Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Nerespectarea dreptului de preaviz. Nulitate absoluta a deciziei de concediere

Nerespectarea dreptului de preaviz. Nulitate absoluta a deciziei de concediere

  Publicat: 03 Feb 2017       1631 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


A fost promulgat la 11.09.1865
La data de 20.10.2015, contestatorul B. I. a formulat contestatie impotriva deciziei nr. 601/31.08.2015 emisa de intimata SRL, prin care i-a fost desfacut contractul individual de munca in temeiul disp. art. 65 din Codul muncii, solicitand:

Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Una dintre modalitatile de reparare a pagubei pricinuite prin infractiune.
A fost promulgat la 11.09.1865
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
A fost promulgat la 11.09.1865
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
A fost promulgat la 11.09.1865
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
A fost promulgat la 11.09.1865
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
A fost promulgat la 11.09.1865
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Una dintre modalitatile de reparare a pagubei pricinuite prin infractiune.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Una dintre modalitatile de reparare a pagubei pricinuite prin infractiune.
(din Legea 10 din 2001) Actul scris prin care un cult religios sau o comunitate a unei minoritati nationale care se pretinde a fi indreptatit/a,
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.

- anularea deciziei si obligarea intimatei sa-i plateasca o despagubire egala cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat acesta in calitate de salariat, de la data concedierii (01.09.2015) si pana la data de 12.10.2015


In motivarea contestatiei se arata ca prin decizia nr. 601/31.08.2015 intimata a dispus concedierea contestatorului, incepand cu data de 01.09.2015 in conformitate cu prevederile art. 65 din Codul muncii.


Apreciaza contestatorul ca aceasta decizie este nelegala intrucat nu a beneficiat de dreptul de preaviz prevazut de Codul muncii.


Contestatorul sustine ca a primit atat decizia de concediere cat si preavizul pe data de 18 septembrie 2015.


P. intampinarea formulata, intimata a solicitat incetarea actiunii judiciare care face obiectul prezentei cauze avand in vedere deschiderea definitiva a procedurii insolventei impotriva SRL la data de 28.07.2015, conform art. 75 din Legea nr. 85/2014.


P. incheierea din data de 16.03.2016, instanta a respins cererea de suspendare a judecatii cauzei, formulata de intimata, in temeiul dispozitiilor art. 75 din Legea 85/2014, pentru motivele acolo aratate.


Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:


P. decizia nr. 601/31.08.2015, intimata SRL a dispus incetarea contractului individual de munca al contestatorului B. I. din functia de Agent securitate in temeiul art. 65 alin. (1) din Codul muncii, incepand cu data de 01.09.2015. Se arata in decizie ca motivul concedierii il reprezinta "restructurarea economica a societatiia€™a€™.


Contestatorul sustine ca decizia e concediere este nelegala deoarece nu a beneficiat de preaviz.


Potrivit art. 75 alin. (1) din Codul muncii: "Persoanele concediate in temeiul art. 61 lit. c) si d), al art. 65 si 66 beneficiaza de dreptul la un preaviz ce nu poate fi mai mic de 20 de zile lucratoare``.


Preavizul, prin definitie, presupune instiintarea prealabila a celeilalte parti despre incetarea raporturilor de munca, avand drept scop evitarea consecintelor negative pe care le-ar produce denuntarea unilaterala a contractului; pentru salariat reglementarea preavizului constituie si o garantie a dreptului de munca si a stabilitatii in munca .


La data de 04.08.2015, societatea intimata a intocmit contestatorului preaviz de concediere pentru perioada 04.08.2015 - 31.08.2015, insa nu a facut dovada comunicarii acestui preaviz contestatorului.


In aceste conditii, date fiind prevederile imperative ale legii, dreptul salariatului la preaviz este garantat, fara a fi lasata la latitudinea angajatorului acordarea acestuia. In cazul in care angajatorul nu respecta dreptul de preaviz reglementat de lege, intervin sanctiunile specifice prevazute de Codul muncii. Astfel, potrivit art. 78 Codul muncii, concedierea dispusa cu nerespectarea procedurii prevazute de lege este lovita de nulitate absoluta.


P. urmare, decizia de concediere nr. 601/31.08.2015 emisa de intimata este lovita de nulitate absoluta, astfel ca in temeiul dispozitiilor art. 80 alin. (1) din Codul muncii, instanta va dispune anularea ei si va obliga intimata sa-i plateasca contestatorului o despagubire egala cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat acesta in calitate de salariat, de la data concedierii (01.09.2015) si pana la data de 12.10.2015.


Instanta nu va analiza capetele de cerere prin care contestatorul solicita obligarea intimatei la acordarea indemnizatia de somaj si la plata daunelor morale si materiale in suma de 1200 lei, intrucat aceste cereri au fost formulate cu ocazia dezbaterilor pe fond .


PENTRU ACESTE MOTIVE,


IN NUMELE LEGII


HOTARASTE


Admite in parte contestatia formulata de contestatorul B. I., CNP: xxxxxxxxxxxxx, domiciliat in Pitesti, . 14,, ap. 16,, in contradictoriu cu intimata SRL, cu sediul in D., . 46,, , jud. Hunedoara, prin administrator judiciar E. INSOLVENTA S., cu sediul in D., . 2, .


Anuleaza decizia nr. 601/31.08.2015 emisa de intimata.


Obliga intimata sa-i plateasca contestatorului o despagubire egala cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat acesta in calitate de salariat, de la data concedierii (01.09.2015) si pana la data de 12.10.2015.


Respinge celelalte capete de cerere .


Executorie provizoriu de drept .


Cu apel in 10 zile de la comunicare, cererea de apel depunandu-se la Tribunalul Arges.


Pronuntata in sedinta publica, azi, 22. 06. 2016, la Tribunalul Arges - Sectia pentru conflicte de munca si asigurari sociale.
Pronuntata de: Tribunalul Arges, Sectia conflicte de munca si asigurari sociale, Sentinta Civila nr. 1698/2016 din data de 22.06.2016


Citeşte mai multe despre:    decizie concediere    termen de preaviz    despagubire    salarii indexate    drept de preaviz    nulitate absoluta
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Continuarea raporturilor de munca pana la finalul mandatului de vicepresedinte al organizatiei sindicale. Incetarea de drept a contractului individual de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CONSTANTA - DECIZIA CIVILa Nr. 324 din 17 noiembrie 2020

Aprecierea utilitatii unui loc de munca in organigrama societatii revine factorilor de decizie ai angajatorului, ci nu instantei de judecata
Pronuntaţă de: Tribunalul Braila Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 103/2017, in sedinta publica din 27 februarie 2017

Simpla enuntare a celor imputate salariatului si a concluziilor comisiei de cercetare disciplinara nu echivaleaza cu descrierea faptei care constituie abatere disciplinara. Lipsa descrierii faptei nu poate fi acoperita prin alte inscrisuri
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Pitesti Sectia I CIvila, Decizia civila nr. 882/2017, in sedinta publica din 29 martie 2017

Codul muncii nu impune indicarea in convocator a faptelor in detaliu, ci doar a obiectului cercetarii disciplinare in termeni generici
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti Sectia Civila, Sentinta civila nr. 254/2017, in sedinta publica din 24 martie 2017

Concedierea pentru atingerea adusa dreptului la imagine al societatii angajatoare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 1772/2017, in sedinta publica din 20 martie 2017

Contestatorul a raspuns la intrebari fara sa cunoasca faptul ca este cercetat disciplinar, fiind astfel in imposibilitatea de a se apara efectiv
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Suceava Sectia I Civila, Decizia civila nr. 171/2017, in sedinta publica din 9 martie 2017

Oportunitatea selectiei salariatilor nu poate face obiectul controlului judecatoresc, unui atare control fiind supusa doar legalitatea masurii de concediere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Oradea Sectia I Civila, Decizia civila nr. 197/2016A, in sedinta publica din 16 martie 2017

Decizia de concediere a salariatului aflat in perioada de proba reprezinta o prerogativa discretionara a angajatorului, exigentele acestuia neputand fi cenzurate pe calea contestatiei
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova Sectia I Civila, Decizia civila nr. 681/2017, in sedinta publica din 9 martie 2017

Concediere asociat. Individualizare sanctiune disciplinara. Dreptul la concediu este garantat
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 1404/2017, in sedinta publica din 7 martie 2017

Analiza modului de individualizare a masurii disciplinare este de esenta controlului de legalitate, jurisdictia muncii neputand sa se rezume doar la aspectele formale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 416/2017, in sedinta publica din 27 ianuarie 2017Articole Juridice

Evitati abuzurile! Informati-va despre suspendarea, modificarea si incetarea contractului individual de munca!
Sursa: av. Emilia Alexandra Ioana

Concedierea salariatilor. Consecintele nerespectarii termenului de preaviz
Sursa: Avocat Andrei-Gheorghe Gherasim

[Av. Muncii] Scopul acordarii termenului de preaviz in cazul concedierii salariatilor
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

[Av. muncii] Procedura concedierii colective
Sursa: MCP Cabinet avocati

[Av. muncii] Nerespectarea termenului de preaviz in cazul demisiei
Sursa: MCP Cabinet avocati

[Av. muncii] Demisia fara preaviz, posibila doar in cazul nerespectarii de catre angajator a obligatiilor asumate prin contractual individual de munca.
Sursa: MCP Cabinet avocati

[Av. muncii] Termenul de preaviz in cazul contractelor individuale de munca incheiate pe durata determinata
Sursa: MCP Cabinet avocati