Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Mediere » Mediere. Partajarea bunuri comune

Mediere. Partajarea bunuri comune

  Publicat: 29 Mar 2013       8035 citiri        Secţiunea: Mediere  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Prin sentinta civila nr. 20206 din 25.11.2011, Judecatoria Iasi a respins cererea reclamantului M.G. si paratei M.A.C. de a se lua act de acordul de mediere incheiat la data de 12.11.2011 la Biroul de Mediator B. L. si, pe cale de consecinta, a respins cererea de chemare in judecata, astfel cum a fost modificata.

Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Totalitatea atributelor si calitatilor unor persoane, izvorate din apartenenta acesteia la o familie, cum sunt calitatea de copil, de sot, de divortat etc.,
(comunitate de bunuri) Regim stabilit de lege sau prin invoiala partilor cu privire la bunurile lor.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Reprezinta suma de bani care se da unuia dintre copermutanti (partile din contractul de schimb), in cazul in care bunurile care se schimba nu sunt de valoare egala.
Reprezinta suma de bani care se da unuia dintre copermutanti (partile din contractul de schimb), in cazul in care bunurile care se schimba nu sunt de valoare egala.
Dreptul pe care il are o persoana, uzufructuarul, de a se folosi de un bun si de a-i culege fructele pe timpul vietii sale,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Dreptul pe care il are o persoana, uzufructuarul, de a se folosi de un bun si de a-i culege fructele pe timpul vietii sale,
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Fapta de a face, de a comite. Vezi si Fapt omisiv.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este o procedura diplomatica de reglementare a diferendelor internationale, drept conferit puterilor straine conflictului de a media ostilitatile, chiar in decursul acestora. Mediatorul trebuie sa fie un tertstat, un grup de state, O.N.U. sau institutiile sale specializate, alte organizatii internationale cu vocatie mondiala sau regionala sau o personalitate de prestigiu - acceptat de comun acord, de catre partile aflate in conflict.
Este o procedura diplomatica de reglementare a diferendelor internationale, drept conferit puterilor straine conflictului de a media ostilitatile, chiar in decursul acestora. Mediatorul trebuie sa fie un tertstat, un grup de state, O.N.U. sau institutiile sale specializate, alte organizatii internationale cu vocatie mondiala sau regionala sau o personalitate de prestigiu - acceptat de comun acord, de catre partile aflate in conflict.
Manifestarea hotararii de a incheia actul juridic civil, de a se obliga juridiceste. Formeaza impreuna cu cauza (scopul), vointa juridica.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Desfacerea casatoriei prin hotarare judecatoreasca, la cererea unuia sau ambilor soti, atunci cand, datorita unor motive temeinice, raporturile dintre ei sunt atat de grav si iremediabil vatamate, incat continuarea casatoriei este vadit imposibila pentru cel care cere desfacerea ei.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Incorectitudine, atitudine a unei persoane care savarseste un fapt sau un act contrar legii sau celorlalte norme de convietuire sociala, pe deplin constienta de caracterul illicit al conduitei sale.
Este o procedura diplomatica de reglementare a diferendelor internationale, drept conferit puterilor straine conflictului de a media ostilitatile, chiar in decursul acestora. Mediatorul trebuie sa fie un tertstat, un grup de state, O.N.U. sau institutiile sale specializate, alte organizatii internationale cu vocatie mondiala sau regionala sau o personalitate de prestigiu - acceptat de comun acord, de catre partile aflate in conflict.
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Dreptul pe care il are o persoana, uzufructuarul, de a se folosi de un bun si de a-i culege fructele pe timpul vietii sale,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Datorii aparute ca urmare a desfasurarii ciclului de exploatare.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Zile in care se cuprinde intreg intervalul de timp dintre momentul inceperii si implinirii termenului, inclusiv prima si ultima zi a termenului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.

Pentru a pronunta aceasta solutie instanta a retinut ca reclamantul M.G si parata M.A.C. au incheiat la data de 16.09.2000 in Iasi casatoria inscrisa in registrul de stare civila al Primariei Municipiului Iasi. Din casatoria partilor a rezultat minorul M. D. G. In timpul casatoriei partile au dobandit mai multe bunuri comune.

Din extrasele de pe portalul Judecatoriei Iasi depuse de catre reclamant, instanta a retinut ca incepand din luna iulie 2011, au fost inregistrate cereri avand ca obiect investirea cu formula executorie a biletelor la ordin emise de catre una dintre societatile comerciale infiintate de catre parata M.A.C., S.C. R F S.R.L., fiind astfel declansata urmarirea silita impotriva acestei societati comerciale.

A mai retinut instanta ca prin acordul de mediere incheiat la data de 12.11.2011 partile au convenit ca toate bunurile imobile dobandite in timpul casatoriei sa fie preluate de catre reclamantul M.G care va plati paratei M.A.C. sulta in cuantum de 10.000 lei pana la data de 30.12.2011. Totodata partile au stabilit ca lotul paratei M.A.C. sa fie compus din dreptul de a primi o sulta in cuantum de 10.000 lei si dreptul de uzufruct viager asupra apartamentului, desi reclamantul si-a asumat obligatia de a institui acest drept de uzufruct viager in favoarea minorului M.D.G. Prin acelasi acord de mediere, partile au convenit cu privire la modificarea regimului comunitatii de bunuri dobandite in timpul casatoriei si aplicarea regimului separatiei de bunuri pentru bunurile si obligatiile pe care fiecare dintre soti de va contracta in viitor, precum si separatia in fapt .

In drept, reclamantul a invocat prevederile art. 370 raportat la art. 357 din Noul Cod Civil, potrivit carora daca regimul matrimonial al sotilor este acela al comunitatii legale sau conventionale, la cererea unuia dintre soti, instanta poate pronunta separatia de bunuri atunci cand celalalt sot incheie acte care pun in pericol interesele patrimoniale ale familiei. In aceasta situatie se determina cota - parte ce revine fiecarui sot, pe baza contributiei sale atat la dobandirea bunurilor comune, cat si la indeplinirea obligatiilor comune, pana la proba contrara prezumandu-se ca fiecare dintre soti are cota de 50%.

A mai retinut instanta ca in conformitate cu dispozitiile art. 358 alin.1 din Noul Cod Civil, in timpul regimului comunitatii, bunurile comune pot fi impartite, in tot sau in parte, prin act autentic notarial, in caz de buna invoiala, ori pe cale judecatoreasca, in caz de neintelegere.

Legiuitorul roman a inteles a consacra in mod expres, si in Noul Cod Civil, principiul bunei - credinte in exercitarea drepturilor si executarea obligatiilor civile. Astfel, potrivit dispozitiilor art. 14 alin.1 din Noul Cod Civil, orice persoana fizica sau persoana juridica trebuie sa isi exercite drepturile si sa isi indeplineasca obligatiile civile cu buna-credinta, in acord cu ordinea publica si bunele moravuri, buna-credinta prezumandu-se pana al proba contrara. Totodata, niciun drept nu poate fi exercitat in scopul de a vatama sau pagubi pe altul ori intr-un mod excesiv si nerezonabil, contrar bunei - credinte (art. 15 din Noul Cod Civil).

In acelasi sens, prevederile art. 723 alin.1 Cod procedura civila impun ca drepturile procedurale sa fie exercitate cu buna-credinta si potrivit scopului in vederea caruia au fost recunoscute de lege.

Prin urmare, exercitarea unor drepturi recunoscute de catre lege in alt scop decat cel pentru care ele au fost edictate, cu consecinta prejudicierii unui tert, releva reaua-credinta a titularului drepturilor respective.

Totodata, medierea reglementata prin Lege nr. 192 din 2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, reprezinta o modalitate de solutionare a conflictelor pe cale amiabila, cu ajutorul unei terte persoane specializate in calitate de mediator, in conditii de neutralitate, impartialitate, confidentialitate si avand liberul consimtamant al partilor.

Asadar, premisa necesara apelarii la aceasta procedura este existenta unui conflict, a unei neintelegeri.

Ori, in prezenta cauza instanta a apreciat ca intre parti nu a existat un asemenea conflict. Inregistrarea cererii de divort si partaj, modificata ulterior in sensul ca se solicita doar modificarea regimului comunitatii de bunuri si separatia de bunuri, reprezinta consecinta declansarii de catre creditorii societatilor comerciale constituite de catre parata a executarii silite, aspect invederat de insusi reclamantul M.G.

In aceste conditii instanta apreciaza ca partile au exercitat cu rea-credinta drepturile recunoscute de catre Noul cod civil (art. 358) si Legea nr. 192 din 2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator. Aceasta convingere este intemeiata pe modalitatea in care partile au inteles sa partajeze bunurile comune dobandite in timpul casatoriei: cota de 100% recunoscuta in favoarea reclamantului si preluarea de catre acesta a tuturor bunurilor imobile, cu recunoasterea in favoarea paratei a unui drept de creanta in valoare de 10.000 lei si a unui drept de uzufruct viager asupra apartamentul (reclamantul, prin acelasi act de mediere, asumandu-si obligatia de a constitui acest drept in favoarea minorului M.D.G.,), desi o parte dintre bunurile comune au fost achizitionate anterior anului 2008 cand cele doua societati comerciale au inceput sa acumuleze datorii .

Mai mult, desi reclamantul a invocat incheierea de catre parata a actelor care pun in pericol interesele patrimoniale ale familiei, a invederat ca, din fondurile proprii, a creditat cele doua societati pentru a evita dizolvarea lor, motivul real al acumularii debitelor fiind decontarea cu intarziere de catre C.A.S. a retetelor si perceperea de catre depozitele farmaceutice a unor penalizari de intarziere la un termen de 60 de zile .

In aceste conditii, instanta a apreciat ca neintemeiata cererea partilor de a se lua act de acordul de mediere incheiat in vederea stingerii unui litigiu aparent. A admite contrariul ar echivala cu consfintirea de catre instanta a unui act ce are drept consecinta imediata prejudicierea tertilor, ceea ce nu poate fi admis chiar daca legiuitorul roman a reglementat posibilitatea atacarii actului de catre creditori. Mai mult, instanta, fata de dispozitiile art. 111 Cod procedura civila, nu poate constata separatia in fapt a sotilor astfel cum s-a solicitat prin acordul de mediere.

Asadar, retinand reaua - credinta a partilor in exercitarea drepturilor procedurale, avand in vedere si principiul disponibilitatii partilor care au invederat ca aceasta este modalitatea in care doresc rezolvarea cererii de chemare in judecata, astfel cum a fost modificata, instanta, in temeiul art. 723 Cod procedura civila, art. 14 si art. 15 din Noul Cod Civil, a respins cererea partilor de a se lua act de acordul de mediere incheiat la data de 12.11.2011 la Biroul de Mediator B. L. si, pe cale de consecinta, a respins cererea de chemare in judecata, astfel cum a fost modificata, si, implicit, cererea de restituire a taxei judiciare de timbru, cat timp prevederile art. 63 alin.2 din Legea nr. 192 din 2006 sunt aplicabile in cazul pronuntarii unei hotarari in conditiile art. 271 Cod procedura civila.
Pronuntata de: Judecatoria Iasi


Citeşte mai multe despre:    Mediere    Mediator    Legea 192/2006    Obiectul medierii    Acord de mediere    Judecatoria Iasi    Partaj
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Delimitare unitati administrativ teritoriale. Atributiile instantelor judecatoresti in procedura de delimitare. Etapele delimitarii unitatilor administrativ teritoriale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 501/2 iulie 2020

Reducerea programului de lucru si a salariului in contextul reducerii temporare a activitatii impune existenta unor motive obiective care nu depind de vointa exclusiva a angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara - Decizia civila nr.135/2020

Actiune in raspundere civila delictuala. Repararea prejudiciului cauzat de emiterea unor acte administrative nelegale. Inadmisibilitate
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 1016 din 2 iunie 2020

Producerea unui prejudiciu in patrimoniul angajatorului de catre un salariat al sau este de esenta raspunderii patrimoniale. Conditii raspundere patrimoniala
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara - Decizia civila nr. 158 din data de 15 martie 2019

Raportul de audit al Curtii de Conturi nu reprezinta titlu executoriu pentru recuperarea prejudiciului de la salariat
Pronuntaţă de: Tribunalul Brasov - Sentinta civila nr. 1053/2020

Documentele mentionate in decizia de sanctionare disciplinara nu scutesc angajatorul de a descrie fapta ce reprezinta abaterea disciplinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Pitesti - Decizia civila nr. 4973 din data de 11 decembrie 2019

Constituie abuz de drept anularea deciziei de concediere pe motiv ca salariatul se afla in concediu medical. Necomunicarea dovezii concediului medical
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 2342/2020

Obiectul convocarii salariatului la cercetarea disciplinara prealabila trebuie sa corespunda faptei cercetate
Pronuntaţă de: Tribunalul Buzau - Sentinta civila nr. 103/2020

Absentele nemotivate constituie o singura abatere disciplinara cu caracter continuu
Pronuntaţă de: Tribunalul Braila - Sentinta civila nr. 490/2019Articole Juridice

Transmiterea unor date personale in cadrul unui dosar aflat pe rolul instantelor de judecata
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Instalarea unui sistem de supraveghere video de catre primarie, care nu respecta prevederile GDPR
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Dezvaluirea de date unor terti, intr-un dosar aflat pe rolul instantelor judecatoresti
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Dezvaluire pe intranet-ul institutiei de date din dosarul personal al salariatului
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Prelucrare nelegala a datelor cu caracter personal prin utilizarea unor sisteme de supraveghere audio-video portabile in activitatea politistilor locali
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

GDPR: Dezvaluirea datelor cu caracter personal ale pacientilor pe un site
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Un serviciu care pune in legatura directa, prin intermediul unei aplicatii electronice, clienti si soferi de taxi constituie un serviciu al societatii informationale din moment ce nu reprezinta o parte integranta dintr-un serviciu global al carui element principal ar fi o prestatie de transport
Sursa: EuroAvocatura.ro