Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Decizia C.C.R. nr. 743/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 511 alin. (1) pct. 8 din Codul de procedura civila

Decizia C.C.R. nr. 743/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 511 alin. (1) pct. 8 din Codul de procedura civila

  Publicat: 16 May 2019       1170 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 386 din 16.05.2019

Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Act procedural prin care organul de urmarire penala, instanta de judecata, in procese penale sau civile, ori alt organ de jurisdictie dispune ca o persoana sa se prezinte in fata sa la o data determinata, in legatura cu un proces.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Act juridic prin care o persoana sau un organ revine asupra unei hotarari. De exemplu, un mostenitor poate retracta renuntarea la succesiune,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act prevazut de lege, prin care un organ de stat este informat si abilitat sa desfasoare o anumita activitate
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Institutie constituita cu scopul de a apara drepturile si libertatile cetatenilor
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Exceptio non adimpleti contractus este expresia latina ; dreptul oricareia din partile unui cotract bilateral, sinalagmatic, de a refuza indeplinirea obligatiilor pe care si le-a asumat, atata vreme cat cealalta parte nu-si indeplineste propriile sale obligatii.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
In materie civila, contestaia in anulare, reglementata in cap I, t. , V, C. pro. civ., cale extraodrinara de atac,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Reglementate in sectiunea I, cap. II, t. II, C. proc. pen., partea speciala;
Mijloc procesual care da posibilitatea de a se invoca unele stari de fapt si situatii (lipsa unui martor, a unor acte) pe care instanta trebuie sa le solutioneze imediat.
Principiu juridic potrivit caruia hotararile judecatoresti definitive capata autoritate (putere) de lucru
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Principiu juridic potrivit caruia hotararile judecatoresti definitive capata autoritate (putere) de lucru
In materie civila, contestaia in anulare, reglementata in cap I, t. , V, C. pro. civ., cale extraodrinara de atac,
Act adoptat de organele de stat,
Prevazuta in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala,
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Este inscris in Costitutia Romaniei si reglementat in detaliu in legea pentru organizarea judecatoreasca.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
1. Atributie exclusiva acordata unei persoane, unei functii sau unui organ.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.

1. Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 511 alin. (1) pct. 8 din Codul de procedura civila, exceptie ridicata de S.C. C.E. S.R.L.., cu sediul in comuna D., satul P.M., judetul Dambovita in Dosarul nr. XXXX/120/2013/a1 al Inaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. YYYYD/2016.


2. La apelul nominal se constata lipsa partilor. Procedura de citare este legal indeplinita.


3. Cauza fiind in stare de judecata, presedintele acorda cuvantul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neintemeiata, mentionand in acest sens jurisprudenta Curtii Constitutionale in materie.


C U R T E A,


avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:


4. Prin Incheierea din 11 octombrie 2016, pronuntata in Dosarul nr. XXXX/120/2013/a1, Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 511 alin. (1) pct. 8 din Codul de procedura civila, exceptie ridicata de S.C. C.E. S.R.L.., cu sediul in comuna D., satul P.M., judetul Dambovita, intr-o cauza avand ca obiect solutionarea recursului declarat impotriva unei decizii pronuntate de Curtea de Apel Ploiesti - Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal, prin care s-a admis exceptia tardivitatii formularii cererii de revizuire.


5. In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, in esenta, ca din interpretarea coroborata a dispozitiilor art. 430 alin. (2) si art. 509 alin. (1) pct. 8 din Codul de procedura civila rezulta ca se poate cere revizuirea unor hotarari potrivnice si din perspectiva considerentelor acestora, nu doar a dispozitivelor acestora. Pentru a fi putea fi comparate considerentele celei din urma hotarari cu cele ale primei, este necesar ca ambele sa fi fost redactate si comunicate, astfel incat partea sa stie continutul acestora. Or, exercitarea in mod valabil a caii de atac de retractare a revizuirii in termen de o luna care curge de la data ramanerii definitive a deciziei atacate, adica de la data pronuntarii acesteia, neutralizeaza practic posibilitatea celui interesat sa formuleze o astfel de cerere, intrucat, de cele mai multe ori, termenul se epuizeaza inainte de redactarea hotararii, iar partea nu are posibilitatea ca, luand cunostinta de cuprinsul acesteia, sa constate eventuala contradictie dintre considerentele ultimei hotarari pronuntate si cele ale unei hotarari date anterior.


6. Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila opineaza in sensul ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata.


7. Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.


8. Guvernul apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata, avand in vedere jurisprudenta Curtii Constitutionale in materie.


9. Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.


C U R T E A,


examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:


10. Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze prezenta exceptie .


11. Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. 511 alin. (1) pct. 8 din Codul de procedura civila, republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 247 din 10 aprilie 2015, care au urmatorul cuprins: "(1) Termenul de revizuire este de o luna si se va socoti: [...] 8. in cazul prevazut la art. 509 alin. (1) pct. 8, de la data ramanerii definitive a ultimei hotarari."


12. In sustinerea neconstitutionalitatii acestor dispozitii legale sunt invocate prevederile constitutionale ale art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor intr-un termen rezonabil. De asemenea sunt mentionate prevederile art. 6 cu privire la dreptul la un proces echitabil din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.


13. Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca atat dispozitiile criticate, cat si solutia legislativa cuprinsa in acestea au mai format obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, sens in care sunt, spre exemplu, Decizia nr. 458 din 5 iulie 2018, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 904 din 26 octombrie 2018, Decizia nr. 524 din 5 iulie 2016, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 922 din 16 noiembrie 2016, sau Decizia nr. 353 din 2 mai 2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 462 din 29 mai 2006.


14. Cu acele prilejuri, Curtea a observat ca prevederile criticate fac parte din cartea a II-a - Procedura contencioasa, titlul II - Caile de atac, capitolul III - Caile extraordinare de atac - respectiv recursul [prevazut la art. 483-502], contestatia in anulare [prevazuta la art. 503-508] si revizuirea [prevazuta la art. 509-513]. Astfel, potrivit prevederilor legale criticate in prezenta cauza [art. 511 alin. (1) pct. 8 din Codul de procedura civila], termenul de exercitare a acestei cai extraordinare de atac, respectiv termenul de revizuire, este de o luna si se va socoti, in cazul prevazut la art. 509 alin. (1) pct. 8, de la data ramanerii definitive a ultimei hotarari. Aceste din urma dispozitii legale, la care face trimitere art. 511 alin. (1) pct. 8 din Codul de procedura civila, prevad ca "revizuirea unei hotarari pronuntate asupra fondului sau care evoca fondul poate fi ceruta daca [...] exista hotarari definitive potrivnice, date de instante de acelasi grad sau de grade diferite, care incalca autoritatea de lucru judecat a primei hotarari;". Curtea, analizand dinamica legislativa privind caile extraordinare de atac prevazute in Codul de procedura civila, constata ca solutia legislativa criticata in prezenta cauza s-a regasit si in Codul de procedura civila din 1865 [art. 324 alin. 1 pct. 1 cu trimitere la art. 322 pct. 7] si a format obiectul controlului de constitutionalitate in raport cu critici si prevederi constitutionale similare. In acest sens este, spre exemplu, Decizia nr. 353 din 2 mai 2006, precitata, prin care instanta de contencios constitutional a statuat ca termenul de o luna, in care se poate formula cerere de revizuire impotriva unei hotarari judecatoresti pronuntate de instanta de recurs dupa evocarea fondului, este socotit de la momentul pronuntarii respectivei hotarari, indiferent de momentul cand partea interesata a luat cunostinta de motivele hotararii atacate, iar acest fapt nu este de natura a incalca sau restrange niciun drept procesual al partii.


15. Mai mult, prin Decizia nr. 235 din 5 iunie 2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 550 din 31 iulie 2003, Curtea a retinut ca obligatia partilor de a-si exercita drepturile procesuale in cadrul termenelor stabilite de lege reprezinta expresia aplicarii principiului privind dreptul persoanei la judecarea procesului sau in mod echitabil si intr-un termen rezonabil, instituirea unor termene procesuale servind unei mai bune administrari a justitiei, precum si necesitatii aplicarii si respectarii drepturilor si garantiilor procesuale ale partilor. Totodata, prin Decizia nr. 251 din 9 martie 2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 319 din 10 aprilie 2006, Curtea a statuat ca, in toate cazurile in care legiuitorul a conditionat valorificarea unui drept de exercitarea sa in interiorul unui anumit termen, nu s-a procedat in sensul restrangerii accesului liber la justitie, ci exclusiv pentru a asigura cadrul legal in vederea exercitarii dreptului constitutional prevazut de art. 21.


16. Curtea, in acord cu jurisprudenta sa in materie, observa ca hotararea atacata prin intermediul revizuirii - cale extraordinara de atac - nu este criticata in raport cu materialul dosarului existent la data pronuntarii acelei hotarari, ci numai pe baza unor imprejurari noi, necunoscute de instanta de judecata la data pronuntarii. De aceea, formularea si motivarea unei cereri de revizuire nu depind in mod direct de cunoasterea argumentarii instantei care a stat la baza pronuntarii hotararii atacate si, pentru aceleasi ratiuni, nu ingradesc accesul liber la justitie al revizuentului (a se vedea, in acest sens, si Decizia nr. 655 din 11 noiembrie 2014, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 962 din 30 decembrie 2014) sau dreptul la un proces echitabil.


17. In acest context, Curtea retine ca prin art. 511 din Codul de procedura civila s-au instituit termene diferite pentru formularea revizuirii, in functie de motivele pe care se intemeiaza cererea, stabilind si momentul de la care acestea incep sa curga. Astfel, in ceea ce priveste termenul de revizuire in cazul prevazut la art. 511 pct. 8 cu trimitere la prevederile art. 509 alin. (1) pct. 8 din Codul de procedura civila, respectiv acela in cazul incalcarii autoritatii de lucru judecat prin pronuntarea unei hotarari contrare, termenul de revizuire este de o luna si se va socoti de la data ramanerii definitive a ultimei hotarari. Potrivit art. 634 din acelasi cod, sunt hotarari definitive: 1. hotararile care nu sunt supuse apelului si nici recursului; 2. hotararile date in prima instanta, fara drept de apel, neatacate cu recurs; 3. hotararile date in prima instanta, care nu au fost atacate cu apel; 4. hotararile date in apel, fara drept de recurs, precum si cele neatacate cu recurs; 5. hotararile date in recurs, chiar daca prin acestea s-a solutionat fondul pricinii; 6. orice alte hotarari care, potrivit legii, nu mai pot fi atacate cu recurs; aceste hotarari devin definitive la data expirarii termenului de exercitare a apelului ori recursului sau, dupa caz, la data pronuntarii.


18. In ceea ce priveste autoritatea de lucru judecat, hotararea judecatoreasca ce solutioneaza, in tot sau in parte, fondul procesului sau statueaza asupra unei exceptii procesuale ori asupra oricarui alt incident are, de la pronuntare, autoritate de lucru judecat cu privire la chestiunea transata; autoritatea de lucru judecat priveste dispozitivul, precum si considerentele pe care acesta se sprijina, inclusiv cele prin care s-a rezolvat o chestiune litigioasa; hotararea judecatoreasca prin care se ia o masura provizorie nu are autoritate de lucru judecat asupra fondului; cand hotararea este supusa apelului sau recursului, autoritatea de lucru judecat este provizorie; hotararea atacata cu contestatia in anulare sau revizuire isi pastreaza autoritatea de lucru judecat pana ce va fi inlocuita cu o alta hotarare [art. 430 din Codul de procedura civila].


19. Pentru a beneficia de remediul prevazut de calea extraordinara de atac a revizuirii in situatia in care se ajunge la incalcarea autoritatii de lucru judecat prin pronuntarea a doua hotarari potrivnice este necesar ca aceasta contrarietate sa rezulte din confruntarea dispozitivelor celor doua hotarari. Solutia ce s-ar putea pronunta in urma revizuirii in acest context este aceea a anularii celei de-a doua hotarari, iar nu o reanalizare a acestei din urma hotarari si implicit a considerentelor ce au fundamentat cele doua hotarari in discutie sau o schimbare in tot sau in parte a hotararii atacate. Chiar daca prin prevederile art. 430 alin. (2) din Codul de procedura civila se statueaza faptul ca autoritatea de lucru judecat are aplicabilitate si in ceea ce priveste considerentele pe care dispozitivul se sprijina, aceste din urma prevederi se refera la considerentele care au fundamentat si condus la solutiile celor doua hotarari contrare/potrivnice.


20. Avand in vedere cele prezentate, precum si jurisprudenta Curtii Constitutionale in materie, Curtea constata ca, in virtutea prevederilor constitutionale ale art. 126 alin. (2), potrivit carora "Competenta instantelor judecatoresti si procedura de judecata sunt prevazute numai prin lege", precum si ale art. 129, care statueaza ca "impotriva hotararilor judecatoresti, partile interesate si Ministerul Public pot exercita caile de atac, in conditiile legii", legiuitorul are prerogativa stabilirii competentei si procedurii de judecata, inclusiv cu privire la conditiile de exercitare a cailor de atac.


21. Prin urmare, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 511 alin. (1) pct. 8 din Codul de procedura civila urmeaza a fi respinsa, ca neintemeiata, in raport cu dispozitiile constitutionale si conventionale mentionate in sustinerea acesteia.


22. Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,


CURTEA CONSTITUTIONALA


In numele legii


D E C I D E:


Respinge, ca neintemeiata, exceptia de neconstitutionalitate ridicata de S.C. C.E. S.R.L.., cu sediul in comuna D., satul P.M., judetul Dambovita, in Dosarul nr. XXXX/120/2013/a1 al Inaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila si constata ca dispozitiile art. 511 alin. (1) pct. 8 din Codul de procedura civila sunt constitutionale in raport cu criticile formulate.


Definitiva si general obligatorie.


Pronuntata in sedinta din data de 22 noiembrie 2018.
Pronuntata de: Curtea Constitutionala


Citeşte mai multe despre:    CCR    Exceptie de neconstitutionalitate    Codul de Procedura civila    Art. 511 NCPC    Revizuire    Dreptul la un proces echitabil    Termen rezonabil
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Exceptie de neconstitutionalitate. Inadmisibilitate. Lipsa legaturii cu cauza care se judeca in apel
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Civila, Decizia civila nr. 518/2.11.2020

Lamurirea dispozitivului hotararii judecatoresti. Limitele judecatii. Neclaritatea dispozitivului. Drepturi salariale. Notiunea de „spor”. Modalitatea de stabilire si de plata
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 442/24.06.2020

Functionari publici. Drepturi salariale functionari. Revocarea pentru viitor a efectelor unui act administrativ de stabilire a drepturilor salariale. Inlaturare pentru trecut a efectelor actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 628/30.07.2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul „Meritul Militar”. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

Plata de despagubiri salariatului in cazul suspendarii contractului de munca. Principiul raspunderii civile contractuale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Decizia civila nr. 2351/2019

Decizia CCR 279/17.06.2015 nu este aplicabila atunci cand decizia de suspendare fost consolidata prin trimiterea in judecata a salariatului pentru fapte penale incompatibile cu functia detinuta
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Brasov - Decizia civila nr. 897/26.06.2019

Recalcularea salariului prin raportare la salariul maxim stabilit in cadrul institutiei pentru aceeasi functie/grad/treapta si gradatie pentru activitatea desfasurata in aceleasi conditii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BUCURESTI - Decizie civila nr. 1710/ 5.10.2020

Existenta sau inexistenta resurselor financiare ale angajatorului nu poate avea vreo influenta asupra platii drepturilor salariale prevazute in contractul individual de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 5590 din data de 03 Decembrie 2019

Pe calea contestatiei in anulare nu pot fi valorificate decat nereguli procedurale, iar nu relative la dezlegarea data de instanta fondului raportului juridic
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Alba Iulia - Decizia civila nr. 398/2020

Omisiunea inscrierii in concret a motivelor de fapt si de drept. Nulitatea absoluta a deciziei de concediere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 3581/2019Articole Juridice

Dialogurile MCP – Oportunitatea reorganizarii angajatorului vs. Legalitarea concedierii salariatilor
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Un salariat are dreptul, pentru perioada cuprinsa intre concedierea sa nelegala si reintegrarea sa in functia detinuta anterior, la concediu anual platit
Sursa: EuroAvocatura.ro

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea unui spor obligatoriu la pedeapsa principala a inchisorii – pedeapsa echitabila sau asuprire neconstitutionala
Sursa: Irina Maria Diculescu

Respectarea principiului contributivitatii in sistemul public de pensii si aplicarea in timp a legii
Sursa: Irina Maria Diculescu

Egalitatea in drepturi la acordarea pensiei sociale minime garantate
Sursa: EuroAvocatura.ro

Restrictiile privind vanzarea-cumpararea terenurilor agricole situate in extravilan si aplicarea principiului tempus regit actum
Sursa: Irina Maria Diculescu