Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Prescriptia dreptului angajatorului de a pretinde unui salariat acoperirea prejudiciului

Prescriptia dreptului angajatorului de a pretinde unui salariat acoperirea prejudiciului

  Publicat: 04 Apr 2017       1254 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului D___ sub nr. XXXXXXXXXXXX, reclamantul C_ "S_ O_" in contradictoriu cu paratul P_ E_ a solicitat instantei ca prin sentinta ce va pronunta, sa dispuna obligarea paratului la plata sumei de 1905 lei, actualizata, reprezentand drepturi salariale nete incasate in mod necuvenit in perioada octombrie 2008 – aprilie 2009.

Phare a fost creat in 1989, pentru a acorda asistenta Poloniei si Ungariei, si s-a extins treptat, incluzand 13 state partenere (inclusiv Romania).
Phare a fost creat in 1989, pentru a acorda asistenta Poloniei si Ungariei, si s-a extins treptat, incluzand 13 state partenere (inclusiv Romania).
Aceasta sintagma se refera la finantarea unei activitati de doua ori, din doua surse diferite.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Desemneaza orice instrument bilateral sau multilateral in domeniul securitatii sociale care leaga sau va lega, in mod exclusiv, doua sau mai multe state,
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Contract incheiat intre un salariat si o unitate economica sau institutie prin care cel dintai se obliga sa presteze in favoarea celui din urma o anumita munca, in schimbul unui salariu.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Organismul public care asigura gestionarea asistentei financiare prin Instrumentele Structurale. Se constituie cate o autoritate de management pentru fiecare program operational sectorial si Fondul de coeziune, precum si autoritati de management pentru initiativa comunitara INTERREG.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Phare a fost creat in 1989, pentru a acorda asistenta Poloniei si Ungariei, si s-a extins treptat, incluzand 13 state partenere (inclusiv Romania).
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
A fost promulgat la 11.09.1865
Putem defini prescriptia extinctiva din dreptul civil ca fiind stingerea dreptului la actiune neexercitat in termenul de prescriptie.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
A fost promulgat la 11.09.1865
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.

In motivarea in fapt a cererii a aratat ca paratul a fost angajatul unitatii scolare reclamante, cu contractul individual de munca nr. 49/06.03.2001, avand la aceea data functia de profesor de informatica.


In perioada octombrie 2008 -aprilie 2009 a desfasurat activitate de formator in cadrul Proiectului PHARE 2006 - 018 - xxxxxxxxxxxx.01.01.403, in baza actelor aditionale incheiate la contractul individual de munca ( functia de baza).


Din verificarile efectuate de catre echipa de control de la AMPOSDRU s-a constatat ca paratul, pentru activitatea desfasurata in cadrul proiectului PHARE 2006 - xxxxxxxxxxxxx.03.01.01.403, in calitate de formator a incasat nejustificat suma de 1905 lei, reprezentand diferente salariale nete calculate conform bugetului aprobat prin Contractul de finantare .


Arata ca paratul a fost notificat prin adresele nr. 3855/07.10.2013 si nr. 7393/26.11.2015 cu privire la modul de restituire a drepturilor salariale incasate in mod necuvenit, in sensul daca este de acord cu achitarea sumelor rezultate din procesul verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare la data de 13.04.2013 si pretinse prin actiune, dar raspunsul a fost ca nu este de acord .


A depus la dosar, in copie: procesul verbal mentionat, contractul individual de munca si actele aditionale la acesta, ghidul solicitantului, contractul de finantare, notificari catre parata, raspunsul paratei, adresa 701/2015 si nr. 9877/25.10.2013.


La data de 18.04.2016, paratul a depus la dosar intampinare, prin care a solicitat respingerea actiunii formulate ca fiind prescrisa iar pe fond, respingerea ca neintemeiata. Considera ca dreptul la actiune curge din momentul in care a incasat sumele de bani reprezentand salariile stabilite in baza unui contract de munca si nu de la data incheierii procesului verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare nr xxxxx/2013.


In ceea ce priveste raspunderea patrimoniala fata de reclamanta, considera ca pretentiile sunt nejustificate, deoarece nu ii sunt imputabile prevederile art. 256 alin. 1 din legea 53/2003, ea nu a incasat o suma nedatorata, ci a incasat salariile stabilite in baza contractului individual de munca si al actelor aditionale ale acestuia, dupa ce a realizat norma de munca si si-a indeplinit atributiile conform fisei postului.


Solicita instantei de judecata sa oblige reclamantul sa depuna la dosar copii de pe toate procesele verbale incheiate cu ocazia vizitelor de monitorizare pe perioada implementarii proiectului, de pe raportul incheiat in urma auditului facut de catre expertul financiar angajat, de pe fisele de pontaj, acte din care rezulta ca se cer sumele actualizate si statele de plata cu sumele incasate semnate de catre ea.


Analizand cu prioritate, conform art. 248 c.p.c. exceptia prescriptiei dreptului la actiune al reclamantului, Tribunalul retine urmatoarele aspecte de fapt si de drept:


Prin procesul verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare, incheiat la data de 13.04.2013, de catre Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane s-a constatat faptul ca paratul, angajata a Liceului de Informatica S____ O____ din C____ a desfasurat activitate de formator in cadrul Proiectului PHARE 2006 - 018 - xxxxxxxxxxxx.01.01.403, in baza actelor aditionale nr. 332/01.11.2008, nr. 343/03.09.2009, nr. 355/02.02.2009, nr. 360/02.03.2009, nr. 365 din 01.04.2009 incheiate la contractul individual de munca, incasand urmatoarele sume de bani (salariul plus contributiile angajatorului si ale angajatului): in anul 2008, luna octombrie - 1455 lei, in luna noiembrie 2863 lei, in anul 2009, luna ianuarie- 4073 lei, luna februarie 3088 lei, in luna martie 1795 lei, in lina aprilie 3384, in total 16 658 lei, fiind incasata astfel nejustificat suma de 1 905 lei.


Potrivit art. 254 alin. 1 din Codul Muncii, salariatii raspund patrimonial, in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina si in legatura cu munca lor.


Potrivit prevederilor art. 1 si 3 din Decretul 167/1958, dreptul la actiune, avand un obiect patrimonial se stinge prin prescriptie, daca nu a fost exercitat in termenul de 3 ani de la nasterea dreptului la actiune, respectiv, de la data fiecarei scadente, prescriptia extinctiva limitand timpul in care o persoana fizica sau juridica poate sa-si valorifice un drept subiectiv prin intermediul instantei, dupa implinirea termenului de prescriptie, apararea dreptului subiectiv pe calea actiunii in justitie nemaifiind posibila.


Potrivit art. 268 lit. c din Codul Muncii, "cererile in vederea solutionarii unui conflict de munca pot fi formulate:a€¦in termen de 3 ani de la data nasterii dreptului la actiune, in situatia in care obiectul conflictului individual de munca consta in plata unor drepturi salariale neacordate sau a unor despagubiri catre salariat, precum si in cazul raspunderii patrimoniale a salariatilor fata de angajator".


Interpretarea prevederilor incidente impune concluzia ca nasterea acestui drept nu este conditionata de existenta sau nu a vreunui control anterior si vreunei constatari facute de o institutie abilitata in control financiar al institutiilor publice, intrucat angajatorul poate pretinde unui salariat acoperirea prejudiciului, indiferent de o atare situatie.


Prescriptia extinctiva indeplineste si un rol de sanctiune impotriva creditorului care nu actioneaza in termenul legal pentru realizarea dreptului sau, sens in care data nasterii dreptului la actiune nu poate sa depinda in mod exclusiv de conduita creditorului, ci trebuie stabilita in raport de posibilitatea cunoasterii pagubei, in acest sens fiind si prevederile art. 211 lit. c) din Legea nr. 62/2011 a dialogului social, potrivit carora plata despagubirilor pentru pagubele cauzate poate fi ceruta in termen de 3 ani ......de la data producerii pagubei, in speta termenul de prescriptie a dreptului la actiune al reclamantului curgand de la data incasarii fiecarei sume de bani in intervalul noiembrie 2008-aprilie 2009, implinindu-se astfel cel mai tarziu in luna aprilie 2012.


Ca atare, cum reclamantul a formulat actiune impotriva paratului abia la data de 18.03.2016, dupa implinirea termenului de prescriptie prevazut de lege in vederea angajarii raspunderii patrimoniale a acesteia, instanta apreciaza ca este intemeiata exceptia prescriptiei dreptului material la actiune, asa incat va respinge actiunea formulata de reclamant, ca fiind prescrisa.


In temeiul dispozitiilor art. 453 alin.1 C.p.c., va fi obligat reclamantul sa plateasca paratului suma de 500 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata, conform chitantei depuse la dosar.


Opinia asistentilor judiciari este conforma cu hotararea si considerentele prezente.


PENTRU ACESTE MOTIVE,


IN NUMELE LEGII


HOTARASTE


Admite exceptia prescriptiei dreptului material la actiune si, pe cale de consecinta, respinge, ca fiind prescrisa, cererea formulata de reclamantul C_ S_ O, cu sediul in mun. C impotriva paratului P_ E_ (CNP xxxxxxxxxxxxxx), domiciliat in C__, jud. D.


Obliga reclamantul la plata catre parat a sumei de 500 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata .


Cu drept de apel, cererea de declarare a apelului urmand a se depune la Tribunalul D___.


Pronuntata in sedinta publica de la 24 Iunie 2016.Pronuntata de: Tribunalul D, Sectia Conflicte de munca si asigurari sociale, Decizie nr. 2123/2016 din 24.06.2016


Citeşte mai multe despre:    contract individual de munca    act aditional    raspundere patrimoniala    drepturi salariale    prescriptia dreptului material la actiune    plata despagubirilorComentează: Prescriptia dreptului angajatorului de a pretinde unui salariat acoperirea prejudiciului
Alte Speţe

Recalcularea salariului bugetar prin legi de inlaturare a discrepantelor nu poate conduce la diminuarea salariilor
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara Sectia litigii de munca si asigurari sociale, Decizie civila nr. 23/2017, in sedinta publica din data de 11 ianuarie 2017

Decizia CCR nr. 387/2018 privind neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 53 alin. (1) teza intai din Codul muncii (varsta de pensionare a femeilor)
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala

Decizia ICCJ 5/2017. Medicul sef de sectie din cadrul unui spital public are calitatea de functionar public in sensul legii penale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Obligarea angajatorului la plata orelor suplimentare si a concediului de odihna neefectuat de catre salariat
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj, Sectia conflicte de munca si asigurari sociale, Sentinta nr 1224/2016 din 30.05.2016

Respectarea de catre angajator a salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si a prevederilor contractuale aplicabile
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VII-a pentru cauze privind Conflicte de munca si asigurari sociale, Decizie nr. 3269 din 16.05.2016

Indeplinirea atributiilor de serviciu in mod corespunzator. Inexistenta prejudiciului in patrimoniul salariatului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 96/2016 din 20.01.2016

Neintrunirea cumulativa a elementelor raspunderii patrimoniale a salariatului. Pagube incadrate in riscul normal al serviciului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VII-a pentru cauze privind Conflicte de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 2851 din 31.05.2016

Modificarea unilaterala a contractului individual de munca. Modificarea felului muncii si diminuarea salariului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VIII-a pentru cauze privind Conflicte de munca si Asigurari sociale, Decizia nr. 291 din 21.01.2016

Obligarea angajatorului la plata drepturilor salariale neacordate, actualizate cu indicele de inflatie si dobanda legala aferenta
Pronuntaţă de: Tribunalul Dambovita, Sectia I Civila, Complet specializat in solutionarea litigiilor de munca si asigurari sociale, Sentinta nr. 797 din 19.05.2016

Despagubirea salariatului pentru pierderea capacitatii de munca, din culpa angajatorului
Pronuntaţă de: Tribunalul B, Sectia I Civila, Sentinta nr. 69/2016 din 04.02.2016Articole Juridice

Acte necesare si conditii pentru primirea de subventii de catre angajatorii care incadreaza personal din randul somerilor
Sursa: EuroAvocatura.ro

Precizari privind salariul minim brut pe tara garantat in plata aplicabil de la 1 ianuarie 2019 si legea zilierilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Regulament intern angajatori-salariati | Model 2019
Sursa: MCP Cabinet avocati

Contract individual de munca 2019 (Model editabil WORD si PDF). CIM 2019, conform modificarilor aduse Codului muncii
Sursa: MCP Cabinet avocati

Stabilirea salariului minim diferentiat si modul de contestare a decizilor emise de angajator. Lista functiilor si ocupatiilor care necesita studii superioare
Sursa: MCP Cabinet avocati

Deciziile de stabilire a drepturilor salariale nu reprezinta acte administrative in sensul Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
Sursa:

Reglementarea internship-ului in Romania in 2018. Conditii, reguli, avantaje
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim