Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Jurisprudenţă » Decizii ale Curtii Constitutionale in materie Penala » Exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 118 lit. b) si d) din Codul penal

Exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 118 lit. b) si d) din Codul penal

  Publicat: 23 Nov 2007       5415 citiri        Secţiunea: Decizii ale Curtii Constitutionale in materie Penala  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act normativ care grupeaza principiile si cele mai importante prevederi legale referitoare la stabilirea faptelor ce constituie infractiuni,
Monitorul Oficial al Romβniei este publicaţia oficială a statului romβn, ξn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Decizia nr. 377 din 30 septembrie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 118 lit. b) si d) din Codul penal publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 958 din 19 octombrie 2004

Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act prevazut de lege, prin care un organ de stat este informat si abilitat sa desfasoare o anumita activitate
Institutie constituita cu scopul de a apara drepturile si libertatile cetatenilor
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Legea privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Suma de bani pe care este indreptatit sa o pretinda de la autorul unei fapte ilicite, victima acelei fapte, daca i-a fost provocata o vatamare a integritatii corporale sau a sanatatii,
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Trecerea in proprietatea de stat a unor bunuri apartinand altor titulari.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
[...]
Prin Incheierea din 21 aprilie 2004, pronuntata in Dosarul nr. 8.030/2003, Judecatoria Tulcea a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 118 lit. b) si d) din Codul penal, exceptie ridicata, prin avocat, de Filofteia Caulea intr-o actiune civila in pretentii pentru restituirea obiectelor din metale pretioase, confiscate inainte de anul 1990.

In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca dispozitiile art. 118 lit. b) si d) din Codul penal, care permit confiscarea unor bunuri sau valori si de la dobanditorul de buna-credinta, sunt contrare prevederilor art. 44 alin. (1) si (3) din Constitutie, republicata, referitoare la garantarea dreptului de proprietate si la conditiile exproprierii. In acest sens, considera ca textele de lege criticate ar trebui completate, cel de la lit. b) cu precizarea “si nu ale persoanei de buna-credinta“, iar cel de la lit. d), dupa “lucrurile dobandite in mod vadit“, cu sintagma “de infractor“.

Judecatoria Tulcea opineaza in sensul ca exceptia de neconstitutionalitate ridicata este nefondata, deoarece dispozitiile legale criticate “sunt in conformitate cu textul constitutional“.
Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea 47/1992, republicata, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate, iar in conformitate cu art. 18 ind. 1 din Legea 35/1997, cu modificarile ulterioare, a fost solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Presedintele Camerei Deputatilor considera ca dispozitiile art. 118 lit. b) si d) din Codul penal nu incalca prevederile art. 44 alin. (1) si (3) din Constitutie, republicata. In acest sens, apreciaza ca sugestiile autorului exceptiei cu privire la modul cum ar trebui redactate textele de lege criticate nu pot fi primite, intrucat Curtea Constitutionala se poate pronunta numai asupra problemelor de drept, fara a putea modifica sau completa prevederea legala supusa controlului.

Guvernul considera ca exceptia ridicata este inadmisibila, potrivit prevederilor art. 2 alin. (3) din Legea 47/1992, republicata, deoarece problemele invocate de autorul exceptiei privesc modul de aplicare a art. 118 alin. (1) lit. b) si d) din Codul penal si se formuleaza propuneri de modificare a acestor dispozitii legale.
Avocatul Poporului apreciaza ca dispozitiile legale criticate nu contravin art. 44 din Constitutie, republicata, intrucat, potrivit prevederilor alin. (1) teza a doua din acest articol, “continutul si limitele dreptului de proprietate sunt stabilite de lege“. Mai arata ca “stabilirea unei sanctiuni, cum este masura confiscarii speciale, in cazul savarsirii unei infractiuni, nu constituie o expropriere, in sensul art. 44 alin. (4) din Constitutie, republicata, ci o masura reglementata de legiuitor, in deplina concordanta cu textul constitutional al art. 44 alin. (9)“. De altfel, potrivit prevederilor art. 2 alin. (3) din Legea 47/1992, republicata, “Curtea Constitutionala se pronunta numai asupra constitutionalitatii actelor cu privire la care a fost sesizata, fara a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului“.

Presedintele Senatului nu a comunicat punctul sau de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinand incheierea de sesizare, punctele de vedere ale Presedintelui Camerei Deputatilor, Guvernului si Avocatului Poporului, raportul intocmit in cauza de judecatorul-raportor, sustinerile partii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei republicate, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992 retine urmatoarele:

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicata, ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 si 29 din Legea 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicata.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. 118 lit. b) si d) din Codul penal, potrivit carora: “Sunt supuse confiscarii speciale: [...]
b) lucrurile care au servit sau care au fost destinate sa serveasca la savarsirea unei infractiuni, daca sunt ale infractorului; [...]
d) lucrurile dobandite in mod vadit prin savarsirea infractiunii, daca nu sunt restituite persoanei vatamate si in masura in care nu servesc la despagubirea acesteia;
“.

In opinia autorului exceptiei dispozitiile legale criticate contravin prevederilor art. 44 alin. (1) si (3) din Constitutie, republicata, conform carora: “(1) Dreptul de proprietate, precum si creantele asupra statului, sunt garantate. Continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege. [...]
(3) Nimeni nu poate fi expropriat decat pentru o cauza de utilitate publica, stabilita potrivit legii, cu dreapta si prealabila despagubire .
“

Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca deposedarea unei persoane de anumite bunuri sau valori in executarea unei sanctiuni penale, contraventionale, administrative ori civile sau a unei masuri de confiscare speciala, prevazute de lege, nu constituie expropriere si nu incalca in nici un alt mod dreptul de proprietate garantat constitutional. Astfel, dispozitiile art. 118 lit. b) si d) din Codul penal sunt in deplina concordanta cu prevederile art. 44 alin. (9) din Constitutie, republicata, conform carora: “Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infractiuni ori contraventii pot fi confiscate numai in conditiile legii.“

In ceea ce priveste solicitarea autorului exceptiei privind modificarea ori completarea textelor de lege criticate, Curtea observa ca aceasta nu poate fi primita, fiind contrara dispozitiilor art. 2 alin. (3) din Legea 47/1992, republicata, potrivit carora “Curtea Constitutionala se pronunta numai asupra constitutionalitatii actelor cu privire la care a fost sesizata, fara a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului.“
[...]

Pronuntata de: Curtea Constitutionala


Citeşte mai multe despre:   Comentează: Exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 118 lit. b) si d) din Codul penal
Articole Juridice

Data incetarii de drept a contractului individual de munca atunci cand salariatul nu solicita reintegrarea – aspecte de constitutionalitate si echitat
Sursa: Irina Maria Diculescu

Repunerea partilor in situatia anterioara prin anularea deciziei de concediere – echitate sau discriminare fata de angajator?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Validitatea inregistrarii unei marci corespunzand numelui unui alt jucator de fotbal celebru
Sursa: EuroAvocatura.roŞtiri Juridice

MApN a modificat Instructiunile privind chemarea/rechemarea in activitate, in corpul ofiterilor, al maistrilor militari sau al subofiterilor
14 May 2019 | 334

Legislaţie

Procedura si termenele de evaluare a cererilor de acord pentru finantare si de plata a ajutorului de minimis privind programul guvernamental "gROwth-
Ordinul Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza nr. 200/2019 privind procedura si termenele de e ...

Norma nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfasurare a auditului statutar la entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de catre Autoritat
Publicata in Monitorul Oficial nr. 395 din 21.05.2019 ...

Decizia nr. 3/2019 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania
Decizia nr. 3/2019 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a ...