din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4802 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Termenul in care se poate contesta in instanta decizia de sanctionare disciplinara. Tardivitatea formularii contestatiei.

Termenul in care se poate contesta in instanta decizia de sanctionare disciplinara. Tardivitatea formularii contestatiei.

  Publicat: 09 Jun 2021       1860 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


INSTANTA

Deliberand asupra cauzei de fata, constata urmatoarele:

Prin cererea inregistrata la data de 17.08.2020, pe rolul Tribunalului O., sub nr. .contestatorul A. A. , a chemat in judecata pe parata, solicitand instantei ca prin hotararea ce se va pronunta sa dispuna:

Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Cauza care inlatura raspunderea penala, reglementata in cap. III, t. VII, art. 131, C. pen., partea generala.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
(termen CNA) Drepturile obtinute de catre un radiodifuzor, �n temeiul unui contract, de la organizatorul unui eveniment si/sau de la proprietarul ori, dupa caz, administratorul locului unde se desfasoara evenimentul, de la autori si de la alti detinatori de drepturi vizati,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
CODUL MUNCII
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Cauza care inlatura raspunderea penala, reglementata in cap. III, t. VII, art. 131, C. pen., partea generala.
Reglementata in cap. I, t. II, C. proc. pen., partea speciala, hotarare pronuntata de instanta de judecata in cursul judecatii care nu rezolva fondul cauzei,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Serviciu auxiliar alaturi de registratura, arhiva si biblioteca,

1. Anularea deciziei de concediere nr. 148/29.06.2020, emisa de parata si comunicata subsemnatului, intrucat este emisa fara sa existe cercetare disciplinara efectiva si a avut ca singur scop urmarit a fi dat afara din societate inca din timpul pandemiei.


2. obligarea paratei la drepturilor salariate restante cuvenite perioadei ianuarie-aprilie 2020, urmarea sesizarii si constatarii situatiei de catre ITM O., prin adresa nr. P.245/5249/23.07.2020.


3. obligarea paratei la despagubirile banesti reprezentand drepturile salariate neachitate in perioada februarie 2018- februarie 2020, urmarea majorarii salariului minim pe economie, conform O.U.G. 114/2018 si O.U.G. 43/2019, raportat la incadrarea avuta de mecanic utilaj.


4. Plata orelor suplimentare efectuate si neplatite de angajator in perioada februarie 2018 - februarie 2020, conform condicii de prezenta, in numar de 1593 ore (ore de noapte, sarbatori legale, sambata-duminica), deoarece pontajul din foaia colectiva de prezenta nu s-a facut in acord cu condica de prezenta- unde este trecuta ora de intrare, iesire st semnatura personala.


Obligarea angajatorului la plata sporului de noapte pentru orele lucrate, in cuantum de 25%, pentru perioada februarie 2018 - februarie 2020.


Solicita obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata aferente solutionarii cauzei si judecata cauzei in lipsa .


In fapt, arata reclamantul ca a fost angajatul M. S.R.L. potrivit contractului individual de munca nr. 56/15.02.2018, cu inceperea activitatii din data de 16.02.2018, pe o perioada nedeterminata, cu norma intreaga de 8 ore/zi, in functia de mecanic utilai.


Mentioneaza faptul ca dupa efectuarea concediului de odihna si medical realizat, si a trecerii perioadei starii de urgenta, odata cu revenirea la serviciu, angajatorul i-a oferit suma de 3000 lei pentru incetarea contractului de munca .


Prin sesizarea catre 1TM O.nr. P.104/2553/11.06.2020 am adus la cunostiinta faptul ca angajatorul nu mi-a acordat drepturile salariate neachitate in perioada februarie 2018- februarie 2020, urmarea majorarii salariului minim pe economie, confo-m O.U.G. 114/2018 si O.U.G. 43/2019.


A adus precizari si lamuriri la data de 25.06.2020 aratand ca angajatorul nu a facu dovada achitarii depturilor banesti, conform extraselor de cont de pe cardul de salariu anexate si prezentei actiuni, iar pentru orele suplimentare (nopti, sambat, dumnica, sarbatori legale) nu s-au intocmit pontaje in conformitate cu condicile de preze ita unde sunt trecute porele de intrare/iesire si semnatura personala.


Potrivit adresei emisa de ITM O. avand nr. P104/2553/11.06.2020 i s-a adus a cunostiinta, printre altele, faptul ca ``angajatorul nu a facut dovada achitarii integrale a drepturilor salariale, fapt pentru care s-a dispus masura ca pana la data de 13.07 2020 sa se faca dovada acordarii acestor drepturi .


Ulterior, prin adresa nr. P.245/5249/23.07.20 20 emisa de ITM O., i s-a adus a cunostiinta ca:


1. Angajatorul nu a facut dovada realizarii masurii dispuse in procesul verbal de control anterior, masura referitoare la plata achitarii diferentelor salariale, aferente perioadei controlate, respectiv ianuarie-aprilie 2020, masura cu termen de realizare 13.07.2020. fapt pentru care angajatorul a fost sanctionat contraventional, cu amenda in confomitate cu prevederile art. 23 alin. 1 lit. B din Legea 53/2003 Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), republicata, conform caruia avea obligata de a indeplini masurile dispuse de inspectorii de munca, la termenele stabilite de acestia.


2. Angajatorul nu a prezentat la data efectuarii controlului condica de prezenta, ci doar foi colective de prezenta, fara a avea evidentiata ora de intrare si ora de sfarsit a programului de lucru, fapt pentru care s-a dispus masura cu termen permanent ca incepand cu data de 10.06.2020, acesta sa tina la locul de munca evidenta orelor de munca prestate zilnic de fiecare salariat cu evidentierea orei de incepere si a celei de sfarsit a programului de lucru, inclusiv a orelor suplimentare, a orelor lucrate in zilele de sambata si/sau duminica si a orelor de noapte, atunci cand apar astfel de situatii.


Urmare a demersurilor realizate, ca o masura de represiune si urmare a sanctunilor aplicate de organele competente, angajatorul a decis sa duca pana la capat decizia de a-mi desface contractul de munca si a intreprins demersurile


ice in vederea desfacerii contractului de munca, astfel ca la data de


29.06.2020, imi este desfacut contractul de munca .


Ulterior ITM O.prin adresa nr. 6313/29.07.2020 i-a adus la cunostinta ca decizia de desfacere a contractului individual de munca poate fi contestata in instanta.


Potrivit prevederilor legale, angajatorul trebuia sa ii achite drepturile salariale raportat la prevederile legale si sa le indexeze raportat la salariul minim pe economie si numarul de ore lucrate.


Cum angajatorul nu a facut aceasta, dar mai mult, nu a achitat nici drepturile salariale restante cuvenite in perioada ianuarie-aprilie 2020, va solicit sa apreciati ca actiunea este temeinica, solicitand a o admite, asa cum a fost formulata.


Precizeaza expres faptul ca nu i-a fost comunicata vreo notificare sau decizie de incetarea activitatii sau suspendarea activitatii de munca, incepand cu data de 15.04.2020 si pana la data de 16.06.2020, de asemenea nici nu mi a fost solicitat sa vin la locul de munca, indiferent unde s-ar fi aflat acesta.


A solicitat drepturile salariale cuvenite ca urmare a perioadei prestate la beneficiar, insa parata a refuzat in mod nejustificat sa imi achite drepturile cuvenite, chiar daca am solicita in scris, acordarea drepturilor salariale cuvenite, fara a-mi fi achitate drepturile salariale cuvenite.


Mentioneaza ca in situatia aratzta au fost mai toate persoanele angajate ia punctul societatii de la B., angajate de acelasi angajator .


La ora actuala, angajatorul avea drepturi salariale restante fata de el aferente perioadei februarie 2018- februarie 2020, dar si cuantumul drepturilor salarial restante aferente perioade ianuarie - aprilie 2020, ce trebuia sa le realizeze odata cu incetarea relatiilor de munca intre parti.


Nenumaratele demersuri si discutii prin care a incercat solutionarea situatiei si recuperarea drepturilor salariale restante nu au dus la nici un rezultat.


Legal citata, parata, a formulat Intampinare - f. 41 dosar, prin care solicitita respingerea contestatiei si mentinerea Deciziei de concediere nr. 148/29.06.2020 ca temeinica si legala, pentru urmatoarele considerente:


In fapt, prin Decizia de concediere nr. 148/29.06.2020 societatea M. S.R.L. a decis desfacerea disciplinara a contractului individual de munca nr. 56/15.02.2018 al salariatului A. A. , incadrat in functia de mecanic utilaj, conform art. 61, lit. a) Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro) motivat de faptui ca a absentat nemotivat de la locul de munca .


In conformitate cu disp. art. 252, pct. 5 Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), in sensul ca:


``(5) Decizia de sanctionare poate fi contestata de salariat la instantele judecatoresti competente in termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii.``


Fata de aceasta situatie, arata parata ca intelege sa invoce exceptia tardivitatii formularii contestatiei impotriva deciziei de concediere, motivat de faptul ca Decizia a fost emisa pe data de 29.06.2020 si primita de reclamant in data de 30.06.2020, asa cum rezulta din stampila Postei aplicata pe plicul de comunicare, depus personal de reclamant la dosarul cauzei.


Cum termenul legal de contestatie este de 30 zile, raportat la data comunicarii deciziei ultima zi pentru depunerea contestatiei a fost data de 01.08.2020, excluzand prima si ultima zi, insa contestatia a fost inregistrata pe rolul Tribunalului O.la data de 17.08.2020, cu mult peste termenul prevazut de disp. art. 252, pct. 5 Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro).


Pentru aceste considerente solicita respingerea contestatiei ca tardiv formulata.


In privinta capetelor de cerere, cu privire la diferentele salariale cuvenite reclamantului, considera ca acestea au fost achitate conform dispozitiilor legale,


motiv pentru care solicita respingerea acestora ca neintemeiate.


In temeiul art. 223, alin. 3 si art. 411, alin. l, pct. 2 C. p. c solicita judecarea cauzei si in lipsa .


Prin Incheierea de sedinta din data de 07.10.2020 - f. 65 dosar, instanta, avand in vedere exceptia tardivitatii formularii contestatiei privind decizia de desfacere a contractului individual de munca nr. 148/29.06.2020, invocata de parata prin intampinare, a dispus:


``Disjungerea primului capat de cerere care va fi pastrat in aceasta cauza si constituirea unui nou dosar care sa aiba ca obiect obligarea paratei la plata drepturilor salariale restante cuvenite perioadei ianuarie - aprilie 2020, obligarea paratei la despagubirile banesti reprezentand drepturile salariale neachitate in perioada februarie 2018 - februarie 2020, obligarea paratei la plata orelor suplimentare efectuate si neplatite de angajator in perioada februarie 2018- februarie 2020, obligarea angajatorului la plata sporului de noapte pentru orele lucrate in cuantum de 25% pentru perioada februarie 2018 - februarie 2020, precum si obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata .``


Fata de aceasta situatie obiectul dosarului cu nr., il reprezinta petitul 1 al cererii: ``Anularea deciziei de concediere nr. 148/29.06.2020, emisa de parata si | comunicata subsemnatului, intrucat este emisa fara sa existe cercetare disciplinara efectiva si a avut ca singur scop urmarit a fi dat afara din societate inca din timpul pandemiei.``


In baza art. 248 Cod procedura civila instanta analizeaza cu prioritate exceptia tardivitatii formularii contestatiei, invocata de parata in intampinare.


Se retine ca prin Decizia nr. 148/29.06.2020, emisa de parata S C M. S.R.L. s-a dispus desfacerea disciplinara a contractului individual de munca al reclamantului, in baza art. 248 alin 1, lit. e si art. 61, lit. a din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro).


Potrivit dispozitiilor art. 252 alin. 5 din C. M. ``decizia de sanctionare poate fi contestata de salariat la instantele judecatoresti competente in termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii``.


In conformitate cu dispozitiile art. 252 alin. 3 din C. M decizia de sanctionare se comunica salariatului in cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii si produce efecte de la data comunicarii, iar potrivit dispozitiilor alin 4, Comunicarea se preda personal salariatului, cu semnatura de primire, ori, in caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandata, la domiciliul sau resedinta comunicata de acesta ``


Insa, in cauza sunt aplicabile prevederile Legii 62/2011, respectiv art. 211, lit. ``a`` din Legea nr. 62/2011:


``cererile pot fi formulate de cei ale caror drepturi au fost incalcate, dupa cum urmeaza: a) masurile unilaterale de executare, modificare, suspendare sau incetare a contractului individual de munca, inclusiv angajamentele de plata a unor sume de bani, pot fi contestate in termen de 45 de zile calendaristice de la data la cere cel interesata luat la cunostinta de masura dispusa``.


Din actele dosarului reiese faptul ca, decizia de sanctionare disciplinara contestata a fost comunicata reclamatului la data de 30.06.2020, conform recipisei depuse de acesta la dosarul cauzei - f.14 dosar, iar termenul de 45 de zile prevazut de art. 211, lit. ``a`` din Legea nr. 62/2011, a fost implinit la data de 14.08.2020.


Se retine ca la data de 17.08.2020 a fost inregistrata cererea de chemare in judecata, peste termenul legal de formulare a contestatiei.


Pentru aceste considerente instanta va dispune admiterea exceptiei tardivitatii formularii contestatiei impotriva deciziei de sanctionare disciplinara nr. 148/29.06.2020 si va respinge contestatia, ca tardiv formulata.


Asistentii judiciari, au exprimat aceeasi opinie profesionala in cauza.


PENTRU ACESTE MOTIVE,


IN NUMELE LEGII


HOTARASTE


Admite exceptia tardivitatii formularii contestatiei.


Respinge contestatia formulata de reclamantul A. A. , cu domiciliu in, Judetul O.in contradictoriu cu parata M. S.R.L., cu sediul in Piatra O., Judetul O., ca tardiv formulata.


Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare, ce se va depune la Tribunalul O_


Pronuntata azi. 4.11.2020, prin punerea solutiei la dispozitia partilor de catre grefa instantei.
Pronuntata de: Tribunalul OLT - Sentinta nr. 640/04.11.2020


Citeşte mai multe despre:    Contestatie decizie de concediere    termen contestare    drepturi salariale    exceptia tardivitatii    tardiv
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Calculul termenului de preaviz in cazul concedierii salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Litigii de munca - contestatie decizie de concediere; concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului, lipsa descrierii in cuprinsul deciziei a motivelor care determina concedierea - trimiterea la raportul intern al unitatii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 124/20.05.2020

Instanta de judecata nu analizeaza oportunitatea deciziei de restructurare interna a angajatorului. Controlul de legalitate al masurii concedierii
Pronuntaţă de: Tribunalul Arad - Sentinta civila nr. 923 din data de 23 noiembrie 2020

Prin motivare se intelege expunerea explicita si fara echivoc a motivelor de fapt si de drept care au determinat luarea masurii concedierii
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 6960 din data de 05.12.2019

Dovedirea faptei ce reprezinta abatere disciplinara. Sarcina probei
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BUCURESTI - Decizie civila nr. 1343/07.03.2019

Interesul legitim al angajatorului trebuie sa fie dictat doar de nevoia eficientizarii activitatii, concedierea determinata de desfiintarea locului de munca reprezentand singura solutie
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 5912 din data de 28.10.2019

Orice decizie de sanctionare disciplinara, pentru a fi valabila, trebuie sa indeplineasca cumulativ toate cerintele statornicite de lege
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara - Decizia civila nr. 593 din data de 22 februarie 2012

Comunicarea deciziei de concediere. Efectele refuzului salariatului de a primi decizia de concediere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BUCURESTI - Decizia nr. 445/29.01.2019

Descrierea generica a faptei ce constituie abatere disciplinara. Nulitate decizie de concediere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BRASOV - Decizia nr. 552/16.07.2020Articole Juridice

Calculul termenului de preaviz la concedierea salariatului. Aspecte practice si procedurale
Sursa: MCP Cabinet avocati

[Av. muncii] Contestatie decizie de concediere art. 65 Codul muncii
Sursa: MCP Cabinet avocati