Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Executarea cu intarziere a obligatiei de plata. Dobanda legala aferenta sumelor datorate salariatului

Executarea cu intarziere a obligatiei de plata. Dobanda legala aferenta sumelor datorate salariatului

  Publicat: 30 Mar 2017       2339 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Prin cererea de chemare in judecata inregistrata pe rolul Tribunalului C_ la data de 14.01.2016, sub numar de dosar XXXXXXXXXXXX, reclamantii SMARALDA, KE M, F F_, N_ M_, prin S_ L_ AL SALARIATILOR D__ INVATAMANTUL P_ C_, au chemat in judecata parata SCOALA GIMNAZIALA NR. 5 N I pentru ca prin hotararea ce se va pronunta pentru ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna obligarea acesteia la plata catre fiecare reclamant a daunelor-interese moratorii, respectiv dobanzi legale, reprezentand echivalentul prejudiciului suferit prin executarea cu intarziere a obligatiei de plata stabilite irevocabil prin Sentinta civila nr. 3881/30.07.2012 pronuntata de Tribunalul C_, pe ultimii trei ani anterior introducerii prezentei cereri si in continuare, pentru viitor, pana la achitarea integrala a sumelor datorate cu titlu de drepturi salariale.

Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
vezi Curtea Europeana a Drepturilor Omului
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Despagubiri stabilite in sarcina partii contractante pentru intarzierea executarii obligatiilor asumate.
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Operatiune prin care o suma ce trebuie platita de catre un debitor creditorului
Persoana fizica sau juridica ce datoreaza o suma de bani debitorului urmarit
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Actiune ori inactiune a unei persoane fizice, sau juridice, prin care se incalca o norma de conduita obligatorie.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.

In motivare, reclamantii au aratat ca prin sentinta civila indicata mai sus, pronuntata de Tribunalul C_, parata din prezenta cauza a fost obligata la plata diferentelor de drepturi salariale neacordate membrilor de sindicat, rezultate din neaplicarea Legii nr. 221/2008 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 in perioada 1 octombrie 2008 - 31 decembrie 2009 sau, dupa caz, din neaplicarea dispozitiilor in materia salarizarii prevazute de Legea cadru nr. 330/2009 si Legea nr. 285/2010, reprezentand diferenta dintre drepturile salariale efectiv incasate si cele cuvenite pentru perioada 01.01.xxxxxxxxxxxxx11, actualizate in functie de rata inflatiei, la data efectiva a platii.


Desi reclamantii se afla in posesia unui titlu executoriu, nici pana la aceasta data parata nu a inteles sa isi execute obligatia de a achita in intregime sumele datorate, invederand totodata ca prin sentinta civila mentionata au fost acordate doar sumele actualizate cu indicele de inflatie, fara dobanzi, iar solicitarea acestor dobanzi pe cale separata nu este impiedicata de vreo dispozitie legala, atata timp cat obligatia legala subzista. Potrivit hotararii judecatoresti mentionate, parata a fost obligata sa plateasca drepturile salariale mentionate anterior si ca doar o parte din aceste drepturi, au fost achitate benevol, parata prevalandu-se de dispozitiile O.U.G. nr.71/2009, care a esalonat obligatia de plata a sumelor datorate. Prin adoptarea Legii 230/2011 de aprobare a OUG 71/2009 si reesalonarea platii titlurilor executorii pana in anul 2016, s-a ajuns la o situatie prejudiciabila, intrucat hotararile judecatoresti irevocabile vor fi puse in executare dupa mai mult de 8 ani, ceea ce depaseste cu mult exigentele de rezonabilitate pe care le reclama garantiile instituite prin art. 6 din CEDO si art. 1 din Primul Protocol aditional.


Imposibilitatea de a obtine executarea acestor hotarari judecatoresti intr-un termen rezonabil constituie si o ingerinta in dreptul de proprietate al reclamantilor, iar prin neexecutarea creantelor stabilite pe cale judiciara s-a adus atingere dreptului la un proces echitabil care, potrivit jurisprudentei Curtii de la Strasbourg cuprinde si executarea hotararii judecatoresti, indiferent de instanta care o pronunta deoarece, daca ordinea juridica interna a unui stat nu permite ca o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila sa ramana fara efect in detrimentul unei parti, dreptul de acces la justitie ar fi iluzoriu (cauzele: S_____ contra Romaniei, S________ contra Romaniei).


In ceea ce priveste data platii, aceasta se face atunci cand datoria a ajuns la scadenta, reclamantii aratand ca dupa cum rezulta din hotararea judecatoreasca atasata sunt in prezenta unei creante certe si exigibile, iar in caz de plata cu intarziere, creditorul are dreptul la despagubiri pentru prejudiciile pe care le-a suferit ca urmare a executarii cu intarziere a obligatiei. Potrivit art. 1531 alin. l din Codul civil, creditorul are dreptul de a dobandi implinirea exacta a obligatiei, iar daca acest lucru nu este posibil, el are dreptul la dezdaunare, care reprezinta echivalentul prejudiciului suferit de creditor ca urmare a neexecutarii sau executarii necorespunzatoare - daune interese.


In drept, au fost invocate dispozitiile art. 148-151 Cod procedura civila, art. 28 si art. 208-211 din Legea dialogului social nr. 62/2011 - republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 1531, art. 1535, 2517, 2537, 2538 din Codul Civil, art. 161, art. 166 alin. (4), art. 268 si art. 278 alin. (1) - din Codul muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 1 si art. 2 din O.G. nr. 9/2000, art. 2 din OG nr. 13/2011, precum si pe Decizia nr. 2/2014 a inaltei Curti de Casatie si Justitie pronuntata in dosarul nr.21/2013, vizand recursul in interesul legii cu privire la acordarea daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar.


In dovedirea actiunii au fost depuse la dosar inscrisuri .


Parata nu a formulat intampinare.


Analizand cererea de chemare in judecata prin prisma materialului probator existent la dosarul cauzei si a dispozitiilor normative incidente, instanta apreciaza ca aceasta este intemeiata pentru considerentele care succed.


Prin sentinta civila nr. 3881/30.07.2012 pronuntata de Tribunalul C________ in dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX, irevocabila, parata a fost obligata sa plateasca reclamantilor din prezenta cauza o ________ drepturi salariale.


Reclamantii, salariati din sectorul bugetar, au solicitat in prezenta cauza acordarea daunelor-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata sumele prevazute in titlul executoriu, avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale. Plata acestora a facut obiectul unei esalonari prin OUG nr. 71/2009, fiind facute pana in prezent o ________ plati partiale.


Prin decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 2/2014, pronuntata in procedura recursului in interesul legii si astfel obligatorie pentru instante potrivit art. 517 alin. 4 C. proc. civ., s-a stabilit ca, in aplicarea dispozitiilor art. 1082 si art. 1088 din Codul civil din anul 1864, respectiv art. 1531 alin. 1, alin. 2 teza I si art. 1535 alin. 1 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, pot fi acordate daune - interese moratorii sub forma dobanzii legale pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar in conditiile art. 1 si art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobata cu modificari prin Legea nr. 230/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.


Inalta Curte de Casatie si Justitie a stabilit ca, in conditiile in care hotararile judecatoresti care constituie titluri executorii au caracter executoriu de drept, deci de la data pronuntarii, natura juridica a masurilor dispuse prin OUG nr. 71/2009 este aceea de suspendare legala a executarii silite a acestora. In cazul executarii cu intarziere a obligatiei de plata a unei sume de bani, indiferent de izvorul contractual ori delictual al obligatiei, daunele-interese sub forma dobanzii legale se datoreaza, fara a se face dovada unui prejudiciu si fara ca principiul repararii integrale a prejudiciului sa poata fi nesocotit.


In ceea ce priveste conditiile de angajare a raspunderii civile, acelea sunt cele ale raspunderii civile delictuale, respectiv: existenta unei fapte ilicite, vinovatia, existenta unui prejudiciu, legatura de cauzalitate, tinandu-se cont de particularitatile executarii unei obligatii de plata a unei sume de bani, precum si de efectele OUG nr. 71/2009. Cat priveste existenta unei fapte ilicite, savarsite cu vinovatie, in sensul dispozitiilor legale ce instituie raspunderea civila, aceasta consta in executarea cu intarziere de catre debitori a sumelor de bani stabilite prin titluri executorii in favoarea persoanelor din sectorul bugetar. Fapta imbraca forma ilicitului civil, deoarece, in analiza indeplinirii conditiilor raspunderii civile delictuale in circumstantele date, in sensul opiniei exprimate de specialisti recunoscuti, depusa la dosarul cauzei, nu se poate retine ca OUG nr. 71/2009 reprezinta un caz fortuit care sa rastoarne prezumtia relativa de culpa a debitorului in executarea obligatiei, intrucat acestui element ii lipsesc doua caracteristici esentiale, si anume: natura imprevizibila a evenimentelor care au fundamentat adoptarea actului [care nu poate fi acceptata prin raportare la conduita asteptata a debitorului care trebuia sa se comporte ca un bun proprietar, cu atat mai mult cu cat debitor este chiar statul, prin institutiile sale, iar, conform art. 44 alin. 1 din Constitutie, "creantele asupra statului sunt garantate"] si faptul ca masura de esalonare a procedurii de executare provine chiar de la debitor, iar nu de la un tert .


Retinand caracterul obligatoriu al deciziei nr. 2/17.02.2014 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie in procedura recursului in interesul legii, potrivit art. 517 alin. 4 NCPC, rezulta din interpretarea art. 1082 si art. 1088 din Codul civil din anul 1864, respectiv art. 1531 alin. 1, alin. 2 teza I si art. 1535 alin. 1 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil ca executarea cu intarziere de catre parata a obligatiilor decurgand din titlurile executorii constituie o fapta ilicita care atrage raspunderea ei delictuala sub forma dobanzilor legale, fara a fi necesar sa se faca dovada producerii unui prejudiciu.


In cauza este indeplinita premisa faptica a solutiei pronuntate de Inalta Curte de Casatie si Justitie prin decizia nr. 2/2014 in vederea unificarii practicii judiciare, respectiv reclamantii au calitatea de creditori in baza unor titluri executorii vizand creante salariale ale personalului din sectorul bugetar, iar aceste creante au facut obiectul esalonarii potrivit art. 1 si 2 din OUG nr. 71/2009.


Prin urmare, daunele interese datorate reclamantilor constau in dobanda legala, iar in ceea ce priveste data de la care se justifica acordarea acesteia se are in vedere ca obligativitatea deciziei in interesul legii impune analiza naturii juridice a obligatiei de plata a dobanzii legale prin prisma institutiei raspunderii civile delictuale.


Cum obligatiile constatate prin titlul executoriu trebuiau aduse la indeplinire de buna-voie si de indata de catre debitor, rezulta ca momentul nasterii dreptului la reparatie este data la care hotararea pronuntata a devenit executorie si aceasta nu a fost executata.


In cazul de fata, fiind vorba de o hotarare judecatoreasca pronuntata in materia conflictelor de munca, hotararea primei instante este executorie de drept la data pronuntarii, conform art.274 din Codul muncii, instanta urmand a se pronunta in limitele investirii, respectiv cu privire la pretentiile pe ultimii 3 ani anterior introducerii cererii.


De altfel, prin Decizia nr. 21/22.06.2015 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept in Dosar nr. XXXXXXXXXX, la sesizarea Curtii de Apel C__, s-a hotarat ca in interpretarea si aplicarea prevederilor art. 1079 alin. 2 pct. 3 din Codul civil de la 1864 si art. 1523 alin. 2 lit. d din Codul civil raportat la art. 166 alin. 1 si 4 din Codul Muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare (art. 161 alin. 1 si 4 din Codul Muncii in forma anterioara republicarii) si art. 1088 Cod civil de la 1864, art. 2 din O.G. nr. 9/2000, aprobata prin Legea nr. 356/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 2 din O.G. nr. 13/2011, aprobata prin Legea nr. 43/2012, cu modificarile si completarile ulterioare si art. 1535 din Codul civil, dobanzile penalizatoare datorate de stat pentru executarea cu intarziere a obligatiilor de plata pot fi solicitate pentru termenul de 3 ani anterior datei introducerii actiunii.


In consecinta, pentru motivele de fapt si de drept expuse, instanta va admite cererea de chemare in judecata si va obliga parata unitatea scolara sa plateasca reclamantilor dobanda legala aferenta sumelor datorate conform sentintei civile nr. 3881/30.07.2012, pronuntata in dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX al Tribunalului C__, incepand cu data de 14.01.2013, pana la data platii efective a sumelor mentionate prin titlul executoriu.


PENTRU ACESTE MOTIVE


IN NUMELE LEGII


HOTARASTE


Admite cererea de chemare in judecata formulata de reclamantii A SMARALDA, prin S L AL SALARIATILOR D__ INVATAMANTUL P_ C, cu sediul in C__nr. 13, judetul C________, in contradictoriu cu parata SCOALA GIMNAZIALA NR. 5 N______ I____, cu sediul in C16, judetul C________.


Obliga parata sa plateasca reclamantilor dobanda legala aferenta sumelor datorate conform sentintei civile nr. 3881/30.07.2012, pronuntata in dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX al Tribunalului C________, incepand cu data de 14.01.2013, pana la data platii efective a sumelor mentionate prin titlul executoriu.


Executorie.


Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare .


Cererea de apel se depune la Tribunalul C__.


Pronuntata in sedinta publica astazi, 18.04.2016.
Pronuntata de: Tribunalul C, Sectia I Civila, Sentinta Civila nr. 850 din 18.04.2016


Citeşte mai multe despre:    executarea cu intarziere a obligatiei de plata    drepturi salariale    dobanda legala    daune-interese    raspundere civila delictuala    titlu executoriu    plata partiala    esalonare
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Lamurirea dispozitivului hotararii judecatoresti. Limitele judecatii. Neclaritatea dispozitivului. Drepturi salariale. Notiunea de „spor”. Modalitatea de stabilire si de plata
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 442/24.06.2020

Functionari publici. Drepturi salariale functionari. Revocarea pentru viitor a efectelor unui act administrativ de stabilire a drepturilor salariale. Inlaturare pentru trecut a efectelor actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 628/30.07.2020

Reducerea programului de lucru si a salariului in contextul reducerii temporare a activitatii impune existenta unor motive obiective care nu depind de vointa exclusiva a angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara - Decizia civila nr.135/2020

Obligarea angajatorului la plata impozitul si a celorlalte contributii prevazute de lege pentru despagubirile cuvenite salariatului in urma concedierii
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 605/18.12.2019

Obligarea angajatorului la plata drepturilor salariale restante si a dobanzii legale aferente acestora
Pronuntaţă de: Tribunalul BUZAU - Sentinta civila nr. 4471/08.08.2019

Existenta sau inexistenta resurselor financiare ale angajatorului nu poate avea vreo influenta asupra platii drepturilor salariale prevazute in contractul individual de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 5590 din data de 03 Decembrie 2019

Plata salariului se dovedeste prin semnarea statelor de plata, precum si prin orice alte documente justificative care demonstreaza efectuarea platii catre salariatul indreptatit
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 3376 din data de 24 Iunie 2019

Numai statul de plata sau alt document justificativ in sensul art. 168 din Codul muncii are valoare probanta in materia achitarii drepturilor salariale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 882 din data de 23 Februarie 2018

Recuperarea prejudiciului cauzat angajatorului de salariat. Incheierea notei de constatare nu echivaleaza cu probarea de catre angajator a intrunirii conditiilor platii nedatorate
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI – Decizia nr. 836/ 31.03.2020

Efectele Deciziei nr. 19/2019 pronuntata de ICCJ in ceea ce priveste curgerea termenului de prescriptie in cazul in care prejudiciul angajatorului este constatat prin decizie a Curtii de Conturi
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI – Decizia nr. 4957/ 05.11.2019Articole Juridice

Plata drepturilor cuvenite salariatilor detasati. Aspecte particulare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Dialogurile MCP (XI): Recuperarea prejudiciilor stabilite de Curtea de Conturi de la salariati
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Despagubirile datorate de institutiile publice ca urmare a concedierilor abuzive. Plata integrala sau esalonare pe 5 ani?
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Dialogurile MCP (V) – Legea Kurzarbeit (a somajului tehnic). Avantaje si lipsuri
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Discriminarea, victimizarea si hartuirea la locul de munca. Modificarile si completarile aduse Codului muncii prin Legea 151/2020
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Drepturi salariale neplatite de angajatorul aflat in insolventa. Fondul de garantare a creantelor salariale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Instanta competenta in cererile privind drepturile salariale ale magistratilor
Sursa: Irina Maria Diculescu