Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Comercial » Anularea hotararilor AGA. Litigii cu profesionistii

Anularea hotararilor AGA. Litigii cu profesionistii

  Publicat: 12 Sep 2013       4505 citiri        Secţiunea: Drept Comercial  


Hotararea AGA este un act juridic complex care reprezinta manifestarea consimtamantului majoritatii asociatilor prin care a fost decisa respingerea propunerii de majorare a capitalului social.

Manifestarea hotararii de a incheia actul juridic civil, de a se obliga juridiceste. Formeaza impreuna cu cauza (scopul), vointa juridica.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Denumire data monedei unice europene.
Totalitatea bunurilor mobile si imobile, precum si a altor valori cu care un asociat participa la constituirea sau majorarea capitalului social al unei societati comerciale.
Mijloace de plata formate din monede si bancnote.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Denumire data monedei unice europene.
Totalitatea bunurilor mobile si imobile, precum si a altor valori cu care un asociat participa la constituirea sau majorarea capitalului social al unei societati comerciale.
Mijloace de plata formate din monede si bancnote.
(Extraordinary general meeting (EGM)) Adunare a actionarilor in care se discuta problemele importante ce nu mai pot suferi amanare pana la urmatoarea adunare generala anuala.
Totalitatea bunurilor mobile si imobile, precum si a altor valori cu care un asociat participa la constituirea sau majorarea capitalului social al unei societati comerciale.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Manifestarea hotararii de a incheia actul juridic civil, de a se obliga juridiceste. Formeaza impreuna cu cauza (scopul), vointa juridica.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
(din Legea 10 din 2001) Actul scris prin care un cult religios sau o comunitate a unei minoritati nationale care se pretinde a fi indreptatit/a,
Act adoptat de organele de stat,
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Exprima tendinta existenta in cazul tarilor cu productivitate mai mare in sectorul bunurilor comercializabile (T) comparativ cu sectorul bunurilor necomercializabile (NT) de a inregistra niveluri mai ridicate ale inflatiei si apreciere reala a monedei nationale.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Grupare de persoane fizice sau juridice organizata pe baza unui statut in vederea realizarii unui scop comun (stiintific, cultural, artistic, sportiv).
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.

Acest consimtamant nu poate fi disociat, el nu poate sa fie decat valid sau nu, in functie de care hotararea este in mod corespunzator legala sau nu. Gresita retinere a votului majoritatii antreneaza anularea hotararii, iar odata anulat actul juridic aratat, el nu mai exista.Constata ca prin sentinta nr.890/26.09.2012 a Tribunalului Ilfov - Sectia Civila a fost respinsa actiunea formulata de I.M.L. in contradictoriu cu paratii SC F SA, ASN si M.S.
Pentru a decide astfel tribunalul a retinut ca la 03.01.2012 I.M.L. a solicitat anularea Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor SC F SA si sa se constate valabilitatea hotararii AGA prin care a fost decisa majorarea capitalului social cu suma de 292.325 lei, valoarea totala a capitalului social ajungand astfel la valoarea totala de 748.325 lei, prin emiterea unui numar de 116.930 actiuni cu valoarea nominala de 2,5 lei, ce vor fi oferite spre subscriere actionarilor existenti, proportional cu numarul actiunilor pe care le poseda; sub motiv ca reclamanta detine un numar de 63.411 actiuni reprezentand 34,7654 % din capitalul social alaturi de ASN cu 58,858 % din capitalul social si M.S. cu 6,367 % din capitalul social; ca in temeiul contractului de vanzare-cumparare actiuni nr.51/2006 incheiat cu AVAS reclamanta a varsat in contul societatii echivalentul a 30.000 Euro la data platii, destinata investitiei pentru protejarea mediului; ca aceasta suma trebuie sa fie considerata aport in numerar la capitalul social, motiv pentru care a solicitat consiliului de administratie convocarea AGA, avand ca punct pe ordinea de zi majorarea capitalului social cu suma aratata; ca in urma publicarii convocatorului pentru data de 10.10.2011 AGA a decis amanarea adoptarii hotararii pentru 12.12.2011, data la care a fost din nou amanata luarea hotararii pentru data de 20.12.2011; ca la 20.12.2011 reprezentantul PAS N i-a pus la dispozitie procesul-verbal al AGA PAS N din 25.11.2011 si un convocator, pe care reclamanta le-a contestat, considerand ca procesul-verbal nu poate sa produca efecte juridice deoarece hotararea luata de AGA PAS N nu este legala, fiind incalcate regulile de convocare si cele ale cvorumului, astfel ca hotararea nu este valida; ca avand in vedere lipsa mandatului reprezentantului PAS N, actionarii prezenti cu drept de vot in adunarea generala din 20.10.2011 erau reclamanta si actionarul M.S., astfel ca aflandu-se la a doua convocare a adunarii generale, prin votul reclamantei a fost luata hotararea de majorare a capitalului social; ca ceilalti doi actionari, considerand ca mandatul reprezentantului PAS N este legal, au decis cu majoritate de voturi sa nu aprobe majorarea capitalului social.
Tribunalul a mai retinut ca prin sentinta civila nr.4014/29.03.2012 a Tribunalului Bucuresti a fost declinata competenta in favoarea Tribunalului Ilfov.
De asemenea, tribunalul a mai constatat ca la 06.06.2012 paratii au depus intampinare, solicitand respingerea actiunii ca neintemeiata pe motiv ca mandatul reprezentantului asociatiei salariatilor N decis in hotararea din 25.11.2011 a AGA aratate este legal, avand in vedere ca a fost discutata in mod special propunerea reclamantei de majorare a capitalului social al SC F SA si a fost decisa respingerea propunerii de majorare; ca hotararea din 25.11.2011 a acestei asociatii este legala, fiind respectate regulile legale si statutare relative la modalitatea de convocare si la cvorum; si ca, pe fond, cererea reclamantei de majorare a capitalului social cu suma ce reprezinta valoarea lucrarilor efectuate in conformitate cu prevederile contractului de privatizare nu este legala, asa cum s-a pronuntat si AVAS prin adresa nr.2541/22.12.2011.
Analizand litigiul tribunalul a constatat ca reclamanta detine un procent de 34,765 % din capitalul social alaturi de ASN cu 58,858 % din capitalul social si Manea Stefan cu 6,367 % din capitalul social; ca in temeiul art.12.6 din contractul de vanzare-cumparare actiuni nr.51/2006 incheiat cu AVAS reclamanta a varsat in contul societatii echivalentul a 30.000 Euro la data platii, destinata investitiei pentru protejarea mediului; ca aceasta suma a fost considerata de reclamanta a fi calificata aport in numerar la capitalul social, motiv pentru care a solicitat consiliului de administratie convocarea AGA, avand ca punct pe ordinea de zi majorarea capitalului social cu suma aratata; ca in urma publicarii convocatorului pentru data de 10.10.2011 AGA a decis amanarea adoptarii hotararii pentru 12.12.2011, data la care a fost din nou amanata luarea hotararii pentru data de 20.12.2011; ca la 20.12.2011 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a luat in discutie punctul I de pe ordinea de zi, ce viza majorarea capitalului social cu suma de 202.325 lei la valoarea de 784.325 lei prin aport in numerar, iar in urma votului actionarul M.S. si reprezentantul PAS N au votat impotriva majorarii capitalului social, iar asociata I.M.L. a votat pentru majorarea capitalului social; ca presedintele adunarii generale a constatat ca a fost decisa respingerea propunerii de majorare a capitalului social.
Verificand motivele de nulitate a mentiunilor hotararii AGEA referitoare la majorarea capitalului social sub considerentul ca reprezentantul Asociatiei PAS N nu are un mandat valid, tribunalul a retinut ca nulitatea unui astfel de act juridic se verifica in raport cu dispozitiile legale si actul constitutiv al societatii; ca in adunarea generala a asociatiei salariatilor N din 25.11.2011 a fost dezbatuta propunerea reclamantei de majorare a capitalului social al SC F SA cu suma destinata efectuarii unor lucrari de protectie a mediului, decizandu-se respingerea acestei propuneri si in mod expres a fost mandatat de aceasta adunare G.M., presedintele consiliului director al asociatiei, sa le reprezinte interesele asociatiei in adunarea generala a SC F SA, cu imputernicirea de a se opune propunerii de majorare a capitalului social al societatii; ca, in consecinta, votand impotriva majorarii capitalului social la 20.12.2011, reprezentantul asociatiei a respectat limitele mandatului, actionand astfel pentru protectia intereselor asociatiei.
Tribunalul a mai constatat ca hotararea unei asociatii poate fi atacata pentru nulitate in conformitate cu art.23 din OG nr.26/2000, inclusiv pentru aspectele ce vizeaza lipsa cvorumului, insa regimul nulitatii hotararii aratate este derogatoriu de la dreptul comun, aceasta particularitate fiind justificata pe necesitatea protejarii asociatiei de demersurile tertilor care i-ar putea tulbura securitatea si stabilitatea; ca Manea Stefan - asociat - a preluat actiunile detinute de 43 dintre asociati, astfel ca hotararea adunarii generale a salariatilor din 25.11.2011 nu poate fi considerata nelegala pe motiv ca nu au fost convocati cei 43 de asociati atata timp cat acestia, sau M.S., nu au contestat validitatea convocarii.
In concluzie, tribunalul a constatat ca adunarea generala din 20.12.2011 a actionarilor SC F SA a decis respingerea propunerii de majorare a capitalului social deoarece 65,21 % din capitalul social, respectiv asociatia salariatilor N reprezentand 58,858 % din capitalul social si M.S. cu 6,367 % din capitalul social, au decis respingerea propunerii de majorare a capitalului social, astfel ca nu exista motive legale de a se constata existenta unei decizii valabile de majorare a capitalului social al acestei societati, motiv pentru care a decis respingerea cererii principale de anulare a dispozitiilor cuprinse in hotararea din 20.12.2011 a SC F SA de neaprobare a majorarii capitalului social si de constatare a existentei si valabilitatii dispozitiei de majorare a capitalului social.
La 01.11.2012 I.M.L. a declarat recurs, criticand solutia instantei de fond ca nelegala.
Gresit instanta de fond a retinut ca mandatul reprezentantului PAS N este valabil, fara sa observe ca acesta nu intruneste conditiile legale deoarece convocarea efectuata in vederea tinerii adunarii generale nu a avut ca punct pe ordinea de zi majorarea capitalului social si, pe de alta parte, nu au fost convocati toti membrii asociatiei.
Se arata ca mandatul nr.2 din 12.11.2007, dat reprezentantului PAS N, nu putea fi considerat ca valabil pentru reprezentarea in AGA SC F SA din anul 2011, acesta avand si un caracter general.
Se mai arata, de asemenea, ca in adunarea generala a asociatiei salariatilor N din 25.11.2011 nu putea fi acordat un mandat legal, avand in vedere ca in convocatorul transmis membrilor PAS nu era trecut ca punct pe ordinea de zi - majorarea capitalului social al SC F SA si, pe de alta parte, pentru ca nu au fost convocati cei 43 de membrii PAS, instanta considerand gresit ca acestia nu mai sunt asociati, ca urmare a cesiunii drepturilor lor. In realitate asociatia PAS este alcatuita din 85 de membrii, potrivit documentelor depuse de reclamanta la dosar, si atata timp cat instanta nu a verificat legalitatea cesiunilor in cadrul procedurii speciale de verificare a modificarii actului constitutiv sau a statutului asociatiei, nu poate fi retinuta cesiunea calitatii de asociat a celor 43 de membrii ai asociatiei.
Recursul nu este fondat.
Nu este fondata critica recurentei, incadrata din oficiu de Curte in motivul prevazut de art.304 pct.9 Cod procedura civila.
Curtea observa mai intai ca reclamanta solicita anularea hotararii Adunarii Generale a Actionarilor SC F SA, prin care a fost decisa respingerea propunerii majorarii capitalului social al societatii, insa in cel de-al doilea capat al cererii solicita instantei ca aceasta sa constate validitatea hotararii aratate ``prin care s-a decis majorarea capitalului social``.
I. Curtea reaminteste ca hotararea AGA este un act juridic complex, mai exact un contract de drept privat. In speta, acest act juridic reprezinta manifestarea consimtamantului majoritatii asociatilor, prin care a fost decisa respingerea propunerii de majorare a capitalului social.
Acest consimtamant nu poate fi disociat. El nu poate sa fie decat valid sau nu, in functie de care hotararea este in mod corespunzator legala sau nu. Gresita retinere a votului majoritatii antreneaza anularea hotararii, asa cum a solicitat si reclamanta in primul capat de cerere . Odata anulat actul juridic aratat, el nu mai exista. In consecinta, nu mai poate fi solicitata constatarea validitatii hotararii pentru ca un act nul pentru lipsa consimtamantului nu poate fi convertit intr-un act valabil pe considerentul ca unul dintre asociati si-a exprimat consimtamantul in sens opus majoritatii actionarilor.
II. Pe fondul criticilor, Curtea constata ca acestea sunt nefondate.
In esenta, recurenta critica solutia instantei de fond pe motiv ca aceasta a retinut gresit legalitatea mandatului dat de Asociatia Salariatilor N, prin G.M. si ca prin inlaturarea votului acestui asociat, cu un procent de 58,858 % din capitalul social hotararea AGA de respingere a propunerii de majorare a capitalului social trebuie sa fie convertita intr-o hotarare de admitere a propunerii de majorare a capitalului social, avand in vedere ca reclamanta, cu un procent de 34,765 % din capitalul social a votat pentru majorarea capitalului social.
Mai intai, Curtea constata ca hotararea AGA a Salariatilor N din 25.11.2011 este un act juridic, astfel ca pana la anularea lui el isi produce efectul . In consecinta, mandatul dat de aceasta asociatie lui G.M. se prezuma a fi legal, astfel ca hotararea AGA a SC F SA de respingere a propunerii reclamantei de majorare a capitalului social este legala, sub acest aspect, prin votul dat de asociatia aratata si de M.S., reprezentand in total 65,21 % din capitalul social.
In consecinta, simpla invocare, de catre reclamanta-recurenta, a nelegalitatii mandatului aratat pentru lipsa cvorumului ori a legalitatii convocarii, nu a putut fi retinuta de aceasta instanta, avand in vedere ca ea nu a fost investita cu o cerere de constatare a nulitatii hotararii AGA a Asociatiei Salariatilor N, motiv pentru care nu poate fi cenzurata legalitatea hotararii aratate, aceasta putandu-se realiza printr-o actiune separata.
Vazand si dispozitiile art.312 alin.1 Cod procedura civila, s-a respins recursul ca nefondat.
Pronuntata de: Curtea de Apel Bucuresti - SECTIA A VI-A CIVILA DECIZIA CIVILA NR. 120 din 18.01.2013


Citeşte mai multe despre:    Hotarare AGA    Legea 31/1990    Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor    Capital social
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

ICCJ: Excluderea asociatului din cauza neintelegerilor grave intre asociati
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Hotarare AGA dividende. Vointele individuale ale asociatilor, prin manifestarea lor in adunarea generala, devin o vointa colectiva, care constituie vointa societatii, ca persoana juridica
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 48/2020

Revocarea din functie a administratorului societatii. Efecte asupra actelor incheiate de acesta in numele societatii, anterior revocarii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1463 din 22 septembrie 2016

Natura necontencioasa si consecintele cererii de autorizare a convocarii adunarii generale a asociatilor formulata in temeiul art. 119 alin. (3) din Legea nr. 31/1990
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1037 din 2 aprilie 2015

Conditiile si efectele sanctiunii excluderii unui asociat fata de solutia de dizolvare a societatii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1351 din 14 mai 2015

Drepturile succesorului cu privire la plata partilor sociale ale antecesorului decedat
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 4091 din 23 octombrie 2012

Contract de imprumut incheiat de un administrator cu puteri depline in nume personal si in numele societatii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 3551 din 25 octombrie 2013

Incalcarea obligatiei de diligenta si prudenta de catre mebrul al CA
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 2907 din 19 mai 2011

Transmiterea fictiva a partilor sociale sau a actiunilor in scopul sustragerii de la urmarirea penala ori in scopul ingreunarii acesteia
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 938 din 18 martie 2013

Capacitatea de folosinta a unei agentii bancare
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 4197 din 16 decembrie 2011Articole Juridice

Aprecieri referitoare la tema “Dreptul la informare al actionarilor este un moft”
Sursa: Dana Dumitrescu

Aveti o societate comerciala si un web-site?
Sursa: Consultant Juridic Camelia Patrascu

Modalitati de reducere a capitalului social
Sursa: EuroAvocatura.ro

Constituirea societatilor comerciale
Sursa: EuroAvocatura