Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Restituirea platii nedatorate efectuate de catre angajator

Restituirea platii nedatorate efectuate de catre angajator

  Publicat: 08 Feb 2017       1252 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Creante de recuperat de catre unitate in urma vanzarii pe credit a bunurilor sau a avansurilor de fonduri.
Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului C. -S. sub nr. XXXXXXXX/02.09.2015, reclamanta C. NATIONALA DE C. F. "C. ” SA. Bucuresti – SUCURSALA REGIONALA CF TIMISOARA a chemat in judecata pe paratul C. S. P., solicitand instantei ca, prin hotararea ce o va pronunta, sa dispuna obligarea paratului la plata sumei de 181,80 lei, reprezentand debite restante compuse din:

Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
A fost promulgat la 11.09.1865
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Cuprinde masurile luate pentru exercitarea dreptului persoanelor cu handicap la un regim special de prevenire, de tratament, de readaptare, de invatamant, de instruire si de integrare sociala a acestei categorii de persoane.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
A fost promulgat la 11.09.1865
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Document care cuprinde enumerarea si descrierea existentei cantitative si valorice a mijloacelor pe care le poseda, le are in gestiune, in folosinta ori in raspundere al un moment dat, o persoana fizica sau juridica.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Reglementate in sectiunea I, cap. II, t. II, C. proc. pen., partea speciala;
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
A fost promulgat la 11.09.1865
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
A fost promulgat la 11.09.1865
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
In materie civila, C. proc. civ. cunoaste urmatoarele masuri asiguratorii:
A fost promulgat la 11.09.1865
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.

- 80,80 lei, reprezentand contravaloarea echipamentului de protectie, si


- suma de 101 lei, reprezentand contravaloarea concediului de odihna necuvenit.


In motivarea actiunii, reclamanta a aratat ca paratul a fost angajatul acesteia, avand functia de sef echipa intretinere lucrari arta - sectia L1 Caransebes, insa incepand cu data de 07.07.2014, prin Decizia nr. 2417/26. 06. 2014, i-a fost desfacut disciplinar contractul individual de munca in conformitate cu disp. art. 61 lit. a) din Codul Muncii, ca pana la data desfacerii contractului de munca paratul a uzat, pentru anul 2014, de un numar de 12 zile de concediu de odihna in plus, iar pentru aceasta perioada i s-a acordat o indemnizatie in suma de 743 lei, acordandu-i-se o indemnizatie in suma de 743 lei, din care s-a retinut pe statul de plata in luna mai 2014 suma de 642 lei, ramanand de recuperat suma de 101 lei, si ca potrivit art. 74 alin. (1) din CCM., a beneficiat de echipament de protectie . A mai sustinut ca potrivit Fisei individuale de echipament de protectie, durata de folosinta nefiind expirata, paratul datoreaza suma de 80,80 lei.


In continuare, societatea reclamanta a mai aratat ca paratul trebuie sa raspunda potrivit dispozitiilor art. 256 alin. (1) din Codul Muncii si sa restituie sumele datorate, deoarece a incasat o suma nedatorata si a primit bunuri care nu pot fi restituite in natura, si ca a fost notificat in vederea intocmirii fisei de lichidare, a debitului datorat reprezentand c/v concediului de odihna necuvenit si in vederea restituirii echipamentului de protectie de care a beneficiat, insa paratul nu a dat curs acestora.


In drept, reclamanta si-a intemeiat actiunea pe disp. art. 194 Cod. procedura civ., ale art. 256 alin. (1) si (2) din Codul Muncii, ale art. 248 alin. (1) lit. e) din Codul Muncii si ale Contractului Colectiv de Munca .


In dovedirea actiunii, reclamanta a depus la dosar, in xerocopie, Raport de cercetare nr. 2416/2014, Decizia de incetare a contractului individual de munca nr. 2417/26. 06. 2014, Foaie colectiva de prezenta, aferenta lunii aprilie 2014, foaie colectiva de prezenta aferenta lunii mai 2014, stat de plata aferent lunii mai 2014, calculul cheltuielilor aferente concediului de odihna, fisa obiectelor de inventar in folosinta, calculul echipamentului de protectie, confirmare de primire, contract individual de munca nr. 3756/1998, act aditional la contractul individual de munca .


Paratul C. S. P. nu a formulat intampinare, desi i s-a pus in vedere sa depuna intampinare odata cu comunicarea cererii de chemare in judecata, sub sanctiunea decaderii din dreptul de a mai propune probe si de a invoca alte exceptii in afara celor de ordine publica, sanctiune prevazuta de art. 208 alin. 2 din Noul Cod de Procedura Civila, si nici nu s-a prezentat in instanta pentru a-si formula apararea.


In cauza s-au administrat probe cu inscrisuri, din a caror analiza instanta retine urmatoarea stare de fapt:


Paratul C. S. P. a fost angajat al societatii reclamante in functia de sef echipa intretinere lucrari arta - sectia L 1 Caransebes pana la data de 07.07.2014, cand, prin Decizia nr. 2417/26. 06. 2014, reclamanta a dispus incetarea contractului individual de munca in conformitate cu disp. art. 61 lit. a) din Codul Muncii.


Potrivit dispozitiilor art. 144 si urm. din Codul muncii, dreptul la concediu de odihna se naste odata cu incheierea contractului individual de munca si se realizeaza pe masura ce se presteaza munca, numarul zilelor de concediu fiind determinat in functie de prestatiile succesive.


Dreptul la concediu de odihna se castiga pro rata temporis, iar salariatul beneficiaza de concediu de odihna proportional cu activitatea prestata pana la data incetarii contractului individual de munca .


Din inscrisul de la fila 10 dosar, rezulta ca paratul a efectuat 12 zile de concediu de odihna pe anul 2014 in plus fata de cele la care a avut dreptul pana la data incetarii raportului de munca, incasand astfel o indemnizatie in cuantum de 743 lei. Din aceasta indemnizatie s-a retinut pe statul de plata in luna mai 2014 suma de 642 lei, ramanand de recuperat suma de 101 lei.


Tribunalul retine ca in conformitate cu prevederile art. 256 alin. 1 din Codul Muncii republicat, salariatul care a incasat de la angajator o suma nedatorata este obligat sa o restituie. Asadar, paratul beneficiind de aceste drepturi, in mod necuvenit, in consecinta reclamanta este indreptatita sa solicite restituirea acestei sume nedatorate.


De asemenea, din inscrisul aflat la fila 12 dosar, rezulta faptul ca pana la data incetarii raportului de munca nu a fost amortizat in totalitate echipamentul de protectie de care a beneficiat paratul, respectiv costum vatuit si vesta avertizoare, echipament care nu a fost restituit in natura reclamantei.


D. urmare, devin incidente disp. art. 256 alin. (2) din Codul muncii republicat, paratul fiind astfel obligat sa suporte contravaloarea lui, in cuantum de 80,80 lei.


Desi paratul a fost chemat la interogatoriu, acesta nu s-a infatisat, imprejurare pe care instanta o apreciaza ca o marturisire deplina in conformitate cu disp. art. 358 din Noul Cod de procedura civila.


Fata de considerentele expuse, Tribunalul, in temeiul disp. art. 256 din Codul Muncii republicat, coroborate cu disp. art. 1341-1344 din Noul Cod civil, va admite actiunea formulata de reclamanta C. NATIONALA DE C. F. "C. `` SA. Bucuresti - SUCURSALA REGIONALA CF TIMISOARA impotriva paratului C. S. P. si in consecinta va obliga pe parat sa-i plateasca reclamantei suma de 181,80 lei, reprezentand despagubiri materiale pentru prejudiciul material cauzat acesteia.


Avand in vedere dispozitiile art. 453 din Noul Cod de procedura civila, instanta nu va acorda cheltuieli de judecata, deoarece nu au fost solicitate.


PENTRU ACESTE MOTIVE


IN NUMELE LEGII


HOTARASTE:


Admite actiunea formulata de reclamanta C. NATIONALA DE C. F. "C. `` SA. Bucuresti - SUCURSALA REGIONALA CF TIMISOARA, cu sediul in Timisoara,, jud. T., inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J35/1842/12.08.2003, CUI. xxxxxxxx, cont xxxxxxxxxxxx019506002, deschis la B. Post Timisoara, impotriva paratului C. S. P., CNP. xxxxxxxxxxxxx, domiciliat in O., . C 13,, jud. C. -S., si in consecinta:


Obliga pe parat sa-i plateasca reclamantei suma de 181,80 lei, reprezentand despagubiri materiale pentru prejudiciul material cauzat acesteia.


Fara cheltuieli de judecata .


Executorie de drept .
Pronuntata de: Tribunalul Caras-Severin, Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 114 din data de 05.02.2016


Citeşte mai multe despre:    plata nedatorata    drept necuvenit    zile de concediu    interogatoriu    marturisire deplina
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

ICCJ - Actul de control efectuat de Curtea de Conturi nu marcheaza inceputul termenului de prescriptie a actiunii pentru raspunderea patrimoniala a salariatului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Nu se poate vorbi despre o suma nedatorata cata vreme plata acesteia s-a efectuat in baza unei decizii a angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 1467, in sedinta publica din 9 martie 2017

Nu se poate dispune obligarea salariatului la restituirea sumei incasate daca aceasta i-a fost remisa in baza unor acte valide si necontestate la acel moment
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 1467/2017, in sedinta publica din 9 martie 2017

Sporul acordat nelegal nu poate fi recuperat de angajator daca intra sub masura amnistiei fiscale si in cazul in care datoria salariatului nu este scadenta, lichida si exigibila
Pronuntaţă de: Tribunalul Galati Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 153/2017, in sedinta publica din 21 februarie 2017

Achitarea de catre institutia angajatoare a dobanzilor si penalitatilor nu inseamna ca acestea sunt datorate de salariat, intrucat este vorba de raporturi obligationale diferite
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj Sectia C.M.A.S., Sentinta civila nr. 326/2017, in sedinta publica din 9 martie 2017

Obligatia de restituire intemeiata pe dispozitiile art. 256 din Codul muncii nu reprezinta o forma a raspunderii patrimoniale, asa incat nu necesara existenta culpei
Pronuntaţă de: Tribunalul Olt Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 53/2017, in sedinta publica din 25 ianuarie 2017

Plata nedatorata efectuata de catre angajator
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti, Sectia a VIII-a Conflicte de munca si asigurari sociale, Sentinta nr. 5027 din data de 17.05.2016

Codul muncii este aplicabil si primarilor si viceprimarilor in raporturile juridice cu unitatea administrativ-teritoriala
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Elementele constitutive ale infractiunii de insusire a bunului gasit sau ajuns din eroare la faptuitor
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 55/A din 11 februarie 2016Articole Juridice

Raporturi juridice de munca ”sui generis” intre primar/viceprimar si unitatile administrativ-teritoriale
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

[Av. muncii] Raspunderea salariatilor pentru prejudiciul cauzat angajatorului
Sursa: MCP Cabinet avocati

Gestiunea de afaceri ca izvor de obligatii
Sursa: Stefanescu Laura Oana

Noul Cod Civil: Inceputul prescriptiei extinctive
Sursa:

Despre obligatii. Dispozitii generale (Art. 1.164 - Art. 1.165 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Plata nedatorata (Art. 1.341 - Art. 1.344 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Inceputul prescriptiei extinctive (Art. 2.523 - 2.531 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro