Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Vicii ascunse. Termen de garantie conventionala. Prescriptie

Vicii ascunse. Termen de garantie conventionala. Prescriptie

  Publicat: 23 Jul 2013       8432 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Conform art. 11 alin. (1) din Decretul nr. 167/1958, prescriptia privind viciile ascunse incepe sa curga de la data descoperirii viciilor, insa cel mai tarziu la implinirea unui an de la predarea lucrului sau a lucrarii, iar conform alin. (3), prin dispozitiile acestui articol nu se aduce nicio atingere termenelor de garantie, legale si conventionale.

Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este un mijloc legal sau conventional de asigurare a executarii obligatiilor;
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Uzucapiune, mod de dobandire a dreptului la proprietate si a altor drepturi reale, usufruct, uz, abitatie, servitute, superficie, prin exercitarea posesiunii asupra unui bun imobil o perioada prevazuta de lege.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Definirea pietei relevante este un instrument in vederea identificarii si a definirii perimetrului in interiorul caruia se desfasoara concurenta dintre firme.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
A incuviinta, a fi de acord,
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.

Asa fiind, in cazul in care s-a stipulat un termen de garantie conventionala, termenul de prescriptie nu incepe sa curga de la data descoperirii viciilor, ci de la data cand expira perioada de garantie conventionala stabilita de partile contractante.

Prin sentinta nr. 3472 din 1 iunie 2010, Tribunalul Constanta a respins actiunea promovata de reclamanta SC I.A. SRL in contradictor cu parata SC D. SRL ca prescrisa, subsecvent admiterii exceptiei cu acest obiect invocata de parata prin intampinare.

Judecatorul fondului a retinut in considerentele sentintei ca prin cererea formulata s-a solicitat rezolutiunea contractului de vanzare-cumparare nr. 6459/2006 in temeiul caruia parata a vandut reclamantei o instalatie de frig cu obligarea montarii ei dar ca aceasta nu a functionat la capacitatea normala si, in urma repetatelor notificari, parata nu a procedat la remedierea defectiunilor.

Cu privire la exceptia prescriptiei a retinut caracterul intemeiat al acesteia deoarece potrivit art. 11 alin. (1) si art. 3 din Decretul nr. 167/1958, termenul de prescriptie pentru viciile ascunse este de 6 luni si acesta curge de la data descoperirii viciilor, dar nu mai tarziu de un an, care este data expirarii termenului de garantie si care este un termen obiectiv spre deosebire de primul termen care este unul subiectiv. Apreciind ca reclamanta a cunoscut despre existenta viciilor la data de 27 februarie 2007, judecatorul fondului a stabilit ca termenul de 6 luni care a inceput sa curga de la aceasta data s-a implinit la data de 27 august 2007, anterior promovarii actiunii, la data de 26 septembrie 2009.

Cu privire la somatia de plata, admisa printr-o sentinta ulterior anulata prin admiterea contestatiei la executare promovata de debitoare, s-a apreciat ca aceasta nu are caracter intreruptiv de prescriptie, cum a sustinut reclamanta, nefiind intrunite cerintele art. 16 lit. b) din Decretul nr. 167/1958.

Curtea de Apel Constanta, Sectia comerciala, maritima si fluviala, contencios administrativ si fiscal, prin decizia nr. 152 din 10 noiembrie 2010, a respins apelul declarat de reclamanta.

Criticile apelantei cu privire la neretinerea cazurilor de intrerupere a termenului de prescriptie si la perioada de garantie conventionala precum si cele cu privire la temeiul de drept al actiunii au fost inlaturate de instanta de apel, aceasta confirmand legalitatea si temeinicia sentintei.

Instanta de apel a retinut ca reclamanta - apelanta a cunoscut despre existenta viciilor la data de 27 februarie 2007, iar termenul de 6 luni s-a implinit la 27 august 2007 si ca cererea de chemare in judecata despre care apelanta sustine ca a intrerupt cursul prescriptiei s-a introdus ulterior datei de 27 august 2009, la 24 aprilie 2008.

Cu privire la garantia conventionala, instanta de apel a retinut ca apelanta nu a precizat temeiul de drept al efectelor ei iar in ce priveste obiectul investiri, ca in mod corect instanta de fond a examinat prioritar daca actiunea a fost introdusa in termenul de prescriptie .

In contra deciziei mentionate a declarat recurs reclamanta SC I.A. SRL pentru motivele prevazute de art. 304 pct. 8 si 9 C. proc. civ. in a caror dezvoltare a aratat ca instanta de apel a ignorat prevederile art. 70 - 72 C. com. care atrag raspunderea atat pentru viciile ascunse cat si pentru cele aparente si a aplicat gresit prevederile art. 11 din Decretul nr. 167/1958, deoarece termenul de prescriptie incepe sa curga dupa implinirea termenului de garantie care in cazul de fata este de 3 ani, iar nu de 6 luni.

Intimata SC D. SRL Constanta a depus intampinare prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat, sustinand considerentele deciziei atacate si aratand ca prevederile art. 11 pct. 3 din Decretul nr. 167/1958 nu trebuie interpretate in sensul ca termenul de garantie conventional se adauga la cel conventional, ci ca se confunda cu acesta fiind tot de un an.

Recursul este fondat pentru considerentele care urmeaza:

Cat priveste critica referitoare la incidenta art. 70 C. com. se constata ca recurentul - reclamant se raporteaza la acest text numai pentru a invoca raspunderea vanzatorului si pentru vicii aparente, nu numai pentru vicii ascunse, fara a aminti ca denuntarea acestora trebuie facuta in termen de 2 zile de la primirea marfurilor si fara a sustine indeplinirea conditiei pe care acest text o impune in aplicarea sa, aceea ca bunul cumparat sa provina de pe o alta piata .

In ce priveste insa critica momentului de la care incepe sa curga termenul de prescriptie in situatia in care legea sau conventia partilor stabileste o perioada de garantie, aceasta este intemeiata.

Intr-adevar, conform art. 11 alin. (1) din Decretul nr. 167/1958, prescriptia privind viciile ascunse incepe sa curga de la data descoperirii viciilor, insa cel mai tarziu la implinirea unui an de la predarea lucrului sau a lucrarii, iar conform alin. (3), prin dispozitiile acestui articol nu se aduce nicio atingere termenelor de garantie, legale si conventionale.

Asa fiind, in mod gresit instanta de apel a socotit ca termenul de prescriptie incepe sa curga de la data descoperirii viciilor, cu ignorarea perioadei de 12 luni de garantie conventionala si gresit a apreciat ca prescriptia s-a implinit chiar anterior promovarii cererii de chemare in judecata cu privire la care recurenta invoca caracterul intreruptiv de prescriptie, pe care instanta de apel i l-a recunoscut.

Prin urmare, fata de faptul ca instanta de apel a recunoscut ca cererea de chemare in judecata promovata de recurent la 24 aprilie 2008 admisa irevocabil la Tribunalul Constanta la 6 mai 2009, are caracter intreruptiv de prescriptie si ca aceasta constatare trebuie luata ca atare in calea de atac a reclamantei, in raport de dispozitiile art. 316 coroborat cu art. 296 teza a 2-a C. proc. civ., recurentei - reclamante neputandu-i-se crea o situatie mai grea decat aceea din hotararea atacata, retinand insa modalitatea gresita de calcul a cursului prescriptiei dreptului la actiune operata de instanta de apel, Inalta Curte a constatat ca termenul de prescriptie de 6 luni a inceput sa curga la data de 2 noiembrie 2007, cand a expirat perioada de garantie conventionala si s-ar fi implinit la 2 mai 2008 daca n-ar fi fost intrerupt prin introducerea cererii de chemare in judecata la data de 24 aprilie 2008, admisa irevocabil la 6 mai 2009, cand, conform art. 17 alin. (2) din Decretul nr. 167/1958, a inceput sa curga un nou termen de prescriptie de 6 luni care, la data introducerii actiunii, 26 iunie 2009, nu era implinit.

Pe de alta parte, chiar daca recurenta - reclamanta si-a facut aparari cu privire la exceptia prescriptiei pentru vicii ascunse, ceea ce ar presupune o achiesare la natura defectiunilor, este de observat ca aceasta nu si-a intemeiat actiunea pe dispozitiile art. 1352 si urm. C. civ., ci pe art. 1020 C. civ., iar defectiunile la care refera nu le-a calificat ca fiind vicii ascunse, acestea putand fi si lipsuri calitative, situatie in care termenul de prescriptie nu este de 6 luni, ci cel comun de 3 ani, prevazut de art. 3 din Decretul nr. 167/1958, situatie cu privire la care reclamanta trebuie sa faca precizari in fata instantei de fond .

Asa fiind, Inalta Curte a admis recursul, a casat ambele hotarari in raport de dispozitiile art. 312 alin. (3) C. proc. civ. si a trimis cauza pentru solutionare pe fond la Tribunalul Constanta.
Pronuntata de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia comerciala, Decizia nr. 1663 din 3 mai 2011


Citeşte mai multe despre:    Garantie    Termen de garantie    Prescriptie    Decretul 167/1958    Vicii ascunse    Tribunalul Constanta
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Inselaciune. Incheierea si executarea unui contract. In dubio pro reo
Pronuntaţă de: Decizia nr. 960/A din 01.10.2018a Curtii de Apel Galati

Venituri care nu intra in categoria „veniturilor din alte surse” si care sunt supuse platii contributiei de asigurari sociale de sanatate
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 506/20.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Contestatie la raport de distribuire. Distribuirea onorariului de succes al lichidatorului. Ordinea de distribuire a sumelor obtinute din vanzarea bunului obiect al garantiei imobiliare
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 168/A din 16.05.2018 a Curtii de Apel Galati

Reorganizarea activitatii prin desfiintarea doar a postului de director. Angajatorul nu a reusit sa dovedeasca masura reorganizarii societatii doar prin desfiintarea unui singur post de director
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 53/12.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Actiunea clientului bancii impotriva bancii avizatoare a acreditivului, iar nu impotriva bancii confirmatoare sau a partenerului contractual. Continutul hotararii judecatoresti
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 43/A/13.03.2018 a Curtii de Apel Galati

Expropriere de fapt. Conditii si efecte. „Asteptare legitima” de recuperare a unei investitii, in sensul jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 241/24.06.2020

Institutie publica. Concurs pentru angajarea personalului contractual. Conditii de participare si criterii de selectie. Dispozitii legale aplicabile. Notiunile de „vechime in specialitatea studiilor absolvite” si „experienta profesionala si/sau in specialitate”. Activitate de voluntariat
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 993/11.11.2020

Decizie de sanctionare disciplinara. Caracterul restrictiv al dispozitiilor inscrise Codul muncii. Analiza elementelor constitutive ale abaterii disciplinare prin raportare la prevederile actului emis de angajator
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 40/06.02.2020Articole Juridice

Actiunea in revendicare. Caracteristici si efecte
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Motivarea decizie de concediere versus Oportunitatea acesteia. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Contractele de credit pentru consumatori trebuie sa mentioneze intr-un mod clar si concis modalitatile de calcul al termenului de retragere
Sursa: EuroAvocatura.ro

Exigentele impuse pentru emiterea unui mandat european de arestare si intinderea protectiei jurisdictionale de care beneficiaza persoanele pe numele carora a fost emis un astfel de mandat
Sursa: EuroAvocatura.ro

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea unui spor obligatoriu la pedeapsa principala a inchisorii – pedeapsa echitabila sau asuprire neconstitutionala
Sursa: Irina Maria Diculescu

Respectarea principiului contributivitatii in sistemul public de pensii si aplicarea in timp a legii
Sursa: Irina Maria Diculescu