Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Decizia Curtii Constitutionale nr. 813/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 187 alin. (1) pct. 1 lit. a) din Codul de procedura civila

Decizia Curtii Constitutionale nr. 813/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 187 alin. (1) pct. 1 lit. a) din Codul de procedura civila

  Publicat: 26 Mar 2019       833 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial numarul 229 din 26.03.2019.

A fost promulgat la 11.09.1865
Prevazute in sectiunea II, cap.II, t.IX, C. proc. pen., partea generala;
Act procedural prin care organul de urmarire penala, instanta de judecata, in procese penale sau civile, ori alt organ de jurisdictie dispune ca o persoana sa se prezinte in fata sa la o data determinata, in legatura cu un proces.
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
A fost promulgat la 11.09.1865
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Depasire a legalitatii,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act prevazut de lege, prin care un organ de stat este informat si abilitat sa desfasoare o anumita activitate
Institutie constituita cu scopul de a apara drepturile si libertatile cetatenilor
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
A fost promulgat la 11.09.1865
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
(termen CNA) Drepturile obtinute de catre un radiodifuzor, în temeiul unui contract, de la organizatorul unui eveniment si/sau de la proprietarul ori, dupa caz, administratorul locului unde se desfasoara evenimentul, de la autori si de la alti detinatori de drepturi vizati,
Incorectitudine, atitudine a unei persoane care savarseste un fapt sau un act contrar legii sau celorlalte norme de convietuire sociala, pe deplin constienta de caracterul illicit al conduitei sale.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act procesual prin care reclamantul pune in miscare actiunea civila, sesizand instanta judecatoreasca cu rezolvarea acesteia.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 187 alin. (1) pct. 1 lit. a) din Codul de procedura civila, exceptie ridicata de Lucian Todoran in Dosarul nr. 303/117/2018/a1 al Tribunalului Cluj - Sectia mixta de contencios administrativ si fiscal, de conflicte de munca si asigurari sociale si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 1.057D/2018.


La apelul nominal lipsesc partile . Procedura de citare este legal indeplinita.


Cauza fiind in stare de judecata, presedintele Curtii acorda cuvantul reprezentantului Ministerului Public, care solicita respingerea, ca neintemeiata, a exceptiei de neconstitutionalitate. Precizeaza ca exista jurisprudenta in materie, mentionand in acest sens Decizia nr. 50 din 1 februarie 2018 si Decizia nr. 469 din 27 iunie 2017.


C U R T E A,


avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:


Prin Incheierea civila nr. 390/CC din 11 iunie 2018, pronuntata in Dosarul nr. 303/117/2018/a1, Tribunalul Cluj - Sectia mixta de contencios administrativ si fiscal, de conflicte de munca si asigurari sociale a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 187 alin. (1) pct. 1 lit. a) din Codul de procedura civila, exceptie ridicata de Lucian Todoran intr-o cauza avand ca obiect solutionarea cererii de reexaminare a unei amenzi judiciare.


In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, in esenta, ca dispozitiile legale criticate incalca principiul nediscriminarii sau egalitatii in fata legii, prin aceea ca exclude partea pasiva a procesului de la posibilitatea de a fi sanctionata cu amenda judiciara pentru abuz de drept procesual.


Tribunalul Cluj - Sectia mixta de contencios administrativ si fiscal, de conflicte de munca si asigurari sociale apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata.


Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.


Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.


C U R T E A,


examinand incheierea de sesizare, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:


Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.


Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie prevederile art. 187 alin. (1) pct. 1 lit. a) din Codul de procedura civila, care au urmatorul cuprins:


- Art. 187 alin. (1) pct. 1 lit. a):"(1) Daca legea nu prevede altfel, instanta, potrivit dispozitiilor prezentului articol, va putea sanctiona urmatoarele fapte savarsite in legatura cu procesul, astfel:


1. cu amenda judiciara de la 100 lei la 1.000 lei:


a) introducerea, cu rea-credinta, a unor cereri principale, accesorii, aditionale sau incidentale, precum si pentru exercitarea unei cai de atac, vadit netemeinice;".


In opinia autorului exceptiei, dispozitiile legale criticate incalca prevederile constitutionale ale art. 16 privind egalitatea in drepturi .


Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine ca textul legal criticat nu instituie inegalitati sau discriminari intre cetateni ori categorii de persoane, ci prevede doar posibilitatea aplicarii unor amenzi judiciare, in cazul exercitarii cu rea-credinta a unor drepturi procesuale, ceea ce corespunde exigentelor art. 57 din Constitutie, care instituie indatorirea fundamentala a cetatenilor de a exercita drepturile si libertatile constitutionale cu buna-credinta, fara incalcarea drepturilor si libertatilor celorlalti (a se vedea, in acest sens, Decizia nr. 469 din 27 iunie 2017, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 677 din 18 august 2017, paragraful 21).


Referitor la textul legal criticat, in jurisprudenta sa, Curtea a retinut ca, pentru valorificarea drepturilor si intereselor legitime, partile trebuie sa actioneze cu buna-credinta, iar nu in spirit abuziv, sicanator, vexator pentru magistrati ori pentru instanta (a se vedea, in acest sens, Decizia nr. 344 din 10 aprilie 2012, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 407 din 19 iunie 2012). Evident ca, dupa modul in care a fost formulata cererea, motivele invocate, eventualele cereri repetate de chemare in judecata etc., instanta isi poate forma o convingere si poate aprecia daca reclamantul introduce o cerere de chemare in judecata cu rea-credinta; or, textul de lege nu face altceva decat sa legitimeze judecatorul care constata o astfel de situatie sa o si sanctioneze (a se vedea, in acest sens, Decizia nr. 469 din 27 iunie 2017, precitata, paragraful 18).


14. Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,


CURTEA CONSTITUTIONALA


In numele legii


D E C I D E:


Respinge, ca neintemeiata, exceptia de neconstitutionalitate ridicata de Lucian Todoran in Dosarul nr. 303/117/2018/a1 al Tribunalului Cluj - Sectia mixta, de contencios administrativ si fiscal, de conflicte de munca si asigurari sociale, si constata ca dispozitiile art. 187 alin. (1) pct. 1 lit. a) din Codul de procedura civila sunt constitutionale in raport cu criticile formulate.


Definitiva si general obligatorie.


Pronuntata in sedinta din data de 6 decembrie 2018.
Pronuntata de: Curtea Constitutionala


Citeşte mai multe despre:    CCR    Exceptie de neconstitutionalitate    Egalitate in fata legii    Abuz de drept
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Instanta in fata careia se invoca exceptia de neconstitutionalitate nu are atributii de jurisdictie constitutionala
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 132/2019

Societatilor comerciale tranzactionate pe o bursa de valori mobiliare le sunt aplicabile prevederile speciale ale Legii nr. 297/2004. GDPR actionari
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1733/2019

Cuantum al onorariului de avocat apreciat ca disproportionat de instanta de recurs, in raport cu volumul de activitate al aparatorului si cu complexitatea cauzei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1733/2019

Decizia CCR nr. 657/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a sintagmei "pe baza de abonament" - Legea 1/2011
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR nr. 466/2019 - admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum si a Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

CCR - Decizia 506/2019 asupra obiectiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul ordinii si sigurantei publice
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 439/2019 referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea art. 109 din Codul Rutier
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 417/2019 - conflict juridic constitutional intre Parlament si ICCJ
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 504/2019 asupra cererii de solutionare a conflictului juridic de natura constitutionala intre prim-ministru, pe de o parte, si Presedintele Romaniei, pe de alta parte
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR nr. 388/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea 115/1996 si din Legea 176/2010
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a RomanieiArticole Juridice

Un salariat are dreptul, pentru perioada cuprinsa intre concedierea sa nelegala si reintegrarea sa in functia detinuta anterior, la concediu anual platit
Sursa: EuroAvocatura.ro

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea unui spor obligatoriu la pedeapsa principala a inchisorii – pedeapsa echitabila sau asuprire neconstitutionala
Sursa: Irina Maria Diculescu

Respectarea principiului contributivitatii in sistemul public de pensii si aplicarea in timp a legii
Sursa: Irina Maria Diculescu

Egalitatea in drepturi la acordarea pensiei sociale minime garantate
Sursa: EuroAvocatura.ro

Restrictiile privind vanzarea-cumpararea terenurilor agricole situate in extravilan si aplicarea principiului tempus regit actum
Sursa: Irina Maria Diculescu

Procedura speciala a atacarii hotararilor de validare a consilierilor locali – aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu