Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Evacuare. Respingere pentru ca reclamantul sa intenteze o actiune in revendicare impotriva paratului

Evacuare. Respingere pentru ca reclamantul sa intenteze o actiune in revendicare impotriva paratului

  Publicat: 19 Jun 2014       10539 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Prin sentinta civila nr. 755/2013 pronuntata de Judecatoria Beclean a fost admisa actiunea civila formulata de catre reclamantul K.A. impotriva paratei S.P. si, in consecinta: s-a dispus evacuarea paratei din imobilul casa de locuit situat in localitatea Cristestii Ciceului, la numarul administrativ …, comuna Uriu, parata a fost obligata la plata sumei de 210,3 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata, catre reclamant.

Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Operatie de impartire a proprietatii commune intre coproprietari in urma careia fiecare dintre acestia devine proprietar exclusiv asupra unui, unor bun sau a unei parti determinate material.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Operatie de impartire a proprietatii commune intre coproprietari in urma careia fiecare dintre acestia devine proprietar exclusiv asupra unui, unor bun sau a unei parti determinate material.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Masura de constrangere efectuata in temeiul dispozitiei date de organul administrativ competent
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Reglementata in C. proc. pen. in acelasi cadru ca si actiunea penala.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Contractul prin care o persoana, locatorul, pune la dispozitia altei persoane, numita locatar, folosinta unui bun individual determinat, pe o perioada de timp, in schimbul unei sume de bani numita chirie.
Masura de constrangere efectuata in temeiul dispozitiei date de organul administrativ competent
Ansamblul unitar de reglementari avand ca obiect o anumita activitate, drepturile si obligatiile
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Legea locuinţei
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
Contractul prin care o persoana, locatorul, pune la dispozitia altei persoane, numita locatar, folosinta unui bun individual determinat, pe o perioada de timp, in schimbul unei sume de bani numita chirie.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Masura de constrangere efectuata in temeiul dispozitiei date de organul administrativ competent
Ansamblul unitar de reglementari avand ca obiect o anumita activitate, drepturile si obligatiile
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Masura de constrangere efectuata in temeiul dispozitiei date de organul administrativ competent
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Conform Legii locuintei 114/1996, o locuinta care, \"prin gradul de satisfacere a raportului dintre cerinta utilizatorului si caracteristicile locuintei, la un moment dat,
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Masura de constrangere efectuata in temeiul dispozitiei date de organul administrativ competent
Masura de constrangere efectuata in temeiul dispozitiei date de organul administrativ competent
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Masura de constrangere efectuata in temeiul dispozitiei date de organul administrativ competent
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Ordonanta de Guvern nr.124/2000 pentru “completarea cadrului juridic privind dreptul de autor si drepturile conexe, prin adoptarea de masuri pentru combaterea pirateriei in domeniile audio si video, precum si a programelor pentru calculator”, instituie pentru persoanele care produc, distribuie, comercializeaza sau inchiriaza programe pentru calculator pe teritoriul Romaniei, obligatia sa comunice Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, urmatoarele:
Masura de constrangere efectuata in temeiul dispozitiei date de organul administrativ competent
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Contractul prin care o persoana, locatorul, pune la dispozitia altei persoane, numita locatar, folosinta unui bun individual determinat, pe o perioada de timp, in schimbul unei sume de bani numita chirie.
Contractul prin care o persoana, numita comodant, remite spre folosinta altei persoane, numita comodatar, un lucru nefungibil si neconsumptibil, cu obligatia pentru acesta de a-l restitui la termen in natura, in individualitatea sa (art.1560 Cod Civil).
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Legatura bazata pe descendenta unei persoane dintr-o alta persoana sau pe faptul ca mai multe persoane au un descendent comun, rudenie fireasca, ori care se stabileste ca efect al infierii, rudenie civila.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Masura de constrangere efectuata in temeiul dispozitiei date de organul administrativ competent
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Masura de constrangere efectuata in temeiul dispozitiei date de organul administrativ competent
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Legatura bazata pe descendenta unei persoane dintr-o alta persoana sau pe faptul ca mai multe persoane au un descendent comun, rudenie fireasca, ori care se stabileste ca efect al infierii, rudenie civila.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Persoana care detine un bun, stapanindu-l fara intentia sau vointa de a efectua aceasta stapanire pentru sine,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Contractul prin care o persoana, locatorul, pune la dispozitia altei persoane, numita locatar, folosinta unui bun individual determinat, pe o perioada de timp, in schimbul unei sume de bani numita chirie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Masura de constrangere efectuata in temeiul dispozitiei date de organul administrativ competent
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Masura de constrangere efectuata in temeiul dispozitiei date de organul administrativ competent
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
In sens larg, drepturi subiective intim legate de persoana titularului.
Masura de constrangere efectuata in temeiul dispozitiei date de organul administrativ competent
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.

Pentru a pronunta aceasta sentinta, prima instanta a retinut ca prin Ordonanta Presedintiala nr. 1770/17.10.2011, a fost admisa, in parte, cererea de ordonanta presedintiala formulata de catre reclamanta S.P. impotriva paratului K.A. si, pe cale de consecinta, s-a dispus reintegrarea reclamantei in locuinta sa din localitatea Cristestii-Ciceului, nr. adm. a€¦, jud. Bistrita-Nasaud, pana la solutionarea irevocabila a dosarului civil nr. x/186/2011 al Judecatoriei Beclean.
Din cuprinsul actelor si al lucrarilor dosarelor atasate, instanta a mai retinut ca, prin sentinta civila nr. 471/2012 pronuntata in dosarul nr. x/186/2011 al Judecatoriei Beclean, s-a dispus anularea, ca insuficient timbrata, a actiunii precizata de catre reclamanta S.P. impotriva paraului K.A., avand ca obiect partaj judiciar.
Impotriva acestei sentinte, partile nu au promovat recurs, astfel ca hotararea pronuntata a ramas irevocabila la data expirarii termenului caii de atac (07.05.2012), potrivit dispozitiilor art. 377 alin. 2 pct. 1 din vechiul Cod de procedura civila.
Din cuprinsul inscrisurilor depuse in prezentul dosar, respectiv extrasul de CF nr. 25183 Uriu nr. topo. 261 instanta a retinut ca reclamantul si-a intabulat la data de 25.02.2011 dreptul de proprietate asupra imobilelor de categorie constructii (casa de locuit) si teren aferent, in suprafata de 1.750 mp, imobile situate in loc. Cristestii Ciceului, la nr. 253, drept dobandit de catre acesta potrivit SC nr. 457/2009 a Judecatoriei Beclean.
Fata de imprejurarea ca temeiurile ce au stat la baza admiterii cererii de ordonanta presedintiala avand ca obiect reintegrarea in spatiu a paratei au incetat, in sensul ca dosarul civil nr. x/186/2011 (avand ca obiect partaj judiciar) a fost solutionat prin admiterea exceptiei timbrarii insuficiente, instanta a retinut ca in cauza sustinerile reclamantului legate de evacuarea paratei din imobilul casa ocupat de aceasta fara un
titlu legitim sunt fondate.
Astfel, actiunea in evacuare promovata de catre acesta este una ce se circumscrie atributelor conferite reclamantului in calitatea sa de unic proprietar asupra imobilului in discutie, respectiv dreptului de posesie, folosinta si dispozitie (garantat de dispozitiile art. 555 si urmatoarele din Noul Cod Civil). Instanta a apreciat, ca apararea paratei intemeiata pe necesitatea promovarii de catre reclamant a unei actiuni in revendicare este una eronata. Parata, asa cum s-a retinut in mod temeinic de catre instanta cu ocazia solutionarii cererii de ordonanta presedintiala, a dobandit calitatea de ``persoana tolerata`` in spatiul ocupat de catre aceasta, in virtutea relatiei de concubinaj intretinuta cu defunctul frate al reclamantului.
In considerarea respectarii prerogativelor dreptului de proprietate consacrate de dispozitiile art. 555 si urm. din Noul Cod Civil (aplicabil potrivit dispozitiilor art. 6 alin. 6 din Noul Cod Civil), drept real ce confera titularului sau atributele de posesie, folosinta si dispozitie asupra unui bun, atribute pe care numai el le poate exercita in plenitudinea lor, in putere proprie si in interesul sau propriu, a fost admisa actiunea .
Raportat la solutia adoptata si la dispozitiile art. 274 din vechiul Cod procedura civila, parata a fost obligata la plata sumei de 210,3 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata catre reclamant.
Prin decizia civila nr. 110/A/3.10.2013 a Tribunalului Bistrita-Nasaud, a fost admis apelul declarat de parata S.P., impotriva sentintei civile nr. 755/2013 pronuntata de Judecatoria Beclean, care a fost schimbata in intregime in sensul ca a fost respinsa ca neintemeiata actiunea introductiva formulata de reclamantul K.A., in contra paratei, avand ca obiect evacuare, si a fost inlaturata dispozitia de obligare a paratei la plata catre reclamant a cheltuielilor de judecata .
Pentru a pronunta aceasta decizie, tribunalul a retinut ca reclamantul este unic proprietar asupra imobilului litigios si trebuie sa se bucure de atributele de posesie, folosinta si dispozitie, si numai el le poate exercita in plenitudinea lor, in putere proprie si in interesul sau propriu.
Tribunalul a observat ca prima instanta a omis sa dea eficienta regulilor legale care au dispus asupra modului in care se apara dreptul de proprietate privata, actiunea de fata avand tocmai acest scop. Noul Cod Civil dispune, prin articolul 563, ca acest demers consta in exercitarea actiunii in revendicare. In opinia instantei de apel evacuarea poate functiona doar in cadrul raportului juridic de locatiune. Originea actiunii in evacuare (actiune cu caracter personal fata de cea in revendicare - cu regim juridic de actiune reala) o constituie Legea 5/1973.
Apoi, evacuarea a fost prevazuta de Legea 114/1996 a locuintei (de abrogare a legii evocata inainte), in art. 25 (abrogat prin Legea 71/2011), cuprins in Capitolul 3, intitulat ``Inchirierea locuintelor``, deci tot in contextul unui raport de locatiune.
Eliberarea imobilului si lasarea acestuia in posesia si folosinta proprietarului a reprezentat doar o masura ce a derivat implicit si necesar din dispozitia principala de obligare a paratului ce a pretins ca foloseste bunul fara niciun drept care sa poata fi opus reclamantului proprietar, cu efect de paralizare a actiunii in revendicare, de a-i recunoaste secundului dreptul real cel mai deplin.
Tribunalul a apreciat ca nelegal a fost admisa cererea de evacuare formulata de K.A., prin ocolirea actiunii in revendicare, cele doua avand evident un regim juridic diferit.
Pentru toate argumentele aratate, instanta a admis apelul, a schimbat in intregime sentinta atacata si a respins cererea introductiva ca neintemeiata.
Impotriva acestei decizii a declarat recurs reclamantul K.A., solicitand instantei modificarea in totalitate a deciziei pronuntate in apel si in consecinta, mentinerea sentintei pronuntata de judecatorie, cu cheltuieli de judecata .
In motivarea recursului, reclamantul a aratat ca in mod nelegal instanta de apel a dispus respingerea actiunii de evacuare, deoarece in practica judiciara s-a stabilit ca actiunea in evacuare este admisibila pentru a se obtine evacuarea persoanelor care au ocupat un imobil fara contract de inchiriere sau a persoanelor tolerate in locuinta .
In cazul de fata, reclamantul este proprietarul bunului, potrivit extrasului de carte funciara depus la dosar, iar parata nu are un titlu locativ, fiind concubina defunctului frate al reclamantului.
Instanta de apel a gresit cand a considerat ca reclamantul este obligat sa formuleze o actiune in revendicare, facand confuzie intre specificul fiecarui tip de actiune, respectiv revendicare si evacuare.
Caracterul petitoriu este cel care face diferenta intre actiunea in revendicare si cea in evacuare. Prin revendicare reclamantul cere sa se stabileasca de catre instanta ca el este proprietarul bunului si sa i se respecte acest drept, iar pentru solutionarea actiunii, instanta trebuie sa compare titlurile partilor. Potrivit art. 1831 Vechiul cod civil, actiunea in evacuare este specifica raporturilor de locatiune, adica acelora prin
care locatorul s-a obligat sa procure locatarului folosinta pe un timp determinat a unui bun, partile nu transmit un drept real, ci locatarul devine un detentor precar, care are obligatia de a restitui bunul, fiind stabilite raporturi de obligatii .
Actiunea in evacuare presupune intotdeauna ca intre parti sa se fi stabilit anterior un raport privitor la folosinta bunului, un acord, indiferent daca acesta este cu titlu oneros, specific contractului de locatiune sau cu titlu gratuit, cum este in cazul contractului de imprumut de folosinta.
Recurentul a apreciat ca acestor raporturi li se circumscrie si situatia celor care folosesc o locuinta in calitate de tolerati, cel mai adesea raportul de rudenie.
Prin urmare, recurentul a apreciat ca a existat un acord asupra folosintei imobilului de catre parata si dreptul de proprietate al reclamantului nu a fost negat.
Prin intampinare, parata S.P. a solicitat respingerea recursului ca nefondat, apreciind ca singurul mod in care reclamantul putea sa-si apere dreptul de proprietate era actiunea in revendicare.
Actiunea in evacuare se afla doar la indemana celui care a inchiriat un imobil si poate fi folosita cand chiriasul refuza predarea bunului, presupunand existenta unor raporturi locative decurgand dintr-un contract de inchiriere, situatie care nu se regaseste in speta.
Analizand decizia pronuntata prin prisma motivelor de recurs invocate, curtea constata ca recursul este fondat, urmand a fi admis pentru urmatoarele considerente:
Reclamantul a investit instanta cu o actiune in evacuarea paratei, care a fost tolerata in imobil, deoarece era concubina fratelui reclamantului dupa cum rezulta din considerentele ordonantei presedintiale nr. 1770/17.10.2011, pronuntata de Judecatoria Beclean.
Dupa decesul numitului K.M., reclamantul a devenit proprietar al imobilului inscris in Cf 25183 Uriu, in baza sentintei judecatoresti nr. 457/05.05.2009, pronuntata de Judecatoria Beclean.
Apararea dreptului de proprietate se poate face prin actiunea in actiunea in evacuare sau revendicare, in functie de raporturile juridice existente intre reclamant si parat sau inexistenta acestora.
In cazul de fata, parata S.P. a ocupat imobilul in litigiu, in baza relatiei de concubinaj pe care a avut-o cu defunctul frate al reclamantului.
In aceste circumstante, curtea apreciaza ca intre parti exista un raport juridic privind folosinta bunului, parata avand dreptul de a folosi bunul in virtutea relatiilor de concubinaj si reclamantul tolerand aceasta situatie.
De regula, folosinta unei locuinte fara a exista un contract de inchiriere se face in baza relatiilor de rudenie sau relatiilor de afinitate, insa intre parti se incheie un contract in baza caruia se permite folosinta locuintei, pe un timp determinat, chiar daca nu s-a stabilit data pana la care se poate folosi imobilul.
In aceste circumstante, persoana tolerata are statutul unui detentor precar si evident obligatia de a parasi imobilul la solicitarea proprietarului.
In ipoteza in care persoana tolerata nu da curs solicitarii, proprietarul are posibilitatea de a promova o actiune in evacuare, specifica raporturilor de locatiune.
Intr-adevar, apararea dreptului de proprietate se face potrivit noului cod, potrivit dispozitiilor art. 563 Cod civil, insa aceste dispozitii legale nu pot fi interpretate restrictiv, cu consecinta respingerii actiunii in evacuare.
In acest sens, este si jurisprudenta Inaltei Curti de Casatie si Justitie, care in decizia nr. 169/2011 pronuntata in dosar nr. 4197/114/2008 a statuat ``ca prin actiunea in evacuare reclamanta nu a urmarit valorificarea unui drept de proprietate exclusiv si absolut in cadrul unei actiuni in revendicare, ci doar un drept personal de creanta, avand caracter relativ in cadrul actiunii evacuare, urmand constrangerea debitorului la executarea obligatiei de a face. Astfel, prin actiunea in evacuare reclamanta nu a solicitat obligarea paratilor sa-i recunoasca dreptul de proprietate asupra imobilului, ci doar evacuarea acestora si
predarea bunului in materialitatea sa``.

Inalta Curte de Casatie si Justitie a concluzionat si subscriem acestei concluzii, ca ``a sustine ca reclamanta nu se poate prevala de titlul sau numai in cadrul unei actiuni in revendicare prin compararea titlurilor in conditiile in care paratii nu afirma ca ar detine vreun titlu, contravine dispozitiilor legale in materia proprietatii, precum si practicii si doctrinei in materie``.
Consideram ca a interpreta restrictiv dispozitiile legale in materia evacuarii ar conduce si la o inechitate sociala, protejandu-se culpa paratei, careia i s-ar permite folosirea bunului in continuare in lipsa vreunui titlu legal, doar in considerarea unei constructii juridice formale, nesustinuta de nici un argument legal.
Intrucat dispozitiile art. 563 Cod civil au fost gresit interpretate, in temeiul art. 304 pct. 9 Cod proc. civ., coroborat cu art. 312 Cod proc. civ., curtea va admite recursul reclamantului K.A..
In temeiul arr. 274 Cod proc. civ., curtea va obliga intimata Szazs Paraschiva, sa-i plateasca reclamantului recurent suma de 5,3 lei cheltuieli de judecata in recurs, reprezentand taxa judiciara de timbru si timbru judiciar (f. 1 verso, f. 8).
Pronuntata de: Curtea de Apel Cluj, Sectia I-a civila, decizia nr. 63 din 8 ianuarie 2014


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Cluj    Evacuare    Actiune in revendicare    Ordonanta presedintiala    Carte funciara    Posesie    Folosinta    Dispozitie    Legea 5/1973    Locatiune    Legea 114/1996    Detentor precar    Locuinta
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Clauza de arvuna si clauza de dezicere. Deosebiri. Actiune in denuntarea unilaterala a contractului
Pronuntaţă de: I.C.CJ., Sectia I civila, decizia nr. 2589 din 8 decembrie 2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul „Meritul Militar”. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

Stingerea litigiului prin tranzactie. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1042 din 17 iunie 2020

Principiile fundamentale ale procesului civil. Decaderea reclamantului din proba incuviintata. Conditii si efecte. Rolul judecatorului in aflarea adevarului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1572 din 16 septembrie 2020

Actiune in raspundere civila delictuala. Vatamarea integritatii corporale. Pierderea capacitatii de munca. Lipsa unui contract de munca valabil incheiat anterior producerii faptei ilicite
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 38 din 15 ianuarie 2020

Nelegalitatea procedurii cercetarii disciplinare prealabile atrage nulitatea deciziei de sanctionare disciplinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizia civila nr. 762/A/2019 din data de 21.05.2019

Contract de munca temporara. Angajarea muncitorilor pusi la dispozitie. Plata de daune compensatorii
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL CLUJ - DECIZIA CIVILa Nr. 473 din 18 Septembrie 2019

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Pot fi atacate in justitie, cu actiune in anulare, si hotararile adoptate de adunarea speciala a actionarilor
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJArticole Juridice

Ce se intampla cu sumele achitate in temeiul unui act administrativ fiscal anulat. Poate instanta dispune direct restituirea lor?
Sursa: Alex Slujitoru si Cristiana Ionescu, Avocati, Radu si Asociatii SPRL

O clauza contractuala care nu a fost negociata se aplica intre parti in lipsa unui acord diferit in aceasta privinta
Sursa: EuroAvocatura.ro

Ordinul de protectie. Masuri care pot fi dispuse. Garantii pentru respectarea masurilor dispuse
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Concedierea salariatilor. Consecintele nerespectarii termenului de preaviz
Sursa: Avocat Andrei-Gheorghe Gherasim

Profesionistii, indiferent de statutul lor juridic sunt supusi regulilor de drept civil
Sursa: Avocat Lacatus Igor

Onorariile minime ale avocatilor. Si despre concurenta ...
Sursa: Avocat drd. Janos Szekely - Baroul Satu-Mare

[Av. Muncii] Scopul acordarii termenului de preaviz in cazul concedierii salariatilor
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim