de zile, iar aceasta creanta depaseste valoarea prag, respectiv cuantumul minim de 10.000 RON prevazuta de lege.

Judecatorul sindic a apreciat ca debitoarea se afla in stare de insolventa, intrucat nu este in masura cu fondurile banesti disponibile sa achite datorii mai vechi de 30 de zile de la data scadentei, existand prezumtia ca aceasta a incetat platile.

Asa fiind, in temeiul art.33 alin.4 coroborat cu disp. art.31 din Legea nr. 85/2006, a dispus deschiderea procedurii generale a insolventei impotriva debitoarei (...) U. D. SRL.

Impotriva sentintei a declarat recurs U. D. SRL, solicitand admiterea recursului astfel formulat si casarea in tot a sentintei comerciale nr. 595/2009 pronuntata in sedinta publica din data de 17. 02.2009 de catre T r i b u n a l u l C o m e r c i a l C l u j, in dosarul nr(...), prin care s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolventei fata de (...) U. D. SRL.

In fapt (...) T. (...) SRL a formulat la data de 16.01.2009 o cerere de deschidere a procedurii de insolventa fata de recurenta pentru o creanta in cuantum de 97.250 lei izvorata din contractul de inchiriere nr. 37/21.05.2007 incheiat intre parti.

La data de 20.01.2009 a fost incheiat intre (...) U. D. SRL si (...) T. Ro SRL un acord de mediere cu privire la achitarea sumei de 97.250 lei de catre recurenta in favoarea creditoarei prin care partile au convenit plata sumei de 97.250 lei in 3 transe, dupa cum urmeaza:

- transa 1, in valoare de 32.416 lei, pana la data de 31.01.2009;
- transa 2, in valoare de 32.416 lei, pana la data de 28.02.2009;
- transa 3, in valoare de 32.418 lei pana la data de 31.03.2009.

La data de 20.01.2009, recurenta a formulat contestatie impotriva cererii de deschidere a procedurii, aducand la cunostinta judecatorului sindic existenta acordului de mediere incheiat intre parti si solicitand acestuia ca la pronuntarea hotararii ce o va da sa aiba in vedere masurile prevazute de c o d u l d e procedura civila privind invoiala partilor.

Referitor la neindeplinirea conditiilor prevazute de lege, recurenta arata ca, potrivit act. 3 pct.6 coroborat cu pct.12 din Legea nr. 85/2006 creditorul indreptatit a

solicita deschiderea procedurii de insolventa este acela care detine impotriva averii debitorului o creanta certa, lichida si exigibila de mai mult de 30 de zile a carei valoare este de cel putin 10.000 lei. Prin urmare, textul legal impune anumite conditii care trebuie indeplinite in vederea admiterii cererii de deschidere a procedurii insolventei. Sentinta prin care s-a dispus deschiderea procedurii prevazuta de Legea nr. 85/2006 fata de (...) U. D. SRL a fost data cu nerespectarea conditiilor prevazute in materie, fiind astfel nelegala si netemeinica.

Cu referire la lipsa caracterului exigibil al creantei, recurenta arata ca, la data de 20.01.2009 a fost incheiat intre aceasta si creditoare un acord de mediere prin care s-a convenit asupra esalonarii platii creantei in cuantum de 97.250 lei pe care creditoarea o detinea impotriva recurentei. Acest acord a intervenit ulterior datei la care a fost inregistrata cererea privind deschiderea procedurii de insolventa din partea (...) T. Ro SRL, respectiv 16.01.2009. Prin urmare, de la data la care s-a formulat cererea de deschidere a procedurii, pana la data solutionarii acesteia au intervenit modificari in ceea ce priveste starea de fapt, modificari de care, in mod nejustificat, judecatorul sindic nu a tinut cont, desi acestea erau susceptibile a schimba soarta cererii de declansare a procedurii insolventei.

Cu privire la inexistenta starii de insolventa, judecatorul sindic in mod nejustificat a considerat ca recurenta se afla in stare de insolventa prin sentinta prin care a dispus deschiderea procedurii de insolventa. Astfel, la data la care sentinta a fost pronuntata, prima transa in cuantum de 32.416 lei, singura care era scadenta fusese deja achitata de (...) U. D. SRL. B. in acest sens documentele justificative.

Examinand recursul, instanta constata ca este fondat, pentru urmatoarele considerente:
La termenul din data de 26.05.2009, instanta din oficiu a pus in discutia partilor in baza dispozitiilor art. 306 alin. 2 C.p.c. faptul ca prima instanta nu s-a pronuntat prin dispozitivul sentintei recurate cu privire la contestatia formulata de catre debitoare la cererea de deschidere a procedurii de insolventa. Potrivit textului enuntat, ,,motivele de ordine publica pot fi invocate si din oficiu de instanta de recurs, care insa este obligata sa le puna in dezbatere partilor,,. Omisiunea instantei de a se pronunta prin dispozitiv cu privire la o cerere cu a carei solutionare a fost legal investita este un motiv de ordine publica care poate fi pus in discutia partilor din oficiu . Pronuntarea prin dispozitiv cu privire la cererile procedural deduse judecatii reprezinta o obligatie a instantei legata indisolubil de realizarea actului de justitie ca serviciu public . In acest context trebuie enuntat si faptul ca doar dispozitivul unei hotarari judecatoresti produce efecte juridice, este pus in executare si intra in puterea lucrului judecat.

Prin omisiunea instantei de a se pronunta cu privire la o cerere rezulta faptul ca respectiva cerere nu a fost analizata in fond . In consecinta, instanta a solutionat procesul fara a intra in cercetarea fondului cu privire la o cerere incidentala asa cum este contestatia dedusa judecatii in cadrul procedurii speciale a insolventei.

In mod constant practica si doctrina au apreciat ca prin dispozitiv trebuie rezolvate toate cererile partilor, indiferent daca sunt cereri principale, accesorii sau incidentale. Nu este procedural ca instanta sa se pronunte selectiv, doar cu privire la unele cereri, chiar si in conditiile in care in considerente sunt analizate toate cererile. In opinia instantei de recurs, dispozitivul trebuie sa cuprinda solutia data cu privire la fiecare capat de cerere, chiar daca acel capat de cerere si-a gasit o rezolvare implicita prin solutia data altuia.

Sunt incidente dispozitiile art. 312 alin. 5 C.p.c., situatie in care se impune casarea sentintei si trimiterea cauzei spre rejudecare la T r i b u n a l u l C o m e r c i a l C l u j. Avand in vedere stransa legatura dintre cererea de deschidere a procedurii de insolventa si contestatia debitorului, determinata in principal de faptul ca solutionarea uneia dintre cele doua cereri deduse judecatii depinde indisolubil de modul de solutionare al celeilalte, instanta de recurs apreciaza ca se impune casarea in intregime a sentintei recurate si o rejudecare unitara.

Cu prilejul rejudecarii, T r i b u n a l u l C o m e r c i a l C l u j, subsecvent reanalizarii intregului probatoriu se va pronunta prin dispozitivul sentintei cu privire la toate cererile legal deduse judecatii, inclusiv cu privire la contestatia debitorului.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
D E C I D E :


Admite recursul declarat de debitoarea (...) U. D. SRL Cimpia U. impotriva sentintei comerciale nr. 595 din 17.02.2009 pronuntata in dosarul nr(...) al Tribunalul Comercial Cluj pe care o caseaza si trimite cauza spre rejudecare aceleiasi instante.
Pronuntata de: Curtea de Apel Cluj-Napoca - Decizia nr. 1824/2009 din 26-mai-2009


Citeşte mai multe despre:    Mediere    Mediator    Legea 192/2006    Obiectul medierii    Legea 85/2006    Procedura insolventei    Judecatoria Turda
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Delimitare unitati administrativ teritoriale. Atributiile instantelor judecatoresti in procedura de delimitare. Etapele delimitarii unitatilor administrativ teritoriale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 501/2 iulie 2020

Reducerea programului de lucru si a salariului in contextul reducerii temporare a activitatii impune existenta unor motive obiective care nu depind de vointa exclusiva a angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara - Decizia civila nr.135/2020

Actiune in raspundere civila delictuala. Repararea prejudiciului cauzat de emiterea unor acte administrative nelegale. Inadmisibilitate
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 1016 din 2 iunie 2020

Producerea unui prejudiciu in patrimoniul angajatorului de catre un salariat al sau este de esenta raspunderii patrimoniale. Conditii raspundere patrimoniala
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara - Decizia civila nr. 158 din data de 15 martie 2019

Raportul de audit al Curtii de Conturi nu reprezinta titlu executoriu pentru recuperarea prejudiciului de la salariat
Pronuntaţă de: Tribunalul Brasov - Sentinta civila nr. 1053/2020

Documentele mentionate in decizia de sanctionare disciplinara nu scutesc angajatorul de a descrie fapta ce reprezinta abaterea disciplinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Pitesti - Decizia civila nr. 4973 din data de 11 decembrie 2019

Constituie abuz de drept anularea deciziei de concediere pe motiv ca salariatul se afla in concediu medical. Necomunicarea dovezii concediului medical
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 2342/2020

Obiectul convocarii salariatului la cercetarea disciplinara prealabila trebuie sa corespunda faptei cercetate
Pronuntaţă de: Tribunalul Buzau - Sentinta civila nr. 103/2020

Absentele nemotivate constituie o singura abatere disciplinara cu caracter continuu
Pronuntaţă de: Tribunalul Braila - Sentinta civila nr. 490/2019Articole Juridice

Transmiterea unor date personale in cadrul unui dosar aflat pe rolul instantelor de judecata
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Instalarea unui sistem de supraveghere video de catre primarie, care nu respecta prevederile GDPR
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Dezvaluirea de date unor terti, intr-un dosar aflat pe rolul instantelor judecatoresti
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Dezvaluire pe intranet-ul institutiei de date din dosarul personal al salariatului
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Prelucrare nelegala a datelor cu caracter personal prin utilizarea unor sisteme de supraveghere audio-video portabile in activitatea politistilor locali
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

GDPR: Dezvaluirea datelor cu caracter personal ale pacientilor pe un site
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Un serviciu care pune in legatura directa, prin intermediul unei aplicatii electronice, clienti si soferi de taxi constituie un serviciu al societatii informationale din moment ce nu reprezinta o parte integranta dintr-un serviciu global al carui element principal ar fi o prestatie de transport
Sursa: EuroAvocatura.ro