Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Jurisprudenţă » Contractul de credit , Leasing si Asigurare » Actiune in constatarea beneficiului unei perioade de gratie. Contract de credit

Actiune in constatarea beneficiului unei perioade de gratie. Contract de credit

  Publicat: 23 Aug 2013       2507 citiri        Secţiunea: Contractul de credit , Leasing si Asigurare  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Contractul de credit este un act bilateral si nu poate fi modificat unilateral de catre una dintre parti, ci numai prin vointa comuna a ambelor parti contractante.

Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Persoana fizica sau juridica care garanteaza cu veniturile sau cu bunurile sale o obligatie a unui debitor fata de creditorul sau.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Realizarea veniturilor bugetare si folosirea lor pentru acoperirea cheltuielilor aprobate de buget.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act adoptat de organele de stat,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Modalitate de plata des utilizata in decontarea platilor interne si internationale, intrucat ofera suficiente garantii, atat vanzatorului cat si cumparatorului:
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Modalitate de plata des utilizata in decontarea platilor interne si internationale, intrucat ofera suficiente garantii, atat vanzatorului cat si cumparatorului:
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Calificativ propriu normei juridice care stabileste categoric cerinta ca subiectul de drept sa aiba numai o anumita conduita,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Text care se introduce intr-un proiect de lege,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Prevazuta in cap.IV, t, C. proc. pen., partea speciala, procedeu jurisdictional de solutionare a plangeriloe indreptate impotriva actelor de executare dintr-o hotarare penala.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Prevazuta in cap.IV, t, C. proc. pen., partea speciala, procedeu jurisdictional de solutionare a plangeriloe indreptate impotriva actelor de executare dintr-o hotarare penala.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel

Dispozitiile art. 111 C. proc. civ. ar fi eludate daca beneficiarul creditului ar obtine recunoasterea instituirii unei perioade de gratie prin mijlocul subsidiar al actiunii in constatare, intrucat, in acest caz, este evident scopul patrimonial urmarit, care poate fi obtinut numai pe calea unei actiuni in realizare.

Prin sentinta comerciala nr. 957/2010 pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VI-a comerciala, s-a admis exceptia invocata din oficiu si s-a respins ca inadmisibila actiunea in constatare formulata de reclamanta pentru urmatoarele considerente:

Pe calea actiunii in constatare, conform art. 111 C. proc. civ., reclamanta a solicitat instantei doar constatarea existentei unui drept subiectiv, al inexistentei unui drept subiectiv al paratului, iar aceasta cerere are caracter de cerere in realizare, neindeplinirea acestor cerinte legale ducand la respingerea actiunii ca inadmisibila.

Actiunea reclamantei, chiar si in urma solicitarilor exprese ale instantei, are ca obiect constatarea unei situatii de drept, respectiv a modificarii conventionale a contractului de credit dintre parti.

Deficientele acestei formulari in raport de dispozitiile legale au fost inlaturate doar in cuprinsul notelor scrise depuse la dosar dupa inchiderea dezbaterilor, reclamanta precizand ca a solicitat constatarea unui drept al sau, respectiv beneficiul unei perioade de gratie de 1 an.

Chiar daca obiectul actiunii ar fi interpretat si calificat in sensul reclamantei, instanta de fond a apreciat ca nu poate fi inlaturata cea de a doua inadmisibilitate rezultata din existenta unei actiuni in realizare a dreptului care ar putea fi valorificata de aceasta.

Astfel, din actele depuse la dosar, la solicitarea instantei, si declaratiile orale ale partilor, rezulta ca s-a inceput procedura executarii silite in baza contractului de credit si ca au fost formulate mai multe contestatii la executare, fiind atasata cea apartinand reprezentantului conventional al partii, care a semnat si contractul in calitate de garant ipotecar.

Fata de depozitiile art. 399 alin. (3), avand in vedere faptul ca titlul executoriu nu a fost emis de o instanta de judecata, in cadrul contestatiei la executare pot fi invocate si aparari de fond impotriva titlului, cum, de altfel, s-a procedat in cazul actiunii inregistrate pe rolul Judecatoriei Sectorului 1 sub nr. 6xxx/299/2010, in cuprinsul careia s-a argumentat si cu privire la modificarea conventionala a contractului de credit intr-o formulare similara celei din actiunea de fata.

Pe cale de consecinta, s-a apreciat ca, in speta, reclamanta are deschisa calea unei actiuni in realizarea dreptului prin formularea unei contestatii la executare cu invocarea si a unor aparari de fond impotriva titlului pus in executare .

Prin decizia comerciala nr. 307R/2010 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VI-a comerciala, s-a admis apelul formulat de apelanta SC F.C. SRL impotriva sentintei comerciale nr. 3957 din 25.03.2010 pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VI-a comerciala, in dosarul nr. 43xxx/3/2009, in contradictoriu cu intimata B.C.P.C. LTD Nicosia, a fost desfiintata sentinta apelata si trimisa cauza spre rejudecare aceleiasi instante pentru urmatoarele considerente:

Curtea de apel a apreciat ca eventuala contestatie la executare nu reprezinta intotdeauna un impediment pentru ca reclamanta sa obtina recunoasterea dreptului sau rezultat ca urmare a unei modificari contractuale nerecunoscute de partea adversa.

Reclamanta nu a solicitat nici anularea si nici modificarea propriu-zisa a titlului executoriu, aparari de fond proprii unei contestatii la titlu, sustinerile sale vizand doar constatarea modificarii contractului in sensul recunoasterii de catre parata a beneficiului unei perioade de gratie de un an, conform corespondentei purtate intre parti.

In opinia curtii de apel, o eventuala contestatie la executare ``la titlu`` pe care reclamanta ar putea-o formula in cadrul executarii silite nu ar echivala cu o actiune in realizarea dreptului, in sensul celor expuse mai sus, si nu ar fi in masura sa impiedice accesul la instanta al reclamantei pentru a obtine o hotarare prin care sa se constate ca intre cele doua parti a intervenit modificarea contractului de credit nr. 3/21.01.2008 cu privire la instituirea unei perioade de garantie de 1 an in favoarea debitoarei pentru plata ratei de imprumut, stabilirea unei dobanzi de 9% si constituirea unui depozit garantie de 18.000 Euro, conform corespondentei dintre parti, chiar daca aceasta intelegere nu a fost consfintita printr-un inscris.

Impotriva acestei solutii a formulat recurs parata SC F.C. SRL, intemeiat pe dispozitiile art. 304 pct. 9 C. proc. civ., solicitand admiterea lui, modificarea deciziei atacate in sensul respingerii actiunii in constatare formulata de reclamanta, intrucat actiunea in constatare este inadmisibila in conditiile in care partea are la dispozitie o actiune in realizarea dreptului.

Recursul este fondat si a fost admis pentru urmatoarele considerente:

Hotararea pronuntata este lipsita de temei legal si a fost data cu incalcarea si aplicarea gresita a legii, in sensul ca instanta de apel a retinut in mod gresit ca in situatia in care contestatia este privita ca o cale de atac, atunci poate fi admisa si actiunea in constatare, in lipsa unei actiuni in realizarea dreptului, intrucat SC F.C. SRL avea deschisa actiunea intemeiata pe raspunderea contractuala, raportul juridic luand nastere ca urmare a incheierii contractului de credit . Asadar, in ipoteza in care banca ar fi fost in culpa, SC F.C. SRL trebuia sa isi exercite procedural dreptul subiectiv pretins, prin indicarea ca temei juridic a contractului de credit semnat si insusit de parti, si evident, solicitarea adresata reclamantei de a obliga recurenta sa stopeze dobanzile solicitate in cadrul perioadei de gratie de 1 an, intrucat nu s-ar fi respectat contractul de credit .

O actiune in constatare este inadmisibila pentru ca SC F.C. SRL are deschisa calea unei actiuni directe si nu poate eluda principiul de drept prevazut imperativ la art. 111 C. proc. civ.

Potrivit prevederilor legale,contractul de credit fiind un act bilateral nu poate fi modificat unilateral de catre una dintre parti, ci numai prin vointa comuna a ambelor parti, in acest sens sunt si prevederile Contractului de credit, respectiv art. 22.1 si 22.2: ``Orice termen al Documentelor de finantare poate fi amendat sau eliminat numai cu acordul Bancii si al Clientului si orice astfel de amendament sau eliminare va avea caracter de obligativitate asupra ambelor parti``; ``Termenele si conditiile acestui contract pot fi amendate si completate prin acte aditionale, convenite si semnate de ambele Parti....``

Nu poate fi asimilata contestatia la executare cu o actiune de modificare asa cum o aseamana Curtea de apel, atunci cand califica contestatia la executare ca fiind o actiune in revendicare, atunci partea indreptatita sa foloseasca contestatia nu mai are acces la actiunea in constatare.

Rationamentul Curtii de apel este gresit si se leaga doar de contestatia la executare, neanalizand alte posibilitati.

Este mai mult decat evident faptul ca daca SC F.C. SRL ar obtine recunoasterea instituirii unei perioade de gratie prin mijlocul subsidiar al actiunii in constatare, ar solicita stornarea dobanzii si ar eluda astfel dispozitiile art. 111 C. proc. civ. obtinand un rezultat care numai pe calea unei actiuni in realizare l-ar fi putut obtine. Chiar daca SC F.C. SRL declara ca nu are pretentii fata de banca, cu exceptia recunoasterii perioadei de gratie este evident scopul patrimonial urmarit, respectiv amanarea cu un an a platii dobanzii.

In concluzie, SC F.C. SRL nu poate sa obtina pretentia de a i se amana plata dobanzii cu un an, prin mijlocirea subsidiara a unei actiuni in constatare.

Cu privire la interpretarea clauzelor unui contract prin intermediul unei cereri formulate in mod independent, ca si cerere principala, partile contractante au posibilitatea sa solicite instantei interpretarea clauzelor neclare sau asupra carora exista divergente in cadrul unui proces vizand chiar incheierea, executarea sau sistarea contractului respectiv.

Pentru aceste considerente, conform art. 312 C. proc. civ., s-a admis recursul declarat de parata B.C.P.C. LTD Nicosia - Sucursala Romania impotriva deciziei comerciale nr. 307R din 21 iulie 2010 a Curtii de Apel Bucuresti, Sectia a VI-a comerciala, a fost modificata decizia atacata in sensul ca s-a respins apelul reclamantei impotriva sentintei comerciale nr. 3957 din 25 martie 2010 a Tribunalului Bucuresti, Sectia a VI-a comerciala, pe care a mentinut-o.


Pronuntata de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia comerciala, Decizia nr. 838 din 23 februarie 2011


Citeşte mai multe despre:    Contract de credit    Executare silita    Tribunalul BucurestiComentează: Actiune in constatarea beneficiului unei perioade de gratie. Contract de credit
Alte Speţe

Exigibilitatea creantei nu este afectata de esalonarea platii prin acte normative, iar dobanda legala curge de la data indeplinirii celor trei conditii esentiale
Pronuntaţă de: Tribunalul Caras Severin Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 424/2017, in sedinta publica din 7 martie 2017

Suspendarea executarii silite pe calea ordonantei presedintiale. Imposibilitate.
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti Sectia a III-a civila in Sedinta publica din data de 25.02.2016

Decizia ICCJ nr. 1/2017, privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre profesionisti si consumatori. Credite in Franci elvetieni. Informare privind riscul ratei de schimb valutar
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Inexistenta premisei producerii prejudiciului solicitat de salariat. Nedovedirea legaturii de cauzalitate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VII-a pentru cauze prinvind Conflicte de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 3080

Decizia CCR 62/2017. Neconstitutionalitatea dispozitiilor Legii pentru completarea OUG nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori. Situatia creditelor in franci elvetiei
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala

Caracterul abuziv al sintagmei "dobanda de referinta variabila care se afiseaza la sediile bancii". Contract de credit
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 310 din 11 februarie 2016

Actiune in constatarea nulitatii absolute a unor clauze contractuale. Contract de credit
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 441 din 2 martie 2016

Incidenta prescriptiei ca motiv de anulare a unei hotarari arbitrale din perespectiva Codului de procedura civila din 1865
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 878 din 17 mai 2016

Momentul la care se produce transferul dreptului de proprietate in cazul hotararii judecatoresti care tine loc de act autentic de vanzare-cumparare
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 280 din 30 ianuarie 2015

Conflictul de legi in timp in cazul executarii silite
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 475 din 17 februarie 2015Articole Juridice

Nulitate, cu efect retroactiv, a unui contract incheiat de banca cu un consumator. Competenta instantei.
Sursa: EuroAvocatura.ro

Codul de procedura civila aplicabil din 2019, conform modificarilor aduse prin Legea 310/2018
Sursa: MCP Cabinet avocati

Contestatia. Conditie de admisibilitate cererii de chemare in judecata in contenciosul administrativ fiscal
Sursa: Ursuleasa Ionut, Secretar U.A.T.

Ajutorul public judiciar beneficiari, forme, conditii de acordare
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

ICCJ. Contestatie decizie incetare contract individual de munca. Insolventa. Suspendare de drept
Sursa: Avocat Lacatus Igor

RIL. In procesul penal Fondul de garantare a asiguratilor nu poatea avea calitate de parte responsabila civilmente
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Inscris constatator al creantei. In cadrul procedurilor de executare silita, notarii nu pot fi calificati drept "instanta"
Sursa: EuroAvocatura.ro