din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2005 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Dreptul utilizatorului de a dispune incetarea contractului individual de munca a salariatului temporar pentru motive disciplinare

Dreptul utilizatorului de a dispune incetarea contractului individual de munca a salariatului temporar pentru motive disciplinare

  Publicat: 19 Dec 2023       288 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Munca temporara este munca prestata de un salariat temporar care, din dispozitia agentului de munca temporara presteaza munca in favoarea unui utilizator.
Incetarea contractului individual de munca temporara pentru motive disciplinare trebuie sa aiba in vedere raportul triunghiular specific muncii temporare:


Munca temporara este munca prestata de un salariat temporar care, din dispozitia agentului de munca temporara presteaza munca in favoarea unui utilizator.
Munca temporara este munca prestata de un salariat temporar care, din dispozitia agentului de munca temporara presteaza munca in favoarea unui utilizator.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Munca temporara este munca prestata de un salariat temporar care, din dispozitia agentului de munca temporara presteaza munca in favoarea unui utilizator.
Munca temporara este munca prestata de un salariat temporar care, din dispozitia agentului de munca temporara presteaza munca in favoarea unui utilizator.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Munca temporara este munca prestata de un salariat temporar care, din dispozitia agentului de munca temporara presteaza munca in favoarea unui utilizator.
Munca temporara este munca prestata de un salariat temporar care, din dispozitia agentului de munca temporara presteaza munca in favoarea unui utilizator.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Munca temporara este munca prestata de un salariat temporar care, din dispozitia agentului de munca temporara presteaza munca in favoarea unui utilizator.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Munca temporara este munca prestata de un salariat temporar care, din dispozitia agentului de munca temporara presteaza munca in favoarea unui utilizator.
Munca temporara este munca prestata de un salariat temporar care, din dispozitia agentului de munca temporara presteaza munca in favoarea unui utilizator.
Concept utilizate de stiintele comportamentale (psihologie, sociologie, psihologie judiciara), prin el intelegandu-se ansamblul actelor, reactiilor (glandulare, motorii, afective, verbale) prin care o persoana raspunde intr-o imprejurare data la solicitarile mediului inconjurator.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Concedierea colectiva reprezinta concedierea, intr-o perioada de 30 de zile calendaristice, ca urmare a dificultatilor economice, a transformarilor tehnologice sau a reorganizarii activitatii, a unui numar de:
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Munca temporara este munca prestata de un salariat temporar care, din dispozitia agentului de munca temporara presteaza munca in favoarea unui utilizator.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Munca temporara este munca prestata de un salariat temporar care, din dispozitia agentului de munca temporara presteaza munca in favoarea unui utilizator.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.

-un prim raport juridic, stabilitate intre agentul de munca temporara si salariatul temporar, care are natura unui raport de munca;


- un al doilea raport juridic, stabilit intre agentul de munca temporara si utilizatorul persoana juridica prin incheierea unui contract de punere la dispozitie, care are natura unui raport civil;


- un al treilea raport juridic, stabilitatea intre salariatul temporar si utilizatorul, care supravegheaza si conduce activitatea salariatului temporar. Pe perioada misiunii de munca temporara intre salariatul temporar si folositorul nu exista un raport de munca in sens strict, intre aceste parti nu se incheie niciun contract, singurul raport de munca existent fiind intre salariatul temporar si agentul de munca tremporara.


Avand in vedere faptul ca agentul de munca temporara are calitatea de angajator, doar acesta este cel care poate proceda la concedierea salariatului temporar.


Astfel, concediu motivul care tin de persoana salariatului se realizeaza pentru concursul utilizatorului, care are posibilitatea de a sesiza agentul de munca temporara in legatura cu abaterile disciplinare, iar agentul de munca temporara va decide in consecinta, doar in urma efectuarii procedurii cercetarii prealabile, potrivit art. 62 alin. (2) din Codul muncii ``in cazul in care concedierea intervine pentru motivul prevazut la art. 61 lit. a), angajatorul poate emite decizia de acordare numai cu respectarea dispozitiilor art. 247-252``.


In speta ce urmeaza a fi prezentata, se va pune problema daca angajator, in calitatea de agent de munca temporara, avea dreptul sa dispuna incetarea contractului individual de munca al reclamantei fara a efectua procedura de cercetare disciplinara prealabila.


In fapt, in data de 11.12.2019, reclamanta in calitate de salariat temporar, a incheiat cu parata S.C. X S.R.L., in calitate de agent de munca temporara, Contractul de munca temporara nr. n/0018 din 11.12.2019.


Salariata a fost incadrata pe functia de Ambalator manual, implementat cu date de 01.01.2020, pe durata nedeterminata si cu norma intreaga, in vederea prestarii muncii pentru si la punctul de lucru al utilizatorului S.C. Y S.A..


La inceputul lunii august 2021 reclamanta a adus la cunostinta superiorului ierarhic despre nerespectarea pauzelor de lucru, precum si despre faptul ca este normal ca toti salariile incadrati in functia de Ambalator manual sa lucreze cu liza manuala sau la masina de infoliat conform fisei de post, iar nu doar patru dintre ei.


Astfel, angajatorul a luat-o pe reclamanta la Managerul de depozit pentru a-i preciza, in mod mincinos, ca salariata-reclamanta nu ar mai dori sa-si indeplineasca atributiile serviciului.


Ulterior, in data de 26.08.2021 societatea parata a comunicat reclamantei pe adresa de e-mail Decizia nr. 02/25.08.2021 prin care s-a decis ca ``incepand cu date de 25.08.2021 inceteaza contractul de munca temporara al salariatului, conform prevederilor art. 95 alin. 4 din Codul muncii``.


In continuare, in data de 27.08.2021, reclamanta a mai primit doua documente ale societatii parata, comunicate in plic prin Posta:


- Adresa nr. 01/23.08.2021 prin care administratorul societatii parate a adus la cunostinta reclamantei ca ``in urma referatului de sanctiune primit de la Y, managerul Depozitului Servicii Logistice a oprit contractul de munca cu date de 25.08.2021 (...) In sprijinul celor scrise mai sus anexam la prezenta Referatul de sanctiune de la Y S.A.``;


- Referatul de sanctiune din data de 04.08.2021 emis de utilizatorul S.C. Y S.A. catre agentul de munca temporara S.C. X S.R.L., in care se arata ca ``in data de 04.08. 2021, mi-a fost adus la cunostinta faptul ca angajata in postul de ambalator manual la punctul de lucru din Chitila, nu doreste sa indeplineasca sarcinile primite de la superiorul sau direct, refuza in mod repetat executarea anumitor atributii din cadrul activitatii P si manifesta un comportament inadecvat la locul de munca fata de colegi si superiori. Prin faptele sale, salariate a incalcat urmatoarele dispozitii: nerespectarea regulamentului intern si a obligatiilor din fisa de post; certurile si scandalurile in timpul serviciului``.


Astfel, Tribunalul Bucuresti a fostvestit cu un conflict de munca intre reclamanta si S.C. X S.R.L avand la baza contestatia deciziei de concediere .


In drept, acesta a retinut ca, potrivit prevederilor art. 95 alin. 4 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, contractul de munca temporar inceteaza la terminarea misiunii pentru care a fost incheiat sau utilizatorul renunta la serviciile sale inainte de incheierea misiunii, in conditiile contractului de punere la dispozitie.


S-a mai retinut ca, potrivit prevederilor art. 15 alin. (5) paragraful 2 din contractul de punere la dispozitie din data de 25.11.2019, incheiat intre parata si S.C. X S.A., utilizatorul poate renunta la serviciile prestate catre un salariu temporar in cazul incetarii activitatii pentru ingrijirea acestuia a fost pus la dispozitie, precum si din cauza oricaror motive culpabile ale acestuia din urma.


In conformitate cu prevederile legale si contractuale denuntate mai sus, intimate, in calitate de angajator, avea posibilitatea de a dispune incetarea relatiilor de munca cu reclamanta in mod unilateral, fara a avea acordul din urma, si fara a face aplicarea prevederilor art. 62 alin. (3) si art. 252 din Codul muncii invocate de catre reclamanta in cuprinsul cererii de chemare in judecata, aceste dispozitii legale nefiind aplicabile in prezenta cauza.


Prin umare, nu au putut fi retinute ca fiind intemeiate criticile reclamantei referitoare la neindicarea motivelor care au determinat incetarea raporturilor de munca sau la obligatia efectuarii procedurilor disciplinare prealabile.


Pentru considerentele de fapt si de drept expuse mai sus, constatand legalitatea si temeinicia deciziei contestate, cererea de chemare in judecata a fost respinsa ca neintemeiata.


Avand in vedere solutia pronuntata reclamanta a declaratiei apel, in termen legal si motivat, prin care a solicitat schimbarea in tot a sentintei pronuntate de Tribunal.


Curtea de Apel Bucuresti a retinut ca acest temei referitor la art. 95 alin. (4) din Legea nr. 53/2003 a fost in mod eronat inscris in decizia de incetare a contractului de munca, deoarece, pe de o parte, misiunea temporara de 1 an nu se termina la data exista emiterii deciziei, iar pe alta parte nu nicio dovada la dosar din care sa rezulte ca utilizatorul SC. X S.A. ar fi renuntat la serviciile prestate de catre salariatul temporar.


Daca utilizatorul ar fi renuntat la serviciile apelantei, aceasta din urma, in calitate de salariat angajat temporar pe durata nedeterminata, ar fi revenit in portofoliul agentului de munca temporara S.C. Y S.R.L., la dispozitia acestuia, pana la identificarea unei noi misiuni temporare sau pana la incetarea contractului de munA�a. O atare incetare putea fi dispusa, insa, numai in conditiile si in conformitate cu procedurile necesare de Codul muncii pentru fiecare caz de incetare in parte, nerespectate de angajator .


Circumstantele spetei contureaza ca incetarea contractului de munca pe durata nedeterminata a fost dispusa, in fapt, pentru motive disciplinare, dar fara respectarea drepturilor in favoarea salariatului de dispozitie art. 62, art. 247-252 Codul muncii.


Potrivit dispozitiilor art. 62, alin. (2) din Codul muncii: ``In cazul in care concedierea intervine pentru motivul prevazut la art. 61 lit. a)-pentru savarsirea unei abateri disciplinare, subl. ns., angajatorul poate emite decizia de acordare numai cu respectarea dispozitiilor art. 247-252``.


In cazul in care intima para ar fi dispus incetarea contractului de munca al apelantei pentru alte motive decat cele disciplinare, aceasta trebuia sa se conformeze dispozitiilor art. 100 din Codul muncii, potrivit carora ``agentul de munca temporara care acorda salariul temporar inainte de termenul prevazut in contractul de munca temporara, pentru alte motive decat cele disciplinare, are obligatia de a respecta reglementarile legale privind incetarea contractului individual de munca pentru motivul care nu. tin de persoana salariatului``.


In acest context, se retine ca Inalta Curte de Casatie si Justitie - Completul competent sa judece recursul in interesul legii, prin Decizia nr. 8/2014 din 08/12/2014, pronuntata in Dosarul nr. 7/2014, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 138 din 24/02/2015, un statut urmator: ``in interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 78 din Codul muncii cu referire la art 75 alin. (1) din acelasi cod, neacordarea preavizului cu durata minima prevazuta de art. 75 alin (1) din Codul muncii, republicat, respectiv cu durata cuprinsa in contractul colectiv de fiinte individuale de munca, daca acesta este mai favorabil angajatului, atrage nulitatea absoluta a masurilor de concediere si a deciziei de concediere"


In concluzie, instanta a admis cererea de chemare in judecata a reclamantei si a constatat ca daca incetarea contractului de munca pe durata nedeterminata a fost dispusa pentru alte motive decat cele disciplinare, Decizia nr. 08/25.08.2021 emisa de S.C. Y S.R.L. este lovita de nulitate absoluta, pentru incalcarea prevederilor art. 75 alin. (1) din Codul muncii, privind obligativitatea acordarii unui preaviz de cel putin 20 de zile lucratoare.
Pronuntata de: Curtea de apel Bucuresti


Citeşte mai multe despre:    utilizator    salariat temporar    agent de munca temporara    codul muncii 2024
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Comunicarea publica a fonogramelor. Obligatia utilizatorului de a achita organismelor de gestiune colectiva remuneratiile cuvenite atat artistilor interpreti sau executanti cat si producatorilor de fonograme
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 2516 din 24 noiembrie 2020

In procedura validarii popririi debitorul poprit poate invoca orice imprejurare ulterioara obtinerii titlului de natura sa anihileze creanta fara a fi necesar intotdeauna sa formuleze o contestatie la propriu
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 295/R din 19.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Contract de inchiriere. Efectele clauzelor contractuale. Aplicarea dispozitiilor art. 131 din Legea nr. 85/2014
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 194/11.06.2020

Drept de autor asupra programului informatic. Obligatia de confidentialitate a fabricantului bazei de date
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 179 din 28 ianuarie 2020

Actiune in contrafacere. Conflict intre o marca si un nume comercial. Invocarea notorietatii marcii. Conditii
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 284 din 4 februarie 2020

Litigiile intemeiate pe Legea contenciosului administrativ sunt de compenteta tribunalului cand au ca finalitate analiza unui raport juridic de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia nr. 192/2020 din 12.03.2020

Producerea unui prejudiciu in patrimoniul angajatorului de catre un salariat al sau este de esenta raspunderii patrimoniale. Conditii raspundere patrimoniala
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara - Decizia civila nr. 158 din data de 15 martie 2019

Prejudiciul cauzat de mai multi salariati angajatorului.Dovedirea masurii in care fiecare salariat a contribuit la cauzarea prejudiciului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel ALBA IULIA � Decizia nr. 755/30.05.2019

Jurisdictia muncii si solutionarea conflictelor de munca. Exceptia necompetentei functionale
Pronuntaţă de: Tribunalul GORJ � Sentinta civila nr. 78/10.01.2019Articole Juridice

O conventie colectiva care micsoreaza remuneratia lucratorilor care isi desfasoara activitatea prin agent de munca temporara fata de lucratorii recrutati direct trebuie sa prevada avantaje compensatorii
Sursa: MCP Cabinet avocati

Dialogurile MCP (XIII) - Incetarea contractului de munca temporara
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Utilizarea senzorilor GPS pe masinile de serviciu ale salariatilor
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Divulgarea neautorizata de date cu caracter personal prin intermediul platformei informatice utilizate pentru inscrierea participantilor la evenimente
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

GDPR: Acces neautorizat la datele cu caracter personal ale unei paciente si ale copilului sau
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Prelucrarea datelor minorilor, inclusiv a codului numeric personal, in contextul functionarii sistemului e-ticheting cu carduri
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Interdictia de a purta orice forma vizibila de exprimare a convingerilor politice, filozofice sau religioase la locul de munca poate fi justificata de nevoia angajatorului de a se prezenta in mod neutru fata de clienti sau pentru a preveni conflicte sociale
Sursa: EuroAvocatura.ro