Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Legalitatea masurii de incetare a contractului individual de munca. Indeplinirea obligatiei de instiintare a salariatului

Legalitatea masurii de incetare a contractului individual de munca. Indeplinirea obligatiei de instiintare a salariatului

  Publicat: 30 Mar 2017       693 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Prin contestatia inregistrata la 3. 02. 2016, reclamanta P. C. a solicitat anularea pentru nelegalitate a notificarii de incetare a contractului sau individual de munca nr. xxxxxxx/16.11.2015.

A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Zile in care se cuprinde intreg intervalul de timp dintre momentul inceperii si implinirii termenului, inclusiv prima si ultima zi a termenului.
A fost promulgat la 11.09.1865
Functionar de stat care ajuta la executarea silita a hotararilor unor organe de jurisdictie.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
A fost promulgat la 11.09.1865
Infractiune constand in conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara permis de conducere
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Situatie care consta in indeplinirea, potrivit cerintelor legii, a actelor de chemare a persoanelor interesate in fata organului de jurisdictie ori a organelor de urmarire penala.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Prevazuta in cap.IV, t, C. proc. pen., partea speciala, procedeu jurisdictional de solutionare a plangeriloe indreptate impotriva actelor de executare dintr-o hotarare penala.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;

Motivand cererea, reclamanta a aratat ca dupa incheierea contractului mentionat, nu a fost informata, notificata sau instiintata conform art. 78 Codul muncii despre incetarea lui, desi art. 31 alin. 4 din Codul muncii prevede necesitatea formei scrise in aceasta privinta, astfel incat apreciaza concedierea ca nelegala, solicitand repunerea in drepturi a contractului si plata salariului ce i se cuvine.


Parata a formulat intampinare in sensul respingerii cererii, aratand ca la data de 16.11.2015 a incheiat cu parata contractul individual de munca pe durata a trei luni, cuprinzand si o perioada de proba de 15 zile .


S-a mentionat ca in urma derularii contractului, societatea a considerat ca angajata nu corespunde postului pentru care a fost angajata, asa incat in temeiul art. 131 alin. 3 Codul muncii, contractul a incetat in baza notificarii nr. xxxxxxx/19.11.2015, initial incercandu-se comunicarea directa prin executor judecatoresc, ulterior aceasta fiind efectuata prin email, pe adresa xxxxxxxxxxxxxxxxxx, aceeasi pe care reclamanta a folosit-o pentru corespondenta cu angajatorul.


S-a concluzionat ca s-au respectat toate prevederile imperative ale Codului muncii.


Au fost anexate intampinarii inscrisurile mentionate in cuprinsul acesteia.


Examinand contestatia formulata prin prisma inscrisurilor dosarului si a dispozitiilor legale aplicabile in materie, tribunalul apreciaza contestatie ca nefondata.


Se retine ca in conformitate cu prevederile art. 31 alin. 1-4 Codul muncii pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la incheierea contractului individual de munca se poate stabili o perioada de proba de cel mult 90 de zile calendaristice pentru functiile de executie si de cel mult 120 de zile calendaristice pentru functiile de conducere .


Verificarea aptitudinilor profesionale la incadrarea persoanelor cu handicap se realizeaza exclusiv prin modalitatea perioadei de proba de maximum 30 de zile calendaristice.


Pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba, contractul individual de munca poate inceta exclusiv printr-o notificare scrisa, fara preaviz, la initiativa oricareia dintre parti, fara a fi necesara motivarea acesteia.


Pe durata perioadei de proba salariatul beneficiaza de toate drepturile si are toate obligatiile prevazute in legislatia muncii, in contractul colectiv de munca aplicabil, in regulamentul intern, precum si in contractul individual de munca .


Prin urmare, reclamanta aflandu-se in perioada de proba, in cadrul careia angajatorul a constatat necorespunderea acesteia postului pentru care se realizase incadrarea, notificarea de incetare a contractului este cea care pune capat raportului juridic de munca .


Astfel cum rezulta din inscrisurile anexate intampinarii, depuse in forma lizibila si la termenul de judecata din 16. 05. 2016, notificarea nr. 41. xxxxx/19.11.2011 a fost transmisa reclamantei prin adresa de email a acesteia, la 20.11.2015, de catre executorul judecatoresc D. A., data la care reprezentantul biroului executorului judecatoresc s-a deplasat si la domiciliul reclamantei din orasul P., unde, in lipsa oricarei persoane de la domiciliu si a cutiei postale a afisat instiintarea acesteia de a se prezenta la sediul executorului pentru a-si ridica corespondenta.


In acest context, contrar sustinerilor reclamantei, nu se poate retine ca angajatorul nu si-a indeplinit obligatia de instiintare a salariatei despre incetarea contractului, in realitate fiind vorba despre omisiunea acesteia de a prelua corespondenta pe suport de hartie de la sediul executorului judecatoresc, indrituit de art. 153 alin. 5 Cod procedura civila sa realizeze comunicarea actelor de procedura .


Asa fiind, parata indeplinindu-si obligatia legala de instiintare a reclamantei prin cele doua modalitati, respectiv pe suport de hartie si in format electronic (modalitate ingaduita de alin6 al art. 153 Cod procedura civila), se constata legalitatea masurii de incetare a contractului individual de munca, considerent pentru care se va respinge, ca nefondata, contestatia .


PENTRU ACESTE MOTIVE


IN NUMELE LEGII


HOTARASTE:


Respinge, ca nefondata, contestatia formulata de reclamanta P. C. CNP xxxxxxxxxxxxx, cu domiciliul in Orasul P.,, judetul Dambovita, parata fiind, cu sediul in Sibiu, . 5, T. A,, si 6 -centrul de Afaceri Sibiu, judetul Sibiu .


Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare .


Pronuntata in sedinta publica din data de 19. 05. 2016
Pronuntata de: Tribunalul Dambovita, Sectia I Civila, Complet specializat in solutionarea litigiilor de munca si asigurari sociale, Sentinta civila nr. 801 din 19.05.2016


Citeşte mai multe despre:    incetarea contractului de munca    perioada de proba    necorespundere profesionala    legalitatea masurii    instiintarea salariatului    omisiunea preluarii corespondentei    executor judecatoresc    comunicarea actelor de procedura
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

ICCJ - Stipularea clauzei penale in CIM prin care este evaluata paguba produsa de salariat angajatorului este nula
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ: stipularea clauzei penale in CIM sau intr-un act aditional al acestuia, prin care este evaluata paguba produsa angajatorului de salariat din vina si in legatura cu munca sa, este interzisa si este sanctionata cu nulitatea clauzei.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Aprecierea utilitatii unui loc de munca in organigrama societatii revine factorilor de decizie ai angajatorului, ci nu instantei de judecata
Pronuntaţă de: Tribunalul Braila Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 103/2017, in sedinta publica din 27 februarie 2017

Contestatorul a raspuns la intrebari fara sa cunoasca faptul ca este cercetat disciplinar, fiind astfel in imposibilitatea de a se apara efectiv
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Suceava Sectia I Civila, Decizia civila nr. 171/2017, in sedinta publica din 9 martie 2017

Decizia de concediere a salariatului aflat in perioada de proba reprezinta o prerogativa discretionara a angajatorului, exigentele acestuia neputand fi cenzurate pe calea contestatiei
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova Sectia I Civila, Decizia civila nr. 681/2017, in sedinta publica din 9 martie 2017

Proba testimoniala in dovedirea orelor lucrate in zilele de repaus saptamanal
Pronuntaţă de: Tribunalul Salaj Sectia Civila, Sentinta civila nr. 83/2017, in sedinta publica din 16 ianuarie 2017

Nu exista nicio dispozitie legala care sa nu permita constatarea desfasurarii activitatii intr-o grupa de munca cu orice mijloace de proba
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Suceava Sectia I Civila, Decizia civila nr. 114/2017, in sedinta din 15 februarie 2017

Data incetarii de drept a contractului individual de munca ca urmare a condamnarii la executarea unei pedepse privative de libertate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - DECIZIE Nr. 107 sedinta publica de la 17 Ianuarie 2017

Despagubirea salariatului pentru pierderea capacitatii de munca, din culpa angajatorului
Pronuntaţă de: Tribunalul B, Sectia I Civila, Sentinta nr. 69/2016 din 04.02.2016

Munca la negru in perioada de proba. Sanctiune
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VII-a Conflicte de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 1050 din 29.02.2016Articole Juridice

Protectia sociala a salariatilor. Drepturi si Proceduri de care acestia pot beneficia (II pe durata starii de urgenta)
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

In aceasta perioada inregistrati o crestere a solicitarilor pentru consiliere cu privire la modul de incetare a contractelor de munca pe perioada starii de urgenta?
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Evitati abuzurile! Informati-va despre suspendarea, modificarea si incetarea contractului individual de munca!
Sursa: av. Emilia Alexandra Ioana

Incetarea contractului de munca temporara. Concedierea salariatului temporar
Sursa: MCP Cabinet avocati

Salarizarea angajatului temporar. Obligatiile agentului de munca temporara si ale utilizatorului
Sursa: MCP Cabinet avocati

Particularitatile activitatii desfasurate de agentul de munca temporara. Raporturile juridice create
Sursa: MCP Cabinet avocati

Neafectarea venitului lunar de catre clauza de neconcurenta
Sursa: MCP Cabinet avocati