Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Mediere » Acord de mediere privind achitarea debitelor datorate asociatiei de proprietari

Acord de mediere privind achitarea debitelor datorate asociatiei de proprietari

  Publicat: 26 Mar 2013       5232 citiri        Secţiunea: Mediere  


Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamanta X si pe paratul Y, avand ca obiect pretentii.

Reglementata in cap. I, t. II, C. proc. pen., partea speciala, hotarare pronuntata de instanta de judecata in cursul judecatii care nu rezolva fondul cauzei,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
1. Datoria persoanei creditate.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act adoptat de organele de stat,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
1. Datoria persoanei creditate.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Reglementata in C. proc. pen. in acelasi cadru ca si actiunea penala.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
1. Datoria persoanei creditate.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;

Dezbaterile au avut loc in sedinta publica din data de 16.09.2010, fiind consemnate in incheierea de sedinta de la acea data, parte integranta din prezenta sentinta, cand instanta, avand nevoie de timp pentru a delibera a dispus amanarea pronuntarii asupra cauzei pentru astazi, 23.09.2010, cand a hotarat urmatoarele:
INSTANTA,
Asupra cauzei de fata,
Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante, reclamanta X a solicitat instantei, in contradictoriu cu paratul Y pronuntarea unei hotarari prin care paratul sa fie obligat la plata sumei de 1173,39 lei, reprezentand cotele lunare de contributie la cheltuielile asociatiei, cheltuieli de intretinere aferente perioadei ianuarie 2007-decembrie 2009 si obligarea acestuia la plata sumei de 1075,391 lei, reprezentand contravaloarea penalitatilor de intarziere aferente debitului restant.
In fapt, in motivarea cererii, arata reclamanta ca paratul este proprietar al apartamentului din Braila, si in aceasta calitate are obligatia achitarii integrale cotelor de intretinere ce ii revin, obligatie pe care paratul nu a inteles sa o onoreze inregistrand un debit de 1075, 28 lei, alaturi de penalitatile in cuantum de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere, percepute de furnizorii de utilitati.
In probatiune reclamanta a solicitat incuviintarea si administrarea probei cu inscrisuri, interogatoriu, expertiza contabila.
In drept au fost invocate disp. Art. 1091 C.Civ,, art.46,49, 50 din L 230/2007, art.25 din norma de aplicare a L 230/2007.
Legal citat, paratul nu s-a prezentat si nu a formulat intampinare.
La primul termen de judecata acordat in cauza, reclamanta a depus acord de mediere, incheiat la data de 09.03.2010, in baza contractului nr.02/05.03.20 solicitand instantei ca, in baza dispozitiilor art. 63. alin. 1 din L 192/2006 raporta disp. art. 271 C.Pr.Civ, instanta sa pronunte o hotarare care sa consfinteasca invoiala lor.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:


Reclamanta X a solicitat instantei, in contradictoriu cu paratul Y, pronuntarea unei hotarari prin care paratul sa fie obligat la plata sumei de 1173, 39 reprezentand cotele lunare de contributie la cheltuielile asociatiei, cheltuieli intretinere aferente perioadei ianuarie 2007-decembrie 2009 si obligarea acestuia la plata sumei de 1075,391 lei, reprezentand contravaloarea penalitatilor de intarziere aferente debitului restant.
La data de 09.03.2010, a fost intocmit acordul de mediere in baza contractului de mediere nr.02/05.03.2010, Biroul de mediator Z, depus la dosarul cauzei, urmatorul continut:
``ACORD
incheiat la data de 09.03.2010
in baza Contractului de Mediere Nr. 2 din 05.03.2010
Noi,
Dl. Y in calitate de parat


X, in calitate de reclamant,


in conformitate cu prevederile Legii nr. 192/2006, am consimtit la incheieri prezentului acord, liber exprimat si neafectat de nici un viciu de consimtamant, fiind intru-totul de acord cu cele convenite dupa cum urmeaza:
- recunoaste toata suma debit 1173.39 ron si penalitati in valoare de 1075.; ron aferenta perioadei 01.01.2007-31.01.2010.
Termen de plata a debitului (baza) in valoare de 1173.39 ron pana la data c 05.05.2010.
Termen de plata a penalitatilor - pana la data de 05.10.2011.
Prezentul acord are valoarea unui inscris sub semnatura privata si nu contir clauze care sa aduca atingere legii si ordinii publice si poate fi supus verifica notarului public in vederea autentificarii ori, dupa caz, incuviintarii instantei de judecata .
Incheiat azi, 09.03.2010 la Braila, sediul CMBR, in 3 exemplare originale cate unul pentru fiecare parte ."

Conform art. 56 din Legea nr. 192/2006 ``procedura de mediere se inchide, dupa caz: a) prin incheierea unei intelegeri intre parti in urma solutionarii conflictului; 3) prin constatarea de catre mediator a esuarii medierii; c) prin depunerea contractului de mediere de catre una dintre parti."
In conformitate cu dispozitiile art. 58 alin (1) din acelasi act normativ, ``cand partile aflate in conflict au ajuns la o intelegere, se poate redacta un acord scris, care va cuprinde toate clauzele consimtite de acestea si care are valoarea unui inscris sub semnatura privata".
Potrivit art. 59 din lege, ``intelegerea partilor poate fi supusa verificarii notarului public ori, dupa caz, incuviintarii instantei de judecata, in conditiile prevazute la art. 63."
De asemenea, conform art. 63 alin.1, " in cazul in care conflictul a fost solutionat pe calea medierii, instanta va pronunta, la cererea partilor, o hotarare, potrivit dispozitiilor art. 271 din Codul de procedura civila".
Constatand ca sunt intrunite conditiile Legii nr. 192/2006 si dispozitiile art. 271 C.Pr.Civ, va admite actiunea .
PENTRU ACESTE MOTIVE, IN NUMELE LEGII, HOTARASTE:
Admite actiunea formulata de reclamanta in contradictoriu cu paratul.
In baza art. din 63. alin. 1 din Legea nr. 192/2006 raportat la disp. art. 271 C.Pr.Civ. ia act de acordul de mediere dintre parti, incheiat la data de 09.03.2010, in baza Contractului de Mediere nr. 2 din 05.03.2010, cu urmatorul continut:
``ACORD
incheiat la data de 09.03.2010
in baza Contractului de Mediere Nr. 2 din 05.03.2010
Noi,
Dl. Y in calitate de parat


X, in calitate de reclamant,


in conformitate cu prevederile Legii nr. 192/2006, am consimtit la incheierea prezentului acord, liber exprimat si neafectat de nici un viciu de consimtamant, fiind intru-totul de acord cu cele convenite dupa cum urmeaza:
- recunoaste toata suma debit 1173.39 ron si penalitati in valoare de 1075.28 ron aferenta perioadei 01.01.2007-31.01.2010.
Termen de plata a debitului (baza) in valoare de 1173.39 ron pana la data de 05.05.2010.
Termen de plata a penalitatilor - pana la data de 05.10.2011.
Prezentul acord are valoarea unui inscris sub semnatura privata si nu contine clauze care sa aduca atingere legii si ordinii publice si poate fi supus verificarii notarului public in vederea autentificarii ori, dupa caz, incuviintarii instantei de judecata .
Incheiat azi, 09.03.2010 la Braila, sediul CMBR, in 3 exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte ."
Cu recurs in 15 zile de la comunicare . Pronuntata in sedinta publica, astazi 23.09.2010.
Pronuntata de: Judecatoria Braila, Sectia civila, Sentinta civila nr. 5186 din 23.09.2010


Citeşte mai multe despre:    Judecatoria Braila    Mediere    Mediator    Contract de mediere    Acord de mediere    Legea 192/2006    Legea 230/2007    Cheltuieli de intretinere    Penalitati
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Masuri de siguranta. Obligarea la tratament medical
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 864/19.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Rezolutiunea contractului intervine pentru neexecutarea contractului, cu daune-interese in favoarea creditorului, daca acestea i se cuvin
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1936 din 29 octombrie 2019

ICCJ: Cu privire la rezolvarea aspectelor accesorii divortului, instanta de judecata poate consfinti acordul de mediere avand acest obiect.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Procedura prealabila este obligatorie ori de cate ori legea speciala prevede dreptul partii de a se adresa instantei de contencios administrativ
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 2271/2016

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ - Decizia nr. 14/2019 dispozitiile art. 43 alin. (2) din Codul penal presupun ca toate infractiunile concurente sa fie savarsite dupa condamnarea definitiva neexecutata sau executata partial
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 12/2019: regimul suspendarii conditionate a pedepsei ca efect al aplicarii legii penale mai favorabile sub vechiul Cod Penal se mentine si dupa intrarea in vigoare a Codului Penal actual
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ: actiunea de conducere a unui vehicul, astfel cum este prevazuta de art. 336 din Codul penal, nu presupune in mod necesar punerea in miscare a vehiculului prin actionarea sistemelor de autopropulsie.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Dispozitii legale aplicabile in stabilirea competentei de atributiune in situatia in care exista o clauza compromisorie impusa de lege
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a Civila, Decizia nr. 1167 din 29 aprilie 2015

Analiza caracterului abuziv al unei clauze contractuale din perspectiva art. 1 din Legea nr. 193/2000
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 110 din 21 ianuarie 2014Articole Juridice

Transmiterea unor date personale in cadrul unui dosar aflat pe rolul instantelor de judecata
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Instalarea unui sistem de supraveghere video de catre primarie, care nu respecta prevederile GDPR
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Dezvaluirea de date unor terti, intr-un dosar aflat pe rolul instantelor judecatoresti
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Dezvaluire pe intranet-ul institutiei de date din dosarul personal al salariatului
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Prelucrare nelegala a datelor cu caracter personal prin utilizarea unor sisteme de supraveghere audio-video portabile in activitatea politistilor locali
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

GDPR: Dezvaluirea datelor cu caracter personal ale pacientilor pe un site
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Un serviciu care pune in legatura directa, prin intermediul unei aplicatii electronice, clienti si soferi de taxi constituie un serviciu al societatii informationale din moment ce nu reprezinta o parte integranta dintr-un serviciu global al carui element principal ar fi o prestatie de transport
Sursa: EuroAvocatura.ro