Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Incalcarea principiului disponibilitatii si a principiului contradictorialitatii

Incalcarea principiului disponibilitatii si a principiului contradictorialitatii

  Publicat: 11 Sep 2013       5625 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
Instanta de judecata a nesocotit, atunci cand a apreciat ca inadmisibila cererea de chemare in judecata a unei alte persoane formulata de parat pe temeiul prevederilor art.57-59 din Codul de procedura civila, principiul disponibilitatii in procesul civil si al contradictorialitatii, si nu a dat eficienta dispozitiilor imperative cuprinse in art.57 alin.(4) din Codul de procedura civila,

A fost promulgat la 11.09.1865
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Posibilitatea de a pretinde o anumita conduita, in considerarea realizarii unui drept subiectiv viitor si previzibil, prefigurat.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Reglementata in C. proc. pen. in acelasi cadru ca si actiunea penala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Totalitatea bunurilor , lucrurile propriu-zise si drepturile asupra lor,
(Issuer) Entitate legala care are capacitatea de a emite si de a distribui un instrument financiar transferabil.
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
1. Document prin care se face o instiintare (publica) cu caracter oficial.
Reglementate in sectiunea I, cap. II, t. II, C. proc. pen., partea speciala;
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Reglementate in sectiunea I, cap. II, t. II, C. proc. pen., partea speciala;
Reglementate in sectiunea I, cap. II, t. II, C. proc. pen., partea speciala;
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
A fost promulgat la 11.09.1865
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Reglementate in sectiunea I, cap. II, t. II, C. proc. pen., partea speciala;
Reglementate in sectiunea I, cap. II, t. II, C. proc. pen., partea speciala;
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
A fost promulgat la 11.09.1865
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
A fost promulgat la 11.09.1865
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.

Analiza intrunirii sau nu, in concret, a cerintelor de admisibilitate a cererii de chemare in judecata a altor persoane, in special a celor indicate de art.57 alin.(1) din cod, se impune fi facuta, asadar, prin raportare si la prevederile art.85 din Codul de procedura civila, numai dupa citarea celui introdus (chemat) in judecata .

Prin actiunea inregistrata pe rolul Curtii de Apel Bucuresti, reclamantul Colegiul Farmacistilor Teleorman a solicitat in contradictoriu cu paratul Ministerul Sanatatii anularea Autorizatiei de Functionare nr.7381/EN/13365 emisa in data de 18.12.2007 pe numele S.C. H.P. SRL pentru infiintarea unei farmacii in Municipiul Alexandria.

Paratul Ministerul Sanatatii Publice a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale active si a lipsei de interes .

Prin sentinta nr.2554 din 7 octombrie 2008, Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal a respins ca inadmisibila actiunea .

Instanta a retinut ca reclamantul nu a inteles sa cheme in judecata beneficiarul autorizatiei contestate, respectiv S.C. H.P. SRL, solicitand anularea unui act administrativ care produce efecte juridice in patrimoniul unei terte persoane, fara a chema in judecata si aceasta persoana juridica.

S-a mai retinut ca instanta de judecata nu poate dispune cu privire la drepturile conferite unei persoane printr-un act administrativ fara a-i acorda acesteia posibilitatea de a-si formula apararile.

Impotriva sentintei a formulat recurs reclamantul Colegiul Farmacistilor Teleorman, care a sustinut ca hotararea este nelegala, intrucat prin respingerea ca inadmisibila a cererii instanta de fond a procedat gresit prin raportare la

prevederile art.129 alin. (5) C.proc.civ., care obliga instanta de judecata sa aiba un rol activ .

Respingerea ca inadmisibila a actiunii este nelegala si prin raportare la

dispozitiile Legii nr.554/ 2004, in conditiile in care emitentul autorizatiei de functionare este Ministerul Sanatatii Publice. Or, avand calitatea de emitent al actului administrativ contestat, Ministerul Sanatatii Publice avea deopotriva calitate procesuala pasiva in cauza, iar Colegiul Farmacistilor Teleorman are calitate procesuala activa fata de imprejurarea ca emiterea unui act administrativ, respectiv autorizatia de functionare a unei farmacii, s-a realizat fara ca, in prealabil, sa existe un aviz al institutiei recurente.

Recursul este intemeiat si a fost admis, pentru considerentele ce urmeaza.

Paratul Ministerul Sanatatii Publice a invocat, inaintea instantei de fond, doua exceptii procesuale, anume exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantului Colegiul Farmacistilor Teleorman si exceptia lipsei de interes in promovarea actiunii, ambele exceptii avand natura unor exceptii de fond, absolute si peremptorii.

Pe de alta parte, prima instanta a invocat din oficiu exceptia inadmisibilitatii actiunii in contencios administrativ, pe care a admis-o, dupa punerea ei in discutia partilor.

In consecinta actiunea reclamantului a fost respinsa, cu motivarea ca, in conditiile in care reclamantul a solicitat anularea unui act administrativ care produce efecte juridice in patrimoniul unei terte persoane, fara a chema in judecata si aceasta persoana juridica, cererea de chemare in judecata nu poate fi admisa, instanta de judecata neputand dispune cu privire la drepturile conferite prin actul administrativ atacat fara a-i acorda persoanei juridice beneficiare posibilitatea de formulare a apararilor corespunzatoare. Pe de alta parte, instanta de fond a mai retinut ca nu putea sa dispuna din oficiu introducerea in cauza a beneficiarului autorizatiei, deoarece s-ar fi incalcat principiul disponibilitatii, si ca nu se putea da curs solicitarii paratului de introducere in cauza a S.C. H.P. SRL intrucat regulile cuprinse in art.49-65 din Codul de procedura civila nu permit un asemenea demers, devreme ce in cauza nu erau aplicabile prevederile art.57 alin.(1) din cod, tertul beneficiar neputand pretinde aceleasi drepturi ca reclamantul.

Potrivit prevederilor art.137 alin. (1) din Codul de procedura civila, instanta de judecata se va pronunta mai intai asupra exceptiilor de procedura si asupra celor de fond care fac de prisos, in totul sau in parte, cercetarea in fond a pricinii.

Instanta de judecata, in conditiile invocarii in fata sa, in mod concomitent, a mai multor exceptii procesuale, era datoare sa deduca ordinea de solutionare a acestora din caracterul si efectele pe care le produc diferitele exceptii in cadrul procesului civil, prioritate in cazul dat avand, in mod categoric, exceptia lipsei calitatii (legitimarii) procesuale active a reclamantului - asupra careia insa, instanta nu s-a pronuntat.

Prima instanta, pe de alta parte, a nesocotit, atunci cand a apreciat ca inadmisibila cererea de chemare in judecata a S.C. H.P. SRL, formulata de paratul Ministerul Sanatatii Publice pe temeiul prevederilor art.57-59 C.proc.civ., principiul disponibilitatii in procesul civil si al contradictorialitatii, si nu a dat eficienta astfel dispozitiilor imperative cuprinse in art.57 alin.(4) din Codul de procedura civila, potrivit cu care ``Cererea va fi motivata si se va comunica atat celui chemat, cat si partii potrivnice. La exemplarul cererii destinat celui chemat in judecata se vor alatura copii de pe cererea de chemare in judecata, intampinare si de pe inscrisurile de la dosar``.

Analiza intrunirii sau nu, in concret, a cerintelor de admisibilitate a cererii de chemare in judecata a altor persoane, in special a celor indicate de art.57 alin.(1) din cod, se impunea fi facuta, asadar, prin raportare si la prevederile art.85 din Codul de procedura civila, numai dupa citarea celui introdus (chemat) in judecata de paratul Ministerul Sanatatii Publice, anume a beneficiarului actului administrativ a carui anulare se solicita prin actiunea in contencios administrativ.

In raport de cele mai sus aratate, retinandu-se incidenta in cauza a motivului de recurs prevazut de art.304 pct. 5 C.proc.civ., in temeiul prevederilor art.312 alin.(3) si art.313 C.proc.civ., s-a admis recursul, s-a casat hotararea atacate si s-a trimis cauza spre rejudecare la aceeasi instanta.
Pronuntata de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 1529 din 19 martie 2009


Citeşte mai multe despre:    Principiul disponibilitatii    Principiul contradictorialitatii    Chemare in judecata
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Efectele motivarii implicite a unor capete de cerere sau cereri aditionale sau incidentale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 1025/2019

In cazul in care hotararea a fost atacata cu apel numai partial, partea din hotarare care nu a fost supusa apelului dobandeste autoritate de lucru judecat
Pronuntaţă de: ICCJ Decizia nr. 1025/2019

Decizia nr. 504/2019 asupra cererii de solutionare a conflictului juridic de natura constitutionala intre prim-ministru, pe de o parte, si Presedintele Romaniei, pe de alta parte
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 282/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 22 alin. (3) din Codul de procedura penala
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Reorganizarea activitatii poate privi, in general, orice masuri organizatorice menite sa conduca la imbunatatirea activitatii. Contestatie decizie concediere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 278/2017, in sedinta publica din 19 ianuarie 2017

Desfiintarea postului a fost efectiva, organigramele si statele de functii depuse neputand fi apreciate drept acte pro causa
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind Conflicte de Munca si Asigurari Sociale, Decizia civila nr. 278/2017, in sedinta publica din 19 ianuarie 2017

Inexistenta premisei producerii prejudiciului solicitat de salariat. Nedovedirea legaturii de cauzalitate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VII-a pentru cauze prinvind Conflicte de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 3080

Inlocuirea de catre instanta a sanctiunii aplicate angajatorului. Sanctiune nepecuniara
Pronuntaţă de: Judecatoria Iasi, Sectia Civila, Sentinta nr. 7138 din 10.06.2016

Depasirea limitelor investirii instantei de judecata. Aplicarea principiului disponibilitatii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VII-a Conflicte de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 1007 din data de 26.02.2016

Redeschiderea procesului penal in cazul judecatii in lipsa persoanei condamnate. Admisibilitate
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 3/A din 5 ianuarie 2016Articole Juridice

Noul Codul Administrativ al Romaniei. Ratiune, dispozitii generale, principiile dreptului administrativ. (I)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Onorariile minime ale avocatilor. Si despre concurenta ...
Sursa: Avocat drd. Janos Szekely - Baroul Satu-Mare

Inscris constatator al creantei. In cadrul procedurilor de executare silita, notarii nu pot fi calificati drept "instanta"
Sursa: EuroAvocatura.ro

Abuzurile savarsite in domeniul retrocedarii padurilor
Sursa: EuroAvocatura.ro

Persoanele chemate la judecarea minorilor
Sursa: EuroAvocatura