Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Mediere » Acord de mediere. Necomunicarea in termen a informatiilor publice. Daune morale

Acord de mediere. Necomunicarea in termen a informatiilor publice. Daune morale

  Publicat: 26 Mar 2013       2826 citiri        Secţiunea: Mediere  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Pentru astazi fiind amanata solutionarea actiunii in contencios administrativ ce are ca obiect „comunicare informatii de interes public (Legea nr. 544/2001)” formulata de reclamanta S., cu sediul in Galati, judetul Galati, in contradictoriu cu parata P., cu sediul in comuna Sugag.

Reglementata in cap. I, t. II, C. proc. pen., partea speciala, hotarare pronuntata de instanta de judecata in cursul judecatii care nu rezolva fondul cauzei,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Examinare, analizare a unei probleme inainte de a se lua o hotarare definitiva.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Din punctul de vedere al dreptului civil, actul juridic prin care o persoana (delegant) insarcineaza o alta persoana (delegat) sa execute o anumita prestatie in favoarea unei terte persoane (delegatar), cu consimtamantul acesteia.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Este o procedura diplomatica de reglementare a diferendelor internationale, drept conferit puterilor straine conflictului de a media ostilitatile, chiar in decursul acestora. Mediatorul trebuie sa fie un tertstat, un grup de state, O.N.U. sau institutiile sale specializate, alte organizatii internationale cu vocatie mondiala sau regionala sau o personalitate de prestigiu - acceptat de comun acord, de catre partile aflate in conflict.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
A fost promulgat la 11.09.1865
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;

Dezbaterile au avut loc in sedinta publica din data de 18.03.2010, fiind consemnate in incheierea de sedinta din aceeasi zi, cand tribunalul a avut nevoie de timp pentru deliberare si a amanat pronuntarea cauzei la data de 01.04.2010.
TRIBUNALUL,
Deliberand asupra actiunii de fata:
Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Galati - sectia comerciala si de contencios administrativ, la data de 30.09.2009 sub nr. 5518/121/2009, reclamanta S. Galati, in contradictoriu cu parata P. a solicitat pronuntarea unei hotarari prin care sa fie obligata parata la plata sumei de 1000 lei daune morale si 10 lei daune materiale.
In motivarea actiunii, reclamanta a aratat ca a solicitat paratei informatii publice - respectiv sumele cheltuite in anul 2008 cu primele acordate salariatilor institutiei, sumele cheltuite cu deplasarea salariatilor si a consilierilor locali in anul 2008, sumele cheltuite cu telefoanele si facilitatile oferite salariatilor si consilierilor locali in anul 2008, sumele cheltuite cu publicitatea Primariei, destinatarii sau beneficiarii contractelor in anul 2008, solicitare la care parata nu i-a raspuns. Urmare acestui fapt, arata reclamanta, a formulat reclamatie administrativa, la care parata i-a raspuns cu intarziere.
In drept a invocat dispozitiile Legii nr. 544/2001.
Reclamanta a solicitat judecarea cauzei in lipsa sa.
La dosar a anexat inscrisuri .
Parata, legal citata, a formulat intampinare, prin care a aratat ca a incheiat cu reclamanta un acord de mediere, prin care s-a ajuns la solutionarea pe cale amiabila a litigiului.
La dosar s-a depus acordul de mediere incheiat la data de 10.11.2009, copie ordin de plata, proces-verbal din 10.11.2009, contract de mediere.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarea situatie de fapt:
Din inscrisurile depuse la dosar (filele 5-27) rezulta ca reclamanta a solicitat in scris paratei comunicarea urmatoarelor informatii: sumele cheltuite in anul 2008
cu primele acordate salariatilor institutiei, sumele cheltuite cu deplasarea salariatilor paratei si a consilierilor locali in anul 2008, sumele cheltuite cu telefoanele si facilitatile oferite salariatilor si consilierilor locali in anul 2008 si respectiv sumele de bani cheltuite cu publicitatea Primariei, destinatarii sau beneficiarii contractelor in anul 2008.
Conform borderoului pentru trimiteri corespondente aflat la fila 3, reclamanta a expediat aceste solicitari prin serviciul postal.
Potrivit inscrisului aflat la fila 9 dosar, reclamanta a formulat reclamatie administrativa, solicitand comunicarea acestor informatii. Din borderoul aflat la fila 10 dosar, rezulta ca reclamatia administrativa a fost trimisa prin serviciul postal.
Insa, din inscrisurile depuse la dosar la filele 29-33, rezulta ca partile au incheiat un acord de mediere, in baza contractului de mediere nr. 2/10.11.2009, prin care, cu sprijinul mediatorului M., au inteles sa stinga litigiul ce formeaza obiectul prezentului dosar. Astfel, partile au incheiat acordul de mediere in urma sesiunii de mediere, prin care au convenit ca parata sa despagubeasca reclamanta cu suma de 1.000 lei reprezentand daune morale. Potrivit acestei intelegeri, parata a achitat aceasta suma prin ordinul de plata nr. 288/24.11.2009, aflat la fila 37 dosar.
La termenul de judecata din data de 18.03.2010, reclamanta, prezenta in instanta prin imputernicit cu delegatie la dosar, a confirmat realizarea acordului de mediere si a solicitat instantei sa ia act de acesta. Parata a depus la dosar intampinare (fila 46) prin care a aratat ca a incheiat cu reclamanta acest acord de mediere, in baza caruia a si achitat suma astfel stabilita.
Potrivit dispozitiilor art. 63 alin. 1 din Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, ``in cazul in care conflictul a fost solutionat pe calea medierii, instanta va pronunta, la cererea partilor, o hotarare, potrivit dispozitiilor art. 271 din Codul de procedura civila", iar potrivit dispozitiilor art. 271 din Codul de procedura civila, ``partile se pot infatisa oricand in cursul judecatii [...] pentru a cere sa se dea hotararea care sa consfinteasca invoiala lor".
In cauza, vazand textele de lege mentionate, instanta urmeaza sa ia act de intelegerea partilor, materializata in acordul de mediere din data de X./10.11.2009.
PENTRU ACESTE MOTIVE, IN NUMELE LEGII, HOTARASTE:
In baza dispozitiilor art. 63 alin. 1 din Legea nr. 192/2006, raportat la dispozitiilor art. 271 din Codul de procedura civila, ia act de intelegerea materializata in acordul de mediere prin care partile au convenit ca:
``Solutionarea de comun acord a situatiei conflictuale - partile, reclamanta S. Galati, va fi despagubita de parata P. cu suma de 1.000 lei, reprezentand daune morale, suma care va fi achitata de parata pana la data de 23.11.2009 cu ordin de plata in contul reclamantei.
Ia act de faptul ca prin O.P. parata a achitat in contul reclamantei suma de 1.000 lei reprezentand contravaloare acord de mediere".
Definitiva.
Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare .
Pronuntata in sedinta publica din data de 01.04.2010.


Pronuntata de: Tribunalul Galati,Sectia comerciala, maritima si fluviala si de contencios administrativ-fiscal, Sentinta civila nr. 1394 din 01.04.2010


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Galati    Mediere    Mediator    Acord de mediere    Contract de mediere    Legea 192/2006    Informatii publice    Legea 544/2001    Daune moraleComentează: Acord de mediere. Necomunicarea in termen a informatiilor publice. Daune morale
Alte Speţe

Compensare in bani a zilelor de concediu neefectuate
Pronuntaţă de: Tribunalul Galati, Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 173 din data de 17.02.2016

Actiune pentru repararea prejudiciului cauzat de ruina edificiului. Solidaritate pasiva intre coproprietari
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 279 din 4 februarie 2016

Incetarea procesului penal ca urmare a impacarii partilor. Actiune in despagubiri formulata impotriva asiguratorului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 1008 din 11 mai 2016

Dezlegarea unei probleme de drept. Redeschiderea urmaririi penale prev. de art. 335 CPP este supusa confirmarii judecatorului de camera preliminara
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Consecintele refuzului asiguratorului de plata a despagubirii in termenul prevazut in contract
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 282 din 30 ianuarie 2015

Dispozitii legale aplicabile in stabilirea competentei de atributiune in situatia in care exista o clauza compromisorie impusa de lege
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a Civila, Decizia nr. 1167 din 29 aprilie 2015

Analiza caracterului abuziv al unei clauze contractuale din perspectiva art. 1 din Legea nr. 193/2000
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 110 din 21 ianuarie 2014

Cerere de consfintire a unui acord de mediere avand ca obiect iesirea din indiviziune asupra unui imobil. Competenta teritoriala
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 1968 din 18 iunie 2014

Inculpat minor. Durata arestarii preventivein cursul urmaririi penale
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL - GALATI, SECTIA M+FAM Decizie 467 (15.09.2005)

Gratiere
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL - GALATI, SECTIA M+FAM 1 (12.01.2005)Articole Juridice

Precizari si atentionari privind plasarea forta de munca in strainatate
Sursa: MCP Cabinet avocati

Stabilirea salariului minim diferentiat si modul de contestare a decizilor emise de angajator. Lista functiilor si ocupatiilor care necesita studii superioare
Sursa: MCP Cabinet avocati

Legea nr. 190/2018 privind masurile de aplicare a GDPR intra in vigoare
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Clauza de neconcurenta in contractele de munca. Aplicabilitate practica. Solutii jurisprudentiale
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Onorariile minime ale avocatilor. Si despre concurenta ...
Sursa: Avocat drd. Janos Szekely - Baroul Satu-Mare

Refuzul salariatului de a efectua examinarea medicala periodica. Optiunile angajatorului
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Introducerea partii responsabile civilmente in procesul penal dupa finalizarea procedurii de camera preliminara - neconstitutionalitate
Sursa: Av. Andrei Gheorghe Gherasim