Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Mediere » Partajarea averii succesorala prin acord de mediere

Partajarea averii succesorala prin acord de mediere

  Publicat: 29 Mar 2013       5623 citiri        Secţiunea: Mediere  


Operatie de impartire a proprietatii commune intre coproprietari in urma careia fiecare dintre acestia devine proprietar exclusiv asupra unui, unor bun sau a unei parti determinate material.
Pe rol se afla solutionarea cauzei civile promovata de reclamanta ….. in contradictoriu cu parata ….., avand ca obiect partaj.

Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Legea privind medierea şi organizarea profesiei de mediator
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Concesiune Exclusiva. Contract comercial cu functii apropiate de intermediere, prin efectul caruia un comerciant independent, numit concesionar, dobandeste dreptul de a fi aprovizionat cu anumite marfuri ale unui producator,
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Legea privind medierea şi organizarea profesiei de mediator
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Legea privind medierea şi organizarea profesiei de mediator
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Proprietate pe cote parti avand ca obiect o universalitate juridica,
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie ξn baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, ξn schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
A fost promulgat la 11.09.1865
Este o procedura diplomatica de reglementare a diferendelor internationale, drept conferit puterilor straine conflictului de a media ostilitatile, chiar in decursul acestora. Mediatorul trebuie sa fie un tertstat, un grup de state, O.N.U. sau institutiile sale specializate, alte organizatii internationale cu vocatie mondiala sau regionala sau o personalitate de prestigiu - acceptat de comun acord, de catre partile aflate in conflict.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Legea privind medierea şi organizarea profesiei de mediator
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;

Instanta, constatand ca nu sunt cereri noi de formulat si probe de administrat, considera cauza in stare de judecata si acorda cuvantul pe fond .

Avocat a€¦a€¦, avand cuvantul, solicita a se lua act de acordul de mediere incheiat intre parti si conform art. 63 din Legea 192/2006 sa se dispuna restituirea taxei de timbru. Nu solicita cheltuieli de judecata .

Procurator a€¦.avand cuvantul, solicita a se lua act de acordul de mediere.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a ramas in pronuntare.

I N S T A N T A - deliberand - Asupra cauzei civile de fata;

Constata ca reclamanta a€¦ - prin procurator avocat a€¦., cu domiciliul ales la a€¦. a chemat in judecata pe parata a€¦. - prin procurator a€¦, cu domiciliul in a€¦.. solicitand partajarea averii ramase de pe urma defunctilor a€¦ decedat la a€¦ si a€¦. decedata la 2a€¦.

In motivarea actiunii reclamanta arata ca partile sunt fiicele defunctilor si masa succesorala se compune din un apartament si un contract de concesiune de veci.

Actiunea a fost timbrata cu 1800 lei conform chitantelor de la filele 5, 34, 35 dosar.

Partile au depus la dosar contractul de mediere nr. 1/3.08.2012 prin care s-a mediat conflictul dintre parti iar in acordul dintre acestea s-a convenit asupra modalitatii de impartire a bunurilor.

Urmeaza ca, in conformitate cu prevederile art. 63 al.1 din Legea 192/2006 si a dispozitiilor art. 432-434 Cod procedura civila sa fie admisa actiunea, iar instanta sa ia act de acordul de mediere.

In temeiul art. 63 al.2 din Legea 192/2006 se va dispune restituirea taxei de timbru achitata prin chitantele de la filele 5, 34, 35 dosar.

Pentru aceste motive, In numele legii, H O T A R A S T E:

Admite actiunea formulata de reclamanta a€¦. - prin procurator avocat a€¦., cu domiciliul ales la a€¦.. in contradictoriu cu parata a€¦ - prin procurator a€¦, cu domiciliul in a€¦.

Ia act de acordul de mediere nr. 2/03.08.2012 care va constitui dispozitivul hotararii:

``MEDIATOR

A - ``a€¦.. - Birou de mediator", cu sediul ales in Onesti, str. Florilor nr. 14, judetul Bacau, inregistrat in Registrul Formelor de Exercitare a Profesiei de Mediator la pozitia nr. 3177, avand CIF nr. 29976823, prin doamna a€¦. in calitate de MEDIATOR AUTORIZAT, pe de o parte, si

SOLICITANTI

a€¦. in calitate de mostenitor ai defunctilor a€¦. conform certificatului de deces seria D.Z nr. 349127 emis la data de 16.08.2011 de SPCLEP Onesti, cu ultimul domiciliu in a€¦..si a€¦. decedat conform certificatului de deces seria DP nr. 770776 emis la data de 23.06.2008 de Primaria a€¦.cu ultimul domiciliu in a€¦ si

a€¦. in calitate de mostenitor ai defunctilor a€¦ si a€¦..

In conformitate cu prevederile art. 56 pct. 1 din Legea nr. 192/2006 , noi, partile ne-am supus procedurii medierii si am consimtit la incheierea prezentului acord de mediere.

Declaram ca intelegerea ne apartine, fiind rezultatul negocierii dintre noi, reprezentand acordul nostru de vointa, liber exprimat si neafectat de niciun viciu de consimtamant, fiind intru-totul de acord cu cele convenite si stipulate mai jos dupa cum urmeaza:

I. Bunuri ramase de pe urma defunctei a€¦.:

a) 1/2 din un apartament situat in a€¦a€¦,compus din doua camere, baie, bucatarie, balcon, fara termopane, fara gresie si faianta, in valoare de 30.000 ron

b) dreptul de concesiune stabilit prin contractul de concesiune de veci, nr.l37 din 03.11.1999, reprezentand concesionarea terenului ce constituie locul de veci a familiei.

II. Bunuri ramase de pe urma defunctului a€¦a€¦:

a) din un apartament situat in a€¦.,compus din doua camere, baie, bucatarie, balcon, fara termopane, fara gresie si faianta, in valoare de 30.000 ron

Partile de comun acord, au convenit sistarea starii de indiviziune asupra imobilelor in litigiu dupa cum urmeaza:

Lot nr.l - se atribuie reclamantei a€¦a€¦ si cuprinde :

a. imobilul, apartament de locuit, situat in a€¦. si

b. dreptul de concesiune, stabilit prin stabilit prin contractul de concesiune de veci, nr.l37 din 03.11.1999, reprezentand concesionarea terenului ce constituie locul de veci a familiei.

Lot nr.2 - se atribuie paratei a€¦a€¦ si nu contine nici un bun.

Eu, a€¦., sunt de acord cu lotizarea mai sus descrisa, si sunt intru totul de acord ca a€¦. sa primeasca bunurile sus mentionate.

Ambele parti, suntem de acord ca dupa ramanerea definitiva a hotararii ,sa se opereze in privinta proprietatii imobilelor in evidentele de publicitate imobiliara si cadastru.

Prezentul acord de mediere stinge orice litigiu atat pentru prezent cat si pentru viitor, reprezinta vointa libera si neviciata a subsemnatilor, si, potrivit dispozitiilor art. 58 si urm. din Legea nr. 192/2006 am convenit prezentarea acestui acord instantei de judecata in vederea incuviintarii si pronuntarii unei hotarari de expedient care sa cuprinda prezentul acord, potrivit dispozitiilor art. 271 si urm. din codul de procedura civila, si sa dispuna totodata, in temeiul art. 63 din Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, restituirea taxelor judiciare de timbru, intrucat conflictul ce face obiectul dosarului civil nra€¦. aflat pe rolul Judecatoriei Onesti, a fost solutionat prin procedura medierii``.

Dispune restituirea taxei de timbru de 1800 lei conform art. 63 al.2 din Legea 192/2006 catre reclamanta.
Cu recurs in 15 zile de la comunicare .
Pronuntata in sedinta publica, astazi 20.11.2012.
Pronuntata de: JUDECATORIA ONESTI - Pronuntata in sedinta publica din 20.11.2012


Citeşte mai multe despre:    Mediere    Mediator    Legea 192/2006    Obiectul medierii    Acord de mediere    Partaj succesoral
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Rezolutiunea contractului intervine pentru neexecutarea contractului, cu daune-interese in favoarea creditorului, daca acestea i se cuvin
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1936 din 29 octombrie 2019

ICCJ: Cu privire la rezolvarea aspectelor accesorii divortului, instanta de judecata poate consfinti acordul de mediere avand acest obiect.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Titularii dreptului de proprietate privata afectati de capacitatile energetice pot pretinde indemnizatii pentru lipsa de folosinta numai in masura in care capacitatile energetice au fost realizate dupa intrarea in vigoare a Legii energiei electrice nr. 13/2007
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Efectele motivarii implicite a unor capete de cerere sau cereri aditionale sau incidentale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 1025/2019

Scopul activitatii de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare. Insolventa beneficiar
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1737/2019

Procedura prealabila este obligatorie ori de cate ori legea speciala prevede dreptul partii de a se adresa instantei de contencios administrativ
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 2271/2016

In cazul in care hotararea a fost atacata cu apel numai partial, partea din hotarare care nu a fost supusa apelului dobandeste autoritate de lucru judecat
Pronuntaţă de: ICCJ Decizia nr. 1025/2019

Decizia CCR nr. 466/2019 - admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum si a Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 504/2019 asupra cererii de solutionare a conflictului juridic de natura constitutionala intre prim-ministru, pe de o parte, si Presedintele Romaniei, pe de alta parte
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

ICCJ: In ipoteza renuntarii la urmarirea penala fata de un minor care a implinit varsta de 16 ani poate fi dispusa fata de acesta obligatia prestarii unei munci neremunerate in folosul comunitatii.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si JustitieArticole Juridice

Un serviciu care pune in legatura directa, prin intermediul unei aplicatii electronice, clienti si soferi de taxi constituie un serviciu al societatii informationale din moment ce nu reprezinta o parte integranta dintr-un serviciu global al carui element principal ar fi o prestatie de transport
Sursa: EuroAvocatura.ro

Contract individual de munca, Model 2021. PDF si Word editabil
Sursa: MCP Cabinet avocati

Particularitati privind procedura concilierii in litigiile de munca
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Procedura concilierii conflictelor de munca. Suspendarea termenelor de solutionare a conflictelor de munca pe durata concilierii
Sursa: avocat Ioana Emilia | MCP Cabinet avocati

Consultantul extern specializat in legislatia muncii. Calitate, atributii si responsabilitati
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Updatarea Regulamentului intern al angajatorului cu procedura de solutionare amiabila a conflictelor de munca
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati.

Restituirea taxei de timbru in ipoteza solutionarii litigiilor civile pe calea medierii
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati