Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Mediere » Acord de mediere. Desfacerea casatoriei din culpa comuna

Acord de mediere. Desfacerea casatoriei din culpa comuna

  Publicat: 14 Mar 2013       6034 citiri        Secţiunea: Mediere  


Desfacerea casatoriei prin hotarare judecatoreasca, la cererea unuia sau ambilor soti, atunci cand, datorita unor motive temeinice, raporturile dintre ei sunt atat de grav si iremediabil vatamate, incat continuarea casatoriei este vadit imposibila pentru cel care cere desfacerea ei.
S-a luat in dezbatere amanarea pronuntarii cauzei civile introdusa de reclamantul V.C.I., impotriva paratei V.R.-I., pentru divort.

Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari privind casatoria si familia, rudenia, ocrotirea celor lipsiti de capacitate, a celor cu capacitate restransa si a altor persoane.
Document care justifica primirea unei sume de bani. Constituie un act justificativ de inregistrare a sumelor incasate in registrul de casa si in contabilitate.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Document care justifica primirea unei sume de bani. Constituie un act justificativ de inregistrare a sumelor incasate in registrul de casa si in contabilitate.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Desfacerea casatoriei prin hotarare judecatoreasca, la cererea unuia sau ambilor soti, atunci cand, datorita unor motive temeinice, raporturile dintre ei sunt atat de grav si iremediabil vatamate, incat continuarea casatoriei este vadit imposibila pentru cel care cere desfacerea ei.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie în baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, în schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
(comunitate de bunuri) Regim stabilit de lege sau prin invoiala partilor cu privire la bunurile lor.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Document care justifica primirea unei sume de bani. Constituie un act justificativ de inregistrare a sumelor incasate in registrul de casa si in contabilitate.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Document care justifica primirea unei sume de bani. Constituie un act justificativ de inregistrare a sumelor incasate in registrul de casa si in contabilitate.
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;


Mersul dezbaterilor si sustinerile partilor au fost consemnate in incheierea de amanare a pronuntarii din data de 21 decembrie 2009, care face parte integranta din prezenta sentinta.


JUDECATORIA,


Asupra actiunii civile de fata:


Prin actiunea inregistrata la aceasta instanta sub nr. 7579/278 din data de 11 septembrie 2009, reclamantul V.C.I, a chemat in judecata pe parata V.R.-I., si a solicitat ca, prin sentinta ce se va pronunta, sa se dispuna desfacerea casatoriei incheiata de parti din vina ambilor soti, incredintarea minorei O., nascuta la data de X mamei, cu obligarea lui la plata unei pensii de intretinere in favoarea ei, stabilirea unui program, in limitele caruia sa poata pastra legatura cu minora, si revenirea paratei la numele avut anterior incheierii casatoriei. A solicitat si obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata .


In motivarea actiunii sale, reclamantul a aratat in esenta ca relatia de casatorie s-a deteriorat dupa nasterea minorei, parata locuind mai mult la parintii ei, care au influentat-o negativ in ceea ce-l priveste, ca parata a inceput sa-i vorbeasca jignitor, conflictele dintre parti accentuandu-se in ultimii doi ani. A mai aratat ca, de cateva luni, partile nu mai convietuiesc, parata neglijeaza menajul, aceasta lipseste frecvent din locuinta si ca, in timpul convietuirii, nu i-a permis sa mentina legatura cu parintii sai.


In drept, a invocat dispozitiile art. 112 din Codul de procedura civila, art. 38. 40, 42, 43, 86 si 94 din Codul familiei.


Actiunea a fost legal timbrata, cu suma de 30 lei, cu chitanta nr. B din data de 11 septembrie 2009 si timbru judiciar in valoare de 0,30 lei.


Ulterior, reclamantul a precizat actiunea, in sensul ca a solicitat si impa bunurilor dobandit pe durata casatoriei, prevazute in cuprinsul completarii de in valoare totala c 30.000 lei.


Precizarea de actiune a fost legal timbrata cu suma de 900 lei, cu chitanta nr. A din data de 16 decembrie 2009, si timbru judiciar in valoare de 5 lei.


Parata a formulat intampinare, prin care a aratat ca este de acord cu desfacerea casatoriei, incredintarea minorei spre crestere si educare si obligarea reclamantului la plata unei pensii de intretinere in favoarea ei, in cuantum de 25% din venitul net lunar, si doar partial cu privire la programul de vizita propus de reclamant.


In motivarea intampinarii, parata a aratat ca, dupa nasterea minorei, reclamantul a inceput sa manifeste o atitudine lipsita de afectiune fata de ea si, in urma cu cateva luni, i-a cerut sa se separeu in camere diferite.


A mai aratat ca reclamantul a informat-o ca are o alta relatie, lipseste mult de acasa si ca, de minora rezultata din casatorie, ea este cea care s-a ocupat mai mult.


In drept, intampinarea nu a fost motivata.


Din analiza actelor si lucrarilor de la dosar, respectiv: copia certificatului de casatoriei, copia certificatului de nastere al minorei, ancheta sociala, adeverintele privind veniturile, declaratiile martorilor D.A., P.I., contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr. A/B octombrie 2005 de B.N.P. R.D., certificatul de inmatriculare al autoturismului, extras C.F. P, procesul-verbal incheiat la data de 16 decembrie 2009, cu ocazia incheierii procedurii de mediere, intermediate de E.P., in calitate de mediator, se retin in fapt urmatoarele:


Partile au incheiat casatoria la data de 30 octombrie 2004, inregistrata sub nr. X in registrul starii civile al Primariei municipiului Vulcan, judetul Hunedoara. Din casatoria lor a rezultat minora V.O., nascuta la data de X. La incheierea casatoriei, partile au convenit sa poarte numele sotului. intre parti exista neintelegeri, determiA¬nate de ambele, care fac cu neputinta continuarea casatoriei, in sensul art. 38 din Codul familiei, care insa nu vor fi relevate, acestea solicitand, in conformitate cu dispozitiile art. 617 alin. (2) din Codul de procedura civila, ca hotararea sa nu se motiveze.


In cursul solutionarii actiunii, partile au inteles sa o solutioneze pe cale amiabila, sens in care au apelat, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 192/2006, la procedura medierii, intermediate de E.P., mediator in cadrul Consiliului de Mediere Deva.


In urma procedurii de mediere, partile au incheiat un acord, consfintit in procesul-verbal de solutionare din data de 16 decembrie 2009, depus la dosar, acestea solicitand instantei la termenul de judecata din data de 21 decembrie 2009 sa ia act de el.


Asa fiind, vazand si dispozitiile art. 61, 63,64 alin. (2) din Legea nr. 192/2006, urmeaza a se dispune admiterea actiunii, si a se lua act de intelegerea partilor.


In temeiul art. 63 alin. (2) din aceeasi lege, se va dispune restituirea catre reclamant a taxelor judiciare de timbru achitate.


PENTRU ACESTE MOTIVE, IN NUMELE LEGII, HOTARASTE:


Admite actiunea civila, asa cum a fost formulata si precizata, introdusa de reclamantul V.C.I. impotriva paratei V.R.-I. si, in consecinta:


Ia act de intelegerea partilor intervenita in urma procedurii de mediere, intermediata de mediator E.P., in calitate de mediator in cadrul Consiliului de Mediere Deva, consfintita in procesul-verbal de solutionare incheiat la data de 16 decembrie 2009, avand urmatorul continut:
Subsemnatii V.C.I, si V.R.-I. declaram ca, in urma procedurii de mediere intermediate de E.P., in calitate de mediator, am ajuns la o intelegere privind litigiul ce face obiectul dosarului nr. 7579/278/2009 al Judecatoriei Petrosani.


In urma acestui acord am stabilit urmatoarele:


Suntem de acord cu desfacerea casatoriei, ce a fost incheiata la data de 30 noiembrie 2004, la Primaria municipiului Vulcan, inregistrata sub nr. X, din vina ambelor parti.


Doamna V.R.-I. va pastra numele dobandit prin casatorie, respectiv acela de ``V.".


De comun acord, stabilim ca fiica noastra V.O., nascuta la X, sa fie incredintata spre crestere si educare mamei sale, V.R.-I..


Minora sa primeasca o pensie de intretinere, in cota de 25% din venitul net lunar, pe care il realizeaza domnul V.C.I., incepand cu luna septembrie 2009 si pana la majoratul acesteia.


Programul de pastrare a legaturilor parintesti cu minora va fi bilunar, in prima si a treia saptamana a fiecarei luni, de sambata de la ora 10,00, pana sambata la ora 14,00, iar in vacanta de vara 1 saptamana in timpul concediului de odihna al tatalui.


Ambele parti solicitam ca hotararea de divort ce urmeaza a se pronunta sa nu fie motivata.


Bunurile comune dobandite sub durata casatoriei vor fi impartite dupa cum urmeaza:


in lotul doamnei V.R.-I. va fi inclusa o casa compusa din 3 camere + bucatarie + hol + baie + bucatarie de vara + sopron + suprafata de teren de 500 mp, inscrise in C.F., A+1,2,3, nr. cadastral X, in valoare de 26.000 lei.


In lotul domnului V.C.I. vor fi incluse un autoturism ARO 244 de culoare gri, inmatriculat sub nr. X, an fabricatie 1996, in valoare de 2500 lei si o remorca marca ``Padis" de culoare rosu, inmatriculata sub nr. X, an fabricatie 1982, in valoare de 1500 lei.


Subsemnatul V.C.I. sunt de acord ca, dupa ramanerea definitiva a hotararii ce se va pronunta in dosarul nr. 7579/278/2009, sa se opereze in privinta proprietatii imobilului casa si teren, cuvenitele modificari in evidentele de publicitate imobiliara si cadastru, urmand a se inscrise dreptul de proprietate asupra imobilului situat in X, intabulat in C.F., A+1,2,3, nr. cadastral X in cota de 1/1, in favoarea doamnei V.R.-I..


Prezentul acord de mediere stinge orice litigiu, atat pentru prezent, cat si pentru viitor, reprezinta vointa noastra libera si neviciata, ambele parti recunoastem ca singurele bunuri comune achizitionate in timpul casatoriei sunt cele mai sus aratate, drept pentru care ne vom prezenta in fata instantei si vom solicita sa se pronunte o hotarare, potrivit dispozitiilor art. 271 din Codul de procedura civila.


Dispune restituirea catre reclamant a taxei de timbru in suma de 39 lei achitata cu chitanta nr.X din 11 septembrie 2009 si a taxei de timbru de 900 lei, achitata cu chitanta nr. A din 16 decembrie 2009.


Compenseaza cheltuielile de judecata.


Cu recurs in 30 zile de la comunicare .


Pronuntata in sedinta publica, azi 24 decembrie 2009.

Pronuntata de: Judecatoria Petrosani, Sentinta civila nr. 6576 din 24.12.2009


Citeşte mai multe despre:    Judecatoria Petrosani    Acord de mediere    Desfacerea casatoriei    Pensie de intretinere
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Prejudiciul cauzat de mai multi salariati angajatorului.Dovedirea masurii in care fiecare salariat a contribuit la cauzarea prejudiciului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel ALBA IULIA – Decizia nr. 755/30.05.2019

Rezolutiunea contractului intervine pentru neexecutarea contractului, cu daune-interese in favoarea creditorului, daca acestea i se cuvin
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1936 din 29 octombrie 2019

In cazul conflictului negativ de competenta instanta de trimitere nu poate analiza din nou exceptia de necompetenta de ordine privata
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1054 din 2 aprilie 2015

Cerere de consfintire a unui acord de mediere avand ca obiect iesirea din indiviziune asupra unui imobil. Competenta teritoriala
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 1968 din 18 iunie 2014

Acord de mediere. Iesire din indiviziune. Depunerea inscrisurilor doveditoare de catre mediatorul partilor
Pronuntaţă de: Judecatoria Pucioasa, Sentinta civila nr. 1470 din 17.12.2010

Acord de mediere investit cu formula executorie. Partaj bunuri dobandite in timpul casatoriei desfacute prin divort
Pronuntaţă de: Judecatoria Targoviste, Sentinta civila nr. 827 din 28.02.2011

Acord de mediere privind recuperarea de catre Casa Judeteana de Pensii a sumelor platite cu titlu de pensie de urmas
Pronuntaţă de: Tribunalul Dambovita, Sectia civila, Sentinta civila nr. 774 din 27.04.2010

Acord de mediere. Reincredintarea minorului si sistarea pensiei de intretinere
Pronuntaţă de: Judecatoria Ramnic Sarat, Sentinta civila nr. 662 din 18.03.2011

Mediere. Partajarea bunuri comune
Pronuntaţă de: Judecatoria Iasi

Solutionarea pe cale amiabila a laturii civile a cauzei printr-un acord de mediere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Pitesti - Decizia penala nr.74/R din 27 ianuarie 201Articole Juridice

RECHIZITORIUL conform Noului cod de procedura penala
Sursa: EuroAvocatura.ro

ORDONANTA renuntare la urmarire penala dupa inceperea urmaririi penale cand autorul faptei nu este cunoscut
Sursa: EuroAvocatura.ro

Obiectul, exercitarea si conditiile de punere in miscare sau de exercitare a actiunii penale. Art. 14 - 15 - NCPP
Sursa: EuroAvocatura.ro

Cazurile care impiedica punerea in miscare si exercitarea actiunii penale. Art. 16 - NCPP
Sursa: EuroAvocatura.ro

Tranzactia, medierea si recunoasterea pretentiilor civile. Art. 23 - NCPP
Sursa: EuroAvocatura.ro

Suspendarea judecatii. Art. 367 - NCPP
Sursa: EuroAvocatura.ro

Acordul de recunoastere a vinovatiei. Art. 478 - 488 - NCPP
Sursa: EuroAvocatura.ro