Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Obligarea angajatorului la plata de daune-interese pentru intarzierea nejustificata a platii salariului

Obligarea angajatorului la plata de daune-interese pentru intarzierea nejustificata a platii salariului

  Publicat: 31 Mar 2017       3493 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Prin cererea adresata acestei instante la data de 21-01-2016 inregistrata cu nr. XXXXXXXXXXXX, reclamantele MI, RD si TV au chemat in judecata parata SG NR. 16 M ID pentru ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna obligarea acestuia la calculul si plata de daune-interese moratorii, respectiv dobanda legala, reprezentand prejudiciul suferit prin plata esalonata a sumelor reprezentand drepturi salariale stabilite irevocabil prin Sentinta Civila 458/03-03-2010, pronuntata de Tribunalul C in dosarul nr. XXXXXXXX, pe ultimii trei ani anterior introducerii cererii, precum si in continuare de la data introducerii cererii pana la data platii efective. Reclamantele au solicitat obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata .

Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Despagubiri stabilite in sarcina partii contractante pentru intarzierea executarii obligatiilor asumate.
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Dezechilibru de ansamblu al economiei care consta in aparitia sau cresterea discrepantei dintre masa monetara si oferta de bunuri fata de situatia existenta anterior.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Totalitatea regulilor obligatorii privind executarea hotararilor.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Despagubiri stabilite in sarcina partii contractante pentru intarzierea executarii obligatiilor asumate.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.

In motivare, se arata ca prin sentinta civila nr. 458/03-03-2010, pronuntata de Tribunalul C__ in dosarul nr. XXXXXXXX angajatorul a fost obligat, in esenta, la calculul si plata diferentelor de drepturi salariale neacordate.


Se precizeaza ca in dosarul de mai sus, angajatorul a fost obligat sa actualizeze sumele cu coeficientul inflatiei de la data scadentei pana la data platii efective si ca, desi sentinta mai sus mentionata este irevocabila, nici pana in prezent nu au beneficiat de plata integrala a drepturilor salariale dispuse de instanta de judecata intrucat in temeiul prevederilor O.U.G. nr. 71/2009 s-a realizat esalonarea pe ani a obligatiei de plata a hotararilor judecatoresti care au ca obiect plata drepturilor salariale in sistemul bugetar. Reclamantele invedereaza ca prevederile O.U.G. nr. 71/2009 au fost modificate succesiv in fiecare an, astfel incat din anul 2009 pana in prezent nu a fost achitata integral nici o sentinta care avea ca obiect drepturi salariale.


Prin urmare, arata aceasta, este evident ca li s-a produs un prejudiciu de necontestat, prin faptul ca acestea au fost lipsite de folosul sumelor reprezentand cresterile salariale care au fost blocate prin acte normative succesive si care au fost constatate prin hotarari judecatoresti. Astfel, reclamantele au fost pe de o parte prejudiciate prin faptul ca nu au beneficiat de cresterile salariale in perioada reglementata de Legea 221/2008, Legea 330/2009 si Legea 284/2010 si pe cealalta parte sunt prejudiciate si la acest moment ca urmare a esalonarii platii drepturilor salariale constatate prin hotarari judecatoresti irevocabile (definitive).


Se invedereaza totodata instantei de judecata faptul ca, in conformitate cu dispozitiile art. 166 alin. (4) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata [fost art. 161 alin. (4)], ``intarzierea nejustificata a platii salariului sau neplata acestuia poate determina obligarea angajatorului la plata de daune-interese pentru repararea prejudiciului produs salariatului.", in conditiile in care, potrivit art. 161 [fost art. 156], ``salariile se platesc inaintea oricaror alte obligatii banesti ale angajatorilor". Acelasi act normativ prevede, la art. 278 alin. (1) [fost art. 295 alin. (1)], urmatoarele: ``Dispozitiile prezentului cod se intregesc cu celelalte dispozitii cuprinse in legislatia muncii si, in masura in care nu sunt incompatibile cu specificul raporturilor de munca prevazute de prezentul cod, cu dispozitiile legislatiei civile."


In consecinta, se apreciaza ca, si in privinta daunelor interese datorate de unitate salariatilor pentru neplata drepturilor salariale, sunt aplicabile dispozitiile legislatiei civile, respectiv cele ale Codului civil (Noul Cod civil - Legea nr. 287/2009, republicata), si anume:


Art. 1530: Creditorul are dreptul la daune-interese pentru repararea prejudiciului pe care debitorul i l-a cauzat si care este consecinta directa si necesara a neexecutarii obligatiei.


Art. 1531 (1) Creditorul are dreptul la repararea integrala a prejudiciului pe care l-a suferit din faptul neexecutarii.


In drept, au fost invocate dispozitiile art. 148-151 Cod procedura civila, art. 28 si art. 208-211 din Legea dialogului social nr. 62/2011 - republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 1531, art. 1535, 2517, 2537, 2538 din Codul Civil, art. 161, art. 166 alin. (4), art. 268 si art. 278 alin. (1) - din Codul muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 1 si art. 2 din O.G. nr. 9/2000, art. 2 din OG nr. 13/2011, precum si pe Decizia nr. 2/2014 a inaltei Curti de Casatie si Justitie pronuntata in dosarul nr.21/2013, vizand recursul in interesul legii cu privire la acordarea daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar.


In dovedirea actiunii au fost depuse la dosar inscrisuri .


Cererea este scutita de la plata taxei judiciare de timbru, conform art. 270 din Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 privind Codul muncii.


Parata SG NR. 16 MI D nu a formulat intampinare.


Analizand actele si lucrarile dosarului, asupra actiunii de fata, tribunalul constata urmatoarele:


Prin sentinta civila nr. 458/03-03-2010, pronuntata de Tribunalul C__ in dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX, instanta a obligat parata sa calculeze drepturile salariale ale reclamantelor rezultate din aplicarea legii nr.221/2008 si sa plateasca diferenta dintre drepturile salariale efectiv incasate si cele cuvenite pentru perioada 1.10.09 actualizata cu indicele de inflatie.


Desi sentinta mai sus mentionata a devenit irevocabila, nici pana in prezent reclamantele nu au beneficiat de plata drepturilor salariale dispuse de instanta de judecata .


In ceea ce priveste prevederile legale incidente, potrivit art. 166 alin. (4) din Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 privind Codul muncii, intarzierea nejustificata a platii salariului sau neplata acestuia poate determina obligarea angajatorului la plata de daune-interese pentru repararea prejudiciului produs salariatului.


Daunele interese datorate pot consta in dobanda legala care reprezinta pretul lipsei de folosinta a sumelor stabilite prin titlul executoriu invocat de reclamante. Insa, aceasta nu poate fi datorata pentru intarzierea in executare decat de la momentul solicitarii ei si cu privire la sumele ramase de executat, debitorul nefiind de drept in intarziere cu privire la acordarea daunelor interese ce reprezinta prejudiciul pentru neexecutare .


In privinta daunelor interese, instanta urmeaza sa faca aplicarea art. 278 din Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 privind Codul muncii, potrivit caruia dispozitiile prezentului cod se intregesc cu celelalte dispozitii cuprinse in legislatia muncii si, in masura in care nu sunt incompatibile cu specificul raporturilor de munca prevazute de prezentul cod, cu dispozitiile legislatiei civile.


Instanta apreciaza ca dobanda legala poate fi acordata reclamantelor, o atare solicitare fiind intemeiata in raport cu dispozitiile art.1531 NCC care reglementeaza dreptul creditorului la repararea integrala a prejudiciului suferit din faptul neexecutarii.


Potrivit art.2 din Ordonanta Guvernului nr.13/2011 ``in cazul in care, potrivit dispozitiilor legale sau prevederilor contractuale, obligatia este purtatoare de dobanzi remuneratorii si/sau penalizatoare, dupa caz, si in absenta stipulatiei exprese a nivelului acestora de catre parti, se va plati dobanda legala aferenta fiecareia dintre acestea``, dispozitia fiind prevazuta si anterior in art. 2 din Ordonanta Guvernului nr.9/2000.


Avand in vedere dispozitiile art.278 din Codul Muncii, care permit aplicarea in completare a dispozitiilor din legislatia civila, in privinta daunelor interese datorate de angajator salariatului pentru neplata salariului sunt aplicabile dispozitiile art. 1088 din Codul Civil (respectiv art. 1530 si urm. din NCC).


Ipoteza cauzei de fata este cea avuta in vedere in decizia in interesul legii nr. 2/2014 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie si publicata in Monitorul Oficial nr. 411 din 3 iunie 2014.


Reclamantele, salariate din sectorul bugetar, au solicitat in prezenta cauza acordarea daunelor-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata sumele prevazute in titlul executoriu, avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale. Debitorul obligatiei se afla sub incidenta dispozitiilor din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009.


Inalta Curte de Casatie si Justitie a analizat natura juridica a masurilor dispuse prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 si a stabilit ca aceasta are drept consecinta o ``suspendare legala a executarii silite a titlurilor executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale, calificare care decurge din insusi continutul art. 1 alin. (2) din ordonanta de urgenta, potrivit caruia, in cursul termenului in care are loc plata esalonata, orice procedura de executare silita se suspenda de drept``.


Inalta Curte de Casatie si Justitie a stabilit ca executarea cu intarziere a obligatiei de plata stabilite printr-o hotarare judecatoreasca poate antrena raspunderea civila delictuala, chiar daca izvorul obligatiei a carei incalcare a fost sanctionata prin hotararea judecatoreasca ce reprezinta titlu executoriu este un contract .


De asemenea, Inalta Curte de Casatie si Justitie a analizat indeplinirea conditiilor de angajare a raspunderii civile delictuale, respectiv: existenta unei fapte ilicite, vinovatia, existenta unui prejudiciu, legatura de cauzalitate, tinandu-se cont de particularitatile executarii unei obligatii de plata a unei sume de bani, precum si de efectele Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 si a stabilit ca aceste conditii sunt indeplinite.


Constatand astfel indeplinite conditiile angajarii raspunderii civile delictuale, Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis ca :


``In aplicarea dispozitiilor art. 1082 si 1088 din Codul civil din 1864, respectiv art. 1.531 alin.(1) alin.(2) teza I si art.1.535 alin.(1) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, pot fi acordate daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar in conditiile art. 1 si 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobata cu modificari prin Legea nr. 230/2011``.


Prin urmare, daunele interese datorate reclamantei constau in dobanda legala, iar in ceea ce priveste data de la care se justifica acordarea acesteia se are in vedere ca obligativitatea deciziei in interesul legii impune analiza naturii juridice a obligatiei de plata a dobanzii legale prin prisma institutiei raspunderii civile delictuale.


Cum obligatiile constatate prin titlul executoriu trebuiau aduse la indeplinire de buna-voie si de indata de catre debitor, rezulta ca momentul nasterii dreptului la reparatie este data la care hotararea pronuntata a devenit executorie si aceasta nu a fost executata.


In cazul de fata, fiind vorba de o hotarare judecatoreasca pronuntata in materia conflictelor de munca, hotararea primei instante este executorie de drept la data pronuntarii, insa instanta se va pronunta in limitele investirii.


In consecinta, pentru motivele expuse, instanta va admite actiunea si va obliga parata unitatea scolara sa plateasca reclamantelor dobanda legala aferenta drepturilor banesti cuvenite conform sentintei civile nr. 458/03-03-2010 pronuntata de Tribunalul C___ in dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX, calculata incepand cu data de 21-01-2013 si pana la data platii efective.


In temeiul art. 453 alin. 1 NCPC, instanta va obliga parata sa plateasca fiecarei reclamante cheltuieli de judecata in suma de 200 lei, reprezentand onorariu avocat.


PENTRU ACESTE MOTIVE


IN NUMELE LEGII


HOTARASTE


Admite actiunea formulata de reclamantele M I, domiciliata in C, judet C si T V, cu domiciliul in C__, toate cu domiciliul procesual ales la cabinet av. G in contradictoriu cu parata S.


Obliga parata sa plateasca reclamantelor (mentionate in titlul executoriu) dobanda legala aferenta drepturilor banesti cuvenite prin sentinta civila nr. 458/03-03-2010, pronuntata in dosarul nr. XXXXXXXX al Tribunalului C__, incepand cu data de 21-01-2013, pana la data platii efective a sumelor mentionate prin titlul executoriu.


Obliga parata sa plateasca fiecarei reclamante cheltuieli de judecata in suma de 200 lei, reprezentand onorariu avocat.


Executorie.
Pronuntata de: Tribunalul C, Sectia Civila, Sentinta Civila nr. 922 din 21.04.2016


Citeşte mai multe despre:    daune-interese moratorii    plata esalonata    drepturi salariale    dobanda legala    nerespectarea obligatiei de plata    raspundere civila delictuala
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Obligarea angajatorului la plata drepturilor salariale restante si a dobanzii legale aferente acestora
Pronuntaţă de: Tribunalul BUZAU - Sentinta civila nr. 4471/08.08.2019

Retineri din salariu in lipsa unui titlu executoriu care sa constate datoria salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Timis - Sentinta civila nr. 1281/PI din data de 27 Noiembrie 2020

Depasirea termenului contractual de predare a bunului imobil. Actiune in raspundere civila contractuala
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 5143 din 29 noiembrie 2018

Exigibilitatea creantei nu este afectata de esalonarea platii prin acte normative, iar dobanda legala curge de la data indeplinirii celor trei conditii esentiale
Pronuntaţă de: Tribunalul Caras Severin Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 424/2017, in sedinta publica din 7 martie 2017

Cererea de chemare in judecata marcheaza momentul la care instanta apreciaza daca scadenta transelor platite pentru care se calculeaza distinct dobanzi penalizatoare se inscrie in termenul de prescriptie
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 2090/2017, in sedinta publica din 31 martie 2017

Nu este vorba de creante afectate de termen suspensiv in cazul creantelor constatate prin hotarare judecatoreasca, intrucat acestea sunt, de la data pronuntarii, certe, lichide si exigibile
Pronuntaţă de: Tribunalul Caras Severin Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 470/2017, in sedinta publica din 14 martie 2017

Rectificarea cu intarziere a bugetului da dreptul la acoperirea prejudiciului produs salariatului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Alba Iulia, Decizia civila nr. 227/2017, in sedinta publica din 16 februarie 2017

Reesalonarea platii sumelor stabilite prin titluri executorii, dublata de suspendarea ope legis a executarii silite poate fi privita ca o forma de executare succesiva, deoarece astfel se depaseste durata rezonabila de valorificare a dreptului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 484/2017, in sedinta publica din 31 ianuarie 2017

Esalonarea prin lege a platii drepturilor salariale nu este echivalenta cazului in care creanta nu este exigibila, obligatia nefiind afectata de un termen suspensiv
Pronuntaţă de: Tribunalul Caras Severin Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 215/2017, in sedinta publica din 31 ianuarie 2017

Fapta de nerespectare a obligatiei de plata stabilita printr-o hotarare judecatoreasca poate antrena raspunderea civila delictuala
Pronuntaţă de: Tribunalul Caras Severin Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 185/2017, in sedinta din 27 ianuarie 2017Articole Juridice

Despagubirile datorate de institutiile publice ca urmare a concedierilor abuzive. Plata integrala sau esalonare pe 5 ani?
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

[Av. muncii] Incetarea contractului individual de munca prin acordul partilor
Sursa: MCP Cabinet avocati