Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Nerespectarea dreptului de preaviz. Nulitate absoluta a deciziei de concediere

Nerespectarea dreptului de preaviz. Nulitate absoluta a deciziei de concediere

  Publicat: 03 Feb 2017       1197 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
A fost promulgat la 11.09.1865
La data de 20.10.2015, contestatorul B. I. a formulat contestatie impotriva deciziei nr. 601/31.08.2015 emisa de intimata SRL, prin care i-a fost desfacut contractul individual de munca in temeiul disp. art. 65 din Codul muncii, solicitand:

Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Una dintre modalitatile de reparare a pagubei pricinuite prin infractiune.
A fost promulgat la 11.09.1865
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
A fost promulgat la 11.09.1865
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
A fost promulgat la 11.09.1865
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
A fost promulgat la 11.09.1865
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
A fost promulgat la 11.09.1865
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Una dintre modalitatile de reparare a pagubei pricinuite prin infractiune.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Una dintre modalitatile de reparare a pagubei pricinuite prin infractiune.
(din Legea 10 din 2001) Actul scris prin care un cult religios sau o comunitate a unei minoritati nationale care se pretinde a fi indreptatit/a,
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.

- anularea deciziei si obligarea intimatei sa-i plateasca o despagubire egala cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat acesta in calitate de salariat, de la data concedierii (01.09.2015) si pana la data de 12.10.2015


In motivarea contestatiei se arata ca prin decizia nr. 601/31.08.2015 intimata a dispus concedierea contestatorului, incepand cu data de 01.09.2015 in conformitate cu prevederile art. 65 din Codul muncii.


Apreciaza contestatorul ca aceasta decizie este nelegala intrucat nu a beneficiat de dreptul de preaviz prevazut de Codul muncii.


Contestatorul sustine ca a primit atat decizia de concediere cat si preavizul pe data de 18 septembrie 2015.


P. intampinarea formulata, intimata a solicitat incetarea actiunii judiciare care face obiectul prezentei cauze avand in vedere deschiderea definitiva a procedurii insolventei impotriva SRL la data de 28.07.2015, conform art. 75 din Legea nr. 85/2014.


P. incheierea din data de 16.03.2016, instanta a respins cererea de suspendare a judecatii cauzei, formulata de intimata, in temeiul dispozitiilor art. 75 din Legea 85/2014, pentru motivele acolo aratate.


Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:


P. decizia nr. 601/31.08.2015, intimata SRL a dispus incetarea contractului individual de munca al contestatorului B. I. din functia de Agent securitate in temeiul art. 65 alin. (1) din Codul muncii, incepand cu data de 01.09.2015. Se arata in decizie ca motivul concedierii il reprezinta "restructurarea economica a societatiia€™a€™.


Contestatorul sustine ca decizia e concediere este nelegala deoarece nu a beneficiat de preaviz.


Potrivit art. 75 alin. (1) din Codul muncii: "Persoanele concediate in temeiul art. 61 lit. c) si d), al art. 65 si 66 beneficiaza de dreptul la un preaviz ce nu poate fi mai mic de 20 de zile lucratoare``.


Preavizul, prin definitie, presupune instiintarea prealabila a celeilalte parti despre incetarea raporturilor de munca, avand drept scop evitarea consecintelor negative pe care le-ar produce denuntarea unilaterala a contractului; pentru salariat reglementarea preavizului constituie si o garantie a dreptului de munca si a stabilitatii in munca .


La data de 04.08.2015, societatea intimata a intocmit contestatorului preaviz de concediere pentru perioada 04.08.2015 - 31.08.2015, insa nu a facut dovada comunicarii acestui preaviz contestatorului.


In aceste conditii, date fiind prevederile imperative ale legii, dreptul salariatului la preaviz este garantat, fara a fi lasata la latitudinea angajatorului acordarea acestuia. In cazul in care angajatorul nu respecta dreptul de preaviz reglementat de lege, intervin sanctiunile specifice prevazute de Codul muncii. Astfel, potrivit art. 78 Codul muncii, concedierea dispusa cu nerespectarea procedurii prevazute de lege este lovita de nulitate absoluta.


P. urmare, decizia de concediere nr. 601/31.08.2015 emisa de intimata este lovita de nulitate absoluta, astfel ca in temeiul dispozitiilor art. 80 alin. (1) din Codul muncii, instanta va dispune anularea ei si va obliga intimata sa-i plateasca contestatorului o despagubire egala cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat acesta in calitate de salariat, de la data concedierii (01.09.2015) si pana la data de 12.10.2015.


Instanta nu va analiza capetele de cerere prin care contestatorul solicita obligarea intimatei la acordarea indemnizatia de somaj si la plata daunelor morale si materiale in suma de 1200 lei, intrucat aceste cereri au fost formulate cu ocazia dezbaterilor pe fond .


PENTRU ACESTE MOTIVE,


IN NUMELE LEGII


HOTARASTE


Admite in parte contestatia formulata de contestatorul B. I., CNP: xxxxxxxxxxxxx, domiciliat in Pitesti, . 14,, ap. 16,, in contradictoriu cu intimata SRL, cu sediul in D., . 46,, , jud. Hunedoara, prin administrator judiciar E. INSOLVENTA S., cu sediul in D., . 2, .


Anuleaza decizia nr. 601/31.08.2015 emisa de intimata.


Obliga intimata sa-i plateasca contestatorului o despagubire egala cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat acesta in calitate de salariat, de la data concedierii (01.09.2015) si pana la data de 12.10.2015.


Respinge celelalte capete de cerere .


Executorie provizoriu de drept .


Cu apel in 10 zile de la comunicare, cererea de apel depunandu-se la Tribunalul Arges.


Pronuntata in sedinta publica, azi, 22. 06. 2016, la Tribunalul Arges - Sectia pentru conflicte de munca si asigurari sociale.


Pronuntata de: Tribunalul Arges, Sectia conflicte de munca si asigurari sociale, Sentinta Civila nr. 1698/2016 din data de 22.06.2016


Citeşte mai multe despre:    decizie concediere    termen de preaviz    despagubire    salarii indexate    drept de preaviz    nulitate absolutaComentează: Nerespectarea dreptului de preaviz. Nulitate absoluta a deciziei de concediere
Alte Speţe

Desfacerea contractului de munca, la expirarea termenului de preaviz. Motive ce nu tin de persoana salariatului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VII-a Conflicte de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 3074 din 08.06.2016

Concediere pentru motive ce tin de persoana salariatului. Abatere disciplinara
Pronuntaţă de: Tribunalul Galati, Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 709 din data de 10.06.2016

Reorganizarea societatii. Nulitatea absoluta a deciziei de concediere pentru lipsa criteriilor de selectie a salariatilor
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Pitesti, Sectia I Civila, Decizia nr. 528 din data de 10.03.2016

Reorganizarea societatii. Concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VII-a Conflicte e munca si asigurari sociale, Decizia nr. 1483 din data de 22.03.2016

Neefectuarea cercetarii disciplinare prealabile. Imposibilitatea probarii nevinovatiei
Pronuntaţă de: Tribunalul Galati, Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 34 din data de 22.01.2016

Lipsa interesului in promovarea actiunii impotriva angajatorului
Pronuntaţă de: Tribunalul Arad, Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 534 din data de 30.06.2016

Caracterul real al desfiintarii locului de munca. Decizie de concediere legala
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VII-a Conflicte de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 281 din 21.01.2016

Decizie de concediere a salariatilor. Procedura de evaluare unitara a acestora
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VII-a Conflicte de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 58 din data de 26.01.2016

Incetarea contractului de munca pe criterii aleatorii. Lipsa fundamentelor de fapt sau de drept privind concedierea
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VII-a, Conflicte de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 132 din data de 03.03.2016Articole Juridice

[Av. Muncii] Scopul acordarii termenului de preaviz in cazul concedierii salariatilor
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

[Av. muncii] Procedura concedierii colective
Sursa: MCP Cabinet avocati

[Av. muncii] Nerespectarea termenului de preaviz in cazul demisiei
Sursa: MCP Cabinet avocati

[Av. muncii] Demisia fara preaviz, posibila doar in cazul nerespectarii de catre angajator a obligatiilor asumate prin contractual individual de munca.
Sursa: MCP Cabinet avocati

[Av. muncii] Termenul de preaviz in cazul contractelor individuale de munca incheiate pe durata determinata
Sursa: MCP Cabinet avocati

Reinnoirea contractului de arenda
Sursa: euroavocatura.ro

Prezentarea si analiza Legii din 1912 - primul Cod al muncii roman
Sursa: EuroAvocatura.ro