Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Compensare in bani a zilelor de concediu neefectuate

Compensare in bani a zilelor de concediu neefectuate

  Publicat: 13 Jan 2017       2079 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Prin cererea formulata si inregistrata sub nr XXXXXXXXXXXXX pe rolul Tribunalului G., reclamantul G. I. a solicitat in contradictoriu cu parata, obligarea la plata drepturilor salariale aferente lunilor aprilie si mai 2015 in valoare totala de 1196,00 lei si contravaloarea concediului de odihna neefectuat, respectiv 8 zile in cuantum de 463,00 lei.

Dezechilibru de ansamblu al economiei care consta in aparitia sau cresterea discrepantei dintre masa monetara si oferta de bunuri fata de situatia existenta anterior.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Cel dintai termen intr-un litigiu civil la care, partile fiind legal citate, pot pune concluzii.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.

A mai solicitat actualizarea sumelor cu indicele de inflatie si plata dobanzii legale, de la data scadentei si pana la data platii efective.


Motivandu-si in fapt cererea, a aratat ca a fost salariat al societatii parate pana la data de 19. 05. 2015 cand au incetat raporturile de munca in temeiul art. 65 alin 1 din Codul muncii.


A sustinut ca desi a indeplinit obligatiile ce-i reveneau, societatea parata nu a inteles sa se achite de obligatiile ce erau in sarcina sa, in sensul ca nu i-au fost acordate drepturile banesti, incepand cu data de 10 aprilie 2015.


A mai precizat ca la data de 29. 06. 2015 a notificat parata cu privire la drepturile ce i se cuveneau, insa aceasta a ramas in pasivitate si nu a dat curs solicitarii acestuia.


In sustinerea cererii, s-a folosit de proba cu inscrisuri .


In drept, a invocat dispozitiile art. 161 alin 4 din Codul muncii.


Parata nu a formulat intampinare si nu a propus probe in aparare.


Reclamantul G. I. a fost salariat al paratei pana la data de 19. 05. 2015, cand s-a emis decizia nr 457 de incetare a contractului individual de munca in baza art. 65 alin 1 din Codul muncii.


Prin adresa inregistrata sub nr 548/29. 06. 2015 -(fila 9 la dosar), reclamantul G. I. a notificat societatea parata pentru a-i fi acordate drepturile banesti pe lunile aprilie si mai 2015 si contravaloarea a 8 zile de concediu de odihna .


In conformitate cu art. 168 alin 1 din Codul muncii, plata salariului se dovedeste prin semnarea statelor de plata, precum si prin orice alte documente justificative care demonstreaza efectuarea platii catre salariatul indreptatit.


Iar, dispozitiile art. 272 din Codul muncii consacra pentru angajator sarcina probei, cu obligatia acestuia de a depune dovezi in aparare pana la prima zi de infatisare.


In cauza, parata nu a facut dovada achitarii drepturilor salariale solicitate, in sensul dispozitiilor art. 168 alin 1 din Codul Muncii, considerent pentru care urmeaza sa fie obligata la plata drepturilor salariale aferente perioadei 01. 04. xxxxxxxxxxxxx15, in suma de 1196 lei.


Potrivit dispozitiilor art. 146 alin 4 din Codul muncii, compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii contractului individual de munca .


Ca urmare, reclamantul este indreptatit la compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat de 8 zile in cuantum de 463 lei.


De asemenea, la sumele ce urmeaza sa fie platite reclamantului se va adauga dobanda legala, avandu-se in vedere disp. art. 3 alin 3 din Legea nr. 356/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 9/2000 privind nivelul dobanzii legale pentru obligatii banesti si vor fi actualizate cu rata inflatiei de la data scadentei la data platii efective .


PENTRU ACESTE MOTIVE,


IN NUMELE LEGII


HOTARASTE


Admite actiunea formulata de reclamantul G. I., domiciliat in G., nr. 9, . 1, in contradictoriu cu parata S. C. R. S. A. G., cu sediul in G., . 53, judetul G., avand ca obiect "drepturi banesti``.


Obliga pe parata sa plateasca reclamantului suma de 1. 196 lei, reprezentand drepturile salariale aferente perioadei 01. 04. 2015 - 18. 05. 2015, precum si suma de 463 lei, reprezentand compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat (8 zile), sume la care se va adauga dobanda legala si ce vor fi actualizate cu rata inflatiei, de la data scadentei pana la data platii efective.


Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare .


Apelul se va depune la Tribunalul Galati- Sectia I Civila.
Pronuntata de: Tribunalul Galati, Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 173 din data de 17.02.2016


Citeşte mai multe despre:    concediu de odihna    compensare in bani    incetare raporturi de munca    plata salariului    state de plata    sarcina probei
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Reorganizarea activitatii prin desfiintarea doar a postului de director. Angajatorul nu a reusit sa dovedeasca masura reorganizarii societatii doar prin desfiintarea unui singur post de director
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 53/12.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Indemnizatie de concediu de odihna. Stabilirea prin luarea in considerare a sporului pentru conditii deosebite de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 254/14.07.2020

Contestatie impotriva deciziei de concediere; nulitatea absoluta a deciziei de concediere; continutul deciziei de sanctionare; nemotivare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 429/13.10.2020

Actiune in raspundere patrimoniala; calculul duratei efective a concediului de odihna anual; cuantumul sumei de restituit in ipoteza incetarii contractului de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 63/16.02.2021

Dreptul la concediu de odihna in cazul cumulului de contracte de munca ale aceluiasi salariat. Principiul nediscriminarii in cazul salariatilor angajati cu fractiune de norma
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 640/11.10.2018

Mobbing-ul este considerat un fenomen la granita cu discriminarea
Pronuntaţă de: Tribunalul Arad - Sentinta civila nr. 571 din data de 08 septembrie 2020

Raspunderea patrimoniala a angajatorului. Excluderea discriminatorie a salariatului de la indeplinirea unor atributii de serviciu cu consecinte pe planul cuantumului drepturilor salariale ca urmare a prezentarii unor nemultumiri directorului general
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. din data de 5141 din data de 12.11.2019

Obligarea angajatorului la plata drepturilor salariale restante si a dobanzii legale aferente acestora
Pronuntaţă de: Tribunalul BUZAU - Sentinta civila nr. 4471/08.08.2019

Existenta sau inexistenta resurselor financiare ale angajatorului nu poate avea vreo influenta asupra platii drepturilor salariale prevazute in contractul individual de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 5590 din data de 03 Decembrie 2019

Plata salariului se dovedeste prin semnarea statelor de plata, precum si prin orice alte documente justificative care demonstreaza efectuarea platii catre salariatul indreptatit
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 3376 din data de 24 Iunie 2019Articole Juridice

Demisia - drept unilateral al salariatului. Mecanism juridic si consecinte
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Beneficiarii Legii nr. 19/2020. Conditiile de acordare a indemnizatiei
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Legea 19/2020: Intrebari privind zilele libere pentru supravegherea copiilor
Sursa: ITM

Evitati abuzurile! Informati-va despre suspendarea, modificarea si incetarea contractului individual de munca!
Sursa: av. Emilia Alexandra Ioana

Pastrati-va si protejati-va salariatii! Veti avea din nou nevoie de ei!
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Neacordarea concediului de odihna si a sporurilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Concedierea salariatilor. Consecintele nerespectarii termenului de preaviz
Sursa: Avocat Andrei-Gheorghe Gherasim