Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Mediere » Acord de mediere investit cu formula executorie. Partaj bunuri dobandite in timpul casatoriei desfacute prin divort

Acord de mediere investit cu formula executorie. Partaj bunuri dobandite in timpul casatoriei desfacute prin divort

  Publicat: 29 Mar 2013       9772 citiri        Secţiunea: Mediere  


Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Pe rol fiind judecarea cauzei civile formulata de catre X domiciliata in Targoviste, judetul Dambovita, Y domiciliat in comuna A, sat B, judetul Dambovita si cu domiciliul ales pentru comunicarea actelor de procedura in Targoviste, judetul Dambovita avand ca obiect constatare mediere.

Act procedural prin care organul de urmarire penala, instanta de judecata, in procese penale sau civile, ori alt organ de jurisdictie dispune ca o persoana sa se prezinte in fata sa la o data determinata, in legatura cu un proces.
Document care justifica primirea unei sume de bani. Constituie un act justificativ de inregistrare a sumelor incasate in registrul de casa si in contabilitate.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Act procedural prin care organul de urmarire penala, instanta de judecata, in procese penale sau civile, ori alt organ de jurisdictie dispune ca o persoana sa se prezinte in fata sa la o data determinata, in legatura cu un proces.
Este o procedura diplomatica de reglementare a diferendelor internationale, drept conferit puterilor straine conflictului de a media ostilitatile, chiar in decursul acestora. Mediatorul trebuie sa fie un tertstat, un grup de state, O.N.U. sau institutiile sale specializate, alte organizatii internationale cu vocatie mondiala sau regionala sau o personalitate de prestigiu - acceptat de comun acord, de catre partile aflate in conflict.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este o procedura diplomatica de reglementare a diferendelor internationale, drept conferit puterilor straine conflictului de a media ostilitatile, chiar in decursul acestora. Mediatorul trebuie sa fie un tertstat, un grup de state, O.N.U. sau institutiile sale specializate, alte organizatii internationale cu vocatie mondiala sau regionala sau o personalitate de prestigiu - acceptat de comun acord, de catre partile aflate in conflict.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Hotarare prin care instanta rezolva unele probleme ridicate in cursul judecatii,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Act sau fapt juridic pe care se intemeiaza dreptul de proprietate al unei persoane asupra unui lucru,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Document care justifica primirea unei sume de bani. Constituie un act justificativ de inregistrare a sumelor incasate in registrul de casa si in contabilitate.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Act prevazut de lege, prin care un organ de stat este informat si abilitat sa desfasoare o anumita activitate
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Operatie de impartire a proprietatii commune intre coproprietari in urma careia fiecare dintre acestia devine proprietar exclusiv asupra unui, unor bun sau a unei parti determinate material.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Modalitatea de exteriorizare a manifestarii de vointa facuta cu intentia de a da nastere, modifica sau stinge un raport juridic civil concret.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act adoptat de organele de stat,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Una dintre modalitatile de reparare a pagubei pricinuite prin infractiune.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Hotarare prin care instanta rezolva unele probleme ridicate in cursul judecatii,
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Una dintre modalitatile de reparare a pagubei pricinuite prin infractiune.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Document care justifica primirea unei sume de bani. Constituie un act justificativ de inregistrare a sumelor incasate in registrul de casa si in contabilitate.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;

La apelul nominal facut in sedinta publica au lipsit reclamanta X si paratul Y.
Procedura de citare este legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei, de catre grefierul de sedinta care invedereaza instantei obiectul pricinii, stadiul judecatii, modul de indeplinire a procedurii de citare, precum si faptul ca prin Serviciul de Registratura, s-a depus la data de 28.02.2011, de catre parti o intelegere cu privire la impartirea bunurilor comune, prin acord de mediere si chitanta taxa de timbru in cuantum de 19. lei, dupa care:
Instanta, din oficiu, potrivit art. 1591 alin. 4 Cod procedura civila modificat prin art.1 pct. 23 din Legea nr. 202/2010, se declara competenta general, material si teritorial sa judece pricina.
Instanta, socotindu-se lamurita, ramane in pronuntare.
INSTANTA,
Asupra cauzei civile de fata:
Prin cererea inregistrata la Judecatoria Targoviste sub nr. 936/315/2011 X , cetatean roman, nascut la data de D in comuna A, sat B, judet Dambovita si Y cu adresa de citare in Targoviste, judetul Dambovita au solicitat instantei, in temeiul art. 58 alin 4,63 alin 1-3 din Legea 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, pronuntarea unei hotarari de expedient care sa cuprinda intelegerea lor, intervenita la data de 22,01.2011, prin acordul de mediere incheiat la biroul de mediator E.
In motivarea cererii se arata ca partile, pe timpul casatoriei (incheiata la data de 11.06.1976 si desfacuta prin sentinta civila nr. 6261 din 26 oct. 1982) au dobandit un apartament situat in Targoviste, judetul Dambovita compus din 4 camere , in suprafata construita de 100,60 mp, potrivit titlului de proprietate nr. 213 din 01.12.1977.
Apartamentul mentionat a fost cumparat cu credit, potrivit contractului de imprumut nr. 2136 din 31.10.1977 al CEC, Sucursala Targoviste, in valoare de 140.240 lei, si construit in anul 1977, conform contractului de construire nr. 242 din 24.10.1977 si achitat integral la data de 13.01.2010.
Din anul 1982 au incercat solutionarea litigiului intervenit pe toate caile posibile, astfel ca la data de 15 august 1984 a intervenit intre ei stingerea pretentiilor unuia fata de celalalt prin despagubirea domnului Y de catre X si acceptarea in proprietate a singurului imobil dobandit in timpul casatoriei.
Mai spun partile ca dupa aceasta data nu au reusit partajarea bunurilor conform legislatiei in vigoare, drept pentru care , ca relatiile sa nu fie compromise definitiv au apelat la institutia medierii, astfel ca la data de 22.01.2011, in urma sedintei de mediere care s-a desfasurat in cadrul Biroului de Mediator E au hotarat incheierea unui acord de mediere prin care partile au acceptat transferul proprietatii indicate mai sus (atasand la prezenta cerere acordul de mediere incheiat la data de 22.01.2011 in forma originala).
In concluzie, avand in vedere ca intelegerea este vointa comuna, libera si neviciata, solicita constatarea conditiilor de fond si de forma (in temeiul art. 58 alin 4 Legea 192/2006) si emiterea hotararii de expedient, care sa cuprinda invoiala partilor conform acordului de mediere (art. 63 alin 1 din Legea 192/2006); restituirea taxei de timbru prevederile art. 63 alin 2,64 alin 1 si 2 din Legea 192/2006; judecarea cauzei in Camera de Consiliu, chiar si in lipsa partilor sau a imputernicitului lor.
In drept cererea este intemeiata pe disp. Legii 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, modificata prin Legea 370/2009; Legea 202/ 2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor, art. 271 Cod procedura civila, Directiva 52/2008 /CE a Parlamentului European si Consiliului.
S-au depus la dosar alaturat cererii: Acordul de mediere incheiat la data de 22.01.2011 in cadrul Biroului de Mediator E, proces - verbal de incheiere a procedurii de mediere, documentele imobilului ce formeaza masa partajabila; sentinta civila nr. 6261 din 26.10.1982 - copie; titlu de proprietate nr. 213 din 01.12.1977 - copie; contract de construire nr. 242/1977 - copie; contract de imprumut nr. 2136 din 31.10.1977 si chitanta privind achitarea taxei de timbru.
La termenul acordat instanta ia act ca cel doua parti au depus o cerere prin care arata ca staruie in solicitarea facut prin cererea de sesizare a instantei.
Din analiza actelor si lucrarilor dosarului, instanta retine urmatoarele:
Partile din prezenta cauza au fost casatorite, casatoria fiind desfacuta prin divort, potrivit sentintei civile nr. 6261 din 26 oct. 1982, iar in timpul casatoriei au dobandit un apartament situat in Targoviste, judetul Dambovita compus din 4 camere , in suprafata construita de 100,60 mp, potrivit titlului de proprietate nr. 213 din 01.12.1977.
La 15 august 1984, a intervenit intre fostii soti stingerea pretentiilor unuia fata de celalalt prin despagubirea domnului Y de catre X si acceptarea de aceasta din urma in proprietate a singurului imobil dobandit in timpul casatoriei.
Transmiterea dreptului de proprietate nu a avut insa loc datorita faptului ca partile nu au partajat bunul comun nici prin hotarare judecatoreasca si nici prin partaj voluntar in fata notarului, in cazul imobilelor legea impunand incheierea actului in forma autentica.
In luna ianuarie 2011, partile au apelat la mediere, ajungand la o intelegere cu privire la stingerea litigiului.
Potrivit disp. art. 58 alin (4) din Legea 192/2006, republicata, in cazul in care conflictul mediat vizeaza transferul dreptului de proprietate privata privind bunurile imobile, partile vor prezenta acordul redactat de catre mediator notarului public sau instantei de judecata pentru indeplinirea conditiilor de fond si ``de forma impuse de lege sub sanctiunea nulitatii absolute", pentru ca in alin. 5 sa se arate ca ``Obligatia prevazuta la alin. (4) se aplica in toate situatiile in care legea impune, sub sanctiunea nulitatii, indeplinirea unor conditii de fond si de forma ."
Fata de aceste dispozitii legale, precum si celor cuprinse in art. 59 (intelegerea partilor poate fi supusa incuviintarii instantei de judecata, in conditiile prevazute la art. 63), partile au sesizat instanta de judecata pentru a pronunta o hotarare de expedient prin care sa ia act de modul in care au inteles sa stinga litigiul.
Verificand acordul de mediere prin prisma disp. art. 58 alin 2 si 3 din Legea nr. 192/2006, republicata, instanta constata ca partile au inteles sa stinga litigiul prin atribuirea in natura a imobilului numitei X, in timp ce Y a primit suma de 17.800 lei ca despagubire pentru partea ce i se cuvenea din bunul comun.
Urmeaza a fi admisa cererea, instanta constatand intelegerea intervenita intre parti, dispunand si restituirea taxei de timbru, asa cum au solicitat partile, potrivit disp. art. 63 alin 2 din Legea 192/2006, republicata.
PENTRU ACESTE MOTIVE, IN NUMELE LEGII, HOTARASTE:

Admite cererea formulata de X domiciliata in Targoviste, judetul Dambovita, Y domiciliat in comuna A, sat B, judetul Dambovita si cu domiciliul ales pentru comunicarea actelor de procedura in Targoviste, judetul Dambovita
Constata intelegerea intervenita intre parti cu privire la impartirea bunurilor comune, potrivit Acordului de Mediere incheiat la 22.01.2011 la Biroul Mediatorului E astfel:
``ACORD DE MEDIERE de incheiere a procedurii de mediere anul 2011, luna ianuarie, ziua 22,ora 13, la Targoviste
Biroul Mediator E infiintat prin Hotararea Consiliului de Mediere din Romania nr. F inscris in Registrul formelor de exercitare a profesiilor la pozitia G in Tabloul Mediatorilor, avand in vedere litigiul supus procedurilor de mediere, in conformitate cu prevederile Legii 192/2006 privind medierea, organizarea si exercitarea profesiei de mediator, asa cum a fost modificata si completata prin Legea 370/2009, existent intre:
1. Doamna X, cetatean roman, nascuta la data de H in comuna A sat B, judetul Dambovita domiciliata in Targoviste, judetul Dambovita , posesoarea a CI,
2. Domnul Y, cetatean roman, nascut ia data de I in comuna A sat B, judetul Dambovita domiciliat in comuna A sat B, judetul Dambovita, posesor al CI,
Ce are ca obiect partajul bunurilor mobile si imobile dobandite in timpul casatoriei (incheiata la data de 11.06.1976), care a fost desfacuta prin Sentinta Civila nr. 6261/26.10.1982, pronuntata de Judecatoria Targoviste in dosarul nr. 7716/ 1982.
Masa partajabila, la data incheierii prezentului acord, este alcatuita dintr-un
imobil, identificat astfel:
- apartament construit in 1977 (Titlu de proprietate 213 din 01.12.1977), conform contractului nr. 242/1977, situat in Targoviste, judetul Dambovita, in
suprafata construita de 100,60 mp, compus din 4 camere impreuna cu cota-parte
indiviza aferenta din partile de folosinta comuna ale imobilului, dobandit cu suma de 140.240 lei, conform contractului de imprumut nr. 2136 din 30.10.1977, incheiat cu C.E.C Sucursala Targoviste, achitat integral de X la data de 13.01.2010, potrivit adresei nr. 548/10.012010 emisa de C.E.C BANK Sucursala Targoviste.
Prin vointa comuna, libera, neviciata, partile au convenit ca masa partajabila se imparte astfel:
1. Doamnei X ii revine imobilul: apartament construit in 1977 (Titlu de proprietate 213 din 01.12.1977), conform contractului nr. 242/1977, situat in Targoviste, judetul Dambovita in suprafata construita de 100,60 mp, compus din 4 camere impreuna cu cota-parte indiviza aferenta din partile de folosinta comuna ale imobilului, dobandit cu suma de 140.240 lei, conform contractului de imprumut nr M din 30.10.1977, incheiat cu CEC Sucursala Targoviste, achitat integral de X la data de 13.01.2010, potrivit adresei nr. 548/13.01.2010 emisa de CEC BANK Sucursala Targoviste.
2. Domnul Y primeste ca despagubire suma de 17.800 lei, achitata integral de doamna X pana la data incheierii prezentului act, conform chitantelor atasate.
Prezentul acord reprezinta vointa libera si neviciata a partilor, acestea declarand ca nu mai au pretentii unul fata de celalalt in privinta partajarii bunurilor comune rezultate din casatorie.
Potrivit art. 58 si urm. din Legea 192/2006, modificata prin Legea 370/2009 partile au convenit prezentarea acestui acord instantei de judecata in vederea validarii si pronuntarea unei hotarari de expedient, care sa cuprinda prezentul acord potrivit dispozitiilor art. 271 si urm. C proc. civ.
Avand in vedere cele de mai sus, eu, mediator ales jr. E declar incheiata procedura de mediere.
Drept pentru care am incheiat prezentul acord de mediere, in 4 (patru) exemplare originale, dintre care, cate unul a fost inmanat partilor, unul va fi inaintat instantei de judecata, iar unul va fi pastrat la sediul mediatorului. Participanti la mediere
1. X. s.s. indescifrabil
2. Y ss. Indescifrabil"
Dispune restituirea taxei de timbru achitata cu chitanta nr. 730/26.01.2011.
Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare .
Pronuntata in sedinta publica din 28.02.2011.
Pronuntata de: Judecatoria Targoviste, Sentinta civila nr. 827 din 28.02.2011


Citeşte mai multe despre:    Judecatoria Targoviste    Mediere    Mediator    Acord de mediere    Contract de mediere    Legea 192/2006    Legea 202/2010    Partaj    Desfacerea casatoriei    Directiva 52/2008/CE    Proces-verbal de incheiere a medierii
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Rezolutiunea contractului intervine pentru neexecutarea contractului, cu daune-interese in favoarea creditorului, daca acestea i se cuvin
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1936 din 29 octombrie 2019

ICCJ: Cu privire la rezolvarea aspectelor accesorii divortului, instanta de judecata poate consfinti acordul de mediere avand acest obiect.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Procedura prealabila este obligatorie ori de cate ori legea speciala prevede dreptul partii de a se adresa instantei de contencios administrativ
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 2271/2016

Decizia nr. 282/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 22 alin. (3) din Codul de procedura penala
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Primirea la locul de munca fara incheierea contractului individual de munca. Sanctionarea angajatorului
Pronuntaţă de: Tribunalul Dambovita, Sectia a II-a Civila de contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 243 din 16.03.2016

Primirea la munca a unei persoane fara incheierea unui contract individual de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Mehediniti, Sectia a II-a Civila Contencios Administrativ si Fiscal, Decizia nr. 243 din data de 16.03.2016

Dispozitii legale aplicabile in stabilirea competentei de atributiune in situatia in care exista o clauza compromisorie impusa de lege
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a Civila, Decizia nr. 1167 din 29 aprilie 2015

Analiza caracterului abuziv al unei clauze contractuale din perspectiva art. 1 din Legea nr. 193/2000
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 110 din 21 ianuarie 2014

Cerere de consfintire a unui acord de mediere avand ca obiect iesirea din indiviziune asupra unui imobil. Competenta teritoriala
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 1968 din 18 iunie 2014

Acord de mediere. Iesire din indiviziune. Depunerea inscrisurilor doveditoare de catre mediatorul partilor
Pronuntaţă de: Judecatoria Pucioasa, Sentinta civila nr. 1470 din 17.12.2010Articole Juridice

Transmiterea unor date personale in cadrul unui dosar aflat pe rolul instantelor de judecata
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Instalarea unui sistem de supraveghere video de catre primarie, care nu respecta prevederile GDPR
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Dezvaluirea de date unor terti, intr-un dosar aflat pe rolul instantelor judecatoresti
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Dezvaluire pe intranet-ul institutiei de date din dosarul personal al salariatului
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Prelucrare nelegala a datelor cu caracter personal prin utilizarea unor sisteme de supraveghere audio-video portabile in activitatea politistilor locali
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

GDPR: Dezvaluirea datelor cu caracter personal ale pacientilor pe un site
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Un serviciu care pune in legatura directa, prin intermediul unei aplicatii electronice, clienti si soferi de taxi constituie un serviciu al societatii informationale din moment ce nu reprezinta o parte integranta dintr-un serviciu global al carui element principal ar fi o prestatie de transport
Sursa: EuroAvocatura.ro