Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Daune morale pentru suferintele pricinuite cu ocazia deportarii in Transnistria. Prescriptie

Daune morale pentru suferintele pricinuite cu ocazia deportarii in Transnistria. Prescriptie

  Publicat: 19 Mar 2013       2674 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Gorj sub nr. 8226/95/2011 reclamantul F.D. a chemat in judecata Statul Roman prin Ministerul Finantelor Publice Bucuresti solicitand daune morale pentru suferintele pricinuite tatalui sau, respectiv bunicilor sai cu ocazia deportarii in Transnistria (Bug) pe motive etnice, in perioada regimului Antonescu, in cuantum de 520.000 Ron.

Camera inferioara a Parlamentului englez,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
(Acting in concert) Atunci cand doi sau mai multi investitori actioneaza in baza unei intelegeri cu scopul atingerii unui obiectiv comun - de exemplu, obtinerea unei pozitii de control sau majoritare intr-o companie detinuta public prin cumpararea actiunilor companiei respective de pe piata secundara.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Conform Art. 73 din Legea 8/1996, autorul unui program pentru calculator beneficiaza de dreptul exclusiv de realiza si a autoriza:
Acoperire in natura sau prin echivalent banesc a prejudiciului cauzat unei persoane
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Care duce la inlaturarea efectelor unui act juridic (spre exemplu termen extinctiv).
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
(termen CNA) Drepturile obtinute de catre un radiodifuzor, în temeiul unui contract, de la organizatorul unui eveniment si/sau de la proprietarul ori, dupa caz, administratorul locului unde se desfasoara evenimentul, de la autori si de la alti detinatori de drepturi vizati,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Contracte incheiate la bursa bazate pe activele suport (subiacente), precum cele referitoare la valori mobiliare, valute selective, marfuri negociabile la bursa etc.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
(Legea 10 din 2001) 1. cu bunuri sau servicii - masura reparatorie alternativa constând in acordarea de bunuri si servicii, cu acceptul persoanei indreptatite, pâna la concurenta valorii imobilului preluat in mod abuziv.
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Principiu moral si juridic de importanta fundamentala, care impune egalitatea in drepturi si indatoriri a membrilor unei colectivitati umane,
Operatiune prin care se sting fara plata in numerar, unele datorii reciproce intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, ramanand sa se achite eventualele diferente de sume, nu in bani, ci prin simpla lor inregistrare.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Actiune ori inactiune a unei persoane fizice, sau juridice, prin care se incalca o norma de conduita obligatorie.
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
vezi Curtea Europeana a Drepturilor Omului
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Intreruperea cursului prescriptiei raspunderii penale prin indeplinirea unui act care, potrivit legii, trebuie comunicat invinuitului sau inculpatului in desfasurarea procesului penal.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel

In fapt a aratat ca, incepand cu 1 septembrie 1942 a fost ridicat de organele dictaturii instaurate, in vederea deportarii in Transnistria. impreuna cu familia au fost imbarcati in trenuri de marfa, inchise ermetic, pazite de jandarmi. Transportul s-a facut in conditii inumane, au fost supusi agresiunii fizice si verbale. Nu le-au fost satisfacute nevoile minime de viata. La destinatie au fost cazati in grajduri de vite, fara ferestre sau usi, cate 30 persoane in camera .

In concluzie, petentul a sustinut ca au fost supusi la tratamente inumane, munca fortata, infometare.

In drept au fost invocate prevederile art. 998-999 C. civ.

Tribunalul Gorj, prin sentinta civila nr. 279 din 28 iunie 2011, pronuntata in dosar nr. 8226/95/2011, a respins ca prescrisa actiunea formulata de reclamant.

Pentru a se pronunta astfel, instanta a avut in vedere urmatoarele considerente:

Potrivit art. 1 din Decretul nr. 167/1958, dreptul la actiune, avand un obiect material, se stinge prin prescriptie, daca nu a fost exercitat in termenul stabilit de lege. In speta, s-a apreciat ca repararea solicitata are natura patrimoniala, chiar daca sursa prejudiciului nu este una de acest fel. Termenul general de prescriptie pentru creante este de trei ani, conform art. 3 din acelasi act normativ.

Totodata, s-a retinut ca trebuie stabilit momentul de la care se calculeaza acest termen, respectiv care este momentul nasterii dreptului la actiune . In speta, fiind vorba despre repararea unui prejudiciu pricinuit de o fapta ilicita, in temeiul raspunderii civile delictuale, dreptul la actiune curge de la momentul cand pagubitul a cunoscut sau trebuia sa cunoasca atat paguba, cat si pe cel care raspunde de ea, conform art. 8 alin. (1) din Decretul nr. 167/1958.

In concret, in pricina de fata, instanta a apreciat ca reclamantul nu putea actiona pe parat in judecata de la momentul repatrierii, anume iulie 1944, atat timp cat regimul politic instaurat in Romania a fost unul totalitar, incat nu se poate presupune ca o persoana ar fi avut sanse sa isi valorifice drepturile .

Cunoscut fiind ca regimul totalitar a existat in Romania pana la momentul Revolutiei romane din decembrie 1989, ulterior reclamantul putea sa se adreseze instantelor judecatoresti pentru valorificarea dreptului la repararea pagubei invocate, cunoscand dupa cum rezulta din motivarea cererii de chemare in judecata atat prejudiciul suferit, cat si autorul faptei ilicite, reclamantul facand referire la regimul politic Antonescu din Romania, implicit la statul roman. Ca atare, in temeiul art. 998-999 C. civ., reclamantul trebuia sa-si exercite dreptul material la actiune in termen de trei ani cu incepere din decembrie 1989. Or, introducand actiunea abia in anul 2011, termenul de prescriptie s-a implinit, astfel ca Tribunalul a respins actiunea ca fiind prescrisa extinctiv.

Impotriva acestei sentinte a declarat apel reclamantul, solicitand desfiintarea sentintei si trimiterea cauzei spre rejudecare primei instante.

Apelul a fost apreciat de catre instanta de control judiciar ca nefondat.

Curtea de Apel, facand distinctia intre imprescriptibilitatea drepturilor nepatrimoniale si prescriptibilitatea dreptului la actiune in repararea prejudiciului moral cauzat prin vatamarea unui drept nepatrimonial, a observat ca imprescriptibilitatea drepturilor personale nepatrimoniale a fost prevazuta ca o garantie a protectiei acestor drepturi .

Instanta de apel a apreciat ca, din categoria acestor drepturi imprescriptibile, fac parte in primul rand drepturile personalitatii, drepturile morale de autor ori drepturile derivate din starea civila si capacitatea civila a persoanei, precum dreptul la munca la domiciliu, la viata, la sanatate, la libertate, principiul imprescriptibilitatii drepturilor nepatrimoniale intemeindu-se pe caracterul ``intuitu personae" si perpetuu al acelor drepturi inseparabile de persoana umana.

In speta, s-a constatat ca nu se pun in discutie asemenea drepturi personale nepatrimoniale, ci dreptul la actiunea in repararea prejudiciului moral cauzat prin vatamarea unor asemenea drepturi personale nepatrimoniale, respectiv dreptul la actiunea in repararea prejudiciului cauzat prin masura abuziva a deportarii luata de autoritatile Statului Roman in perioada 1942-1944, actiune cu caracter patrimonial.

Sustinerile apelantului reclamant in sensul ca daunele morale sunt de natura nepatrimoniala nu au fost retinute, retinandu-se, in esenta, ca daunele morale, chiar daca nu pot fi cuantificate ca in cazul daunelor materiale, au continut economic, deoarece prin promovarea actiunii se urmareste dobandirea unor despagubiri de ordin material, o compensare baneasca.

Despagubirile sunt acordate, asa cum s-a retinut in jurisprudenta CEDO, ca o reparatie pentru starea de teama, de nesiguranta cauzata prin vatamarea drepturilor personale, urmarindu-se realizarea unei satisfactii echitabile in considerarea prejudiciului material si moral, ambele apreciate in echitate.

Daunele morale, reflectandu-se in compensatie baneasca, capata un caracter pecuniar, devin un drept de creanta cu caracter patrimonial.

Curtea de Apel a mai retinut ca, prin actiunea formulata, reclamantul tinde a valorifica pretentii patrimoniale, actiunea sa fiind in reparatia patrimoniala a daunei morale, iar nu o actiune in reparatie morala.

Prin urmare, s-a apreciat ca, in cauza sunt aplicabile dispozitiile art. 8 din Decretul nr. 167/1958 - dispozitii incidente in cazul actiunii in raspundere pentru pagube cauzate prin fapta ilicita si in cazuri similare.

Regula speciala de determinare a inceputului prescriptiei extinctive, cuprinsa in art. 8 din decret se distinge prin stabilirea alternativa a doua momente de la care prescriptia poate incepe sa curga si anume, fie de la momentul subiectiv al cunoasterii pagubei si pe cel care raspunde de ea, fie de la momentul obiectiv al datei la care trebuia, dupa imprejurari, sa cunoasca aceste elemente.

Ca atare, s-a apreciat ca reclamantul putea sa promoveze actiunea, in temeiul art. 998 - 999 C. civ., incepand cu data caderii regimului totalitar, deci din 1990, asa cum corect a retinut instanta de fond .

Promovarea de catre reclamant a cererii de chemare in judecata abia in anul in 2011, cu depasirea termenului de prescriptie de 3 ani prevazut de Decretul-lege nr. 167/1958, fara a arata si dovedi ca in intervalul de timp cuprins intre anii 1990 - 2011 s-ar fi aflat intr-un caz de intrerupere sau de suspendare a cursului prescriptiei, s-a constatat ca este tardiva.

Fata de aceste considerente, Curtea de Apel Craiova, sectia I-a civila si pentru cauze cu minori si de familie, prin decizia nr. 324 din 6 octombrie 2011, a respins apelul ca nefondat.

Impotriva acestei decizii, in termen legal, a declarat recurs reclamantul.

In motivarea recursului s-au reiterat, in esenta, criticile formulate in apel, invederandu-se ca in mod gresit actiunea a fost respinsa ca tardiv formulata, intrucat daunele morale nu deriva dintr-o cerere intemeiata pe dispozitiile art. 7 alin. (2) din O.U.G. nr. 105/1999 si ca atare actiunea nu este supusa prescriptiei. Recurentul a invederat, totodata, ca a aflat abia in anul 2010 de posibilitatea de a solicita daune morale, dupa lectura unui articol in ziar.

Intimata, desi legal citata, nu a formulat intampinare.

Analizand decizia recurata din perspectiva motivelor de recurs invocate, Inalta Curte retine ca, desi recurentul nu a indicat temeiul de drept pe care il invoca in sustinerea acestora, motivele pot fi incadrate in dispozitiile art. 304 pct. 9 C. proc. civ., intrucat se invoca lipsa de temei legal a hotararii, afirmandu-se ca in cauza nu sunt incidente prevederile Decretului nr. 167/1958.

Criticile formulate de recurent sunt, in opinia Inaltei Curti, neintemeiate.

Astfel, in mod legal, s-a apreciat de catre instanta de apel ca dreptul la actiune al reclamantului este supus regulilor referitoare la prescriptie, fiind pe deplin aplicabile prevederile Decretului 167/1958, intrucat drepturile in discutie nu au un caracter intuitu personae, in sensul de a fi inseparabile de individ.

Dreptul la actiunea privind repararea prejudiciului moral cauzat prin vatamarea unor drepturi personale nepatrimoniale are un caracter patrimonial, fiind supus prescriptiei.

. . Momentul de la care a inceput sa curga termenul de prescriptie extinctiva este cel al caderii regimului totalitar, 1990, an incepand cu care se apreciaza ca au existat garantiile la care se refera art. 6 din CEDO si anume ca cererile reclamantului vor fi efectiv ascultate de un judecator independent, impartial si supus numai legii.

Inalta Curte apreciaza, de asemenea, ca este corecta concluzia instantei de apel in sensul ca reclamantul nu a dovedit motivele obiective care au fost de natura a-l impiedica sa exercite actiunea pana in anul 2011, iar imprejurarea ca a aflat din presa abia in anul 2010 despre posibilitatea de a solicita in justitie acordarea daunelor morale nu reprezinta o cauza prevazuta de lege care sa aiba ca efect suspendarea sau intreruperea cursului prescriptiei extinctive.

Prin urmare, apreciind ca solutia pronuntata de instanta de apel este legala, Inalta Curte, in baza art. 312 alin. (1) C. proc. civ., va respinge recursul ca nefondat.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
D E C I D ERespinge recursul declarat de reclamantul F.D. impotriva deciziei nr. 324 din 6 octombrie 2011, pronuntata de Curtea de Apel Craiova, sectia I civila si pentru cauze cu minori si de familie, ca nefondat.

Irevocabila.

Pronuntata in sedinta publica, astazi 21 martie 2012.
Pronuntata de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1583/2012


Citeşte mai multe despre:    Daune morale    Transnistria    Prescriptie    Decretul 167/1958    OUG 105/1999
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Purtare abuziva. Agent de paza
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 841/18.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Admisibilitate Cerere de drept comun de obligare a Fondului de Garantare a Asiguratilor la plata daunelor morale si materiale determinate de un accident rutier
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 113/A din 15.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Conflict negativ de competenta generat de obiectul actiunii in materia fondului funciar
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 56 din 18 iunie 2018 a Curtii de Apel Galati

Refuzul angajatorului de a-i elibera adeverinta fostului salariat timp de 2 ani
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 132/15.03.2018 a Curtii de Apel Galati

Imunitatea de jurisdictie a Uniunii Europene. Incheiere contract individual de munca
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 40/A din 07.03.2018 a Curtii de Apel Galati

Institutie publica. Concurs pentru angajarea personalului contractual. Conditii de participare si criterii de selectie. Dispozitii legale aplicabile. Notiunile de „vechime in specialitatea studiilor absolvite” si „experienta profesionala si/sau in specialitate”. Activitate de voluntariat
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 993/11.11.2020

Comunicare informatii de interes public. Excluderea de la comunicare a informatiilor ce privesc datele personale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 180/10 februarie 2021

Actiune in constatarea intervenirii prescriptiei extinctive a raspunderii pentru faptele constatate printr-un raport de evaluare al ANI. Inadmisibilitate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Sentinta nr. 1/12 ianuarie 2021

Incetarea contractului individual de munca in temeiul art. 55 lit. b din Codul muncii. Neintrunirea acordului de vointa a partilor pentru incetarea raporturilor de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 836/11.12.2018Articole Juridice

Dialogurile MCP (IV) – Daunele morale acordate salariatilor in litigiile de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Criterii jurisprudentiale in stabilirea daunelor morale de catre instantele de judecata
Sursa: Irina Maria Diculescu

Raspunderea coordonatorului activitatii salariatului in accidentele de munca. Plata daunelor morale
Sursa: Irina Maria Diculescu

Pierderea unui membru de familie. Gradul de apreciere al instantei in acordarea daunelor morale
Sursa: Irina Maria Diculescu

Acoperirea prejudiciului moral si imbogatirea fara justa cauza. Criterii de acordare
Sursa: Irina Maria Diculescu

Manevrarea echipamentului de catre persoane neautorizate. Lipsa instructajului SSM. Acordarea de daune morale salariatului
Sursa: Irina Maria Diculescu

Combaterea hartuirii morale si a hartuirii sexuale la locul de munca, in spatiile publice si in viata politica
Sursa: EuroAvocatura.ro