Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Mediere » Acord de mediere privind cumpararea unui imobil si inscrierea dreptului de proprietate in cartea funciara

Acord de mediere privind cumpararea unui imobil si inscrierea dreptului de proprietate in cartea funciara

  Publicat: 28 Mar 2013       3247 citiri        Secţiunea: Mediere  


Pe rol judecarea actiunii civile intentata de reclamantul A, cu domiciliul in X impotriva paratilor B, dom. in X, C dom. in X, D dom. in X, E, prin mandatara M, F dom. in X, G dom. in X, H dom. in X, avand ca obiect constatarea vanzarii cumpararii.

Prevazute in sectiunea II, cap.II, t.IX, C. proc. pen., partea generala;
Functionar incadrat la instantele de judecata; judecatorie tribunal judetean, tribunal militar, avand atributii la pregatirea si desfasurarea activitatii de judecata.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Incaperi care deservesc suprafata locuibila si anume: vestibul, antreu, tinda, verenda, culoar, bucatarie, chichineta, oficiu, camara, debara, camera de baie, closet, uscatorie, pivnita, pod, boxa la subsol, magazie in zid, logie, terasa acoperita.
Legea 10 din 2001. Suprafata de teren afectata utilizarii constructiei retrocedabile, in limita imprejmuirilor existente;
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Contract prin care partile termina un proces inceput ori preintampina un proces ce poate sa se nasca, facandu-si concesii reciproce.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Incaperi care deservesc suprafata locuibila si anume: vestibul, antreu, tinda, verenda, culoar, bucatarie, chichineta, oficiu, camara, debara, camera de baie, closet, uscatorie, pivnita, pod, boxa la subsol, magazie in zid, logie, terasa acoperita.
Legea 10 din 2001. Suprafata de teren afectata utilizarii constructiei retrocedabile, in limita imprejmuirilor existente;
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Incaperi care deservesc suprafata locuibila si anume: vestibul, antreu, tinda, verenda, culoar, bucatarie, chichineta, oficiu, camara, debara, camera de baie, closet, uscatorie, pivnita, pod, boxa la subsol, magazie in zid, logie, terasa acoperita.
Legea 10 din 2001. Suprafata de teren afectata utilizarii constructiei retrocedabile, in limita imprejmuirilor existente;
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Incaperi care deservesc suprafata locuibila si anume: vestibul, antreu, tinda, verenda, culoar, bucatarie, chichineta, oficiu, camara, debara, camera de baie, closet, uscatorie, pivnita, pod, boxa la subsol, magazie in zid, logie, terasa acoperita.
Legea 10 din 2001. Suprafata de teren afectata utilizarii constructiei retrocedabile, in limita imprejmuirilor existente;
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;

La apelul nominal facut in sedinta publica, s-au prezentat partile .
Procedura legai indeplinita.
S-a facut referatul cauzei de catre grefier care invedereaza ca actiunea nu este timbrata, dupa care:
Reclamantul arata ca nu timbreaza actiunea avand in vedere tranzactia incheiata intre parti.
Alte probe nemaifiind cerute iar instanta considerand procesul in stare de judecata inchide faza probatorie si acorda cuvantul in fond .
Reclamantul solicita a se lua act de tranzactia partilor, obiect al acordului de mediere nr. 51 /5.04.2010 in sensul sa se constate ca a cumparat de la parati imobilul inscris in cf. nr. xxx nr. top. 103255, in natura casa de locuit construita din vaioage compusa din 3 camere si dependinte cu teren aferent in suprafata de 2331 mp. cu sistarea colii de carte funciara nr. Xxx cu. nr. top. 8112/8 de sub B.5, 9,12,13,19, 20, 21; a se dispune intabularea in cartea funciara in acest sens; fara cheltuieli de judecata .
Paratii solicita de asemenea a se lua act de tranzactie.
INSTANTA,
Asupra cauzei de fata .
Prin actiunea civila inregistrata sub dosar cu nr. aratat mai sus, reclamantul A a chemat in judecata pe paratii B, C, D, E prin mandatara M, F, G, H solicitand ca instanta sa ia act de acordul de mediere incheiat intre parti in sensul ca sa se constate ca reclamantul a cumparat de la parati imobilul inscris in cartea funciara xxx nr. top. 103255 in natura casa de locuit construita din vaioage compusa din 3 camere si dependinte cu teren aferent in suprafata de 2331 mp., cu sistarea colii de carte funciara nr....(a) nr. top.8112/8 de sub B.5, 9, 12,13,19, 20,21; a se dispune intabularea in cartea funciara in acest sens; fara cheltuieli de judecata .
In fapt, se arata ca, reclamantul a dobandit prin cumparare de la parati imobilul cu datele de carte funciara aratate in actiune, pentru care s-a achitat pretul stabilit de comun acord de catre parti.
In drept se invoca disp. art. 1294 si urm. Cod civil.
In data de 12 aprilie 2011 partile au depus la dosar acordul de mediere incheiat la mediator prin care s-au inteles in sensul ca reclamantul a cumparat de la parati imobilul inscris in cartea funciara nra nr. top. 103255 in natura casa de locuit construita din vaioage compusa din 3 camere si dependinte cu teren aferent in suprafata de 2331 mp. cu sistarea colii de cartea funciara nr. ... (a) nr. top.8112/8de sub B.5, 9, 12,13, 19, 20,21;
Avand in vedere cele aratate mai sus, instanta va admite actiunea civila intentata de reclamant, impotriva paratilor si drept urmare in baza art. 271 Cod proc. civila rap. la art.58 alin. 4 din Legea nr.192/2006 modif. prin legea nr. 370/2009 lua act de tranzactia partilor consfintita prin acordul de mediere. Fara cheltuieli de judecata,
PENTRU ACESTE MOTIVE, IN NUMELE LEGII, HOTARASTE:

Admite actiunea civila intentata de reclamantul A, cu domiciliul in X, impotriva paratilor B, dom. in X, C dom. in X, D dom. in X, E, prin mandatara M, F dom. in G dom. in X, H dom. in X, prin urmare:
Ia act de tranzactia partilor, obiect al acordului de mediere nr. 51/5.04.20 in sensul ca:
Reclamantul a cumparat de la parati, imobilul inscris in cartea funciara nr. xxx nr. top. 103255 in natura casa de locuit construita din vaioage compusa din 3 camere si dependinte cu teren aferent in suprafata de 2331 mp, cu sistarea colii de cartea funciara nr. xxx nr. top. 8112/8 de sub B.5, 9, 12,13,19,20,21;
Dispune intabularea in cf. in acest sens,
Fara cheltuieli de judecata .
Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare .
Pronuntata in sedinta publica de la 13 aprilie 2011.
Pronuntata de: Judecatoria Carei, Sentinta civila nr. 1486/2011


Citeşte mai multe despre:    Judecatoria Carei    Mediere    Mediator    Contract de mediere    Acord de mediere    Legea 192/2006    Tranzactie    Legea 370/2009
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Rezolutiunea contractului intervine pentru neexecutarea contractului, cu daune-interese in favoarea creditorului, daca acestea i se cuvin
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1936 din 29 octombrie 2019

ICCJ: Cu privire la rezolvarea aspectelor accesorii divortului, instanta de judecata poate consfinti acordul de mediere avand acest obiect.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Procedura prealabila este obligatorie ori de cate ori legea speciala prevede dreptul partii de a se adresa instantei de contencios administrativ
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 2271/2016

ICCJ - Decizia nr. 14/2019 dispozitiile art. 43 alin. (2) din Codul penal presupun ca toate infractiunile concurente sa fie savarsite dupa condamnarea definitiva neexecutata sau executata partial
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Dispozitii legale aplicabile in stabilirea competentei de atributiune in situatia in care exista o clauza compromisorie impusa de lege
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a Civila, Decizia nr. 1167 din 29 aprilie 2015

Analiza caracterului abuziv al unei clauze contractuale din perspectiva art. 1 din Legea nr. 193/2000
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 110 din 21 ianuarie 2014

Cerere de consfintire a unui acord de mediere avand ca obiect iesirea din indiviziune asupra unui imobil. Competenta teritoriala
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 1968 din 18 iunie 2014

Furt calificat. Patrunderea prin efractie
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Oradea, Sectia penala si pentru cauze cu minori, Decizia penala nr. 167/R/ din 14 februarie 2012

Acord de mediere. Iesire din indiviziune. Depunerea inscrisurilor doveditoare de catre mediatorul partilor
Pronuntaţă de: Judecatoria Pucioasa, Sentinta civila nr. 1470 din 17.12.2010

Acord de mediere investit cu formula executorie. Partaj bunuri dobandite in timpul casatoriei desfacute prin divort
Pronuntaţă de: Judecatoria Targoviste, Sentinta civila nr. 827 din 28.02.2011Articole Juridice

Transmiterea unor date personale in cadrul unui dosar aflat pe rolul instantelor de judecata
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Instalarea unui sistem de supraveghere video de catre primarie, care nu respecta prevederile GDPR
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Dezvaluirea de date unor terti, intr-un dosar aflat pe rolul instantelor judecatoresti
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Dezvaluire pe intranet-ul institutiei de date din dosarul personal al salariatului
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Prelucrare nelegala a datelor cu caracter personal prin utilizarea unor sisteme de supraveghere audio-video portabile in activitatea politistilor locali
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

GDPR: Dezvaluirea datelor cu caracter personal ale pacientilor pe un site
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Un serviciu care pune in legatura directa, prin intermediul unei aplicatii electronice, clienti si soferi de taxi constituie un serviciu al societatii informationale din moment ce nu reprezinta o parte integranta dintr-un serviciu global al carui element principal ar fi o prestatie de transport
Sursa: EuroAvocatura.ro