Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Modalitatea de angajare a raspunderii patrimoniale in cazul salariatilor. Constatare prin hotarare judecatoreasca

Modalitatea de angajare a raspunderii patrimoniale in cazul salariatilor. Constatare prin hotarare judecatoreasca

  Publicat: 20 Feb 2017       1015 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act adoptat de organele de stat,
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Prin actiunea inregistrata la aceasta instanta sub nr XXXXXXX/27. 01. 2016 contestatoarea B. M. a chemat in judecata pe intimata S. Judetean de Urgenta B. pentru ca prin hotarare sa se dispuna anularea partiala a deciziei 1462/21.12.2015 emisa de aceasta, in ceea ce priveste art. 2, prin care a fost obligata la plata sumei de 189. 187 lei, cu titlu de cheltuieli ocazionate de pregatirea profesionala si a cheltuielilor de personal pe perioada pregatirii in rezidentiat. Solicita de asemenea si plata cheltuielilor de judecata .

CODUL MUNCII
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
(Hard dollars) Banii pe care o firma broker/dealer ii plateste pentru analiza, cercetare sau alte servicii financiare prestate clientilor.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Termen care defineste creanta
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Parte dintr-un proces
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Parte dintr-un proces
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;

In fapt, contestatoarea a incheiat cu intimata contractul individual de munca nr. 90/07.12.2009 cu specialitatea de medic rezident, iar efectuarea stagiului obligatoriu a inceput la data de 01. 01. 2010.


Concomitent, s-a incheiat si actul aditional la contractul individual de munca, prin care contestatoarea s-a obligat ca dupa terminarea rezidentiatului sa functioneze minim 5 ani in cadrul spitalului ca medic rezident. .


In caz de nerespectare a celor mentionate anterior, aceasta s-a obligat sa suporte toate cheltuielile ocazionate cu pregatirea sa profesionala, respectiv a cheltuielilor de personal pe perioada pregatirii in rezidentiat, proportional cu perioada nelucrata, conform prevederilor art. 18 alin8 din O. G. 18/2009.


Contestatoarea precizeaza ca in temeiul art. 1 al deciziei 1462/21.12.2015, incepand cu data de 18.12.2015, a incetat contractul individual de munca in temeiul art 55 lit c din Legea 53/2003.


La aceeasi data, intimata a stabilit in sarcina contestatoarea obligatia de plata a sumei de 189. 187 lei reprezentand toate cheltuielile ocazionate de pregatirea profesionala, respectiv a cheltuielilor de personal pe perioada pregatirii in rezidentiat, proportional cu perioada nelucrata conform actului aditional nr 1 la contractul individual de munca .


A invocat si prevederile art 159 alin 1 si 2 din Codul Muncii, conform caruia, ,salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului de munca, iar pentru munca prestata fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat in bani . ``


Totodata, conform prevederilor art38 din Codul Muncii, drepturile salariale nu pot face obiectul unei renuntari sau limitari.


Contestatoarea invoca si Decizia 5/2015 a Inaltei Curtii de Casatie si Justitie, prin care a fost admis recursul in interesul legii formulat de Colegiul de Conducere al Curtii de Apel C., prin care :, , in interpretarea si aplicarea dispozitiilor art6 alin 7 din OG 12/2008 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, ... sintagma cheltuieli de personal nu include salariile primite de medicul rezident pentru munca desfasurata in perioada rezidentiatului, iar drepturile salariale incasate nu pot fi restituite cu titlu de cheltuieli ocazionate de pregatirea profesionala, in situatia in care medicul rezident nu isi respecta obligatia asumata de a continua raporturile de munca pentru o anumita perioada cu spitalul in care si-a desfasurat programul de rezidentiat, chiar daca o atare clauza ar fi prevazuta in actul aditional la contractul individual de munca``.


In drept, contestatoarea isi intemeiaza actiunea pe dispozitiile art 67, 68, 70 din Legea 168/1999, dar si pe prevederile Codul Muncii.


In dovedirea actiunii solicita proba cu inscrisuri si interogatoriul paratei.


Prin intampinare, intimata a solicitat respingerea actiunii ca nelegala si netemeinica.


Contestatoarea, B. M., in anul 2009 a incheiat cu spitalul contractul individual de munca 90/17.12.2009 pe durata nedeterminata, specialitatea anestezie si terapie intensiva, ca urmare a promovarii concursului de rezidentiat pe post din anul 2009.


Simultan se incheie si actul aditional la contractul individual de munca 90/17.12.2008 prin care aceasta se obliga, ca dupa terminarea rezidentiatului, sa lucreze minim 5 ani in cadrul intimatei, ca medic specialist pe postul ales ( anestezie si terapie intensiva), conform art 18 alin 7si 8 din OUG 18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului.


La finalizarea pregatirii in rezidentiat, medicul solicita prin cererea xxxxxxx/16.12.2015 incetarea raporturilor de munca, drept pentru care acesta emite decizia 1402/21.12.2015 privind incetarea contractului individual de munca conform art 55 lit c din Codul Muncii.


Contestatoarea are de platit suma de 189. 187 lei reprezentand cheltuieli ocazionate de pregatirea profesionala si a cheltuielilor de personal pe perioada pregatirii in rezidentiat.


In drept, intimata invoca dispozitiile art. 205-208 NCPC, Legea 53/2003, OG 18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului si actul aditional la contractul individual de munca .


In dovedirea actiunii solicita proba cu inscrisuri .


Analizand actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:


Contestatoarea B. M. a fost salariata intimatei S. Judetean de Urgenta B. in baza contractului individual de munca nr. 90/07.12.2009 pe durata nedeterminata in functia de medic rezident -specialitatea anestezie si terapie intensiva incepand cu anul 01. 01. 2010. (fila 15-17 dosar).


Astfel, contestatoarea incheie si actul aditional la contractul individual de munca 90/07.12.2009, prin care se obliga ca dupa terminarea rezidentiatului, sa functioneze minim 5 ani in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta B., ca medic specialist pe postul ales, conform art. 18 alin 7 din O. G,18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului.


Urmare acestui fapt, intimata se obliga sa suporte toate cheltuielile ocazionate cu pregatirea sa profesionala, respectiv a cheltuielilor de personal pe perioada pregatirii in rezidentiat, proportional cu perioada nelucrata, conform prevederilor art. 18 alin 8 din O. G. 18/2009.


Instanta constata ca intre medicul rezident pe post si unitatea sanitara publica s-a incheiat un contract individual de munca pe durata nedeterminata, prin care se stabilesc raporturi juridice de munca, fiind evident ca un astfel de contract este guvernat de toate normele generale cuprinse in Codul Muncii, fiind aplicabile dispozitiile art . 38, art. 159 si art 254 din Codul Muncii.


Examinand actul contestat, instanta constata ca prin decizia a carei anulare se cere, angajatorul a obligat-o pe reclamanta sa il despagubeasca cu suma de xxxxxx lei, reprezentand contravaloarea cheltuielilor ocazionate de pregatirea sa profesionala, respectiv a cheltuielilor de personal pe perioada pregatirii in rezidentiat, proportional cu perioada nelucrata din perioada stabilita, conform actului aditional numarul 1 la contractul de munca 90/07.12.2009.


In temeiul art. 254 alin1 Codul Muncii,, salariatii raspund patrimonial, in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina si in legatura cu munca lor``, iar in baza art. 169 alin 1 si 2 Codul Muncii,, Retinerile cu titlu de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate decat daca datoria salariatului este scadenta, lichida si exigibila si a fost constatata ca atare printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila. ``


Prin urmare, in vederea angajarii raspunderii patrimoniale a reclamantei, S. Judetean de Urgenta B. are posibilitatea de a o chema in judecata pe reclamanta pentru a se stabili daca sunt sau nu intrunite conditiile din art. 254 Codul Muncii, in vederea recuperarii sumei de xxxxxx lei.


Decizia numarul 1562/21.12.2015 emisa de parat nu este o modalitate prevazuta de dispozitiile legale in materie pentru angajarea raspunderii patrimoniale a salariatilor.


In consecinta, tribunalul constata ca art. 2 din Decizia 1462/21.12.2015 este nula, urmand sa se admita contestatia si sa se anuleze dispozitiile din decizie privind obligarea reclamantei la plata sumei de xxxxxx lei.


Intrucat urmeaza sa se anuleze actul emis de parata pentru vicii de forma, tribunalul nu va mai analiza aspectele legate de legalitatea si temeinicia pretentiilor Spitalului de a recupera suma de 189 187 lei.


Fata de cele expuse, instanta va admite contestatia si va anula in parte decizia 1462/21.12.2015 emisa de S. Judetean de Urgenta B., in sensul exonerarii contestatoarei de la plata sumei de 189. 187 lei, reprezentand cheltuieli pentru pregatirea sa profesionala.


Ca parte cazuta in pretentii intimata in temeiul art. 453 C. va fi obligata si la plata catre contestatoare a sumei de 1. 000lei, cu titlu de cheltuieli de judecata .


Aceeasi opinie a fost exprimata si de asistentii judiciari care, conform art. 55 din Legea nr. 304/2004, au facut parte din completul de judecata cu vot consultativ.


PENTRU ACESTE MOTIVE


IN NUMELE LEGII,


HOTARASTE:


Admite contestatia formulata de reclamanta B. M., cu domiciliul in B.,, , ap. 23, CNP xxxxxxxxxxxxxx, in contradictoriu cu paratul S. Judetean de Urgenta B., soseaua Buzaului, nr. 2, B. .


Anuleaza in parte decizia nr. 1462/21.12.2015 emisa de S. Judetean de Urgenta B., in sensul exonerarii contestatoarei de la plata catre intimat a sumei de 189. 187 lei, reprezentand cheltuieli pentru pregatire profesionala.


Obliga pe intimat la plata catre contestatoare a sumei de 1. 000 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata .


Cu apel in 10 zile de la comunicare .
Pronuntata de: Tribunalul Braila, Sectia Civila, Sentinta Civila nr. 449 din data de 21.06.2016


Citeşte mai multe despre:    raspundere patrimoniala    restituire cheltuieli pregatire profesionala    cheltuieli de personal    medic rezident    stagiu obligatoriu    contestatie    anulare decizie
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Restituirea, cu titlu de plata nedatorata, a drepturilor salariale incasate fara temei legal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.410/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Conflict de competenta functionala intre sectiile instantei. Actiune introdusa de personalul silvic. Determinarea naturii juridice a actelor contestate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Sentinta civila nr. 8/3.03.2020

Actiune in raspundere patrimoniala; calculul duratei efective a concediului de odihna anual; cuantumul sumei de restituit in ipoteza incetarii contractului de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 63/16.02.2021

Plata de despagubiri salariatului in cazul suspendarii contractului de munca. Principiul raspunderii civile contractuale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Decizia civila nr. 2351/2019

Stabilirea unei clauze penale prin Contractul individual de munca. Nulitate absoluta partiala
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL PITESTI - DECIZIA CIVILA nr. 2493/20.05.2019

Toate elementele esentiale apte a da nastere raportului juridic obligational intre partile cauzei trebuie dovedite de angajator. Sarcina probei in conflictele de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 3028 din data de 05 Iunie 2019

Daunele morale in litigiile de munca. Salariatul trebuie sa faca dovada unor consecinte negative pe plan social si psihic, argumentarea acestora nefiind suficienta.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 255/2014 din 07.03.2014

Recuperarea prejudiciului cauzat angajatorului de salariat. Incheierea notei de constatare nu echivaleaza cu probarea de catre angajator a intrunirii conditiilor platii nedatorate
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI – Decizia nr. 836/ 31.03.2020

Efectele Deciziei nr. 19/2019 pronuntata de ICCJ in ceea ce priveste curgerea termenului de prescriptie in cazul in care prejudiciul angajatorului este constatat prin decizie a Curtii de Conturi
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI – Decizia nr. 4957/ 05.11.2019

Recuperarea prejudiciului cauzat angajatorului de un salariat. Termenul de prescriptie.
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI – Decizia nr. 4376/ 09.10.2019Articole Juridice

Poate fi obligat Statul Roman la plata cheltuielilor de judecata efectuate de inculpatul achitat pentru ca fapta penala nu exista?
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Raporturi juridice de munca ”sui generis” intre primar/viceprimar si unitatile administrativ-teritoriale
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

[Av. muncii] Raspunderea patrimoniala a salariatului pentru pagubele produse anagajatorului
Sursa: MCP Cabinet avocati

[Av. muncii] Angajare raspundere patrimoniala pentru nedeclarare concediu de odihna neefectuat
Sursa: MCP Cabinet avocati

CJUE: Statele membre sunt libere sa prevada numai o raspundere patrimoniala impotriva proprietarilor care nu sunt raspunzatori pentru poluarea terenurilor lor
Sursa: Euroavocatura.ro

Clauza (obligatia) de neconcurenta si clauza (obligatia) de confidentialitate
Sursa: EuroAvocatura