Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Jurisprudenţă » Mediere » Partajarea averii succesorala prin acord de mediere

Partajarea averii succesorala prin acord de mediere

  Publicat: 29 Mar 2013       3735 citiri        Secţiunea: Mediere  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Operatie de impartire a proprietatii commune intre coproprietari in urma careia fiecare dintre acestia devine proprietar exclusiv asupra unui, unor bun sau a unei parti determinate material.
Pe rol se afla solutionarea cauzei civile promovata de reclamanta ….. in contradictoriu cu parata ….., avand ca obiect partaj.

Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Legea privind medierea şi organizarea profesiei de mediator
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Concesiune Exclusiva. Contract comercial cu functii apropiate de intermediere, prin efectul caruia un comerciant independent, numit concesionar, dobandeste dreptul de a fi aprovizionat cu anumite marfuri ale unui producator,
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Legea privind medierea şi organizarea profesiei de mediator
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Legea privind medierea şi organizarea profesiei de mediator
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Proprietate pe cote parti avand ca obiect o universalitate juridica,
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie ξn baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, ξn schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
A fost promulgat la 11.09.1865
Este o procedura diplomatica de reglementare a diferendelor internationale, drept conferit puterilor straine conflictului de a media ostilitatile, chiar in decursul acestora. Mediatorul trebuie sa fie un tertstat, un grup de state, O.N.U. sau institutiile sale specializate, alte organizatii internationale cu vocatie mondiala sau regionala sau o personalitate de prestigiu - acceptat de comun acord, de catre partile aflate in conflict.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Legea privind medierea şi organizarea profesiei de mediator
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;

Instanta, constatand ca nu sunt cereri noi de formulat si probe de administrat, considera cauza in stare de judecata si acorda cuvantul pe fond .

Avocat a€¦a€¦, avand cuvantul, solicita a se lua act de acordul de mediere incheiat intre parti si conform art. 63 din Legea 192/2006 sa se dispuna restituirea taxei de timbru. Nu solicita cheltuieli de judecata .

Procurator a€¦.avand cuvantul, solicita a se lua act de acordul de mediere.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a ramas in pronuntare.

I N S T A N T A - deliberand - Asupra cauzei civile de fata;

Constata ca reclamanta a€¦ - prin procurator avocat a€¦., cu domiciliul ales la a€¦. a chemat in judecata pe parata a€¦. - prin procurator a€¦, cu domiciliul in a€¦.. solicitand partajarea averii ramase de pe urma defunctilor a€¦ decedat la a€¦ si a€¦. decedata la 2a€¦.

In motivarea actiunii reclamanta arata ca partile sunt fiicele defunctilor si masa succesorala se compune din un apartament si un contract de concesiune de veci.

Actiunea a fost timbrata cu 1800 lei conform chitantelor de la filele 5, 34, 35 dosar.

Partile au depus la dosar contractul de mediere nr. 1/3.08.2012 prin care s-a mediat conflictul dintre parti iar in acordul dintre acestea s-a convenit asupra modalitatii de impartire a bunurilor.

Urmeaza ca, in conformitate cu prevederile art. 63 al.1 din Legea 192/2006 si a dispozitiilor art. 432-434 Cod procedura civila sa fie admisa actiunea, iar instanta sa ia act de acordul de mediere.

In temeiul art. 63 al.2 din Legea 192/2006 se va dispune restituirea taxei de timbru achitata prin chitantele de la filele 5, 34, 35 dosar.

Pentru aceste motive, In numele legii, H O T A R A S T E:

Admite actiunea formulata de reclamanta a€¦. - prin procurator avocat a€¦., cu domiciliul ales la a€¦.. in contradictoriu cu parata a€¦ - prin procurator a€¦, cu domiciliul in a€¦.

Ia act de acordul de mediere nr. 2/03.08.2012 care va constitui dispozitivul hotararii:

``MEDIATOR

A - ``a€¦.. - Birou de mediator", cu sediul ales in Onesti, str. Florilor nr. 14, judetul Bacau, inregistrat in Registrul Formelor de Exercitare a Profesiei de Mediator la pozitia nr. 3177, avand CIF nr. 29976823, prin doamna a€¦. in calitate de MEDIATOR AUTORIZAT, pe de o parte, si

SOLICITANTI

a€¦. in calitate de mostenitor ai defunctilor a€¦. conform certificatului de deces seria D.Z nr. 349127 emis la data de 16.08.2011 de SPCLEP Onesti, cu ultimul domiciliu in a€¦..si a€¦. decedat conform certificatului de deces seria DP nr. 770776 emis la data de 23.06.2008 de Primaria a€¦.cu ultimul domiciliu in a€¦ si

a€¦. in calitate de mostenitor ai defunctilor a€¦ si a€¦..

In conformitate cu prevederile art. 56 pct. 1 din Legea nr. 192/2006 , noi, partile ne-am supus procedurii medierii si am consimtit la incheierea prezentului acord de mediere.

Declaram ca intelegerea ne apartine, fiind rezultatul negocierii dintre noi, reprezentand acordul nostru de vointa, liber exprimat si neafectat de niciun viciu de consimtamant, fiind intru-totul de acord cu cele convenite si stipulate mai jos dupa cum urmeaza:

I. Bunuri ramase de pe urma defunctei a€¦.:

a) 1/2 din un apartament situat in a€¦a€¦,compus din doua camere, baie, bucatarie, balcon, fara termopane, fara gresie si faianta, in valoare de 30.000 ron

b) dreptul de concesiune stabilit prin contractul de concesiune de veci, nr.l37 din 03.11.1999, reprezentand concesionarea terenului ce constituie locul de veci a familiei.

II. Bunuri ramase de pe urma defunctului a€¦a€¦:

a) din un apartament situat in a€¦.,compus din doua camere, baie, bucatarie, balcon, fara termopane, fara gresie si faianta, in valoare de 30.000 ron

Partile de comun acord, au convenit sistarea starii de indiviziune asupra imobilelor in litigiu dupa cum urmeaza:

Lot nr.l - se atribuie reclamantei a€¦a€¦ si cuprinde :

a. imobilul, apartament de locuit, situat in a€¦. si

b. dreptul de concesiune, stabilit prin stabilit prin contractul de concesiune de veci, nr.l37 din 03.11.1999, reprezentand concesionarea terenului ce constituie locul de veci a familiei.

Lot nr.2 - se atribuie paratei a€¦a€¦ si nu contine nici un bun.

Eu, a€¦., sunt de acord cu lotizarea mai sus descrisa, si sunt intru totul de acord ca a€¦. sa primeasca bunurile sus mentionate.

Ambele parti, suntem de acord ca dupa ramanerea definitiva a hotararii ,sa se opereze in privinta proprietatii imobilelor in evidentele de publicitate imobiliara si cadastru.

Prezentul acord de mediere stinge orice litigiu atat pentru prezent cat si pentru viitor, reprezinta vointa libera si neviciata a subsemnatilor, si, potrivit dispozitiilor art. 58 si urm. din Legea nr. 192/2006 am convenit prezentarea acestui acord instantei de judecata in vederea incuviintarii si pronuntarii unei hotarari de expedient care sa cuprinda prezentul acord, potrivit dispozitiilor art. 271 si urm. din codul de procedura civila, si sa dispuna totodata, in temeiul art. 63 din Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, restituirea taxelor judiciare de timbru, intrucat conflictul ce face obiectul dosarului civil nra€¦. aflat pe rolul Judecatoriei Onesti, a fost solutionat prin procedura medierii``.

Dispune restituirea taxei de timbru de 1800 lei conform art. 63 al.2 din Legea 192/2006 catre reclamanta.
Cu recurs in 15 zile de la comunicare .
Pronuntata in sedinta publica, astazi 20.11.2012.


Pronuntata de: JUDECATORIA ONESTI - Pronuntata in sedinta publica din 20.11.2012


Citeşte mai multe despre:    Mediere    Mediator    Legea 192/2006    Obiectul medierii    Acord de mediere    Partaj succesoralComentează: Partajarea averii succesorala prin acord de mediere
Alte Speţe

Angajatorul va putea fi obligat la corectarea declaratiei fiscale prin declaratii rectificative ori de cate ori transmite date nereale
Pronuntaţă de: Tribunalul Mehedinti Sectia C.M.A.S., Sentinta civila nr. 123/2017, in sedinta publica din 9 februarie 2017

Rectificarea cu intarziere a bugetului da dreptul la acoperirea prejudiciului produs salariatului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Alba Iulia, Decizia civila nr. 227/2017, in sedinta publica din 16 februarie 2017

Principiul repararii integrale a prejudiciului suferit ca efect al esalonarii titlurilor executorii impune si acordarea daunelor-interese moratorii sub forma dobanzii legale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj Sectia I Civila, Decizia civila nr. 132/A/2017, in sedinta publica din 31 ianuarie 2017

Simpla existenta a conditiilor grele de munca intr-un sector de activitate nu este un motiv pentru acordarea automata a grupei de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Ploiesti Sectia I Civila, Decizia civila nr. 301/2017, in sedinta publica din 02 februarie 2017

Raspuderea patrimoniala a padurarului pentru arborii taiati ilegal. Solutionare prescripie si cerere de chemare in garantie
Pronuntaţă de: Tribunalul Tulcea Sectia Civila si de Contentios Administrativ si Fiscal, Sentinta civila nr. 30/2017, in sedinta publica din 12 ianuarie 2017

Simpla incadrare a activitatii in temeiul legal reprezentat de Anexa 1 la Ordinul nr. 50/1990 este suficienta pentru constatarea grupei I in locul grupei a II-a de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Prahova Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 125/2017, in sedinta publica din 17 ianuarie 2017

Hotararea CEDO in Cauza Ovidiu Cristian Stoica impotriva Romaniei. Admisibilitatea probelor. Dreptul la un proces echitabil. Reparatie echitabila
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Obligarea angajatorului la plata drepturilor salariale neacordate, actualizate cu indicele de inflatie si dobanda legala aferenta
Pronuntaţă de: Tribunalul Dambovita, Sectia I Civila, Complet specializat in solutionarea litigiilor de munca si asigurari sociale, Sentinta nr. 797 din 19.05.2016

Intarzierea nejustificata a platii salariului. Recuperarea prejudiciului produs angajatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti, Sectia a VIII-a Conflicte de munca si asigurari sociale, Sentinta nr. 6207 din 16.06.2016

Concediere pentru motive care tin de persoana salariatului. Abatere grava de la regulile de disciplina stabilite prin Regulamentul de Ordine Interioara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Pitesti, Sectia I Civila, Decizia nr. 1543/2016Articole Juridice

Precizari privind evaluarea functionarilor publici pentru anul 2018, conform Legii nr. 24/2019
Sursa: MCP Cabinet avocati

Precizari si atentionari privind plasarea forta de munca in strainatate
Sursa: MCP Cabinet avocati

Stabilirea salariului minim diferentiat si modul de contestare a decizilor emise de angajator. Lista functiilor si ocupatiilor care necesita studii superioare
Sursa: MCP Cabinet avocati

Legea nr. 190/2018 privind masurile de aplicare a GDPR intra in vigoare
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Onorariile minime ale avocatilor. Si despre concurenta ...
Sursa: Avocat drd. Janos Szekely - Baroul Satu-Mare

Refuzul salariatului de a efectua examinarea medicala periodica. Optiunile angajatorului
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Introducerea partii responsabile civilmente in procesul penal dupa finalizarea procedurii de camera preliminara - neconstitutionalitate
Sursa: Av. Andrei Gheorghe Gherasim