Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Prescriptia dreptului angajatorului de a pretinde unui salariat acoperirea prejudiciului

Prescriptia dreptului angajatorului de a pretinde unui salariat acoperirea prejudiciului

  Publicat: 04 Apr 2017       4146 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului D___ sub nr. XXXXXXXXXXXX, reclamantul C_ "S_ O_" in contradictoriu cu paratul P_ E_ a solicitat instantei ca prin sentinta ce va pronunta, sa dispuna obligarea paratului la plata sumei de 1905 lei, actualizata, reprezentand drepturi salariale nete incasate in mod necuvenit in perioada octombrie 2008 – aprilie 2009.

Phare a fost creat in 1989, pentru a acorda asistenta Poloniei si Ungariei, si s-a extins treptat, incluzand 13 state partenere (inclusiv Romania).
Phare a fost creat in 1989, pentru a acorda asistenta Poloniei si Ungariei, si s-a extins treptat, incluzand 13 state partenere (inclusiv Romania).
Aceasta sintagma se refera la finantarea unei activitati de doua ori, din doua surse diferite.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Desemneaza orice instrument bilateral sau multilateral in domeniul securitatii sociale care leaga sau va lega, in mod exclusiv, doua sau mai multe state,
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Contract incheiat intre un salariat si o unitate economica sau institutie prin care cel dintai se obliga sa presteze in favoarea celui din urma o anumita munca, in schimbul unui salariu.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Organismul public care asigura gestionarea asistentei financiare prin Instrumentele Structurale. Se constituie cate o autoritate de management pentru fiecare program operational sectorial si Fondul de coeziune, precum si autoritati de management pentru initiativa comunitara INTERREG.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Phare a fost creat in 1989, pentru a acorda asistenta Poloniei si Ungariei, si s-a extins treptat, incluzand 13 state partenere (inclusiv Romania).
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Putem defini prescriptia extinctiva din dreptul civil ca fiind stingerea dreptului la actiune neexercitat in termenul de prescriptie.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.

In motivarea in fapt a cererii a aratat ca paratul a fost angajatul unitatii scolare reclamante, cu contractul individual de munca nr. 49/06.03.2001, avand la aceea data functia de profesor de informatica.


In perioada octombrie 2008 -aprilie 2009 a desfasurat activitate de formator in cadrul Proiectului PHARE 2006 - 018 - xxxxxxxxxxxx.01.01.403, in baza actelor aditionale incheiate la contractul individual de munca ( functia de baza).


Din verificarile efectuate de catre echipa de control de la AMPOSDRU s-a constatat ca paratul, pentru activitatea desfasurata in cadrul proiectului PHARE 2006 - xxxxxxxxxxxxx.03.01.01.403, in calitate de formator a incasat nejustificat suma de 1905 lei, reprezentand diferente salariale nete calculate conform bugetului aprobat prin Contractul de finantare .


Arata ca paratul a fost notificat prin adresele nr. 3855/07.10.2013 si nr. 7393/26.11.2015 cu privire la modul de restituire a drepturilor salariale incasate in mod necuvenit, in sensul daca este de acord cu achitarea sumelor rezultate din procesul verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare la data de 13.04.2013 si pretinse prin actiune, dar raspunsul a fost ca nu este de acord .


A depus la dosar, in copie: procesul verbal mentionat, contractul individual de munca si actele aditionale la acesta, ghidul solicitantului, contractul de finantare, notificari catre parata, raspunsul paratei, adresa 701/2015 si nr. 9877/25.10.2013.


La data de 18.04.2016, paratul a depus la dosar intampinare, prin care a solicitat respingerea actiunii formulate ca fiind prescrisa iar pe fond, respingerea ca neintemeiata. Considera ca dreptul la actiune curge din momentul in care a incasat sumele de bani reprezentand salariile stabilite in baza unui contract de munca si nu de la data incheierii procesului verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare nr xxxxx/2013.


In ceea ce priveste raspunderea patrimoniala fata de reclamanta, considera ca pretentiile sunt nejustificate, deoarece nu ii sunt imputabile prevederile art. 256 alin. 1 din legea 53/2003, ea nu a incasat o suma nedatorata, ci a incasat salariile stabilite in baza contractului individual de munca si al actelor aditionale ale acestuia, dupa ce a realizat norma de munca si si-a indeplinit atributiile conform fisei postului.


Solicita instantei de judecata sa oblige reclamantul sa depuna la dosar copii de pe toate procesele verbale incheiate cu ocazia vizitelor de monitorizare pe perioada implementarii proiectului, de pe raportul incheiat in urma auditului facut de catre expertul financiar angajat, de pe fisele de pontaj, acte din care rezulta ca se cer sumele actualizate si statele de plata cu sumele incasate semnate de catre ea.


Analizand cu prioritate, conform art. 248 c.p.c. exceptia prescriptiei dreptului la actiune al reclamantului, Tribunalul retine urmatoarele aspecte de fapt si de drept:


Prin procesul verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare, incheiat la data de 13.04.2013, de catre Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane s-a constatat faptul ca paratul, angajata a Liceului de Informatica S____ O____ din C____ a desfasurat activitate de formator in cadrul Proiectului PHARE 2006 - 018 - xxxxxxxxxxxx.01.01.403, in baza actelor aditionale nr. 332/01.11.2008, nr. 343/03.09.2009, nr. 355/02.02.2009, nr. 360/02.03.2009, nr. 365 din 01.04.2009 incheiate la contractul individual de munca, incasand urmatoarele sume de bani (salariul plus contributiile angajatorului si ale angajatului): in anul 2008, luna octombrie - 1455 lei, in luna noiembrie 2863 lei, in anul 2009, luna ianuarie- 4073 lei, luna februarie 3088 lei, in luna martie 1795 lei, in lina aprilie 3384, in total 16 658 lei, fiind incasata astfel nejustificat suma de 1 905 lei.


Potrivit art. 254 alin. 1 din Codul Muncii, salariatii raspund patrimonial, in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina si in legatura cu munca lor.


Potrivit prevederilor art. 1 si 3 din Decretul 167/1958, dreptul la actiune, avand un obiect patrimonial se stinge prin prescriptie, daca nu a fost exercitat in termenul de 3 ani de la nasterea dreptului la actiune, respectiv, de la data fiecarei scadente, prescriptia extinctiva limitand timpul in care o persoana fizica sau juridica poate sa-si valorifice un drept subiectiv prin intermediul instantei, dupa implinirea termenului de prescriptie, apararea dreptului subiectiv pe calea actiunii in justitie nemaifiind posibila.


Potrivit art. 268 lit. c din Codul Muncii, "cererile in vederea solutionarii unui conflict de munca pot fi formulate:a€¦in termen de 3 ani de la data nasterii dreptului la actiune, in situatia in care obiectul conflictului individual de munca consta in plata unor drepturi salariale neacordate sau a unor despagubiri catre salariat, precum si in cazul raspunderii patrimoniale a salariatilor fata de angajator".


Interpretarea prevederilor incidente impune concluzia ca nasterea acestui drept nu este conditionata de existenta sau nu a vreunui control anterior si vreunei constatari facute de o institutie abilitata in control financiar al institutiilor publice, intrucat angajatorul poate pretinde unui salariat acoperirea prejudiciului, indiferent de o atare situatie.


Prescriptia extinctiva indeplineste si un rol de sanctiune impotriva creditorului care nu actioneaza in termenul legal pentru realizarea dreptului sau, sens in care data nasterii dreptului la actiune nu poate sa depinda in mod exclusiv de conduita creditorului, ci trebuie stabilita in raport de posibilitatea cunoasterii pagubei, in acest sens fiind si prevederile art. 211 lit. c) din Legea nr. 62/2011 a dialogului social, potrivit carora plata despagubirilor pentru pagubele cauzate poate fi ceruta in termen de 3 ani ......de la data producerii pagubei, in speta termenul de prescriptie a dreptului la actiune al reclamantului curgand de la data incasarii fiecarei sume de bani in intervalul noiembrie 2008-aprilie 2009, implinindu-se astfel cel mai tarziu in luna aprilie 2012.


Ca atare, cum reclamantul a formulat actiune impotriva paratului abia la data de 18.03.2016, dupa implinirea termenului de prescriptie prevazut de lege in vederea angajarii raspunderii patrimoniale a acesteia, instanta apreciaza ca este intemeiata exceptia prescriptiei dreptului material la actiune, asa incat va respinge actiunea formulata de reclamant, ca fiind prescrisa.


In temeiul dispozitiilor art. 453 alin.1 C.p.c., va fi obligat reclamantul sa plateasca paratului suma de 500 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata, conform chitantei depuse la dosar.


Opinia asistentilor judiciari este conforma cu hotararea si considerentele prezente.


PENTRU ACESTE MOTIVE,


IN NUMELE LEGII


HOTARASTE


Admite exceptia prescriptiei dreptului material la actiune si, pe cale de consecinta, respinge, ca fiind prescrisa, cererea formulata de reclamantul C_ S_ O, cu sediul in mun. C impotriva paratului P_ E_ (CNP xxxxxxxxxxxxxx), domiciliat in C__, jud. D.


Obliga reclamantul la plata catre parat a sumei de 500 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata .


Cu drept de apel, cererea de declarare a apelului urmand a se depune la Tribunalul D___.


Pronuntata in sedinta publica de la 24 Iunie 2016.
Pronuntata de: Tribunalul D, Sectia Conflicte de munca si asigurari sociale, Decizie nr. 2123/2016 din 24.06.2016


Citeşte mai multe despre:    contract individual de munca    act aditional    raspundere patrimoniala    drepturi salariale    prescriptia dreptului material la actiune    plata despagubirilor
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Anularea inregistrarii in scopuri de TVA
Pronuntaţă de: Decizia nr. 879/20.04.2018 a Curtii de Apel Galati

Imunitatea de jurisdictie a Uniunii Europene. Incheiere contract individual de munca
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 40/A din 07.03.2018 a Curtii de Apel Galati

Institutie publica. Concurs pentru angajarea personalului contractual. Conditii de participare si criterii de selectie. Dispozitii legale aplicabile. Notiunile de „vechime in specialitatea studiilor absolvite” si „experienta profesionala si/sau in specialitate”. Activitate de voluntariat
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 993/11.11.2020

Conflict de competenta functionala intre sectiile instantei. Actiune introdusa de personalul silvic. Determinarea naturii juridice a actelor contestate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Sentinta civila nr. 8/3.03.2020

Indemnizatie de concediu de odihna. Stabilirea prin luarea in considerare a sporului pentru conditii deosebite de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 254/14.07.2020

Contestatie impotriva deciziei de concediere; nulitatea absoluta a deciziei de concediere; continutul deciziei de sanctionare; nemotivare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 429/13.10.2020

Dreptul la concediu de odihna in cazul cumulului de contracte de munca ale aceluiasi salariat. Principiul nediscriminarii in cazul salariatilor angajati cu fractiune de norma
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 640/11.10.2018

Termenul de contestare a deciziei prin care s-a dispus suspendare a contractului individual de munca.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BRASOV - Decizia civila nr. 897/26.06.2019

Decizia CCR 279/17.06.2015 nu este aplicabila atunci cand decizia de suspendare fost consolidata prin trimiterea in judecata a salariatului pentru fapte penale incompatibile cu functia detinuta
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Brasov - Decizia civila nr. 897/26.06.2019

Admiterea cererii de inscriere la concurs nu putea avea semnificatia unui acord tacit din partea angajatorului pentru incheierea contractului de munca in conditiile vizate de candidat
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 227 din data de 4 Februarie 2020Articole Juridice

Conditiile si durata perioadei de proba. Noi obligatii in sarcina angajatorilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

CIM 2023. Model contract individual de munca 2023
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Concediul de maternitate si concediul de crestere a copilului. Aspecte practice
Sursa: MCP Cabinet avocati

Inechitatile salariale in sectorul public si in sectorul privat
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Demisia - drept unilateral al salariatului. Mecanism juridic si consecinte
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (ep. 18): Norma de munca a salariatilor. Notiune si aspecte practice
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Salariatii cu mai multe CIM-uri. Reglementari legale si limitari
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut